Uit de toelichting van Hermes/breng op de gewijzigde dienstregelingDovnload 7.97 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte7.97 Kb.


Uit de toelichting van Hermes/BRENG op de gewijzigde dienstregeling (december 2015):
In het kader van haar Openbaar Vervoer Visie is de provincie Gelderland met de twee andere busvervoerders binnen de provinciegrenzen, Arriva en Syntus, in gesprek over bezuinigingen. De provincie Gelderland heeft Hermes/BRENG niet gevraagd om nu al te bezuinigen. Dit is de eerste twee jaar niet direct noodzakelijk omdat er vanuit het SAN (Stadsregio Arnhem Nijmegen) voldoende budget is om tot 2018 hetzelfde voorzieningenniveau te handhaven. Echter, na 2018 gaat de rijksbijdrage (BDU) fors teruglopen en moet er ineens een grote bezuiniging plaatsvinden. Hermes/BRENG ziet op korte termijn veel mogelijkheden om slecht bezette lijnen aan te passen en daarmee het aantal lege bussen te reduceren. Dit leidt tot een verbetering van de kostendekkingsgraad waardoor op langere termijn goed OV kan worden gewaarborgd. Ook als de rijksbijdrage (BDU), van waaruit de provincie het openbaar vervoer betaalt, nog verder daalt.
Voorgestelde wijzigingen m.b.t. lijn 8 en 44:
Lijn 8 - Presikhaaf - Arnhem CS – Holthuizen a. Geheel opheffen

Overweging:  • Lijn 8 vervult een zeer beperkte rol in de stadsdienst Arnhem. De belangrijkste relaties liggen tussen CIOS – CS en Rijnstate – CS aan de noordkant en tussen CS – Kronenburg aan de zuidkant.

  • Levert een substantiële bezuiniging met zeer beperkt reizigersverlies.

Alternatieve reismogelijkheden:  • Door een aanpassing van respektievelijk lijn 4 (zuid) en lijn 9 (noord) kan het overgrote deel van de reizigers van lijn 8 overstappen op geschikte alternatieven. De bediening van Presikhaaf zelf kan overgenomen worden door trolleylijn 5 en de nieuwe stadslijn 44.

Lijn 44 – Arnhem CS – Het Broek – Presikhaaf – IJsseloord 2 (nieuwe lijn) a. Deze lijn vervangt binnen de stadsgrenzen van Arnhem een aantal (deeltrajekten van) andere lijnen. De lijn rijdt op ma-vr overdag. Lijn 44 rijdt via de zuidkant van het centrum, via de Westervoortse Dijk naar de Lange Wal en vervolgens via de Keulse Slag naar IJsseloord 2.

Overweging:


  • Lijn 331 rijdt in de nieuwe dienstregeling permanent naar Velp. De routevariant waarbij de lijn 2x per uur naar IJsseloord en 2x per uur naar Velp reed vervalt. Daarmee vervalt de ontsluiting van IJsseloord.

  • Lijn 61 wordt beperkt tot het trajekt Westervoort Station – Duiven, Nieuwgraaf en Centerpoort in verband met bediening van het nieuwe kantoor van Alliander op Nieuwgraaf. Dit leidt ertoe dat de bediening van Het Broek door deze lijn vervalt.

  • De funktie van lijn 61 wordt vooral bepaald door Het Broek. Het aantal reizigers dat lijn 61 gebruikt tussen Arnhem en Westervoort is beperkt. Bovendien zijn er voor hen uitstekende alternatieven.

  • Lijn 73 tussen Arnhem CS en de Presikhaafbedrijven op Het Broek vervalt. •

  • Door het vervallen van bovenstaande lijn(delen) op trajekten ontstaat er een leemte in de ontsluiting van Arnhem. Lijn 44 vult deze leemte.


Bezwaar Gemeente Arnhem bij gewijzigde dienstregeling m.b.t Lijn 8:

Het wegvallen van grote delen van de routes van buslijnen 8 (Holthuizen Geitenkamp-Presikhaaf) en 9 (Schaarsbergen-West-Rozendaal-Velp Ziekenhuis). Deze buslijnen zijn als lijnen 20 en 21 in 2000 geïntroduceerd door de gemeente Arnhem om een alternatief te bieden voor de regiotaxi en werden destijds gefinancierd vanuit de 'Wet Voorzieningen Gehandicapten'. Beide buslijnen zijn uiteindelijk opgenomen in de OV-concessie als onderdeel van het totale pakket openbaar vervoer binnen de stad.


Aanpassing n.a.v bezwaar Gemeente:

Buslijn 8 krijgt een nieuwe route: Centraal Station – Rijnstate – ’t Cranevelt – Alteveer – Moscowa – Geitenkamp noord/Monnikenhuizen – Rozendaal – Ziekenhuis Velp. De huidige route via Bronbeeklaan en Presikhaaf verdwijnt.Over de bediening van de Bronbeeklaan (was lijn 8) en Papendal (toekomst van buslijn 10) gaan wij (gemeente/ Hermes/BRENG, red.) verder in gesprek met de provincie Gelderland.


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina