Uitgebreide curriculum vitae carla van bijnen-strok personaliaDovnload 24.6 Kb.
Datum14.08.2016
Grootte24.6 Kb.


Uitgebreide curriculum vitae CARLA VAN BIJNEN-STROK

Personalia:
Naam: Van Bijnen-Strok

Voornamen: Carla Marlene Ine

Nationaliteit: Nederlandse

Burgerlijke staat: gehuwd met Theo van Bijnen

Geboortedatum: 16 juli 1942,

Geboorteplaats: Paramaribo

Overleden: 5 maart 2009

Opleiding: Diploma:

Kleuterleidster Akte A (Suriname) 1971

MBO-SD (Middelbare Beroepsopleiding Sociale Dienstverlening) 1980

Sociale Akademie Den Haag (opbouwwerk, richting etnische, 1983

culturele bevolkingsgroepen)

V.O. (Voortgezette Opleiding), aan de IVABO Amsterdam, 1986

afd. Interkulturele Welzijnsvraagstukken

Secretaresse-opleiding Centrum Vakopleidingen

4-jarige opleiding Multiculturele Politieke Participatie 2004

allochtone vrouwen (MIPP) in Utrecht.
Werkervaring:
plm. 1958-1974: Onderwijs, Suriname: 16 jaar kleuterleidster, Akte A
07-02-78 - mei 1980: St. Gezinszorg Het Groene KruisTilburg, stage gelopen als leidster gezinszorg
01-05-81 - 15-11-83: 't Buuthuis / St. Sociaal-Kultureel Werk, Den Haag, als sociaal-cultureel migrantenwerkster. Zorgde o.a. voor de eerste opvang van hulpvragers en het op gang brengen van het sociaal-cultureel werk gericht op migrantenvrouwen.
16-11-83 - 31-03-85: St. Welzijnswerk voor Surinamers, Den Bosch, als sociaal-cultureel opbouwwerkster. Het op gang brengen van het welzijnswerk voor Surinamers op lokaal nivo; stimuleren en begeleiden van vrijwilligers-organisaties, voornamelijk van vrouwen; het geven van kadertrainingen; pleitbezorging.

01-04-85 - 31-03-86: St. Maatsch. Integratie Surinamers (SMIS), Eindhoven, als sociaal-kultureel opbouwwerkster. Taken: zie Den Bosch.


01-07-87 - 31-06-88 Molukse Vrouwengroep Bunga Larat, Breda, als vrouwenwerkster. Ook methodiekontwikkeling en kadertrainingen.
01-07-88 - 28-02-91 FIOM, Amsterdam, buro voor alleenstaande ouders, als preventie- en groepsmaatschappelijk werkster met bijzondere aandacht voor allochtone vrouwen. O.a. methodiekontwikkeling, overleg met gemeenteraad en kamerleden. Pleitbezorging bij instanties.
01-04-92 - 31-12-93 Buro Meerwerk (onderdeel Arbeidsbureau), Tilburg, als medewerker arbeidshulpverlening.
15-02-93 - juli 2002 St. Nieuwkomers en Vluchtelingenwerk, Tilburg, als trajectbegeleider voor Surinaamse en andere nieuwkomers.
Diverse periodes Free-lance trainingen verzorgd en gastcolleges gegeven.
Vanaf juli 2002 In de VUT en daarna met pensioen
Maart 2003 - maart 2006 Lid van de Gemeenteraad in Tilburg namens het CDA.Vrijwilligerswerk en andere bezigheden:
Carla is altijd heel erg sociaal en maatschap-pelijk betrokken geweest. Zij heeft zich voor haar betaalde banen altijd meer dan 100% ingezet: naast de vaste taken die ze had, zette zij zich altijd heel sterk in voor het welzijn van de mensen waar zij mee omging. Dat begon al als kleuterleidster in Suriname. Carla zamelde b.v. spulletjes in, die op rommelmarkten werden verkocht. Van de opbrengst werden schoolreisjes georga-niseerd. Ook zette zij schoolvakanties op, waarbij de kinderen tijdens de vakantie naar school gingen, maar waarbij op een speelse manier allerlei leuke dingen werden gedaan. Ook zamelde Carla kleding en melkpoeder in voor de bewoners van het binnenland (Boslandcreolen en Indianen). Zij deed dat via oproepen op de radio.

Boven: Carla met de schoolkinderen naar de dierentuin, 1973. © Theo van Bijnen


Op al haar werkplekken onderhield Carla goede betrekkingen met collega’s en cliënten. Zij is altijd als een moeder met haar cliënten omgegaan. Zij zag er altijd persoonlijk op toe dat het haar cliënten goed verging en hield hun trajecten, b.v. hun inburgeringstraject, nauwlettend in de gaten. Als Carla oud-cliënten in de stad tegenkwam informeerde ze altijd hoe het met ze ging. Ging het goed, dan kregen die mensen complimenten, ging het minder goed, dan probeerde Carla ze te stimuleren om actie te ondernemen: werk te gaan zoeken of te gaan studeren. Deze ontmoetingen en contacten gingen altijd in een amicale sfeer, verre van het contact van werker tegenover cliënt.


Vanaf dec. 1986 Enkele jaren lid geweest van de Landelijke Organisatie van Surinaamse Vrouwen (LOSV), gevestigd in Utrecht.
1989 - 2000 12 jaar bestuurslid geweest van de St. Samenlevingsopbouw Groene-woud (buurtwerk), waarvan 4 jaar voorzitter. Carla was persoonlijk erg betrokken bij de ontwikkelingen in de wijk.

Binnen de wijk was Carla ook lid van de Werkgroep Jan Truijenlaan.


1991 - 1997 Lid geweest van de TOP (Tilburgs Overleg Platform Wijk- en Buurtorga-nisaties).
Jan. 1999 - jan. 2000 Lid geweest van Vrouwen Bagage (Club van allochtone vrouwen).
1990- ± 2008 18 jaar lid geweest van het Surinaams vrouwenkoor Pramisi (Belofte) uit Tilburg, later onderdeel van het Brabants-Surinaamse koor Breti Bosko-poe (Brede Boodschap)
1980 - plm. 1990 10 jaar bestuurslid geweest van de Surinaamse vrouwengroep Moetete (Carla was mede-oprichtster). Ze organiseerde samen met anderen vele bijeenkomsten en activiteiten, die vooral waren gericht op scholing en bewustwording van Surinaamse vrouwen (met tevens een verstrooiend en ontspannen karakter).
plm. 1986 - 1988 Lid geweest van de Emancipatiecommissie gemeente Tilburg.
febr. 1989 - mrt 2009 Lid van het CDA. Carla heeft 2x meegedaan met de gemeenteraads-verkiezingen in Tilburg en is 3 jaar gemeenteraadslid geweest. Daarvóór was zij al gedreven lid van de steunfractie CDA Tilburg. Ze was toen lid van de commissie Welzijn, Wijkzaken en Wijkbeheer in Tilburg en was ook lid van de landelijke werkgroep CDAV/ZMV (CDA-vrouwen/Zwarte Migranten-Vrouwen). Heeft ook nog stage gelopen bij de Provincie Zuid-Holland.

Vooral in de periode van de steunfractie is Carla stad en land afgereisd om bijeenkomsten, evenementen en vergaderingen af te lopen van het CDA en van andere instellingen.

Carla heeft haar taak als gemeenteraadslid altijd fanatiek opgevat: je kwam haar overal tegen in de stad en op bijeenkomsten en ze zette zich in voor het welzijn van haar eigen buurt, het Groenewoud. Als raadslid was zij lid van de commissie Economie. Zij had ook evenementen in haar portefeuille.
Cara was initiatiefneemster en vice-voorzitter van het Surinaams Kader Overleg (SKO) in Tilburg. Om de 2 à 3 maanden was er een activiteit. Enkele activiteiten die ze heeft georganiseerd: kook- en bakcursus voor volwassenen, thema Tienermoederschap, thema Gezondheidszorg (hart- en vaat-ziekten; hiervoor was o.a. een cardiologe van Surinaamse afkomst uitgenodigd), een Oemadé (Vrouwendag) en Levensloop. Het SKO bloeit nog altijd. Een bijzondere activiteit van het SKO is het Kinderkookcafé, dat ongeveer 1 keer per maand plaats vindt, ook door Carla opgezet. De kinderen kijken altijd uit naar dit gebeuren. Zo was er o.a. een kookmiddag samen met de ouderen van de Jeu de Boules-club van Buurthuis Binnenstad. De volwassenen leerden Surinaams koken van de kinderen, de kinderen leerden Hollands koken van de ouderen. Heel bijzonder was ook de kookmiddag met gemeenteraadsleden. De raadsleden leerden kookten samen met de kinderen Surinaams. Verder was er een kinderkerstdiner en als ontspanning een dagje naar de Beekse Bergen met de kinderen. De activiteiten van het SKO vinden plaats bij de Welzijnsstichting voor Surinamers in Tilburg, waarvan Carla ook bestuurslid is geweest.

Gemeenteraadsleden hebben met de kinderen van het Surinaams Kader Overleg gekookt.

3 nov. 2007 Foto: © Theo v an Bijnen

Onder de vlag van de WST is Carla bezig geweest met het project “Tilburg en de West, Hand in hand door de Geschiedenis”. Dit project is ontstaan uit een bezoek van Carla aan het Verzetsmuseum in Amsterdam waar de expositie “Wereldoorlog in de West” plaats vond. Zij heeft de expositie naar Tilburg gehaald en die was te zien op diverse plaatsen in Tilburg in o.a. verzorgingstehuizen en buurthuizen. Zij was ook de initiatiefneemster van een lesbrief voor scholen en het boek “Een Gemeenschappelijke Strijd”, beiden in het kader van “WO II in de West”. Carla deed veel om de activiteiten rond dit project te promoten.

Een vervolgproject van Carla was de St. “Cultureel Erfgoed Caribisch gebied en Nederland”, waar-mee zij o.a. de jaarlijkse afschaffing van de slavernij in Tilburg wilde gaan gedenken. Deze stichting is ook voortgezet en organiseert allerlei evenementen op het gebied van cultureel erfgoed.


Presentatie van het boek “Een Gemeenschappelijke Strijd” bij Boekhandel Gianotten in Tilburg, in aanwezigheid van gedeputeer-den van de (voormalige) koloniën en de burgemeester van Tilburg. In het midden: Carla.
27 okt. 2007

Foto: © Theo van Bijnen

Nog een activiteit van Carla, nu onder de vlag van de Welzijnsstichting voor Surinamers, was een inzamelingsactie voor de slachtoffers van de overstromingen in Suriname. Carla was hiervan de initiatiefnemer. Belangrijkste wapenfeit was een benefietconcert in 013 in Tilburg, dat ongeveer € 45.000,-- heeft opgebracht.
Vanaf haar komst naar Nederland is Carla erg betrokken en actief geweest binnen de Welzijnsst. voor Surinamers, die toen nog SSKS heette (St. Sociaal-Cultureel Werk voor Surinamers).
Dan is Carla sedert 2001 ook nog lid geweest van de Vrouwenraad in Tilburg, waar vrouwen in zitten van diverse politieke partijen. Zij is ook ongeveer een jaar vice-voorzitter en daarna nog een jaar voorzitter geweest en heeft tal van beleidsdagen georganiseerd.
Een kroon op Carla’s werk is haar koninklijke onderscheiding geweest, die haar volkomen verrastte.Boven en onder:

27 april 2007

Foto’s:

© Theo van Bijnen
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina