U kunt het aanmeldingsformulier sturen naar: Stichting Christelijke JeugdkampenDovnload 35.03 Kb.
Datum22.08.2016
Grootte35.03 Kb.

U kunt het aanmeldingsformulier sturen naar:


Stichting Christelijke Jeugdkampen
p/a Nestelmakerstraat 36
4813 KB Breda

Tel: 0624244881


Inschr. K.v.K. Breda
S 411 02 165

Internet: http://www.cjkbreda.nl

E-mail: secretariaat@cjkbreda.nl

Voorzitter
Jody van den Biggelaar- van der Veeken

Strijbeekseweg 55b

4856 AA Strijbeek

076-5935561


Secretaris
Marleen v/d Giessen

Graaf Hendrik III laan 107a

4819 CB Breda
Irma Brosens

Nestelmakerstraat 36

4813 KB Breda
Penningmeester
Gert-Jan van Poppel
PC Hooftstraat 36
4819 HK Breda
Algemeen bestuurslid

Alexander Gras

Steijnlaan 66a

4818 ET BredaHet 40e C.J.K. zomerkamp

......voor jongens & meisjes van 6 t/m 15 jaar
......van 12 juli t/m 19 juli 2014
......op de kampeerboerderij ‘het Kuijpershoefke’
......met als thema:
Organisatie


Al vanaf 1974 organiseert de Stichting Christelijke Jeugdkampen jaarlijks voor kinderen van 6 t/m 15 jaar een kamp dat plaatsvindt in de zomervakantie van de basisscholen. De Stichting C.J.K. is een vrijwilligersorganisatie. Wij kunnen steeds rekenen op een groot aantal enthousiaste personen, die een week van hun vakantie belangeloos ter beschikking stellen om ca. 90 kinderen een fantastische kampweek te bezorgen.

Het bestuur van de Stichting bestaat uit 5 personen, die ruime ervaring hebben met het jeugd- en jongerenwerk. Zij houden zich achter de schermen bezig met de financiële- en organisatorische aspecten van het kamp. Een aantal bestuursleden maakt jaarlijks deel uit van de leiding.Leiding


De leiding bestaat uit ongeveer 23 personen. Dit jaar gaat Gijs Crielaard voor de derde keer mee als hoofdleider. Gijs is zelf jarenlang mee geweest als kind, groepsleider, spelleider en bestuurslid en heeft dus de nodige ervaring met het C.J.K. -kamp. De leidinggroep is qua leeftijd gevarieerd in opbouw en bestaat voor het grootste gedeelte uit personen die jarenlang als kind deelnamen aan het kamp en/of over genoeg ervaring beschikken om een groep in het C.J.K.-kamp te begeleiden.

De kinderen staan onder leiding van de groepsleiding die als eerste verantwoordelijk is voor de gang van zaken in zijn/haar groep. Het aantal kinderen wordt verdeeld over drie leeftijdscategorieën: klein, midden en groot. Er zijn meestal 12 groepen. De kleine groepen bestaan uit ongeveer 5 kinderen, de middengroepen uit ongeveer 7 kinderen en de grote groepen uit ongeveer 10 kinderen. Bij de samenstelling van het spelprogramma wordt rekening gehouden met de leeftijdscategorieën.

De spelleiding bestaat uit ca. 4 creatieve personen, die vanaf januari bezig zijn met de voorbereiding van het spelprogramma. Tijdens het kamp zorgen zij voor de begeleiding van uw kind bij de spelen.

De keukenploeg wordt gevormd door ca. 4 ervaren krachten, die dagelijks afwisselende en gezonde maaltijden opdienen.Normen en waarden


Wij streven ernaar om met leiding en kinderen een gezellige en fijne kampweek te hebben. Het C.J.K. is een kamp waar alle kinderen van harte welkom zijn. U als ouders/verzorgers verzoeken wij met klem de belangstelling van uw kind, voor het C.J.K.-kamp, te peilen. Heeft uw kind geen interesse om mee te gaan naar het kamp, stuur hem/haar dan niet mee.

Wij willen graag de maatschappelijk aanvaarde normen en waarden nastreven en behouden. Indien blijkt dat deze normen en waarden niet worden nageleefd tijdens de kampweek, zullen wij dit overleggen met het desbetreffende kind en indien nodig met de betreffende ouders/verzorgers. Indien in de situatie geen verbetering optreedt zien wij ons genoodzaakt het kind vervroegd naar huis te sturen.
Kosten

Mede dankzij de belangeloze inzet van onze leiding kunnen wij uw kind[eren] een fantastische kampweek aanbieden voor een relatief laag bedrag. Het kampgeld voor 2014 bedraagt € 135,-

Bij aanmelding geeft u de Stichting een machtiging om eenmalig het kampgeld van uw rekening te incasseren. Dit bedrag zal in mei 20134 van uw rekening worden afgeschreven. Na inzending van het originele aanmeldingsformulier ontvangt u een ontvangstbevestiging. In geval van annulering voor 15 mei 2014 bent u de reserveringskosten ad € 25,-- per kind verschuldigd. In geval van annulering na 15 mei 2014 bent u de inschrijvingskosten plus de overnachtingkosten ad € 75,-- per kind verschuldigd.

U bent zelf verantwoordelijk voor vervoer van uw kind naar Loon op Zand en terug.


Aanmelden

Dit jaar kunnen wij ca. 90 kinderen meenemen naar het kamp. Onze ervaring is dat het kamp vaak binnen enkele weken is volgeboekt en dat wij door te late aanmelding kinderen moeten teleurstellen. Daarom adviseren wij u om het bijgevoegde aanmeldingsformulier zo spoedig mogelijk te retourneren.Op het aanmeldingsformulier kunt u aangeven of uw kind graag met een ander kind in een groep wil worden geplaatst. Wij doen ons best om aan die wensen te voldoen maar wij kunnen het niet garanderen. Wij verzoeken u daarom ook, indien nodig, maximaal twee andere vrienden en/of vriendinnen op te geven.

Wij gaan ervan uit dat uw kind de gehele kampweek meegaat. Als u daarvan wenst af te wijken, dan dient u voor de aanmelding met ons te overleggen. Het vroegtijdig afbreken van de kampweek wegens geplande verplichtingen elders is niet fijn voor uw kind zelf, maar het laat ook een incomplete groep kinderen achter.


Tijdens de kampweek kunnen er foto’s en/of filmpjes gemaakt worden voor op onze website en/of facebookpagina. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u dit op het aanmeldingsformulier kenbaar maken
Medicatie

Indien uw kind medicijnen gebruikt of wanneer er andere bijzonderheden zijn waar wij rekening mee moeten houden, dient u dit aan te geven op het aanmeldingsformulier. Deze informatie is erg belangrijk voor ons. Vanzelfsprekend worden deze gegevens vertrouwelijk behandeld.
Informatie

Indien u meer wilt weten over het kamp dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Stichting C.J.K.

Na een bevestiging van inschrijving ontvangt u eind juni 2014 nadere informatie van ons.
Hierbij meld ik mijn kind(eren) aan voor het zomerkamp van de Stichting Christelijke Jeugdkampen, dat plaatsvindt van 12 juli t/m 19 juli 2014 op de kampeerboerderij ‘het Kuijpershoefke’ in Loon op Zand.
Familie:

Achternaam
Adres
Postcode + woonplaats
Telefoonnummer(s)
E-mail adres familie
Huisarts (naam en tel.)
WA verzekering (naam en nr.)
IBAN rekeningnummer:
Naam en voorletter(s):Kinderen:Voornaam

(indien de achternaam verschilt van bovenstaande dan svp hier vermelden)Geboortedatum

M/V

Ziektekosten-verzekering

(naam en nr)BSN-nummer

Zwem-diploma

J/N


Huidige

school-


groep
Bijzonderheden m.b.t. vakantieadres ouders, gebruik van medicijnen, vegetarisch eten, bedplassen, gedragsaanpassingen, plaatsen van foto’s en/of filmpjes enz.Indien mogelijk wil(len) mijn kind(eren) graag in een groep worden geplaatst met:
Ik ga er mee akkoord dat de Stichting Christelijke Jeugdkampen de kinderen die aan haar kamp deelnemen, niet heeft verzekerd tegen aansprakelijkheid, ongevallen, verlies of diefstal van reisbagage, of ziektekosten. Voor dekking van deze risico’s dien ik zelf zorg te dragen.


Machtiging:

Ik verleen hierbij eenmalig machtiging aan de Stichting Christelijke Jeugdkampen om van mijn (giro)rekening het kampgeld à € 135,- per kind af te schrijven voor het/de door mij opgegeven kind(eren). Om u enige controle over uw transacties te geven, geldt een weigeringstermijn van 30 kalenderdagen. Als er iets mis gaat, dan kunt u het reeds geïncasseerde bedrag weer op uw rekening laten terugboeken. De incasso zal medio mei 2014 plaatsvinden.


Datum:

Handtekening:De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina