Uit de kerkenraad; vergadering van 29 februari 2016Dovnload 7.23 Kb.
Datum16.08.2016
Grootte7.23 Kb.
Uit de kerkenraad; vergadering van 29 februari 2016
Gesprek met verontruste gemeenteleden

Begin december vorig jaar spraken we met een aantal gemeenteleden over de spanningen binnen onze gemeente. Het moderamen heeft dit gesprek eind februari voortgezet en op het moment van het verschijnen van dit nummer is er een tweede gesprek met de kerkenraad geweest. We kunnen ons voorstellen dat u benieuwd bent naar de resultaten, maar daarover kunnen we via Over en Weer nog steeds geen mededelingen doen, ook al zouden we dat graag willen.


Gesprek met jongeren

Het geagendeerde gesprek met enkele jongeren uit de gemeente ging niet door. In plaats daarvan willen we, mede op voorstel van deze jongeren, als kerkenraad op een ander moment een ontmoeting organiseren en daar zoveel mogelijk jongeren bij betrekken. Daarbij denken we aan een iets informelere ambiance dan een kerkenraadsvergadering, die voor de meeste jongeren geen echt aantrekkelijke setting is.


Hoe willen we verder als gemeente?

We staan als kerkenraad en ook als gemeente voor twee vragen: wat willen we met de gebouwen en wat voor nieuwe (deeltijd-) predikant willen we aantrekken? Die vragen hangen samen met de vraag hoe we als gemeente verder willen en hoe we onze toekomst zien. Daar willen we graag met u als gemeente nog eens goed over nadenken. En ook over wat die visie op de toekomst betekent voor personele capaciteit (o.a. predikanten) en gebouwen. Dat willen we doen tijdens een gemeentevergadering in mei. Elders in dit nummer van Over en Weer vindt u een oproep om alvast te helpen nadenken over een profiel voor een nieuwe predikant, als een eerste aanzet.


Evaluatie vieringen 2015

Tot slot: Ria Ritzema heeft in het vorige nummer van Over en Weer (maart) een stukje geschreven over wat werkgroepen en andere vrijwilligers vonden van de vieringen van het afgelopen kalenderjaar. Reacties hierop van u als gemeenteleden zijn nog steeds welkom.


Als u vragen heeft over dit verslag, laat het ons gerust weten. Mail of bel ons, of spreek ons aan voor of na de kerk.

U kunt ook terecht bij de interim-predikant ds. Jaap van Dijk (email: jvandijk@dsjvandijk.nl, telefoon: 030 – 752 1371).


Namens de kerkenraad, Arien Blees
De eerstvolgende kerkenraadsvergadering is gepland op 4 april 2016, 19:45 uur.

(redactie, zie volgende pagina)


Meedenken over nieuwe predikant
Door het vertrek van Maas Beitler missen we sinds begin september 2014 een predikant naast Dick van Arkel. Die vacature willen we weer invullen en daar betrekken we u als gemeenteleden graag bij. Omdat we de nieuwe (parttime) predikant vooral voor het wat jongere deel van de gemeente (leeftijd tot 50 jaar) willen inzetten, hopen we dat ook jongere gemeenteleden met ons willen meedenken over een profielschets.
Op donderdagavond 31 maart om 19.30 uur in de Maranathakerk willen we een eerste aanzet maken voor die profielschets, ter voorbereiding op de gemeentevergadering van mei. Wie wil ons vanuit de gemeente daarbij helpen? Meld u/je aan bij Han van Konijnenburg (658190 of wgpastoraat@pkcastricum.nl ). Liever appen? Dat kan naar Arien Blees (0625502783).
Namens de kerkenraad, Han van KonijnenburgDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina