Uitgave Mei nr. 5 2015Dovnload 94.34 Kb.
Datum18.08.2016
Grootte94.34 Kb.


Uitgave Mei nr. 5 - 2015

Senioren KBO Grave vanaf 1949

65 Jaar jong
Bezoek ook onze web site

www.kbo-grave.nl


COMPUTER Systemen DE MARS

Klinkerstraat 24 • 5361 GW Grave

Telefoon: 0486-476629 • Mobiel: 06-10633578

E-mail: info@demars.nlwww.demars.Colofon.

Redactie: Koninginnedijk 180; 5361 CR Grave

Email mari.michels@hetnet.nl

Onder verantwoordelijkheid van Dagelijks Bestuur

Secretariaat: De Quaylaan 59; tel. 472788

e-mail: : kbograve1@gmail.com

web site: www.kbo-grave.nl

Banknummer: NL 65 RABO 0117105627 t.n.v. Penningmeester Senioren KBO Grave

Soosactiviteiten:

Verenigingszaal 1ste etage Catharinahof..Inleveren kopij bij:

Vóór 24 mei 2015 aanstaande.

Email: mari.michels@hetnet.nl

Drukwerk verzorgd door:

Adriaans drukwerk (Jolanda Adams)Bezorgers:

Leden van Senioren KBO Grave.

Dit blad wordt als bijlage gevoegd bij “ONS”

Afzonderlijke exemplaren; Alleen op aanvraag.

Kosten €1,00 per stuk

Advertenties:

Mochten er belangstellende middenstanders in Grave en omgeving zijn die in dit blad een advertentie tegen een vergoeding willen plaatsen voor hun bedrijf dan is dat mogelijk.

A-5: Heel blad €100,00;

A-5: Half blad € 50,00;

A-5: ¼ Blad € 25,00;

Alles per kalenderjaar.

Meer Informatie: secretariaat.

ps. Rubriek vraag en aanbod is gratis.INHOUD:
COLOFON BLZ 3
INHOUD BLZ 4
VAN DE REDACTIE BLZ 5
CATHARINAHOF/MFC BLZ 5
HULP AAN ROEMENIE BLZ 6
WEL EN WEE BLZ 6
CURSUSSEN BLZ 9
oud papier blz 10
ACTIVITEITEN blz 11
VRAAG EN AANBOD. BLZ 13
DOE MEE EN BEWEEG BLZ 15
WMO/RIGOM/SGOG BLZ 16
PANTEIN/STEUNPUNT MANTELZORG BLZ-18
RIJBEWIJSKEURINGEN BLZ 19
VERVOER BLZ 20

INFO KRING EN KBO BRABANT BLZ 20
Van de redactie. “ONS BUUKSKE”.

In deze uitgave uw speciale aandacht voor:
Mocht u dit boekje al op maandag of dindagochtend ontvangen. De liederentafel vindt op 5 mei plaats in de Societeit.

Een en ander in verband met de vreselijke brand die gewoed heeft in Palazzo theater en directe omgeving.

Ons medeleven gaat vooral uit naar de familie Beukering en speciaal naar Jet en Jean Paul
Soosavond dinsdag 12 mei Catharinahof 19.00 uur
Bijeenkomst nieuwe leden 27 mei.
Zomerreis op 10 en 18 juni. Vergeet uw inschrijving niet!!
Zorgcentrum/ontmoetings centrum. CatharinahofSenioren KBO Grave


SAMEN VOOR EEN ACTIEF EN

ONTSPANNEN OUDERENBELEID

Jos Somers ,Gerant Catharinahof Grave

0486-418103 of via receptie Catharinahof 0486 473051
*      Jos.somers@brabantzorg.eu

Aanwezig ma, di., do. 8.30u – 17.00u

                Woensdag van 08.30u – 12.30uActie voor Roemenie

(HAR; Hulp Aan Roemenië).

Het is mogelijk om tijdens de soosmiddagen een bijdrage in de daarvoor bestemde bus te doen. Het geld dat u stort in onze collectebus wordt voor de volle 100% besteed.

Ook is het mogelijk uw bijdrage te storten op ons banknummer onder vermelding van Bijdrage HAR.
Wel en Wee:

Onze felicitatiegroep heeft ook de afgelopen periode weer haar best gedaan om iedereen die daarvoor in aanmerking komt, te verrassen met een bloemetje of fles wijn, dan wel via een kaartje, om van onze belangstelling, blijk te geven. Ook hebben we weer afscheid moeten nemen van enkele leden. Familie en/of nagelaten betrekkingen wensen wij veel sterkte toe.

Blijf ons van droeve zowel als de blijde gebeurtenissen berichten, mag ook telefonisch, zodat we er op gepaste wijze aandacht aan kunnen besteden. Zonder uw bericht moeten we maar gissen.

Ook als u een van de genoemde festiviteiten viert in eigen kring, maakt het niet uit.

Wij willen graag onze erkentelijkheid laten blijken.

Bestuursmededelingen:

Koninklijke onderscheiding voor 2 kanjers.

Margriet en Harrie Siebers zijn vrijdag 24 april koninklijk onderscheiden als lid in de Orde van Oranje Nassau.

Als senioren KBO Grave wensen wij beiden van harte proficiat met deze onderscheiding. Ook aan een bestuurslid uit Escharen Toon van Gaal is deze onderscheiding uitgereikt. Hem wensen wij eveneens van harte proficiat.

Bestuursvergaderingen.

Datum volgende vergadering dinsdag 19 mei 2015Melden van leden mutaties.

Mutaties van de leden dienen aangemeld te worden bij het secretariaat of direct bij onze leden administratie Mw. Ria Gerrits; Gasthuisstraat 36; tel. 420000;

email kboria65@gmail.com

Eerste en tweede avondsoos niet druk bezocht.

Op woensdag 17 maart en dinsdag 7 april zijn de eerste avond activiteiten gehouden.. Maar enkele senioren hebben de weg gevonden. Het Bestuur laat zich hierdoor niet ontmoedigen, maar gaat nog door met dit initiatief.

De eerst volgende is Dinsdag 12 mei. Aanvang 19.00 uur in verenigingsruimte Catharinahof.

Maak eens uw familieleden; buren; kennissen en andere senioren bekend met onze levendige vereniging.

Hieronder ziet u wat er allemaal geboden wordt.

Wat biedt het lidmaatschap van KBO.

A; 10 maal per jaar een prachtig informatieblad “ONS”, van KBO Brabant, boordevol informatie en activiteiten.

Tevens zit hierbij “ONS BUUKSKE”, hetB; Eventueel reductie op uw ziektekosten verzekering.

Collectiviteit nummer dient u op te geven:VGZ collectiviteitnummer 10492 tel. 0900-0750

CZ collectiviteitnummer 3282554 tel. 0800-0244488

Bij CZ en VGZ kunt u door het collectiviteitnummer te vermelden het gehele jaar door deze wijziging aan laten brengen en zodoende profiteren van een fikse korting op het pakket.PMA zorgverzekering (Menzis) collectiviteitnummer 138 tel.0800-2040

IAK/VGZ Verzekering collectiviteitnummer 8086 tel.040-2611888

Zilveren Kruis Achmea collectiviteitnummer 207000837 tel. 0900-0606

C; Ondersteuning bij invullen belastingformulieren, en Administratieve ondersteuning

Aanvragen van huurtoeslag of zorgtoeslag, c.q. juridische ondersteuning. Info via telefoon 475167

D; Overige belangenbehartiging in de ruimste zin van het woord. U vraagt en wij trachten het antwoord of de juiste weg voor u te vinden.

E; Voordelig bezoek aan activiteiten die georganiseerd

F; Deelname aan reizen, soms met reductie.

G; Voordeel bij pedicure behandeling in Catharinahof

Als u zich (eenmaal in de 14 dagen) in Catharinahof laat behandelen, ontvangt u reductie op de prijs. Wel wordt de ledenpas gevraagd te tonen. U kunt telefonisch afspraken maken met Floor Huting van der Neut telefoon 471458.H; Groepspraktijk Fysiotherapie Grave Praktijk Catharinahof; Koninginnedijk 252

5361 CR Grave;


Cursussen van RIGOM, Esterade; Societeit en Catharinahof.

Er zijn diverse cursussen eninformatie uren voorhanden bij het RIGOM te Oss, tel. (0412) 653240.

Kijk ook in de Graafse krant of Arena onder de kop ouderenwijzer naar lezingen en andere bijeenkomsten van RIGOM of andere hulp instellingen.
Computerhoek Societeit.

Van oktober tot en met april zijn 55-Plussers uit Grave welkom op de vrijdagmiddag in de Sociëteit Grave voor beginnerslessen computergebruik.

Tevens is er op de vrijdagmiddag een vrije inloop, er worden dan eenvoudige vragen en/of problemen behandeld. Handig is als u bij de 'inloop' uw eigen laptop, ipad, tablet of smartphone mee brengt.

Voor meer informatie kan men contact opnemen met Jan Jozef Pluym, 0486-474341 of Sociëteit Grave, tel. 0486-475590. Zie ook www.societeitgrave.nlBijeenkomsten in Esterade op het gebied van kennis software en computers.

Elke derde donderdag van de maand vanaf 14.00 uur is er een bijeenkomst voor computergebruikers in de Esterade.HCC Senioren Academie IG.

Aanmelding via info@esterade.nl

Tel. 0486-476422. S’-morgens

HCC SeniorenAcademie ig.

Donderdagmiddag, 21 mei 2015

van 14.00 tot ± 16.00 uur.

Mocht aanmelding niet lukken, mail naar temsymec@home.nl

Ben je gewoon nieuwsgierig?

tijdschriften en computerboeken ter inzage.
In Mei zal er ook een Computerhoek in Catharinahof geopend worden.

Inleveren Oud Papier:

Elke zaterdag aan de Koninginnedijk mogelijkheid tot het inleveren van uw karton en papier, achter Catharinahof tussen 09.00 uur en 13.00 uur,of tot container vol is!. gelegenheid dat zelf weg te brengen dan is er altijd de mogelijkheid dat een van onze leden dat bij U komt ophalen.

We beschikken over een eigen bus. Bel hiervoor met secretariaat, 472788.

Ook geen papier en of karton in plastic zakken aanleveren.

Zoveel mogelijk in dozen of bundelen.

Namens onze oud papiergroep hopen wij dat u meewerkt aan dit verzoek

Er is nog steeds vraag naar vrijwilligers om het papier op te halen. Als er wat meer leden meedoen, wordt het dragelijker voor iedereen. Er staat zelfs een kleine vergoeding tegenover. Zie informatie hierover elders in dit blad


Activiteiten

Mei:Dinsdag
5-mei
14.00
Liederentafel
Societeit
1e dinsdag van de maand

Maandag
11-mei
13.30
Wandeltocht
Omgeving
2e maandag van de maand

Dinsdag
19-mei
10.00
Bestuursvergadering
CatharinahofDonderdag
21-mei
10.30
Scootmobielclub
Omgeving
3e donderdag van de maand

Woensdag
27-mei
14.00
Bijeenkomst nieuwe leden
Catharinahof
Éénmalig!!!!!

Donderdag
28-mei
19.30
Kienen
Catharinahof
Laatste donderdag van de maand

Juni:Dinsdag
2-jun
14.00
Liederentafel
????????
1e dinsdag van de maand

Maandag
8-jun
13.30
Wandeltocht
Omgeving
2e maandag van de maand

Donderdag
11-jun


Kienen+Catharinahof
CatharinahofDonderdag
11-jun
?
Zomerreis
?
??????

Donderdag
18-jun
?
Zomerreis
?
??????

Donderdag
18-jun
10.30
Scootmobielclub
Omgeving
3e donderdag van de maand

Woensdag
24-jun
10.00
Bestuursvergadering
CatharinahofDonderdag
25-jun
19.30
Kienen
Catharinahof
Laatste donderdag van de maand

Gemeentenieuws.

Vanaf 1 april ook blik en drankenkartons in Plastic

Heroes afvalzak

Voor alle informatie over de afvalinzameling in het Land van Cuijk en Boekel kijkt u op www.afvalaanbieden.nl of download u De AfvalApp. U kunt voor vragen ook een e-mail sturen naar info@afvalaanbieden.nl of bellen met de Afvalinfolijn: (0485) 338 352.


Burg. De Bourbonweg 7; 5363 Escharen; Tel 0486-476236
Email gvdbraak2wielers@zonnet.nl
Internet www.gvdbraak2wielers.nl

Voor overige activiteiten zie ONS BUUKSKE maand april nr 4.
Ook worden er vanuit Catharinahof activiteiten georganiseerd. Dit heet “De ontmoeting”:

Bij de receptie van Catharinahof is een informatieblad “De Ontmoeting”, te verkrijgen over de ontmoetingsmogelijkheden voor alle senioren. Bijna alle activiteiten, ook van Senioren KBO Grave, die in Catharinahof plaatsvinden, staan daarin vermeld. Houdt u de ouderenwijzer in Arena en Graafsche Courant in de gaten. Als er wat te melden valt over de activiteiten, kunt u het daar vinden. Veruit de meeste van deze activiteiten zijn ook toegankelijk voor onze leden.


Ook wordt er wekelijks melding gemaakt van diverse activiteiten in de Ouderenwijzer (Graafse krant/Arena).
Ingezonden brieven van leden; vraag en aanbod.

Mocht u uw aanbod nog willen plaatsen stuur dan een mail naar het redactie adres.

Aanbiedingen blijven minimaal 3 maanden staan, als u verder niet aangeeft, of er nog langer gebruik gemaakt kan worden van deze rubriek, worden deze verwijderd.
te koop:

oudroze fauteuil, kinderwagen (Koelstra) en kinderbox.

tel.: 06-29327342

Wie wil er leden helpen bij kleine klussen in en om het huis. Er komen de laatste tijd wat aanvragen daaromtrent. We hebben iemand die wel wat wil doen, maar wat meer gegadigden zouden welkom zijn. Voelt u iets om te helpen, geeft u zich dan op.

Uiteraard kan men voor klussen ook bij RIGOM terecht.
Gezocht: kaarten en of foto’s van bloemen, planten en dieren alles is welkom.

Ik wil de kaarten het liefst zelf ophalen bij de soos op het Catharinehof.

Miriam Janssen telefoon 0486 – 475956
Te koop elektrische sta op stoel voor een klein c.q. licht persoon. Bekleding is donker rood, met extra hoofdkussen. 

In goede staat. Kan in complete lig stand met ondersteuning van het gehele lichaam

En een elektrische badlift tot 100 kg draaggewicht.

Verdere informatie Marlie van de Ven tel. 472788.
Te koop aan geboden 2 leren fauteuils plus voetenbankje in zeer goede staat.

Tel. 0623684701 Jetty Janssen


Nieuw, nieuw, nieuw.
Te koop.

Een mobiele “Delonghi Pinguino”, FX 160 airconditionner; Nieuwprijs € 798.00.

Wegens overbodig in het Nieuwe appartement (Catharinahof) nu voor €350,00

Nota aanschaf aanwezig.

Inlichtingen W. Schuurman, Koninginnedijk 128, Grave.

Tel. 0486-472577
Heeft u ook iets aan te bieden of te vragen?

Het blijkt dat het helpt. We kunnen regelmatig iemand helpen. Heeft u iets aan te bieden of vraagt U iets. Alles is mogelijk in deze rubriek.

Mail of geef het door naar Mari Michels(redactie), tel 473320 of email mari.michels@hetnet.nl.

Niet geschoten is altijd mis. Wel wordt het geplaatst op eigen verantwoording

Ook kunnen we deze rubriek uitbreiden met opmerkingen van uw kant om onze vereniging levendig te houden. Kom met uw aanbevelingen, op papier of via de mail. (zie colofon)
DOE MEE !!!!!!!!!!!!:

Zwemmen(SGOG). Op maandag en woensdag van 10.30 uur tot 11.30 uur in zwembad Op den Ham.

Nordic Walking i.s.m. met KBO Velp elke Donderdag vanaf het trefpunt om 14.00 uur.

Elke vrijdagochtend bewegen in de beweegtuin van Catharinahof. Elke vrijdag van 11.15 uur tot 12.00 uur De kosten zijn € 1.00 per les. Informatie en betalen bij de receptie.

Gymgroep (SGOG); elke donderdag van 13.30 tot 14.30 uur in Catharinahof.

Dansgroep (SGOG);elke dinsdag van 13.30 uur tot 14.30 uur eveneens in Catharinahof.

"Ouderenwijzer" de Graafsche Courant.


Blijf niet thuis zitten maar sluit u aan bij een van deze activiteiten. Laat u zich eens overhalen tot een bezoek aan een van deze gezonde vrijetijdsbestedingen.

WMO: Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Burger Participatie Raad/WMO

Het is een organisatie die tracht de belangen van ons allen te verdedigen en geven gevraagde en ongevraagde adviezen aan B en W van gemeente Grave. De KBO afdelingen zijn in de gemeente Grave vertegenwoordigd in de Burger Participatie Raad (BPR)WMO, om zodoende Uw belangen zo goed mogelijk te behartigen.Het adres en openingstijden van WMO loket van gemeente Grave zijn: Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.30 te Grave. Informatie: telefonisch: te Cuijk 0485-396733.

U wordt dan doorverbonden met Werk/Inkomen en Zorg afdeling WMO. Ook kunt u dagelijks bij het gemeentehuis te Grave terecht bij het WMO loket. Aan te bevelen is wel eerst te bellen 0486-477277 of er een consulent van de WMO aanwezig is.


BPR Grave, secretariaat Mw. Els van Koolwijk, 0486 – 476506. Email: elsvankoolwijk@hotmail.com

Mocht u behoefte hebben aan ondersteuning bij

bijvoorbeeld de “KEUKENTAFELGESPREKKEN” ( om eventueel in aanmerking te komen voor Zorg en of hulpmiddelen c.q. aanpassingen, neem dan ook contact op met gemeld secretariaat. Wij kunnen u wellicht bijstaan. Er verandert veel de komende tijd en zeker in 2015.

Instelling die tot doel heeft ouderen zo lang mogelijk goed en zelfstandig te laten participeren in hun omgeving. Geeft informatie en advies. Biedt cursussen aan en activiteiten.

Telefoon 0412-653230. Email info@rigom.nl en website www.rigom.nl
Vrijwillige hulpdienst. 0412-653248. Werkdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur.
Klussenhulp; 0412-653235; maandag t/m vrijdag tussen 09.00 uur en 10.00 uur. Zie ook speciale mededeling.
Maaltijdservice; 0412-653234; maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 11.00 uur.
Vrijwillige Hulpdienst Graag Gedaan! Grave, u kunt dan bellen met 0412 - 65 32 48 op werkdagen tussen 10.00 - 12.00). Vrijwilligers kunnen u een handje helpen met: 

Boodschappen, bezoek; computerhulp, administratie ondersteuning en begeleiding naar het ziekenhuis.

 0412-653232 of e-mailen naar avanlieverloo@rigom.nl

(Bij Graag gedaan! Grave zijn aangesloten de KBO's, de Zonnebloem, Steunpunt Vrijwilligers, gemeente Grave, de kerken en RIGOM)
SGOG;

Stichting Gecoordineerd Ouderenwerk Grave.

Secretariaat; Anne Marie Reffeltrath-Kreijtz; De Ruyterstraat 4; 5361 GC; Grave email: sgoggrave@gmail.com

tel.: 0486-473264;

Gespreksgroep dementie.

Cursus “Omgaan met Dementie” voor mantelzorgers.Computerhoek Catharinahof.

Zoals al een keer gemeld wordt binnenkort deze computerhoek opgestart in Catharinahof.Elektrische fietsdag in Grave op 20 mei.

Deze wordt verzorgd door SOAB adviseurs in Escharen. Deelname aan de dag is gratis en is inclusief lunch.

Voor al deze activiteiten informatie via:

Secretariaat SGOG; Anne Marie Reffeltrath-Kreijtz; De Ruyterstraat 4; 5361 GC; Grave

email: sgoggrave@gmail.com ; tel.: 0486-473264;

Pantein Thuiszorgwinkel.

Thuiszorgwinkel te vinden in het ziekenhuis Bernhoven te Uden.

Openingstijden van 09.00 uur tot 21.00 uur op maandag tot en met vrijdag. Op zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur.

De thuiszorgwinkels in Oss en Veghel zijn gewoon geopend. Telefoon 0900-8803 keuze 4.

Mail info@panteinthuiszorgwinkel.nl
Steunpunt Mantelzorg.

5 mei Workshop Communicatie; 2 juni Ontspanningsworkshop; 7 Juli Excursie/Uitstapje

Wandelen met mantelzorgers. 28 mei te Beers, vertrek om 14.00 uur bij de Tienmorgen.

24 Juli te Grave Bij Catharinahof aanvang 10.00 uur. Duur is 1½ uur.

Informatie Zwaanstraat 7; 5431 BP Cuijk of tel. 0485 846739; e-mail info@mantelzorglvc.nl


Rijbewijskeuringen, adressen!!:

Keuringsleeftijd rijbewijs ouderen van 70 naar 75 jaar

Oudere rijbewijsbezitters hoeven zich vanaf 1 januari 2014 pas vanaf hun 75e te laten keuren.

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft de keuringsleeftijd verhoogd van 70 naar 75 jaar.

Leden van de KBO die zich moeten laten keuren om voor verlenging van hun rijbewijs in aanmerking te komen, kunnen voor een voordelig tarief bij diverse artsen in Grave en omgeving.

Zie voor adressen ons Buukske April nr 4-2015.Vervoer in stad en land

Informatie over de Regio-taxi, Buurtbus en Valys.

Buurtbus: Informatie 0485-313465; 0900-9292

Regio-taxi: Tel: 0412 – 685999

De bedoeling van dit bericht is dat alle inwoners weten waar zij met vragen over mobiliteit in hun kernen naartoe kunnen

Binnenkort ontvangt u ook een bericht over een nieuwe mobiliteitsplanner.

 Voor vragen graag mailen naar vextra@regiotaxinoordoostbrabant.nlValys:. Informatie 0900-9630.
Mededelingen vanuit KBO:

Kring GRAVE

Escharen; Gassel; Velp en Grave

Vanaf 1 januari 2015 zijn onze 4 afdelingen verenigd in

Kring 35 Grave.

Dit is onze nieuwe logo en naam!!!!

23 april is de KBO spellenmiddag gehouden,vanaf nu onder de vlag van de Kring Grave

Ditmaal gehouden op Donderdag 23 April 2015 in Escharen, in het Dorpshuus. Dank aan de organisatie

Op 21 april hebben 2 vertegenwoordigers van de 4 afdelingen KBO een laatste vergadering bijgewoond van de Kring “De Maashorst”, in Schaijk.
Na de officiële vergadering en het besluit een opheffingsclausule op te stellen war er nog een gezellig etentje voor de deelnemer. Tevens ontving iedereen een aandenken aan “De Maashorst”, in de vorm van een verjaarskalender met foto’s van de omgeving van de Maashorst.

Zoals u hiervoor al gelezen hebt is sinds 1 januari een nieuwe kring opgericht, voor de gemeente Grave.
Hierin hebben zitting:

Voorzitter Mw. H.T.G. Jetty Janssen

Secretaris Mw. M. Marlie van de Ven-Dekkers

Penningmeester Dhr. M.A. Mari Michels.

Deze vormen het dagelijkse bestuur en zullen een aantal malen per jaar vergaderen om de lopende zaken te bespreken.

Het blijft vanzelfsprekend, dat getracht zal worden om van de overige 3 afdelingen een vertegenwoordiging in dit bestuur te krijgen.

Vanuit de 4 afdelingen zullen minimaal 2 personen van het afdelingsbestuur deel uit gaan maken van de kringraad.

Deze kringraad zal minimaal 2 maal per jaar bijeenkomen.

De eerste maal is op 29 mei aanstaande in Catharina hof. De uitnodiging hiervoor ontvangen de belanghebbenden nog.
KBO Brabant.

Belangen Organisatie van Senioren in Noord Brabant.

KBO-Brabant telt 134.500 leden die in ruim 300 Afdelingen zijn vertegenwoordigd. De KBO werd ruim zestig jaar geleden in Brabant opgericht en is de grootste vereniging in Brabant en één van de grootste seniorenverenigingen in Nederland.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nadzja van der Knaap, communicatiemedewerker KBO-Brabant, telefoon 073 – 644 40 66

Editie 6 maandag 01 juni

Editie 7/8 maandag 03 augustus

Editie 9 maandag 07 september

Editie 10 maandag 05 oktober

Editie 11 maandag 02 november

Editie 12 maandag 07 decemberCafé ’t Dorstige hert

St. Machutusweg 1a

5364 RA Escharen

Tel: 0486-472681

Email: dorstigehert@gmail.com

www.dorstigehert-escharen.nl


juwelier:”De Gouden Luifel”.

Hoofschestraat 16

5361 EV Grave

Tel 0486-473058

Email: info@degoudenluifel.nlAdres: Hoogeweg 9, 5364 NK Escharen, Tel. 0486 – 47 42 81


10 Mei

Moederdagbrunch
Amuse

***


Soepenbuffet

***


Hoofdgerechtenbuffet met diverse broodsoorten, salades en

uitgebreid warme gerechten

***

Dessertbuffetmet ijs, bavaroise en nog veel meer…
Met live muziek!!
Aanvang 11.30 uur

Prijs p.p. € 17,50

Kinderen t/m 11 jaar € 8,75
Reserveren aan te bevelen

Het barbecue seizoen is weer begonnen!!Compleet verzorgd bij u op locatie vanaf € 12,00 per persoon.

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina