Uittreksel uit de notulen van het college van burgemeester en schepenen Datum: 20 juli 2016Dovnload 107.52 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte107.52 Kb.
Uittreksel uit de notulen van het college van burgemeester en schepenen
Datum: 20 juli 2016
Aanwezig: Marc Lewyllie, burgemeester; Wieland De Meyer, Etienne Cloet, Jean-Pierre Geelhand de Merxem, Hilde Stragier, Ward Dierickx, schepenen; Sigurd Verstraete, gemeentesecretaris.

Agenda: Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van het Festival Dranouter 2016 – verkeer - Goedkeuring.Het college,

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoördineerd bij het Koninklijk Besluit van 16 maart 1968, inzonderheid op artikel 12 gewijzigd bij het Koninklijk Besluit van 30 december 1982,

Gelet op het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, inzonderheid op titel III gewijzigd bij de Koninklijke Besluiten van 23 juni 1978, 25 november 1980, 8 april 1983, 1 juni 1984, 25 maart 1987, 17 september 1988, 20 juli 1990, 1 februari 1991,

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 8 december 1977, 23 juni 1978, 14 december 1979, 25 november 1980, 11 april 1983, 1 juni 1984, 17 september 1988, 20 juli 1990, 1 februari 1991, 11 maart 1991,

Gelet op de nieuwe gemeentewet bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989, inzonderheid op artikel 135 §2, ingevoegd bij de wet van 27 mei 1989, en op artikel 119, hernummerd bij de wet van 27 mei 1989 en gewijzigd bij het Koninklijk Besluit van 30 mei 1989 en op artikel 130 bis, ingevoegd bij de wet van 12 december 2006;

Gelet op de aanvraag uitgaande van VZW Folkfestival Dranouter, Dikkebusstraat 234, 8950 Heuvelland;

Overwegende dat er naar aanleiding van de bedoelde manifestatie bijzondere verkeersmaatregelen vereist zijn met het oog op de veiligheid van de weggebruikers en met het oog op een vlot verloop van het normale verkeer.
Besluit:

Artikel 1.
MAATREGELEN IN VERBAND MET DE KOUDEKOTSTRAAT • Van donderdag 4 augustus 2016 om 12.00 uur tot maandag 8 augustus 2016 om 12.00 uur

Verboden toegang voor alle verkeer, uitgezonderd plaatselijk verkeer: • Koudekotstraat.

Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door de borden C3 en met vermelding ‘Uitgezonderd plaatselijk verkeer’.

 • Van donderdag 4 augustus 2016 om 12.00 uur tot maandag 8 augustus 2016 om 12.00 uur

Stilstaan- en parkeerverbod: • Koudekotstraat: van de Douanestraat tot aan de wegversmalling.

Deze maatregel zal ter kennis worden gebracht door de verkeersborden E3.
 • Van donderdag 4 augustus 2016 om 12.00 uur tot maandag 8 augustus 2016 om 12.00 uur

Parkeren toegelaten, enkel voor bewoners, politie en hulpdiensten, bakker, vergunninghouders: • Koudekotstraat: op de parkeerstroken.

Deze maatregel zal ter kennis worden gebracht door de verkeersborden E9.
Artikel 2.
MAATREGELEN IN VERBAND MET DE ZWARTEMOLENSTRAAT • Van donderdag 4 augustus 2016 om 12.00 uur tot maandag 8 augustus 2016 om 12.00 uur

Verboden toegang voor alle verkeer, uitgezonderd plaatselijk verkeer: • Zwartemolenstraat: gedeelte tussen de Hillestraat en de Koudekotstraat

Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door de borden C3 en met vermelding ‘Uitgezonderd plaatselijk verkeer’.
 • Van donderdag 4 augustus 2016 om 12.00 uur tot maandag 8 augustus 2016 om 12.00 uur

Stilstaan- en parkeerverbod: • Zwartemolenstraat: gedeelte tussen de Hillestraat en de Koudekotstraat op de

parkeerstroken.
Deze maatregel zal ter kennis worden gebracht door de verkeersborden E3.


 • Van donderdag 4 augustus 2016 om 12.00 uur tot maandag 8 augustus 2016 om 12.00 uur

Parkeren toegelaten, enkel voor bewoners, beenhouwer en vergunninghouders: • Zwartemolenstraat: gedeelte tussen de Hillestraat en de Koudekotstraat op de

parkeerstroken.
Deze maatregel zal ter kennis worden gebracht door de verkeersborden E9.

Artikel 3.

MAATREGELEN IN VERBAND MET HET PLANCIUSPLEIN • Van donderdag 4 augustus 2016 om 12.00 uur tot maandag 8 augustus 2016 om 12.00 uur

Parkeren toegelaten voor voertuigen artiesten en materiaalwagens: • Planciusplein: gedeelte parking achter de kerk.

Deze maatregelen zullen ter kennis worden gebracht door de verkeersborden E9a.

 • Van donderdag 4 augustus 2016 om 12.00 uur tot maandag 8 augustus 2016 om 12.00 uur

Beperkte toegang: • Alle verkeer is verboden op het Planciusplein, gedeelte begrepen tussen de kruispunten met de Lettingstraat en de Dranouterstraat.

De maatregel zal ter kennis worden gebracht door de verkeersborden C3.

 • Van donderdag 4 augustus 2016 om 12.00 uur tot maandag 8 augustus 2016 om 12.00 uur

Verboden toegang voor alle verkeer, uitgezonderd voor de bestuurders houder en drager van een doorgangsbewijs, voor diensten, moto’s, fietsers, De Lijn:
 • Planciusplein: tussen de Dranouterstraat en de Dikkebusstraat;

 • Planciusplein: tussen de Dikkebusstraat en Lettingstraat.

Onder moto’s wordt verstaan: motorrijders met bestemming parking in de Dikkebusstraat.

De maatregel zal ter kennis worden gebracht door de verkeersborden C3, aangevuld met de uitzondering.

Artikel 4.
MAATREGELEN IN VERBAND MET DE DRANOUTERSTRAAT • Van donderdag 4 augustus 2016 om 12.00 uur tot maandag 8 augustus 2016 om 12.00 uur

Verboden toegang voor alle verkeer, uitgezonderd voor de bestuurders houder en drager van een doorgangsbewijs, voor diensten, moto’s, fietsers, De Lijn:
 • Dranouterstraat: tussen de Kruisabelestraat en het Planciusplein.

Onder moto’s wordt verstaan motorrijders die zich naar de daartoe voorziene parking begeven ten zuiden van de kerk.


Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door de verkeersborden C3 en met de uitzondering.


 • Van donderdag 4 augustus 2016 om 12.00 uur tot maandag 8 augustus 2016 om 12.00 uur

Bushalte: • Dranouterstraat: aan de garage Gruson (De Lijn) op de oprit.

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door het verkeersbord E9d met vermelding bushalte.

 • Van donderdag 4 augustus 2016 om 12.00 uur tot maandag 8 augustus 2016 om 12.00 uur

Verboden toegang voor alle verkeer, uitgezonderd plaatselijk verkeer:
 • Dranouterstraat: tussen de Seulestraat en de Kruisabelestraat.

Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door de borden C3 en met vermelding ‘Uitgezonderd plaatselijk verkeer’.
 • Van donderdag 4 augustus 2016 om 12.00 uur tot maandag 8 augustus 2016 om 12.00 uur

Wegversmalling: • Dranouterstraat: ter hoogte van de woning met huisnummer 55 wordt door middel van waterbakken een poorteffect aangebracht.

Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door de verkeersborden A7a, B19 en B21.


Aan het verkeer komende van Dranouter-dorp wordt voorrang gegeven.

Artikel 5.
MAATREGELEN IN VERBAND MET DE KRUISABELESTRAAT • Van donderdag 4 augustus 2016 om 12.00 uur tot maandag 8 augustus 2016 om 12.00 uur

Parkeren toegestaan voor bussen: • Kruisabelestraat: thv. de huisnummers 1 tem. 3, uitgezonderd op de voorziene parkeerstroken.

De maatregel zal ter kennis worden gebracht door de verkeersborden E9d.

 • Van donderdag 4 augustus 2016 om 12.00 uur tot maandag 8 augustus 2016 om 12.00 uur

Verboden toegang voor alle verkeer, uitgezonderd plaatselijk verkeer: • Kruisabelestraat: tussen de Kemmelstraat en de Dranouterstraat.

Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door de verkeersborden C3 en met vermelding ‘Uitgezonderd plaatselijk verkeer’.Artikel 6.
MAATREGELEN IN VERBAND MET DE LETTINGSTRAAT • Van donderdag 4 augustus 2016 om 12.00 uur tot maandag 8 augustus 2016 om 12.00 uur

Verboden toegang voor alle verkeer, uitgezonderd voor de bestuurders houder en drager van een doorgangsbewijs, voor diensten, moto’s, fietsers, De Lijn: • Lettingstraat: van de Baroeneput tot het Planciusplein.

Deze maatregel zal ter kennis worden gebracht door de borden C3 aangevuld met de uitzondering.

 • Van donderdag 4 augustus 2016 om 12.00 uur tot maandag 8 augustus 2016 om 12.00 uur

Verboden toegang, in beide richtingen, voor iedere bestuurder, uitgezonderd plaatselijk verkeer: • Lettingstraat: van de Koenraadstraat tot de Baroeneput en omgekeerd.

Deze maatregel zal ter kennis worden gebracht door de verkeersborden C3 met onderbord “Uitgezonderd plaatselijk verkeer”.Artikel 7.
MAATREGELEN IN VERBAND MET DE KOENRAADSTRAAT • Van donderdag 4 augustus 2016 om 12.00 uur tot maandag 8 augustus 2016 om 12.00 uur

Éénrichtingsverkeer, uitgezonderd fietsers: • Koenraadstraat: verboden te rijden van de Kemmelbergweg naar de Lettingstraat.

Deze maatregel zal ter kennis worden gebracht door de verkeersborden C1 en F19 en vermelding ‘Uitgezonderd fietsers’.


In de Kemmelbergweg worden borden C31 geplaatst.

Artikel 8.
MAATREGELEN IN VERBAND MET DE DIKKEBUSSTRAAT


 • Van 27 juli 2016 tot 4 augustus 2016 en van 8 augustus 2016 tot 13 augustus 2016

Op de parkeerstroken wordt parkeren enkel toegestaan voor vrachtwagens aan de omgeving van woning 232.


Deze maatregel zal ter kennis worden gebracht door de verkeersborden E9c.


 • Van 27 juli 2016 tot 4 augustus 2016 en van 8 augustus 2016 tot 13 augustus 2016

Snelheidsbeperking 30 km • Dikkebusstraat: tussen het gedeelte van de twee dorpskernen (Dranouter en Loker).

Deze maatregel zal ter kennis worden gebracht door de verkeersborden C43.
 • Van 27 juli 2016 tot 4 augustus 2016 en van 8 augustus 2016 tot 13 augustus 2016

Wegversmalling: • Dikkebusstraat: ter hoogte van de woning met huisnummer 189 wordt door middel van waterbakken een poorteffect aangebracht.

Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door de verkeersborden A7a, B19 en B21.


Aan het verkeer komende van Dranouter-dorp wordt voorrang gegeven.


 • Van donderdag 4 augustus 2016 om 12.00 uur tot maandag 8 augustus 2016 om 12.00 uur

Op de parkeerstroken wordt parkeren enkel toegestaan voor de hulpdiensten aan de omgeving van woning 228.


Deze maatregel zal ter kennis worden gebracht door de verkeersborden E9a.


 • Van donderdag 4 augustus 2016 om 12.00 uur tot maandag 8 augustus 2016 om 12.00 uur

Verboden toegang in beide richtingen voor iedere bestuurder: • Dikkebusstraat: van het kruispunt Galooiestraat/Hofstraat tot aan het Planciusplein.

Alleen diensten verbonden aan de organisatie van het festival , bestuurders van voertuigen enkel om zich naar de parking te begeven, hulpdiensten, voor de bestuurders houder en drager van een doorgangsbewijs, moto’s, fietsers, De Lijn:


De maatregel zal ter kennis worden gebracht door de borden C3 met vermelding van de uitzondering.
Op de Dikkebusstraat, ter hoogte van het kruispunt Douanestraat wordt het verkeersbord C3 met onderbord uitgezonderd plaatselijk verkeer geplaatst.


 • Van donderdag 4 augustus 2016 om 12.00 uur tot maandag 8 augustus 2016 om 12.00 uur
 • Dikkebusstraat: aan het kruispunt Galooiestraat/Hofstraat wordt het verkeer afgeleid via de Hofstraat en/of Galooiestraat.

De maatregel zal ter kennis worden gebracht door het bord C1 en signaalgevers.
 • Van donderdag 4 augustus 2016 om 12.00 uur tot maandag 8 augustus 2016 om 12.00 uur

Parkeren toegelaten • Dikkebusstraat: gedeelte tussen de Dondeyneweg en de Hofstraat.

De maatregel zal ter kennis worden gebracht door de borden E9.
 • Van donderdag 4 augustus 2016 om 12.00 uur tot maandag 8 augustus 2016 om 12.00 uur

Verboden te parkeren uitgezonderd op de parkeerstroken • Dikkebusstraat: gedeelte tussen de Dondeyneweg en de Douanestraat.

De maatregel zal ter kennis worden gebracht door de borden E3.Artikel 9.
MAATREGELEN IN VERBAND MET DE VICTORIASTRAAT • Van donderdag 4 augustus 2016 om 12.00 uur tot maandag 8 augustus 2016 om 12.00 uur

Verboden toegang voor alle verkeer, uitgezonderd bewoners, fietsers en diensten: • Victoriastraat: gedeelte tussen Victoriastraat en de Dikkebusstraat

De maatregel zal ter kennis worden gebracht door de borden C3, aangevuld met een onderbord “uitgezonderd bewoners, fietsers en diensten”.
 • Van donderdag 4 augustus 2016 om 12.00 uur tot maandag 8 augustus 2016 om 12.00 uur

Eénrichtingsverkeer: • Victoriastraat: verboden te rijden van de Koudekotstraat naar de Dikkebusstraat.

Deze maatregel zal ter kennis worden gebracht door de verkeersborden C1 en F19.Artikel 10.

MAATREGELEN IN VERBAND MET DE WIJK BAROENEPUT


 • Van donderdag 4 augustus 2016 om 12.00 uur tot maandag 8 augustus 2016 om 12.00 uur

Verboden toegang voor alle voertuigen, uitgezonderd voor bewoners en inwoners van Dranouter met een bewonerskaart uitgaande van de organisatoren: • Baroeneput.

Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door de verkeersborden C3 met onderbord “uitgezonderd bewoners”.


In de woonwijk Baroeneput is er geen zonale geldigheid (zone 30 en E3)

Artikel 11.
MAATREGELEN IN VERBAND MET DE HOFSTRAAT • Van donderdag 4 augustus 2016 om 12.00 uur tot maandag 8 augustus 2016 om 12.00 uur

Eénrichtingsverkeer: • Hofstraat: verboden te rijden van de Godtschalckstraat naar de Dikkebusstraat.

Deze maatregel zal ter kennis worden gebracht door de verkeersborden C1 en F19.


Aan de uitritten van de parkings worden de borden D1 geplaatst.

Artikel 12.
MAATREGELEN IN VERBAND MET DE GALOOIESTRAAT • Van donderdag 4 augustus 2016 om 12.00 uur tot maandag 8 augustus 2016 om 12.00 uur

Eénrichtingsverkeer: • Galooiestraat: verboden te rijden van de Douanestraat naar de Dikkebusstraat.

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden C1 en F19.

 • Van donderdag 4 augustus 2016 om 12.00 uur tot maandag 8 augustus 2016 om 12.00 uur

Verboden toegang voor alle voertuigen: • Galooiestraat: tussen de Galooiestraat en de Dikkebusstraat (kort eindje tegenover de Dondeyneweg).

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden C3.Artikel 13.
MAATREGELEN IN VERBAND MET DE LAMPERNISSESTRAAT


 • Van donderdag 4 augustus 2016 om 12.00 uur tot maandag 8 augustus 2016 om 12.00 uur

Verboden toegang voor alle voertuigen, uitgezonderd bewoners: • Lampernissestraat: van de Dikkebusstraat tot de Douanestraat.

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden C3 met onderbord van uitzondering.Artikel 14.
MAATREGELEN IN VERBAND MET DE GODTSCHALCKSTRAAT • Van donderdag 4 augustus 2016 om 12.00 uur tot maandag 8 augustus 2016 om 12.00 uur

Eénrichtingsverkeer: • Godtschalckstraat: verboden te rijden van de Dondeyneweg naar de Koenraadstraat.

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden C1 en F19.Artikel 15.
MAATREGELEN IN VERBAND MET DE FESTIVAALSTRAAT • Van donderdag 4 augustus 2016 om 12.00 uur tot maandag 8 augustus 2016 om 12.00 uur

Verboden toegang voor alle verkeer, uitgezonderd plaatselijk verkeer:
 • Festivaalstraat.

Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door de borden C3 en met vermelding ‘Uitgezonderd plaatselijk verkeer’.Artikel 16.
MAATREGELEN IN VERBAND MET DE ZONALE GELDIGHEID


 • Van donderdag 4 augustus 2016 om 8.00 uur tot maandag 8 augustus 2016 om 12.00 uur

Zone 30 + E3 van toepassing in de volgende draagwijdte:
 • Dikkebusstraat: vanaf kruispunt met de Dondeyneweg richting Dranouter.

 • Godschalckstraat: vanaf de Dondeyneweg tot de Koenraadstraat.

 • Koenraadstraat: vanaf de Kemmelbergweg richting Lettingstraat.

 • Lettingstraat: vanaf de Koenraadstraat richting Dranouter.

 • Dranouterstraat: vanaf de Steenstraat richting Dranouter.

 • Planciusplein.

 • Victoriastraat.

 • Galooiestraat: vanaf de Douanestraat richting Dranouter.

 • Hofstraat.

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door middel van de zoneborden (ZE3 + ZC43) en (ZE3/ + ZC43/).Artikel 17. • Maatregelen ter aanduiding van verkeersmoeilijkheden.

Aan het kruispunt Dikkebusstraat met de Kemmelbergweg

Aan het rondpunt De Klijte

Aan het kruispunt Kemmelbergweg met de Lettingstraat “Halve Maan”

Aan het kruispunt Seulestraat met de Dranouterstraat.

Aan het kruispunt Kemmelstraat met de Kruisabelestraat “’t Hooghof”

Aan het kruispunt Douanestraat met de Dikkebusstraat (komende van Frankrijk)
zal tevens een informatiebord geplaatst worden met de melding “4 augustus – 8 augustus, doortocht Dranouter-dorp onmogelijk”.

Ter verduidelijking van de wegomleggingen worden bijkomende wegwijzers met de tekst “France” geplaatst.
 • Rond punt De Klijte, richting Kemmel

 • Rond punt De Polka, richting Nieuwkerke

 • Einde Kemmelstraat, richting de Seule


Artikel 18.

Deze verordening wordt van kracht de dag waarop ze in overeenstemming met artikel 12 van het Koninklijk Besluit van 16 maart 1968 bekend wordt gemaakt.

Zij zal van kracht blijven zolang deze aangelegenheid duurt.
Artikel 19.

Overtredingen van dit reglement worden met politiestraffen bestraft.


Artikel 20.

Afschrift van dit besluit wordt gestuurd aan: • De Hoofdgriffier van de Correctionele Rechtbank te Ieper

 • De Hoofdgriffier van de bevoegde Politierechtbank

 • Dienst 100

 • De Organisatoren

 • De Administratie Wegen en Verkeer, Omloopstraat 1, 8900 Ieper

 • Het Hoofdcommissariaat PZ Arro Ieper, Ter Waarde 54, 8900 Ieper

Namens het college
w.g. Sigurd Verstraete

Secretaris


w.g. Marc Lewyllie

VoorzitterVoor eensluidend afschrift opSigurd Verstraete

Gemeentesecretaris


Marc Lewyllie

Burgemeester
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina