Uitnodiging ouderavond 12 april 2011 Beste ouders/verzorgersDovnload 8.46 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte8.46 Kb.
uitnodiging ouderavond 12 april 2011

Beste ouders/verzorgers,

Basisscholen in Nederland zijn zich aan het heroriënteren op de schooltijden.

De indeling die de meeste scholen hanteren, stamt nog uit de tijd dat mensen tussen de middag thuis gezamenlijk de warme maaltijd gebruikten. De schooltijden van toen passen minder in deze tijd. Dat geldt ook voor onze school.

Ouders hebben vaak werkzaamheden buitenshuis. Kinderen blijven over op school.

Bij ons op school maakt 88 % van de kinderen gebruik van de TMO (Tussen de Middag Opvang). Er zijn 43 medewerkers TMO op school actief. Deze TMO-medewerkers zijn ouders, vrijwilligers en studenten. Zij eten met de kinderen, gaan met de kinderen mee naar buiten en houden toezicht op het plein. De leerkrachten hebben dan hun pauze. Na het overblijven neemt de leerkracht de groep weer over en start het lesprogramma van de middag. Het wisselen van begeleiders (juf, TMO-medewerker, juf) zorgt voor onrust in de groep.


Leerkrachten geven al jaren aan dat zij graag het overblijven anders zouden willen zien. Zij willen het graag zelf doen, zodat er meer rust blijft in de groep en continuïteit in sfeer en aanpak. Het pedagogisch klimaat in de groep en op het plein is dan meer in overeenstemming. Dit heeft een gunstig effect op de leertijd en leeropbrengsten. Het verkorten van de middagpauze wordt als gunstig gezien voor zowel het pedagogisch klimaat in de klas als het leerklimaat.

Wij menen dat het de moeite waard is om de schooltijden te onderzoeken . Door meer rust en regelmaat te creëren binnen de school, willen we een kwaliteitsverbetering bewerkstelligen op zowel pedagogische als didactische aspecten.


In het voortraject is er binnen het schoolteam een werkgroep op onderzoek gegaan naar welke (on)mogelijkheden er op andere scholen in het land worden uitgeprobeerd. Wat zijn succesfactoren, waar zijn valkuilen. Wat gaat goed, wat kan beter? We zijn ook met de Medezeggenschapraad (MR) in overleg. Na de voorjaarsvakantie is een grotere groep ouders actief betrokken bij de heroriëntatie op de schooltijden. Samen hebben we de voor- en nadelen , de kansen en mogelijkheden van verschillende alternatieven onderzocht. Met deze voorbereidingsgroep zijn wij tot een aantal alternatieven gekomen die we aan de ouders en personeel voorleggen.
Op 12 april 2011 houden wij vanaf 19:30 uur op de Van Swietenlocatie van de school een ouderavond over de schooltijden. Een gastspreekster is hiervoor uitgenodigd. Zij zal de algemene voorlichting over dit onderwerp verzorgen. Ook worden de gekozen alternatieven toegelicht en met de aanwezige ouders verder uitgediept. Een schriftelijke ouderpeiling, waarin ouders hun voorkeur kenbaar kunnen maken, staat later dit schooljaar gepland. De huidige tijden handhaven is één van de alternatieven.
Ook u, aanstaande ouder van onze school, bent van harte welkom op de geplande ouderavond.

Wanneer u 12 april verhinderd bent, kunt u informatie over dit onderwerp vinden op de website van onze school www.boerhaaveschool.nl. Ook kunt u bellen naar school om op de hoogte te worden gebracht over de ontwikkelingen over de schooltijden. Wij staan u graag te woord.


Met vriendelijke groet,
Vera Vermeij

directeur BoerhaaveschoolDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina