Uitg: 024. 04 Verslag bewonersbijeenkomst Serre & Wingerd gehouden op 11 maart 2004 in StervoordeDovnload 8 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte8 Kb.
Uitg: 024.04
Verslag bewonersbijeenkomst Serre & Wingerd gehouden op 11 maart 2004 in Stervoorde
Aanwezig: dhr. Votel, fam.v.d. Weele, mevr. de Vlieger, fam. Voortman, mevr. v.d. Neut, mevr. v.Tol, mevr.

Guldemond, mevr. Swinkels, mevr. v.Dam, mevr. Zwijnenburg (verantwoordelijk voor dit verslag)

Aanwezig namens Vidomes: mevr. Rademakers en dhr. v. Koert

Afwezig met bericht van verhindering: fam. Rog, mevr. Boswinkel, fam.v.d Spijk, fam. v. Wanrooy


Voor het 1e deel van deze bijeenkomst hadden wij een gast uitgenodigd. De heer H. ’t Hart, mede-eigenaar van GroenRijk aan het Haantje, die een inleiding over balkonbakken en planten hield. Voor hem was het de eerste keer dat hij een praatje hield voor een bewonerscommissie. Hij had wat materiaal meegenomen en aan de hand daarvan vertelt wat er wel en niet op balkons kan. Wat doet het goed en wat minder. Er was ook gelegenheid tot het stellen van vragen, waar men ook gebruik van heeft gemaakt. Het was voor ons ook een experiment, het leek geslaagd, alleen de hoop dat we op deze manier meer bewoners zouden bereiken kwam niet uit.
Na de pauze het vervolg van de vergadering.

Verslag van 23 januari 2003


Wateroverlast in schuren en tuinen en terugkerende andere klachten zijn naar onze mening ogen goed aangepakt opgelost en afgehandeld. Onze enquête heeft zijn doel bereikt.

Verlichting achterpad: staat gepland op de onderhoudsbegroting van 2005, Vidomes kijkt of het eventueel past in de uitbreiding van 2004.

Wateroverlast: nadat een aantal balkons zijn opgekrikt hebben de woningen 14, 41, 42 en 57 van de Wingerd plasvorming op het balkon, Vidomes neemt dit punt mee.

Algvorming op de galerij tussen de blokken: wordt dit jaar schoongemaakt deelt Vidomes mee.Jaarverslag 2003


Er zijn nogal wat naamplaatjes verdwenen in december. Bewoners moeten zelf contact opnemen met Vidomes, zodat ze aan kunnen geven wat er ook op moet staan. Vidomes vraagt de meldingen na.

Labelen: de woningen aan de wingerd zijn gelabeld beneden 55 jaar en ouder, boven 45 jaar en ouder en 3 personen. Dit kan dus zijn alleenstaande ouder met 2 kinderen. Vidomes heeft zich te houden aan de regels van SVH (Haaglanden) en de gemeente Rijswijk. Zij kunnen deze regels niet zelf bepalen. Vidomes houdt zich wel aan lokaal maatwerk, dat houdt in dat als er verhuisd kan worden in dezelfde buurt dit voor gaat. De bewoners komen tot de conclusie dat het voor alleenstaande ouderen dan ook bijna onmogelijk is om hier een woning toegewezen te krijgen. Terwijl Rijswijk behoorlijk vergrijst.

Schoonmaakbriefje: het loopt niet zoals beloofd, daarom hebben we een controlekastje op de begroting opgevoerd. De heer van Koert neemt nogmaals contact op met van Loenen. De vraag voor het kastje blijft staan.

Rubberen afsluiting glazen pui: de heer van Koert gaat ook hier achteraan.

Fietsbeugels: na een flinke discussie kwamen we hier niet echt uit. Tijdens de schouw op 10 mei zullen we hier goed naar kijken.

Bestuur


Marlene van Dam en Elly Swinkels waren voor ’t laatst aanwezig als lid van de bewonerscommissie. Als dank voor hun tijd en inzet krijgen ze een boeket aangeboden. Nieuwe leden zijn nog steeds welkom, niemand biedt zich aan.

Rondvraag


Wanneer zijn de combiketels voor ’t laatst nagekeken. – volgens planning elke 3 jaar, volgens een bewoner 1999, Vidomes komt hierop terug.

Op nummer 39 hebben zo nog steeds last van stankoverlast en ook op 41. Van Koert is hier zelf mee bezig geweest na de enquête van vorig jaar, hij zal er opnieuw over nadenken.Om 22.00 uur sluit ik de vergadering, bedankt aanwezigen.


Gertie Zwijnenburg verslag bewonerbijeenkomst 11 maart 2004 22-07-16 H:07
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina