Uitslag 8 12 jaar ‘High Five for sport’ is een gezamenlijk sportstimuleringsproject voor de jeugd van de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadeel, Dongeradeel, Kollumerland c a. en Tytsjerksteradiel InleidingDovnload 419.08 Kb.
Pagina1/4
Datum22.07.2016
Grootte419.08 Kb.
  1   2   3   4

Uitslag

8 - 12 jaar
‘High Five for sport’ is een gezamenlijk sportstimuleringsproject voor de jeugd van de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadeel, Dongeradeel, Kollumerland c.a. en Tytsjerksteradiel


Inleiding
Begin 2008 is de Sport- en Beweegscan afgenomen bij 1262 kinderen van 8 tot 12 jaar in de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadeel, Dongeradeel, Kollumerland c.a. en Tytsjerksteradiel. Door middel van de Sport- en Beweegscan is onderzoek gedaan naar de sport- en bewegingsbehoefte bij jeugd van groep 6, 7 en 8 van de basisschool. De scan is afgenomen als start van het BOS-project ‘High Five for sport’.

‘High Five for sport’ heeft als doel om de actieve gezonde leefstijl bij kinderen te stimuleren.

De sport- en beweegscan is ontwikkeld door het NISB (Nederlands Instituut Sport en Bewegen). De scan geeft inzicht over sportdeelname, de gymles, het schoolplein, sport in de buurt en de sportvereniging voor kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar.
De scan is steekproefsgewijs afgenomen op 18 basisscholen in de 5 gemeenten.

De uitslag geeft een representatief beeld voor het projectgebied van ‘High Five for sport’.


In de bijlagen vindt u conclusies tav het projectgebied van ‘High Five for sport’ en de uitkomsten per school waar de scan is afgenomen.
Namens ‘High Five for sport’

Edwin de Boer

‘Projectleider’

Postbus 3, 9250 AA

Burgum

0511 460704edeboer@t-diel.nl
Zie voor meer informatie op www.bosprojecthighfive.nl

Onderzoek naar sport- en bewegingsbehoefte bij jeugd van 8 tot 12 jaar
Uitkomsten en conclusies tav projectgebied ‘High Five for sport’
Sportdeelname en –motieven

78,9% van het aantal kinderen is lid van een sportvereniging. 17,5% van deze kinderen is ook nog lid van een andere sportvereniging. Van de 78,9% kinderen dat lid is van een sportvereniging sport 44,8 % ook nog vaak op straat of in de buurt.

21,1% Van de kinderen is geen lid van een sportvereniging. Hiervan geeft 14,7% aan wel vaak op straat of in de buurt te sporten, maar 6,4% doet helemaal niet aan sport. Voornamelijk omdat ze het niet leuk vinden om te doen (25 %) en omdat ze de sport die ze graag willen doen hier niet uit kunnen voeren (25 %). ‘Niet goed zijn in sport’ is ook een reden waarom een aantal niet aan sport doen (19 %).
Eind 1998 werd op een nationaal congres in het kader van het actieprogramma Nederland in Beweging de Nederlandse Norm Gezond Bewegen vastgesteld voor jeugdigen, jonger dan 18 jaar. Deze is:
Jongeren zijn dagelijks een uur (matig) intensief lichamelijk actief, waarbij de activiteiten minimaal tweemaal per week een positief effect hebben op de lichamelijke fitheid.
Gymles en extra sportactiviteiten

Bijna alle kinderen vinden de gymnastiekles op school (heel erg) leuk (95 %). Daarnaast zijn veel kinderen (74 %) enthousiast over extra sportactiviteiten die op school worden aangeboden. Ruim een kwart (27 %) geeft daarbij aan dat ze dergelijke activiteiten erg leuk vinden, maar dat ze niet vaak georganiseerd worden. De rest van de kinderen (22 %) weet niet wanneer er zulke activiteiten zijn en wat er precies gedaan wordt. Een klein groepje

(4 %) vindt de activiteiten niet leuk.

Het schoolplein

Zeventig procent van de ondervraagden vindt dat er genoeg mogelijkheden voor hen zijn om te sporten en te bewegen op het schoolplein. De rest (30 %) vindt dat het schoolplein nog aantrekkelijker en uitdagender kan worden, zodat ze meer kunnen sporten en bewegen.

Op de vraag “Wat zou je graag willen veranderen aan jouw schoolplein”? werd het vaakst gereageerd met: meer speel- en klimtoestellen, meer mogelijkheden om te voetballen (goals, voetballen), een sportveld, een groter plein, schommels en tafeltennistafels.

De meerderheid van de kinderen (70 %) vindt het belangrijk dat ze buiten schooltijd op het schoolplein kunnen spelen, sporten en bewegen.


Sport in de buurt

Ruim 62 % van de kinderen vindt dat er bij hen in de buurt genoeg plekken zijn om buiten te sporten. Bijna 40 % vindt dat er te weinig plekken zijn waar ze kunnen sporten.

Meer dan driekwart van de kinderen (78 %) geeft aan dat er bij hen in de buurt leuke sportpleintjes en –veldjes zijn. 22 % mist zo’n sportveldje of –pleintje.

Als voornaamste reden wordt aangegeven dat een sportpleintje of –veldje minder leuk is, omdat er altijd veel hondenpoep ligt (41 %). Ook vindt een aantal (27 %) dat de speeltuintjes opgeknapt kunnen worden. Er zijn volgens een paar kinderen (13 %) ook speeltuintjes die beter op een andere plek hadden kunnen staan.


Meer dan de helft van de kinderen (57 %) doet niet mee aan sportactiviteiten die georganiseerd worden in de buurt.

36,3 % heeft geen mening over de sportactiviteiten omdat ze er niet aan mee doen. 1,8 % vind de activiteiten niet leuk. 63 % vindt de activiteiten leuk, waarvan 32,6 % vindt dat ze niet vaak georganiseerd worden.

Leuke ideeën voor sport in de buurt hadden de kinderen wel. Voetbal en volleybal zijn populair en dan het liefst in wedstrijd- of toernooiverband. Ze zouden het ook erg leuk vinden als er een sport- en spelmiddag georganiseerd werd. Een basketbalveldje zou ook zeker welkom zijn.
De sportvereniging

Maar liefst 333 kinderen die de enquête hebben ingevuld, zijn lid van een voetbalvereniging. Daarmee is dit ook de meest favoriete sport. Turnen/gymnastiek/acrogym, streetdance, paardrijden en tennis volgen.


De trainingen bij de sportverenigingen worden als (heel erg) leuk ervaren (90 %). Slechts een paar kinderen vinden de trainingen niet zo leuk (9,6 %). Een klein deel van de kinderen (2,4 %) traint niet voor een bepaalde sport.

Een derde deel van de kinderen denkt dat de trainingen leuker worden wanneer er vaker nieuwe dingen worden gedaan. Ook vinden kinderen trainingen leuker als er niet telkens hetzelfde wordt gedaan en als ze vaker wedstrijdjes mogen doen.

Bijna alle kinderen (88 %) vinden wedstrijden leuk of juist heel erg leuk om te doen. 8,2 % geeft aan geen wedstrijden te hebben.
Bij een kwart van de kinderen heeft de vereniging geen clubhuis of kantine. Iets minder dan de helft (49 %) heeft wel een clubhuis of kantine en zij komen er graag. Wel geven ze aan dat ze er niet altijd naar toe gaan. 5,9 % zegt niet graag in de kantine te komen.
De meeste kinderen (66,5 %) vinden dat er niets veranderd hoeft te worden aan sport in het algemeen. 20,3 % mist een vereniging. 13,3 % mist een veldje om op te sporten/spelen. De overige kinderen willen graag ergens sportspullen kunnen lenen en verschillende sporten doen.
Sporten waar de meeste kinderen kennis mee willen maken zijn (op volgorde van populariteit): tennis, voetbal, volleybal, basketbal en vechtsporten (karate, kickboksen, boksen, etc.).
Conclusies

78,9% is lid van een sport. Ruim een vijfde van de kinderen die mee hebben gedaan aan het onderzoek (21 %) is niet lid van een sportvereniging. Dit cijfer komt overeen met het laaste onderzoek van de GGD fryslan 2007 onder leerlingen van groep 7. Hierin kwam naar voren dat 78% lid is van een sport. Als sportstimuleringsproject ‘High Five for sport’ zetten we “Kies voor Hart en Sport” voort. Ook om zo de kinderen te helpen een bewuste keuze te maken voor een sport die bij hen past. Nu is het percentage kinderen dat lid is van een sport vrij hoog (78,9%) . Op 13-14 jarige leeftijd daalt dit aanzienlijk naar 60% (onderzoek GGD 2005/2006). De kinderen kunnen verschillende sporten ervaren en kunnen dan beter kiezen welke sport het beste bij hen past. Dit om hen te behouden voor de sport. Daarnaast willen we blijven samenwerken met sportaanbieders en dit uitbreiden. Sportaanbieders kunnen in samenwerking met ‘High Five for sport’ een activiteit opzetten en uitvoeren, waardoor kinderen op deze manier kennis kunnen maken met de sport.

50% van de kinderen sporten vaak op straat of in de buurt. Aandacht voor het sporten in de buurt is zeker van belang. Omdat daar nog 50% aangeeft niet vaak te sporten in de straat of in de buurt.
De meeste kinderen (95 %) zijn tevreden over de gymles. 74 % van de ondervraagden is enthousiast over extra sportactiviteiten op school en 27 % van die groep vindt dat dergelijke activiteiten niet vaak worden aangeboden. ‘High Five for sport’ heeft als doelstelling om minimaal 80 na-/buitenschoolse activiteiten aan te bieden. Daarnaast kunnen we ook ondersteuning bieden aan scholen die zelf activiteiten willen organiseren voor de kinderen.
30 % van de kinderen vindt dat er te weinig mogelijkheden zijn om te sporten en te bewegen op het schoolplein. De kinderen zouden het vooral leuk vinden als er meer speel- en klimtoestellen zouden komen, meer mogelijkheden om te voetballen (goals en voetballen), een sportveld (van gras), een groter plein, schommels en tafeltennistafels. ‘High Five for sport’ kan adviezen geven aan scholen met betrekking tot het (her)inrichten van het schoolplein. We zien graag een schoolplein in een “speelplein” veranderen.
Zeven op de tien kinderen vindt het belangrijk dat ze buiten schooltijd op het schoolplein kunnen spelen, sporten en bewegen. Wij adviseren dan ook aan scholen om de schoolpleinen na schooltijd toegankelijk te maken voor kinderen. Zo kan eventueel ook het sporten op staat en in de buurt gestimuleerd worden.

Bijna 40 % van de kinderen vindt dat er te weinig plekken in de buurt zijn om buiten te sporten. 22 % mist een sportpleintje of – veldje. De rest van de kinderen is tevreden.


57 % van de ondervraagden doet niet mee aan extra sportactiviteiten in de buurt, terwijl

63 % aangeeft dat ze het wel erg leuk vinden. 32,6 % van de laatstgenoemde groep is van mening dat dergelijke activiteiten vaker georganiseerd kunnen worden. De kinderen hebben zelf voorkeuren aangegeven met betrekking tot de inhoud van de extra sportactiviteiten. Ze zouden graag voetbal en volleybal willen doen, en dan graag in wedstrijd- of toernooiverband. Ze zouden ook tevreden zijn met een sport- en spelmiddag en een basketbalveldje.

‘High Five for sport’ heeft als uitgangspunt veel activiteiten na schooltijd en ook in schoolvakanties aan te bieden. Zo proberen we meer aanbod van activiteiten te creëren.
Uit dit onderzoek is gebleken dat de meeste kinderen lid zijn van een voetbalvereniging. Voetbal is de meest favoriete sport. De sporten die voetbal volgen, zijn: gym/turnen/acrogym, streetdance, paardrijden en tennis.

De meeste kinderen die lid zijn van een sport (90 %) zijn tevreden over de trainingen die gegeven worden. 88 % vindt wedstrijden leuk of zelfs heel erg leuk om te doen.


Twee op de drie kinderen (66,5 %) is in het algemeen tevreden over sport . 20,3 % geeft aan dat ze een vereniging in de buurt missen. 13,3 % mist een veldje om op te sporten en te spelen. Sporten waar de kinderen graag kennis mee willen maken zijn:

1 tennis,

2 voetbal,

3 volleybal,

4 basketbal

5 vechtsporten (kickboksen, boksen, karate, etc.).

‘High Five for sport’ probeert zoveel mogelijk de activiteiten af te stemmen op de interesse van de kinderen. De bovengenoemde sporten zullen dan ook zeker voorkomen in ons aanbod van activiteiten.
Het is dus erg belangrijk dat er genoeg aanbod en mogelijkheden zijn voor de jeugd om te bewegen en te sporten. Wij willen dan ook de gemeenten adviseren om zoveel mogelijk speel- en sportplaatsen te creëren voor de kinderen.

Uitkomsten en conclusies

Gemeente Achtkarspelen

Aantal

%

Achtkarspelen

315

100 %


Jongens

150

48 %

Meisjes

165

52 %


8 – 10 jaar

195

62 %

11 – 12 jaar

120

38 %


Lichtbron

114

36 %

Wynroas

63

20 %

t Skriuwboerd

88

28 %

Claercamp

50

16 %

Deze uitslagen komen vanuit de basisscholen in Achtkarspelen. De basisscholen zijn op verschillende plaatsen in Achtkarspelen gevestigd, zodat er verschillende antwoorden zouden komen over ‘jij en sport in je buurt’ en ‘jij en je sportvereniging’. Zo wordt er bekeken of er op verschillende locaties wel genoeg speelplaatsen zijn en of sportverenigingen goed bereikbaar zijn voor de kinderen.

Drie leerlingen uit groep 8 zijn 13 jaar en horen bij de 11 – 12 jaar groep.

JIJ EN SPORT
Vraag 1: Doe je aan sport?

78,9% van het aantal kinderen is lid van een sportvereniging. 17,5% van deze kinderen is ook nog lid van een andere sportvereniging. Van de 78,9% kinderen dat lid is van een sportvereniging sport 44,8 % ook nog vaak op straat of in de buurt.

21,1% Van de kinderen is geen lid van een sportvereniging. Hiervan geeft 14,7% aan wel vaak op straat of in de buurt te sporten, maar 6,4% doet helemaal niet aan sport. Voornamelijk omdat ze het niet leuk vinden om te doen (25 %) en omdat ze de sport die ze graag willen doen hier niet uit kunnen voeren (25 %). ‘Niet goed zijn in sport’ is ook een reden waarom een aantal niet aan sport doen

(19 %).
Vraag 2: Waarom doe je aan sport?


Aantal

Het is leuk

Ben er goed in

Vriendjes doen mee

Ouders willen dat ik sport

Anders

Jongens

151

44 %

21 %

19 %

13 %

3 %

Meisjes

165

47 %

18 %

17 %

12 %

6 %


8 – 10 jaar

195

41 %

24 %

19 %

11 %

5 %

11 – 12 jaar

120

52 %

12 %

17 %

15 %

4 %


Lichtbron

114

42 %

20 %

18 %

15 %

5 %

Wynroas

63

48 %

17 %

15 %

15 %

5 %

t Skriuwboerd

88

45 %

23 %

20 %

9 %

3 %

Claercamp

50

50 %

17 %

18 %

10 %

5 %


  1   2   3   4


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina