Uitgebrachte essaysDovnload 12.89 Kb.
Datum25.08.2016
Grootte12.89 Kb.

Uitgebrachte essays
1. Robin Hood en Koning Klant/ Jos van der Lans

Over de maatschappelijke verankering van woningcorporaties en wat mensen die leidinggeven aan corporaties in dit opzicht bezielt.


2. Een praktisch ideaal/Bas Heijne

Over het wonen in de hedendaagse maatschappij.


3. Van paternalisme naar partnerschap/Rob van Ginkel

Over de (dis)continuïteit in de cultuur van woningcorporaties in samenhang met ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving sinds het midden van de negentiende eeuw.


4. Het tijdperk van tijdelijkheid/Hans Plomp en Gerben Hellinga

Over de tijdelijkheid van het wonen zelf, het denken daarover, de planning van het formele maar ook van het informele. Een aanzet om tijdelijkheid in relatie tot het wonen te beschouwen en te doordenken.


5. Dierbare ruimte/Aaron Betsky en Jan van Hoof

Over de verrassende overeenkomsten tussen het dierenrijk en het gedrag van dieren én de diverse functies van ruimte en wat we daar als mens van maken.


6. Beschouwend leiderschap gevraagd/Johan Verstraeten

Wie toekomstige leiders wil vormen zal meer moeten aanreiken dan wiskunde en  boekhoudtechnieken. Leiderschap begint bij het anders interpreteren van de werkelijkheid.


7. Jong wonen/ Paul Schnabel

Een blik in de wereld van de jongere van tegenwoordig. Thema's als thuiswonen en op zichzelf wonen, de stad als habitat, uitgaan als leefstijl en individualisering kenmerken de fase van jongere-zijn: een fase met een eigen leefstijl en woningbehoefte.


8. Op gevoel of met verstand/ Bernard Hommel/Tristan Lavender en Herman Philipse

Wat beweegt mensen bij het nemen van beslissingen? Worden ze gedreven door hun gevoel of hun verstand? Of wellicht beide? De psychologen Bernard Hommel en Tristan Lavender benadrukken in hun essay vooral de rol van de emotie in menselijke beslissingsprocessen. De filosoof Herman Philipse daarentegen bepleit de rationele beslistheorie.


9. Opdrachtgeverschap/ Margreeth de Boer en Jaap Evert Abrahamse

Goed opdrachtgeverschap bepaalt in belangrijke mate de kwaliteit van het eindproduct. Maar wanneer is opdrachtgeverschap goed? 


10. Jong werken/Anna Woltz en Harry Starren

De jonge generatie is op zoek naar inhoud en zelfontplooiing in het werk dat ze doet. Het is het tijdperk van het nieuwe werken, de 'gewone' baan is niet hot meer. Imago speelt daarbij een grote rol. Wat zegt het bijvoorbeeld over iemand als die ervoor kiest om bij een woningcorporatie te gaan werken?


11. Bruggen bouwen, aan de slag met de kloof tussen burger en politiek /

Stine Jensen en Paul Blondeel

Hoe zorg je ervoor dat de politiek luistert naar wat de burger wil en dat zijn vragen worden vertaald in concrete maatregelen? De afstand tussen burgers en politiek of beleidsmakers lijkt groter en groter te worden. Mensen zijn steeds vaker ontevreden en voelen zich niet gehoord. Bestaat er werkelijk een kloof tussen overheid en burger en hoe kun je deze dan overbruggen? Hoe zorg je ervoor dat mensen zich gehoord voelen en dat een mening er werkelijk toe doet? Ligt hierin een rol voor de corporatie.
12. Persoonlijke integriteit/ Paul van Tongeren

Integriteit - of het gebrek daaraan - is steeds vaker onderwerp van maatschappelijke discussie. De kranten staan vol van voorbeelden die met integriteit te maken hebben.Wat kunnen we doen om onze integriteit te bewaren en te versterken?

Essayist is Paul van Tongeren, hoogleraar wijsgerige ethiek in Nijmegen, gasthoogleraar ethiek in Leuven en onderzoeker aan de Universiteit van Pretoria in Zuid Afrika. Hij gaat in op de persoonlijke integriteit en hij geeft aan hoe de eigen integriteit kan worden versterkt.
13. Met dank aan de crisis/ Jan Rotmans en Jan van Veelen

Eind 2012 horen we dat de financiële crisis bijna voorbij is. Maar de angst, onrust en instabiliteit heersen nog volop. Onze samenleving bevindt zich op een zeldzaam kantelpunt. De grondslag wordt gelegd voor een ander type samenleving, een duurzame maatschappij. Dat brengt voor iedereen een hoop veranderingen met zich mee. Ook corporaties zullen zich moeten gaan hervormen en een geheel andere richting uitslaan. Moeten we bang zijn voor al die veranderingen? Of is het juist een zegen? In deze dertiende Forum-uitgave beschrijft Jan Rotmans deze transitie en de gevolgen daarvan. Arjen van Veelen betoogt dat het onzinnig is om bang te zijn voor verandering en geeft de oplossing via het stoïcisme.


14. Schud de Grondvesten!/ Jan van der Schaar en Frits Spangenberg (november 2014)

De grondvesten schudden nog en wij blikken vooruit. Op zoek naar nieuwe fundamenten voor de volkshuisvesting. Hoe gaat de wereld van corporaties eruit zien? Jan van der Schaar exploreert enkele ontwikkelpaden voor de sociale verhuur, van consolideren naar openbreken. Frits Spangenberg schetst, op basis van ervaring met waarden– en opinieonderzoek, zijn beeld van de vragen die corporaties van klanten gaan krijgen.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina