Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraadDovnload 0.62 Mb.
Pagina1/13
Datum21.08.2016
Grootte0.62 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Provincie

Arrondissement

Gemeente

Oost-Vlaanderen

Dendermonde

Buggenhout


UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

VERGADERING VAN 08 mei 2003


Aanwezig:

T. Van Herreweghe, burgemeester-voorzitter,

F. De Bisschop, A. Turneer, J. Verhaegen, R. Buys, J. Jacobs, schepenen,

A. Van den Bergh, I. Laureys, G. Mannaert, G. Hermans, N. Sertijn, K. Stallaert, G. Vermeiren, E. Rottiers, raadsleden,

L. Segers, secretarisAfwezig:

G. Van Praet, P. Van der Wildt, D. Stallaert, J. Du Bois, H. Dooms, B. Van Mulders, B. Van den Broeck, F. Suys, T. Lauvrijs


Betreft: Goedkeuring rekening Kerkfabriek H. Gerardus Majella voor het jaar 2002.

DE GEMEENTERAAD

Gelet op de wet van 4 maart 1870;


Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling van het administratief toezicht, gewijzigd bij decreet van 13 april 1999;
Gelet op de door de Kerkraad ingediende rekening voor het jaar 2002
BESLUIT

Met eenparigheid van stemmen.


Enig artikel.- De rekening van de Kerkfabriek H. Gerardus Majella gunstig te adviseren.

Het saldo vast te stellen op 24.680 Euro.


Vastgesteld te Buggenhout in de vergadering van de gemeenteraad van 08 mei 2003.

Namens de raad,


Op last

get. L. SEGERS get. T. VAN HERREWEGHE

secretaris burgemeester-voorzitter
voor eensluidend afschrift,

Buggenhout, dinsdag 20 mei 2003

Op last

secretaris burgemeester.

Provincie

Arrondissement

Gemeente

Oost-Vlaanderen

Dendermonde

Buggenhout


UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

VERGADERING VAN 08 mei 2003


Aanwezig:

T. Van Herreweghe, burgemeester-voorzitter,

F. De Bisschop, A. Turneer, J. Verhaegen, R. Buys, J. Jacobs, schepenen,

A. Van den Bergh, I. Laureys, G. Mannaert, G. Hermans, N. Sertijn, K. Stallaert, G. Vermeiren, E. Rottiers, raadsleden,

L. Segers, secretarisAfwezig:

G. Van Praet, P. Van der Wildt, D. Stallaert, J. Du Bois, H. Dooms,

B. Van  Mulders, B. Van den Broeck, F. Suys, T. Lauvrijs
Betreft: Goedkeuring agenda en statutenwijzing DDS en aanduiden van vertegenwoordigers voor de Buitengewone Algemene Vergadering.

DE GEMEENTERAAD

Gelet op art. 117 van de gemeentewet;


Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling van het administratief toezicht, gewijzigd bij decreet van 13 april 1999;
Gelet op het Decreet van zes juli 2001 en in het bijzonder de artikelen 44 en 52 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de brief van 11 januari 2002 van de Vlaamse Minister voor Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid;
Gelet op de brief van 8 maart 2002 vanwege de Commissaris van de Vlaamse Regering;
Gelet op de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering der intercommunale D.D.S. van 30 juni 2003;
Gelet op de statuten van de betrokken Intercommunale;

BESLUIT


Met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1.-  Deze agenda met de voorgestelde besluiten goed te keuren, met name ook de statutenwijzigingen.
Artikel 2.-  Als vertegenwoordigers van de gemeente Buggenhout op deze Algemene Vergadering aan te duiden

1.effectieve lasthebber: de heer Eddy Rottiers, Hofstee, 3

plaatsvervanger: mevrouw Rosette Buys, Varenstraat, 16

2. effectieve lasthebber: de heer Jef Verhaegen, Lentepark, 55

plaatsvervanger: de heer Jan Jacobs, Stenenstraat, 55
Vastgesteld te Buggenhout in de vergadering van de gemeenteraad van 08 mei 2003.

Namens de raad,


Op last

get. L. SEGERS get. T. VAN HERREWEGHE

secretaris burgemeester-voorzitter
voor eensluidend afschrift,

Buggenhout, dinsdag 20 mei 2003

Op last

secretaris burgemeester.

Provincie

Arrondissement

Gemeente

Oost-Vlaanderen

Dendermonde

Buggenhout


UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

VERGADERING VAN 08 mei 2003


Aanwezig:

T. Van Herreweghe, burgemeester-voorzitter,

F. De Bisschop, A. Turneer, J. Verhaegen, R. Buys, J. Jacobs, schepenen,

A. Van den Bergh, I. Laureys, G. Mannaert, G. Hermans, N. Sertijn, K. Stallaert, G. Vermeiren, E. Rottiers, raadsleden,

L. Segers, secretarisAfwezig:

G. Van Praet, P. Van der Wildt, D. Stallaert, J. Du Bois, H. Dooms,

B. Van  Mulders, B. Van den Broeck, F. Suys, T. Lauvrijs
Betreft: Goedkeuring agenda jaarvergadering DDS en aanduiden vertegenwoordigers.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina