Uitkijken over het water bij de kavels aan De Veiling Maart 2011 VoorwoordDovnload 56.47 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte56.47 Kb.Uitkijken over het water bij de kavels aan De Veiling

Maart 2011
Voorwoord

Met deze brochure wordt het voor u een stuk eenvoudiger om een vrije kavel in De Veiling te Hoogezand-Sappemeer te kopen en bebouwen. In deze brochure hebben wij alle informatie op een rij gezet die u nodig hebt bij de aankoop van een vrije kavel en de bouw van uw woning.Inhoudsopgave

1. Belangrijke adressen 4


2. “Hooge Sandt” “Sap-meer” 6
3. De Vosholen 7

Kaart Indicatieve verkaveling 11
4. De Veiling 12

Kaart beschikbare vrije kavels 13
5. De prijslijst 15
6. Voorbereiding, start en oplevering 16

1. Belangrijke adressen


Vragen of informatie over reserveringen van een kavel, de brochure, de koopovereenkomst, de waarborgsom en de data kunt u richten aan de onderstaande makelaar.

Nieuwbouw Noord

Contact persoon: de heer J. Venema

Bezoekadres: Aletta Jacobsstraat 12

9611 EB Sappemeer

Telefoonnummer: 06 – 543 74 898

Email: info@nieuwbouw-noord.nl

Website: www.nieuwbouw-noord.nl

Vragen of informatie over hypotheken en hypotheekvormen kunt u stellen bij onderstaande bank.

Rabobank Stad en Midden Groningen

Postbus 2003, 9704 CA Groningen


Bezoekadres: Kerkstraat 150 in Hoogezand
Bezoekadres: Griffeweg 80 in Groningen
Telefoon: 050 – 586 86 86
Email-: info@smg.rabobank.nl
Website: www.rabobank.nl
Lamberink Kavel & Huis
Contactpersoon: de heer M. Lamberink
9401 KX ASSEN
Bezoekadres: Stationsstraat 24 – 26
Telefoonnummer: 0592-338415
Email: assen@lamberink.nl
Website: www.lamberink.nl

Voor informatie over bestemmingsplannen, het beeldregieplan, voor het uitvoeren van een bouwplantoets, aanvraag bouwvergunning, procedures en duurzaam bouwen, kunt u contact opnemen met de gemeente Hoogezand-Sappemeer.

Gemeente Hoogezand-Sappemeer

Afdeling Vergunningverlening & Handhaving

Postbus 75, 9600 AB Hoogezand

Bezoekadres: Gorecht – Oost 157

Telefoonnummer: 0598 – 373 862

Email: gemeente@hoogezand-sappemeer.nl


Website: www.hoogezand-sappemeer.nlVragen of informatie over onder meer de akte van levering, de waarborgsom, de bankgarantie kunt u stellen aan onderstaande notaris.

Veldkamp & Elzinga Notarissen

Contactpersoon: de heer M.J.J. Bolt

Postbus 31, 9600 AA Hoogezand

Bezoekadres: Meint Veningastraat 121

Telefoonnummer: 0598 – 399 880

Email: secretariaat@venotarissen.nl

Website:www.venotarissen.nl

Vragen over de kavels in de wijk Vosholen kunt u stellen aan de Ontwikkelingscombinatie Vosholen CV

Ontwikkelingscombinatie Vosholen

Contactpersoon: Mevrouw E. de Jong

Postbus 10054, 8000 GB Zwolle

Bezoekadres: Grote Voort 221

Telefoon: 038 – 425 44 40

Email: e.jong@bouwfonds.nl
2. “Hooge Sandt” “Sap-meer”
Oorsprong

Het jaar 1628, provincie Groningen, monniken van Kloosters Aduard en Essen beginnen met ontginning van veengebieden, waaronder ook bij Hoogezand-Sappemeer. In deze periode ontstonden er lintvormige dorpen waarbij de veenarbeiders en turfschippers zich vestigden langs de vaart/grachten.


Hoogezand-Sappemeer heeft haar naam te danken doordat in het veengebied een vaart werd gegraven naar het (inmiddels doorgelegde) “Sap-meer”. Tijdens de aanleg van deze vaarroute stuitte men op een zandrug; zodoende is naam “Hooge Sandt” ontstaan.


Huidige situatie

Tegenwoordig heeft Hoogezand-Sappemeer zo’n 35.000 inwoners en is een van de snelst groeiende gemeenten in de provincie Groningen. Vraag de inwoners eens wat ze van Hoogezand-Sappemeer vinden.

Een fantastische plek om te wonen. Grote kans dat ze ook het prima voorzieningenniveau en goede bereikbaarheid aanhalen. Ook zullen ze vertellen van de gunstige ligging aan het Zuidlaardermeer en dat ze binnen 15 minuten in hartje Groningen staan. Het dorp zelf heeft ook veel te bieden. Een gevarieerd winkelbestand zoals het overdekte winkelcentrum “De Hooge Meeren”, bibliotheek, bioscoop (6 zalen) en diverse horecavoorzieningen, een bloeiend verenigingsleven, tal van sportverenigingen, voorzieningen en alle vormen van voortgezet en basisonderwijs.

Nieuwkomers komen vooral uit de stad Groningen maar ook uit de overvolle Randstad. Op zoek naar ruimte, rust en betaalbaar woonplezier. Maar ook mensen uit Hoogezand-Sappemeer zelf zoeken een nieuwe woning in hun geliefde woonplaats.3. De Vosholen


De Vosholen is een nieuwe wijk in Hoogezand-Sappemeer. De Vosholen geeft in totaal ruimte aan ruim 900 huishoudens.


Ligging

De wijk De Vosholen bevindt zich in het zuidoosten van Hoogezand-Sappemeer, in de directe nabijheid van het stadscentrum met diverse voorzieningen en het NS-station. Ingeklemd door de Kalkwijk aan de westzijde, het NS-station aan de Noordzijde en de Kleinemeersterstraat aan de oostzijde en het openlandschap op korte afstand aan de zuidzijde van De Vosholen.


Op pagina tien treft u een kaart met de indicatieve verkaveling van De Vosholen.
De wijk ligt mooi centraal ten opzichte van het centrum van Hoogezand, de natuur van het Zuidlaardermeer en de voorzieningen in de directe omgeving. Met de A7 op steenworp afstand bent u snel in Groningen en bij de Duitse grens. Via de N385 en N387 worden het open Groningse land en het besloten Drentse achterland perfect ontsloten. Pakt u de trein, dan staat u binnen 15 minuten in het centrum van de Martinistad. Het treinstation ligt namelijk direct aan de andere kant van het spoor en is bereikbaar via de fiets- en voetgangerstunnel. Er zijn voldoende voorzieningen in de directe omgeving. Het sportcomplex De Kalkwijck, de winkels in het centrum en Sappemeer, de scholen voor voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs liggen op loop- en fietsafstand. In de wijk zelf zit een basisschool.

Stedenbouwkundige uitgangspunten

Bij De Vosholen zijn een drietal thema’s belangrijk geweest bij het ontwikkelen van de wijk. Te weten: • Water

 • Sociale veiligheid

 • Duurzaam bouwen

Een toelichting op deze thema’s treft u op de volgende pagina’s.Water

In het verleden heeft water altijd een cruciale rol gehad in het dagelijks leven in Nederland. Ook in de toekomst zal water een cruciale rol blijven spelen in Nederland, daarom is het thema water extra benadrukt in De Vosholen.


Een van de voornaamste zaken is dat het afvalwater en hemelwater wordt gescheiden. Dit houdt in dat het schone hemelwater niet via de riolering wordt afgevoerd, maar binnen De Vosholen wordt opgeslagen. Dit zorgt ervoor dat de kwaliteit van het open water binnen het plan gebied hoger is dan bij vergelijkbare traditionele plannen. Het kan hierdoor wel zijn dat de waterstand meer varieert dan gebruikelijk.


Wat betekent dit voor u?

Bij de ontwikkeling en bouw van uw woning dient u er rekening mee te houden dat het hemelwater dat op de verharde oppervlakte valt van woning, garage, bestrating enz., dient afgevoerd te worden naar de straat.
Sociale veiligheid

Om in een wijk prettig te wonen is veiligheid van essentieel belang, daarom is ook hier extra rekening mee gehouden.


In De Vosholen voldoet de openbare verlichting aan strenge eisen en het openbaar groen wordt zodanig vormgegeven dat er voldoende zicht blijft zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de kwaliteit van de groenvoorziening. Tevens moet uw woning voldoen aan de eisen van de “Politie Keurmerk Veilig Wonen”.

Wat betekent dit voor u?

 • Bij goedkeuring van uw woning ontvangt u een certificaat “Veilig Wonen”. (Met dit certificaat heeft u de zekerheid dat uw woning voldoet aan standaardeisen van inbraakpreventie)

 • Minder kans op inbraak door een ‘gelegenheidsinbreker’

 • De meeste verzekeringsmaatschappijen geven bij bezit van keurmerk korting op de premie van de inboedelverzekering. Informeer eens bij uw verzekeringsmaatschappij

 • Hogere verkoopwaarde van de woning


Meer informatie over het Politiekeurmerk Veilig Wonen is op te vragen op www.politiekeurmerk.nl.
Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen is in de huidige maatschappij erg belangrijk. Het draagt bij aan de oplossing van de wereldwijde milieuproblemen als klimaataantasting door broeikasgassen en het opraken van grondstoffen. De gemeente Hoogezand-Sappemeer is dan ook een groot voorstander van duurzaam bouwen en heeft met de Ontwikkelingscombinatie Vosholen een convenant duurzaam bouwen gesloten.Wat betekent dit voor u?

 • Uw woning moet voor een groot deel voldoen aan de maatregelen uit “Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen” (deze worden voor een deel voorgeschreven in het Bouwbesluit). De bouwplanbeheerder van de gemeente Hoogezand-Sappemeer kan u daar meer over vertellen.

 • U bespaart energie, dat betekent een lagere energierekening.

 • U helpt niet alleen uzelf met een lagere energierekening, maar u helpt ook om de milieuvervuiling tegen te gaan.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningsverlening & Handhaving van de gemeente Hoogezand-Sappemeer.

Indicatieve verkaveling van De Vosholen - de locatie De Veiling is omlijnd.


4. De Veiling
De Veiling behoort tot het gebied de Parken, gelegen in het midden van De Vosholen aan het water. Hier worden zes vrije kavels voor vrijstaande woningen uitgegeven. Op de indicatieve verkavelingsschets zijn deze kavels afgebeeld als twee-onder-een-kap woningen.
Op de volgende pagina treft u de kaart met de beschikbare vrije kavels aan De Veiling
Bouwen op een vrije kavel

Bij de bouw van een woning heeft iedereen zijn eigen wensen. Wees u er echter wel van bewust dat uw woning voor de goedkeuring van bouwvergunning moet voldoen aan een aantal bouwtechnische zaken en voorschriften. Hierbij zijn een tweetal documenten van belang. Te weten:
 • Bestemmingsplan De Vosholen

 • Beeldregieplan

Deze twee documenten vormen de leidraad voor de toets van uw bouwplannen. Wij hebben daarom de hoofdlijnen de in deze brochure gezet. Deze informatie treft u op de pagina’s na de kaart met beschikbare vrije kavels aan De Veiling.


Let er wel op dat wij u de hoofdlijnen verstrekken, voor de volledige informatie moet u de twee bovenstaande documenten raadplegen. Deze documenten liggen ter inzage bij de balie van de gemeente Hoogezand-Sappemeer. Het bestemmingsplan wordt momenteel geactualiseerd.

Kaart met beschikbare vrije kavels voor vrijstaande woningen aan De Veiling.
Hoofdlijnen gebruiks- en bouwmogelijkheden
Bouwvlak

 • Het maximale bebouwingspercentage is 30% van het kaveloppervlak.


Hoofdgebouw

 • De voorgevel van de woningen dient 6 meter uit de voorerfgrens te liggen.

 • Hoofdgebouwen dienen minimaal 3 meter uit de zij-erfgrens te worden gehouden.

 • De breedte van het hoofdgebouw is maximaal 50% van de kavelbreedte, meetpunt: voorgevel.

 • De bebouwingsdiepte is maximaal 12 meter.

 • De goothoogte van het hoofdgebouw is vrij, de nokhoogte is maximaal 11 meter.

 • De woning die grenst aan het openbaar gebied (kavelnummer 6) zal op de hoek een extra
  accent moeten krijgen.


Bijgebouwen

 • De bijgebouwen dienen alleen op de achter- en/of zijerf worden gebouwd, wanneer het bijgebouw op de zij- erfgrens wordt gesitueerd, dient deze minimaal 3 meter achter de voorgevel van het hoofdgebouw te liggen.

 • De totale oppervlakte van de bijgebouwen mag niet meer dan 50m² bedragen.

 • De nokhoogte van de bijgebouwen is maximaal 5.50 meter en de goothoogte is maximaal 2,70 meter.


Daken

 • De voorkeur voor de richting van de kap is dwars aan de voorgevel.

 • Dakvorm dient een zadel- en/of piramidedak te zijn.

 • De daken dienen worden gedekt met rode pannen.


Gevel

 • Voor de gevels kunnen baksteen gebruikt worden in lichte en aardse accenten in glas en staal.


Erfafscheiding

 • Bij zijtuinen en achtertuinen grenzend aan het openbaar gebied dient een erfafscheiding

gebouwd te worden.

- Een haag vormt een groene afscheiding tussen tuin en voetpad. Haag moet ongeveer 1 meter hoog


zijn.

Let er wel op dat wij u de hoofdlijnen verstrekken, voor de volledige informatie moet het bestemmingsplan en beeldregieplan raadplegen. Deze documenten liggen ter inzage bij de balie van de gemeente Hoogezand-Sappemeer.

5. Prijslijst


Een overzicht van de actuele kavelprijzen en kaveloppervlaktes in De Veiling, De Vosholen Hoogezand-Sappemeer wordt door de makelaar aan u verstrekt.

Voor verhalen van bewoners maar ook voor meer informatie over De Vosholen en Hoogezand-Sappemeer, kunt u de hierboven getoonde brochure aanvragen.
Uw makelaar helpt u hier graag mee verder, maar u kunt deze brochure ook downloaden door naar de onderstaande website te gaan.
www.vosholen.nl
6. Voorbereiding, start bouw en oplevering
In dit hoofdstuk hebben wij voor u informatie op gebied van planning en voorbereiding op een rij gezet. Deze informatie helpt u het proces van aankoop en bouw te versnellen en te vergemakkelijken.
Voorbereiding

De kavels aan De Veiling zijn bouwrijp. Dit houdt in dat de riolering is aangebracht en dat de kavels bereikbaar zijn en de nutsbedrijven hebben leidingen gelegd voor stroom, gas, water etc.


Situatietekening, maatvoering kavel

Na het tekenen van de koopovereenkomst, kan uw architect of bouwkundig bureau de situatietekening digitaal opvragen bij de heer Van Vliet van Arcadis in Assen op het e-mailadres arjan.vanvliet@arcadis.nl. U bent zelf verantwoordelijk voor de maatvoering om het bouwblok uit te zetten. Wij verzoeken u om de definitieve situatietekening te mailen aan Arcadis zodat zij het algemene overzicht over de bouwwerken kunnen houden.Verkoop en aankoop in één? Ook dat kan

Verkoop en aankoop in één. Wat betekent dat voor u?

Dat betekent in alle rust plannen maken voor een prachtige woning op de kavel. Ondertussen zet u uw huidige woning – met bijbehorende plan van aanpak – in de verkoop. Om meer te weten over deze speciale aanbieding en bijbehorende voorwaarden, kunt u contact opnemen met de verkopende makelaars (adresgegeven op pagina 4).
Afname grond
Bij Veldkamp en Elzinga Notarissen te Hoogezand kunt u zelf een afspraak maken. De kosten voor het transporteren van de akte zijn in de koopsom inbegrepen. De kavel is op de hoekpunten voorzien van paaltjes.

Waarborgsom

Nadat u de koopovereenkomst hebt getekend, dient u binnen 6 weken een waarborgsom bij Veldkamp en Elzinga Notarissen in Hoogezand te storten. Deze bedraagt 10% van de koopsom. In plaats van een waarborgsom is het ook mogelijk om een bankgarantie af te geven. Deze procedure staat beschreven in de koopovereenkomst die u van de makelaar ontvangt, zodra u een reservering heeft.


Bouwvergunning, de tekening van de woning en de inrichting van de kavel

U laat eerst een voorlopige ontwerptekening maken van de woning die u op de kavel wilt realiseren. Dit doet u met uw architect of bouwkundig adviseur of zelf. Het ontwerp dient te voldoen aan het bestemmingsplan en het beeldregieplan, de hoofdlijnen vindt u hoofdstuk 4.


Uiteindelijk dient u zelf een definitieve bouwaanvraag in bij de gemeente Hoogezand-Sappemeer. De aanvraagformulieren kunt u downloaden op de website van de gemeente Hoogezand-Sappemeer, onder Digitaal Loket, onder formulieren: Vergunningverlening en Handhaving. Als bijlage bij het aanvraagformulier is een checklist opgenomen waarop staat welke stukken u uiteindelijk allemaal moet indienen bij uw bouwaanvraag. De gemeente zal u leges in rekening brengen voor het behandelen van de bouwaanvraag en afgifte van de bouwvergunning.


Als u de bouwaanvraag indient, zal de gemeente Hoogezand-Sappemeer eerst controleren of de aanvraag volledig is. Vanaf het moment dat u een volledige aanvraag heeft ingediend heeft de gemeente 12 weken te tijd om uitsluitsel te geven. Wanneer de aanvraag is verleend ligt uw bouwaanvraag nog 6 weken ter inzage bij de gemeente en kunnen mensen hun “zienswijzen” indienen. Als er “zienswijzen” worden ingediend zal de gemeente de bouwvergunning moeten heroverwegen.
Belangrijke data
Om ervoor te zorgen dat de bouwwerkzaamheden goed verlopen, zijn er een aantal uitgangspunten geformuleerd. Een overzicht van alle belangrijke data is in de onderstaande planning opgenomen.

Tekenen koopovereenkomst:

6 weken na toewijzing reservering.


Waarborgsom / bankgarantie:

6 weken na het ondertekenen van de koopovereenkomst.


Akte van Levering

Moet binnen 3 maanden na tekenen van de koopovereenkomst getransporteerd zijn.


Start bouw:


binnen 9 maanden na het tekenen van de koopovereenkomst.


Oplevering woning:

binnen 17 maanden na het tekenen van de koopovereenkomst.


Ontwikkelingscombinatie Vosholen wenst u veel succes en plezier bij het ontwikkelen van uw woning!


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina