UitroeptekenDovnload 163.98 Kb.
Datum27.09.2016
Grootte163.98 Kb.


---

Spatie

!

!

---

Uitroepteken

"

"

"

Aanhalingsteken

#

#

---

Hekje

$

$

---

Dollar teken

%

%

---

Procent teken

&

&

&

Ampersand of en-teken

'

'

---

Apostrof

(

(

---

Haakje openen

)

)

---

Haakje sluiten

*

*

---

Asterisk of sterretje

+

+

---

Plus teken

,

,

---

Komma

-

-

---

Koppelteken of streepje

.

.

---

Punt

/

/

---

Slash

0

0

---

Getal 0

1

1

---

Getal 1

2

2

---

Getal 2

3

3

---

Getal 3

4

4

---

Getal 4

5

5

---

Getal 5

6

6

---

Getal 6

7

7

---

Getal 7

8

8

---

Getal 8

9

9

---

Getal 9

:

:

---

Dubbele punt

;

;

---

Punt komma

<

<

<

Kleiner dan

=

=

---

Gelijk aan of is teken

>

>

>

Groter dan

?

?

---

Vraagteken

@

@

---

Apenstaartje

A

A

---

Hoofdletter A

B

B

---

Hoofdletter B

C

C

---

Hoofdletter C

D

D

---

Hoofdletter D

E

E

---

Hoofdletter E

F

F

---

Hoofdletter F

G

G

---

Hoofdletter G

H

H

---

Hoofdletter H

I

I

---

Hoofdletter I

J

J

---

Hoofdletter J

K

K

---

Hoofdletter K

L

L

---

Hoofdletter L

M

M

---

Hoofdletter M

N

N

---

Hoofdletter N

O

O

---

Hoofdletter O

P

P

---

Hoofdletter P

Q

Q

---

Hoofdletter Q

R

R

---

Hoofdletter R

S

S

---

Hoofdletter S

T

T

---

Hoofdletter T

U

U

---

Hoofdletter U

V

V

---

Hoofdletter V

W

W

---

Hoofdletter W

X

X

---

Hoofdletter X

Y

Y

---

Hoofdletter Y

Z

Z

---

Hoofdletter Z

[

[

---

Square openen of linker square

\

\

---

Reverse backslash

]

]

---

Square openen of rechter square

^

^

---

Circumflex of dakje

_

_

---

Underscore of liggend streepje

`

`

---

Accent grave

a

a

---

Kleine letter a

b

b

---

Kleine letter b

c

c

---

Kleine letter c

d

d

---

Kleine letter d

e

e

---

Kleine letter e

f

f

---

Kleine letter f

g

g

---

Kleine letter g

h

h

---

Kleine letter h

i

i

---

Kleine letter i

j

j

---

Kleine letter j

k

k

---

Kleine letter k

l

l

---

Kleine letter l

m

m

---

Kleine letter m

n

n

---

Kleine letter n

o

o

---

Kleine letter o

p

p

---

Kleine letter p

q

q

---

Kleine letter q

r

r

---

Kleine letter r

s

s

---

Kleine letter s

t

t

---

Kleine letter t

u

u

---

Kleine letter u

v

v

---

Kleine letter v

w

w

---

Kleine letter w

x

x

---

Kleine letter x

y

y

---

Kleine letter y

z

z

---

Kleine letter z

{

{

---

Accolade openen

|

|

---

Verticale balk of streep

}

}

---

Accolade sluiten

~

~

---

Tilde

------

Niet in gebruik

 

 

 

Ondoorbroken spatie

¡

¡

¡

Omgekeerd uitroepteken

¢

¢

¢

Cent teken

£

£

£

Engelse Sterling pond

¤

¤

¤

Algemeen valuta teken

¥

¥

¥

Japanse Yen teken

¦

¦

¦ or &brkbar;

Gebroken verticale balk of streep

§

§

§

Paragraaf

¨

¨

¨ or ¨

Umlaut

©

©

©

Copyright

ª

ª

ª

Klein superscript a

«

«

«

Angle quote links openen

¬

¬

¬

Niet teken

­­

­

­

Zacht koppelteken

®

®

®

Geregistreerd handelsmerk

¯

¯

¯ or &hibar;

Upperscore of liggenstreepje hoog

°

°

°

Graad teken (temperatuur)

±

±

±

Plusminus

²

²

²

Klein superscript twee

³

³

³

Klein superscript drie

´

´

´

Accent aigu

µ

µ

µ

Micro tekenAlinea teken

·

·

·

Stip op halve hoogte

¸

¸

¸

Cedille

¹

¹

¹

Superscript 1

º

º

º

Klein superscript o

»

»

»

Angle quote rechts sluiten

¼

¼

¼

Breuk 1/4 - kwart

½

½

½

Breuk 1/2 - half

¾

¾

¾

Breuk 3/4 driekwart

¿

¿

¿

Omgekeerd vraagteken

À

À

À

Hoofdletter A met accent grave

Á

Á

Á

Hoofdletter A met accent aigu

Â

Â

Â

Hoofdletter A met circumflex

Ã

Ã

Ã

Hoofdletter A met tilde

Ä

Ä

Ä

Hoofdletter A met umlaut

Å

Å

Å

Hoofdletter A met ring

Æ

Æ

Æ

AE als ligatuur

Ç

Ç

Ç

Hoofdletter C met cedille

È

È

È

Hoofdletter E met accent grave

É

É

É

Hoofdletter E met accent aigu

Ê

Ê

Ê

Hoofdletter E met circum flex

Ë

Ë

Ë

Hoofdletter E met umlaut

Ì

Ì

Ì

Hoofdletter I met accent grave 

Í

Í

Í

Hoofdletter I met accent aigu

Î

Î

Î

Hoofdletter I met circumflex

Ï

Ï

Ï

Hoofdletter I met umlaut

Ð

Ð

Ð

Hoofdletter Eth (IJslands)

Ñ

Ñ

Ñ

Hoofdletter N met tilde

Ò

Ò

Ò

Hoofdletter O met accent grave

Ó

Ó

Ó

Hoofdletter O met accent aigu

Ô

Ô

Ô

Hoofdletter O met circumflex

Õ

Õ

Õ

Hoofdletter O met tilde

Ö

Ö

Ö

Hoofdletter O met umlaut

×

×

×

Maal of keer teken

Ø

Ø

Ø

Hoofdletter O met schuine streep

Ù

Ù

Ù

Hoofdletter U met accent grave

Ú

Ú

Ú

Hoofdletter U met accent aigu

Û

Û

Û

Hoofdletter U met circumflex

Ü

Ü

Ü

Hoofdletter U met umlaut

Ý

Ý

Ý

Hoofdletter Y met accent aigu 

Þ

Þ

Þ

Hoofdletter Thorn (IJslands)

ß

ß

ß

Duits sz teken of ringel S

à

à

à

Kleine letter a met accent grave

á

á

á

Kleine letter a met accent aigu

â

â

â

Kleine letter a met circumflex

ã

ã

ã

Kleine letter a met tilde

ä

ä

ä

Kleine letter a met umlaut

å

å

å

Kleine letter a met ring

æ

æ

æ

AE als ligatuur

ç

ç

ç

Kleine letter c met cedille

è

è

è

Kleine letter e met accent grave

é

é

é

Kleine letter e met accent aigu

ê

ê

ê

Kleine letter e met circumflex

ë

ë

ë

Kleine letter e met umlaut

ì

ì

ì

Kleine letter i met accent grave

í

í

í

Kleine letter i met accent aigu

î

î

î

Kleine letter i met circumflex

ï

ï

ï

Kleine letter i met umlaut

ð

ð

ð

Kleine letter eth (IJslands)

ñ

ñ

ñ

Kleine letter n met tilde

ò

ò

ò

Kleine letter o met accent grave

ó

ó

ó

Kleine letter o met accent aigu

ô

ô

ô

Kleine letter o met circumflex

õ

õ

õ

Kleine letter o met tilde

ö

ö

ö

Kleine letter o met umlaut

÷

÷

÷

Deelteken

ø

ø

ø

Kleine letter o met schuine streep

ù

ù

ù

Kleine letter u met accent grave

ú

ú

ú

Kleine letter u met accent aigu

û

û

û

Kleine letter u met circumflex

ü

ü

ü

Kleine letter u met umlaut

ý

ý

ý

Kleine letter y met accent aigu

þ

þ

þ

Kleine letter thorn (IJslands) 

ÿ

ÿ

ÿ

Kleine letter y met umlaut
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina