U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de Aanstellingskeuring van de ambulancesector, opDovnload 10.01 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte10.01 Kb.

Geachte meneer/ mevrouw ….. ,U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de Aanstellingskeuring van de ambulancesector, op …..dag ….. datum…. te ….. plaats+adres. Wilt u uw (lees)bril, gehoorhulpmiddelen en/of (lijst met) medicatie meenemen indien u die heeft? Tevens wordt u verzocht uw vaccinatieboekje, sportkleding en sportschoenen mee te nemen. Er is douchegelegenheid (eigen handdoek dient meegebracht te worden).

Wat houdt de aanstellingskeuring in?

De aanstellingskeuring is functiespecifiek voor de ambulancesector, dit houdt in dat de onderdelen gebaseerd zijn op de belastbaarheid die nodig is om de werkzaamheden in de ambulancefunctie gezond en veilig te kunnen uitvoeren.


De gehele aanstellingskeuring neemt niet meer dan een dagdeel in beslag. De keuring bevat een aantal vragen die betrekking hebben op de eisen die het werk zal stellen of betrekking hebben op gezondheidsklachten die relevant kunnen zijn bij het uitvoeren van de werkzaamheden. De bedrijfsarts test de beweeglijkheid van de nek en benen, meet gewicht en lengte, buikomvang, bloeddruk, gezichtsvermogen, gehoor, en checkt de huid van hand en armen op mogelijke huidafwijkingen. Daarnaast worden een aantal functionele testen uitgevoerd: ambulance balanstest, laddertest, manuele reanimatietest en ambulance traplooptest. Deze testen benaderen de grenzen van de inspanningen zoals deze tijdens het werk van ambulancepersoneel kunnen worden uitgevoerd.
Ter informatie onderstaand de tekst over de aanstellingskeuring zoals in de CAO 2013-2015 (artikel 9.14) van de ambulancesector is opgenomen:

  1. Iedere aankomend werknemer, behorend tot de groep rijdend ambulancepersoneel, ondergaat voorafgaand aan zijn indiensttreding een aanstellingskeuring aan de hand van de vastgestelde functie- en belastbaarheidseisen (bijlage VI van de cao).

  2. De aankomend werknemer wordt als eerste in kennis gesteld van de uitslag van de aanstellingskeuring door de bedrijfs- of keuringsarts.

  3. De bedrijfs- of keuringsarts informeert de werkgever naar aanleiding van de uitslag van de aanstellingskeuring in termen van ‘geschikt’ of ‘niet geschikt’.

  4. Als de aankomend werknemer zich voordat de uitslag van de aanstellingskeuring aan de werkgever is medegedeeld terugtrekt, dan dient hij tijdig het verzoek te doen dat de uitslag niet aan de werkgever mag worden medegedeeld.

  5. De kosten van de aanstellingskeuring komen voor rekening van de werkgever.


Voor wie is de aanstellingskeuring bedoeld?

Als u heeft gesolliciteerd naar de functie van ambulancechauffeur of ambulanceverpleegkundige, en men voornemens is om u aan te nemen, dan is de aanstellingskeuring voor u bedoeld.
Met vriendelijke groet,


<Naam leidinggevende/directeur>De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina