Uitnodiging Algemene Leden Vergadering 2011 komt allen!!Dovnload 5.64 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte5.64 Kb.Groningen, 15 februari 2011
Aan de leden van de vereniging Zingen & Zo
Uitnodiging Algemene Leden Vergadering 2011 KOMT ALLEN!!
Beste leden,
Hierbij nodigen we ieder lid van onze vereniging van harte uit aanwezig te zijn bij de Algemene Leden Vergadering. Deze zal zijn op 7 maart 2010 van 20.00 tot 22.00 uur in het Poortershoes (nb. dus gelijk na voorjaarsvakantie op 28 februari gewoon repetitie, 7 maart niet).

Hieronder de agenda. De bijlagen staan allemaal op www.korenwereld.nl op de Koorpagina onder Stukken.


Onder punt 7 staat “Benoeming bestuur”. Betty Visscher en Carin Kaagman treden af. Eddy Steffers heeft zich als kandidaat aangemeld en wordt door het bestuur voorgedragen. Verder heb ik nog geen kandidaten aangemeld gekregen. Wij willen nog een keer dringend verzoeken om kandidaten. Leden die zich alsnog verkiesbaar willen stellen hebben tot en met 6 maart de gelegenheid zich schriftelijk te melden bij de secretaris.
Wij hopen dat jullie er allemaal zijn. Hoe meer leden aanwezig, hoe beter we in staat zijn goede beslissingen te nemen, hoe beter voor de vereniging.
Jan Heida, secretaris
Agenda


  1. Opening

2. Mededelingen

3. Notulen ALV 1 maart 2010 (zie bijlage 1)

4. Jaarverslag (zie bijlage 2)

5. Financiën

  • Jaarrekening 2009 (zie bijlage 3)

  • Verslag Kascommissie

  • Begroting 2010 (zie bijlage 4)

  • Besluitvorming aangaande financiële positie (zie bijlage 5)

Pauze (21.00 – 21.15 uur)

6. Commissies

7. Planning en beleid 2011-2012 (zie bijlage 6 en 7)

8. Benoeming bestuur

9. RondvraagDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina