Uit: Cursus Photoshop, HccnetDovnload 17.61 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte17.61 Kb.
Uit: Cursus Photoshop, Hccnet

Afbeelding 2. Histogram Levels


De histogram die in de afbeelding is te zien, geeft een overzicht van de verdeling van kleurtinten. De hoogte van de pieken geven aan hoe groot (relatief) een specifiek deel van de afbeelding is dat bepaalde kleurtonen heeft.

Onder het histogram zijn drie schuifjes te zien waarmee het contrast en de kleurtonen aan zijn te passen. Het zwarte driehoekje direct links onder het histogram dient om de donkere tonen/schaduwen te beïnvloeden. Als je de schaduwen in een afbeelding donkerder wilt maken verplaats je dit driehoekje (schuifje) naar rechts. Dit verplaatsen gebeurt met de muis. Na het schuifje met de muis aangeklikt te hebben is het ook te verplaatsen met de pijltjestoetsen (omhoog en omlaag).


Het 'witte' driehoekje rechts onder het histogram, is het schuifje om lichte tonen aan te passen. Door dit schuifje naar links te verplaatsen, worden de lichte tonen lichter/helderder.
Door de donkere of lichte tonen aan te passen, gaat het grijze driehoekje in het midden voor de midtones (middentonen) automatisch mee. Deze is ook apart te verplaatsen. In dit geval worden de andere schuifjes niet automatisch mee verplaatst.

Om de contrasten en helderheid van de foto aan te passen kan het beste eerst met het schuifje voor de middentonen gewerkt worden. Maak in dit geval de foto lichter door het schuifje naar links te bewegen. Vervolgens dienen het linker en rechterschuifje verplaatst te worden om een goed resultaat te bereiken. Als vuistregel kun je de schuifjes daar plaatsen waar de 'berg' van het histogram begint. Om de oorspronkelijke instellingen te herstellen kun je de Alt-toets ingedrukt houden. In beeld verschijnt dan de knop Reset (herstellen). Klik deze aan.


Klik op OK wanneer je tevreden bent met de aanpassingen. In afbeelding 3 is te zien hoe de te donkere foto een stuk lichter is geworden door te werken met de levels.


Histogram (Van: http://www.dfoto.nl/fotografie-tips-histogram.php)

In deze tutorial gaan we uit van Photoshop CS2 wat betreft de commando's (tussen haakjes vindt u de Engelse terminologie). Ook zonder Photoshop leert u echter wat u met een histogram kunt en wat u er aan af kunt zien.

Elk digitaal fotobestand, kleur, zwart-wit of bewerkt, heeft een eigen handtekening, het histogram. Een digitale foto is opgebouwd uit pixels, elke pixel heeft zijn eigen helderheid, deze helderheid wordt weergegeven in het histogram.

Het histogram is op te vragen via Venster (Window) / Histogram (Histogram), zie afbeelding 1
Afbeelding 1

Het histogram is een staafjes diagram, opgebouwd uit 256 tegen elkaar gezette kolommetjes bij een normaal 8-bits bestand (8 bits -> 2^8 = 256 kleuren).

Ieder kolommetje is een weergave van het aantal pixels voor die helderheid in de foto.

Hoe hoger een kolom des te meer pixels er van die helderheid aanwezig zijn.
Een histogram is daarom dan ook uniek voor iedere foto, het is een “vingerafdruk”.

Afbeelding 2

Links zijn de helderheden voor de schaduwen (zwart 0) te zien, in het midden de middentonen en rechts de helderheden voor de hooglichten (wit 255).

In dit histogram zien we dan ook een hoge piek in de hooglichten rechts, dit is in de foto terug te vinden in de witte delen in de foto.

De punt links duidt op een piek in de donkere tinten, dit zijn vooral de schaduwen in de foto.

We kunnen nu dus duidelijk de toonschaal uitlezen in het histogram.

Bij het bewerken van een foto is het histogram bepalend voor het uiteindelijke resultaat en niet het beeldscherm
Afbeelding 3

Afbeelding 4

Hier zien we het histogram voor afbeelding 5, een naar zwart/wit omgezette foto van afbeelding 3. Links (helderheid 0) en rechts (helderheid 255) bij de pijlen 2 zwarte lijnen, deze lijnen stellen clipping voor.

Dit betekent dat er behoorlijk wat pixels diep zwart (0) en helder wit (255) zijn geworden die anders een andere helderheid hadden, dit betekend detail verlies.

Er zijn veel details in de schaduwen dichtgelopen en in de hooglichten zijn eveneens details helderwit geworden.

Vergelijk afbeelding 5 met afbeelding 7 waar een juist histogram bij hoort.Afbeelding 5

Hieronder zien we dezelfde foto in kleur omgezet met een juist histogram, oftwel geen clipping en dus het volledige bereik in de details.


Hoewel er een grote piek is te zien in afbeelding 6 rechts is dit geen clipping, er zijn gewoon veel pixel met een helderheid van rond de 240-250.Afbeelding 6

Hier zien we het histogram voor afbeelding 8. Deze is omgezet met de Kanalenmixer, met de onderstaande waarden, zie afbeelding 7
Afbeelding 7

In tegenstelling tot afbeelding 5 zien we veel details terug komen in de punten die bij afbeelding 5 verdwenen zijn.

We zien dus dat bij bewerken het histogram ons heel veel vertelt over de foto. Vergelijk ook afbeelding 2 (histogram originele kleuren foto) en histogram uit afbeelding 6 met elkaar, na omzetting naar zwart-wit is er nauwelijks iets veranderd in deze histogrammen.Afbeelding 8

Ik zou ook iedereen willen aanraden standaard het histogram volgens afbeelding 1 aan te zetten en te gebruiken bij elke bewerking, ook als is het maar het omzetten naar b.v. zwart-wit. Verder zou ik willen adviseren om bewerkingen te doen in 16 bits modus.

Bij het werken in 16 bits modus Afbeelding (Image) / Modus (Mode) / 16 bits, blijft er meerinformatie behouden dan in 8 bits modus. Nadeel van 16 bits kan zijn dat niet alle filters werken, dit is te omzeilen door tijdelijk naar 8 bits om te schakelen, het filter toe te passen en weer terug naar 16 bits modus.

Let op! JPG bestanden kunt u niet in opslaan als 16 bits formaat alleen 8 bits.

Ik hoop dat deze tutorial histogrammen heeft kunnen bijdragen aan uw kennis over dit onderwerp.

Gerard DiepeveenVragen? Suggesties? Opmerkingen? Plaats ze in het forum onder 'Tips & trucs' bij het bijbehorende topic.

Engelse filmpjes op Youtube over histogrammen:
http://nl.youtube.com/watch?v=RzKz2_VGr6Y
http://nl.youtube.com/watch?v=5d6oWndayEE&feature=related
http://nl.youtube.com/watch?v=I_DyVN3OJeM&feature=relatedDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina