Uittreksel uit de notulen van het college van burgemeester en schepenen Datum: 9 maart 2016 AanwezigDovnload 46.68 Kb.
Datum14.08.2016
Grootte46.68 Kb.
Uittreksel uit de notulen van het college van burgemeester en schepenen
Datum: 9 maart 2016

Aanwezig: Wieland De Meyer, waarnemend-burgemeester; Etienne Cloet, Jean-Pierre Geelhand de Merxem, Hilde Stragier, Ward Dierickx, schepenen; Sigurd Verstraete, gemeentesecretaris.

Agenda: Tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de doortochten wielerwedstrijden

Gent-Wevelgem in diverse categorieën op 27 maart 2016 – Goedkeuring.

Het college,

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoördineerd bij het Koninklijk Besluit van 16 maart 1968, inzonderheid op artikel 12 gewijzigd bij het Koninklijk Besluit van 30 december 1982,

Gelet op het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, inzonderheid op titel III gewijzigd bij de Koninklijke Besluiten van 23 juni 1978, 25 november 1980, 8 april 1983, 1 juni 1984, 25 maart 1987, 17 september 1988, 20 juli 1990, 1 februari 1991,

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 8 december 1977, 23 juni 1978, 14 december 1979, 25 november 1980, 11 april 1983, 1 juni 1984, 17 september 1988, 20 juli 1990, 1 februari 1991, 11 maart 1991,

Gelet op de nieuwe gemeentewet bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989, inzonderheid op artikel 135 §2, ingevoegd bij de wet van 27 mei 1989, en op artikel 119, hernummerd bij de wet van 27 mei 1989 en gewijzigd bij het Koninklijk Besluit van 30 mei 1989 en op artikel 130 bis, ingevoegd bij de wet van 12 december 2006;

Gelet op de aanvraag dd 28 december 2015 uitgaande van vzw Het Vliegend Wiel, p/a Bernard Langedock, Groenestraat 44, 8560 Wevelgem;

Gelet op de coördinatievergadering van 16 februari 2016 te Ieper;

Overwegende dat er naar aanleiding van de bedoelde manifestatie bijzondere verkeersmaatregelen vereist zijn met het oog op de veiligheid van de weggebruikers en met het oog op een vlot verloop van het normale verkeer.


Besluit:
MAATREGELEN IN VERBAND MET DE ZONALE GELDIGHEID
Op zondag 27 maart 2016, van 10.00 uur tot 17.00 uur, is er te Heuvelland,
Zone 30 + E3 van toepassing in de volgende draagwijdte:


 • Dries, uitgezonderd grasplein

 • Polenlaan

 • Bergstraat

 • Lokerstraat

 • Klokhofweg

 • Kleine Kemmelbergweg

 • Kattekerkhofstraat

 • Beukelaarstraat

 • Gremmerslinde, gedeelte tussen Kemmelstraat en Lettingstraat

 • Kemmelbergweg, gedeelte tussen de Bergstraat en de Lokerstraat

 • Montebergstraat

 • Lettingstraat, gedeelte tussen de Montebergstraat en de Bergstraat

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door middel van de zoneborden (ZE3 + ZC43) en (ZE3/ + ZC43/).


Op zondag 27 maart 2016, van 12.30 uur tot 13.30 uur, is er te Heuvelland,
Stilstaan en parkeerverbod

 • Schomminkelstraat: vanaf het kruispunt met de Bellestraat tot het kruispunt met de Rodebergstraat, langs beide zijden;

 • Sulferbergstraat: waar de rijbaan niet in rijstroken is ingedeeld met uitzondering parkeerstroken;

Op zondag 27 maart 2016, van 10.00 uur tot 17.00 uur, is er te Heuvelland,


Stilstaan en parkeerverbod

 • Schomminkelstraat: vanaf het kruispunt met de Gildestraat tot het kruispunt met de Rodebergstraat;

 • Rodebergstraat: vanaf het kruispunt met de Schomminkelstraat tot het kruispunt met de Lijstermolendreef;

 • Lijstermolendreef: langs beide zijden;

 • Dikkebusstraat: vanaf het kruispunt met het Planciusplein tot het kruispunt met de Reningelststraat, langs beide zijden, op de plaatsen waar de rijbaan niet is ingedeeld in rijstroken door wegmarkeringen en met uitzondering van de parkeerstroken;

 • Reningelststraat: vanaf het kruispunt met de Dikkebusstraat tot aan het kruispunt met de Polenlaan, langs beide zijden, op de plaatsen waar de rijbaan niet is ingedeeld in rijstroken door wegmarkeringen, met uitzondering van de parkeerstroken en met dien verstande dat de parkeerstrook aan woning nr. 74 wel verboden is.

 • Kemmelbergweg: langs beide zijden met uitzondering van parkeerstrook, gedeelte tussen Dikkebusstraat en de Lokerstraat;

 • Godtschalckstraat: vanaf het kruispunt met de Montebergstraat tot het kruispunt met de Koenraadstraat, langs beide zijden;

 • Koenraadstraat: vanaf het kruispunt met de Godtschalckstraat tot het kruispunt met de Lettingstraat, langs beide zijden;

 • Lettingstraat: vanaf het kruispunt met de Kemmelbergweg tot het kruispunt met de Koenraadstraat, langs beide zijden;

 • Kemmelstraat: langs beide zijden, op de plaatsen waar de rijbaan niet is ingedeeld in rijstroken door wegmarkeringen, met uitzondering van de parkeerstroken;

 • Hooghofstraat: langs beide zijden;

 • Dorpstraat: langs beide zijden, met uitzondering parkeerstroken;

 • Mesenstraat: langs beide zijden, op de plaatsen waar de rijbaan niet is ingedeeld in rijstroken door wegmarkeringen en met uitzondering van de parkeerstroken;

 • Nieuwkerkestraat: vanaf het kruispunt met de Zuidlindestraat tot het kruispunt met de Kemmelstraat, langs de zijde van de onpare huisnummers;

 • Nieuwkerkestraat: vanaf het kruispunt met de Kemmelstraat tot het kruispunt met de Markt, langs de beide zijden;

 • Markt: vanaf het kruispunt met de Nieuwkerkestraat tot het kruispunt met de Seulestraat, langs de zijde zonder woningen;

 • Seulestraat: vanaf het kruispunt met de Markt tot en met het “Gourmetje”, langs de zijde van de onpare nummers;

 • Seulestraat: vanaf het “Gourmetje” tot het kruispunt met de Dranouterstraat, langs beide zijden;

 • Dranouterstraat: vanaf het kruispunt met de Seulestraat tot aan het Planciusplein, langs beide zijden, op de plaatsen waar de rijbaan niet is ingedeeld in rijstroken door wegmarkeringen en met uitzondering van de parkeerstroken;

 • Planciusplein: vanaf het kruispunt met de Dranouterstraat tot het kruispunt met de Dikkebusstraat, langs beide zijden;

 • Gildestraat: langs beide zijden;

 • Galooiestraat: vanaf het kruispunt met de Douanestraat tot het kruispunt met de Gildestraat, langs beide zijden;

Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden van de weggebruikers door het plaatsen van de verkeersborden E3 met de vermelding van de geldingsperiode.


Vanaf donderdag 24 maart 2016, 8.00 uur tot zondag 27 maart 2016, 17.00 uur, is er te Heuvelland
Stilstaan en parkeerverbod voor mobilhomes:

 • Molendreef: parking Molenhof

 • Dries: volledig, met inbegrip grasplein

Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden aan de weggebruikers door het plaatsen van de verkeersborden E3 met de vermelding van de geldingsperiode en de uitzondering.


Op zondag 27 maart 2016, van 8.00 uur tot 17.00 uur, is er te Heuvelland
Stilstaan en parkeerverbod met uitzondering VIP-bussen Gent-Wevelgem:

 • Rodebergstraat: deel parking kosmos;

Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden aan de weggebruikers door het plaatsen van de verkeersborden E3 met de vermelding van de geldingsperiode en de uitzondering.


Op zondag 27 maart 2016, van 10.00 uur tot 17.00 uur, is er te Heuvelland
Verboden richting, voor iedere bestuurder, uitgezonderd plaatselijk verkeer

 • Terrierstraat;

 • Keerstraat;

 • Klareputstraat;

 • Kattekerkhofstraat;

 • Zandberg, gedeelte tussen de Kasteelmolenstraat en de Dikkebusstraat (+ F45);

 • Kemmelbergweg;

 • Godschalckstraat;

Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden van de weggebruikers door het plaatsen van de verkeersborden C3 met onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer”.

Op donderdag 24 maart 2016, vrijdag 25 maart 2016, zaterdag 26 maart 2016, maandag 28 maart 2016 en dinsdag 29 maart 2016, is er te Heuvelland
Verboden richting, voor iedere bestuurder, uitgezonderd plaatselijk verkeer


 • Kemmelbergweg: gedeelte tussen Bergstraat en Lokerstraat

 • Klokhofstraat

 • Kleine Kemmelbergweg

Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden van de weggebruikers door het plaatsen van de verkeersborden C3 met onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer”.


Op zondag 27 maart 2016, van 10.00 uur tot 17.00 uur, is er te Heuvelland
Parkeren toegestaan:

Voor organisatie en politie • Lettingstraat: op de voorziene parkeerstrook langs het militair domein;

Voor organisatie • Dries: op de voorziene parkeerstroken tussen Pannestraat en Bergstraat;

Voor ieder voertuig • Wijtschatestraat: rechterkant komende van de Kemmelstraat vanaf de Jonkershofweg;

 • Kruisabelestraat: rechterkant komende van de Kemmelstraat tot de Volderstraat.

Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden van de weggebruikers door het plaatsen van de verkeersborden E9.


Het verkeer met betrekking Loker en Dranouter wordt omgeleid aan het rond punt De Klijte via Reningelst, Goeberg naar Loker hoekjes.

Op zondag 27 maart 2016, van 10.00 uur tot 17.00 uur, is er te Heuvelland


Verboden richting voor iedere bestuurder

 • Lijstermolendreef: verboden te rijden van de Rodebergstraat (Hollebergweg) naar de Rodebergstraat;

 • Schomminkelstraat: verboden te rijden van de Rodebergstraat naar de Gildestraat;

 • Lokerstraat: verboden te rijden van de Kemmelbergweg naar de Dries (afleiding volgwagens);

 • Godtschalckstraat: verboden te rijden van de Koenraadstraat naar de Montebergstraat;

 • Koenraadstraat: verboden te rijden van de Lettingstraat naar de Godtschalckstraat;

 • Lettingstraat: verboden te rijden van de Kemmelbergweg naar de Koenraadstraat;

 • Gremmerslinde: verboden te rijden van de Kemmelstraat naar de Lettingstraat;

 • Beukelaarstraat: verboden te rijden van de Kruisabelestraat naar de Lettingstraat (omleidingsweg);

 • Gildestraat: verboden te rijden van de Schomminkelstraat naar de Galooiestraat;

 • Galooiestraat: verboden te rijden van de Gildestraat naar de Douanestraat.

 • Bergstraat: verboden te rijden van de Kemmelbergweg naar de Dries (vanaf 8.00 uur);

 • Kleine Kemmelbergweg: verboden te rijden van de Kemmelbergweg naar de Klokhofweg;

 • Klokhofweg: verboden te rijden van de Kleine Kemmelbergweg naar de Kemmelbergweg;

 • Montebergstraat: verboden te rijden van de Godtschalckstraat naar de Kemmelbergweg;

 • Dikkebusstraat: verboden te rijden van de Reningelststraat naar de Sulferbergstraat;

 • Reningelststraat: verboden te rijden van de Polenlaan naar de Dikkebusstraat;

Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden van de weggebruikers door het plaatsen van de verkeersborden C1, F19.


Op zondag 27 maart 2016 van 10.00 uur tot 17.00 uur, is er te Heuvelland
Verboden toegang in beide richtingen voor iedere bestuurder

 • Beukelaarstraat: gedeelte tussen de Lettingstraat en de Klokhofweg.

Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden van de weggebruikers door het plaatsen van de verkeersborden C3.


Op zondag 27 maart 2016 van 10.00 uur tot 17.00 uur, is er te Heuvelland


 • Lijstermolendreef: het éénrichtingsverkeer wordt opgeheven. De borden worden afgedekt.

Op zondag 27 maart 2016 van 10.00 uur tot 17.00 uur, is er te Heuvelland


Maatregelen ter aanduiding van verkeersmoeilijkheden.
Aan Dranouter dorp, kruispunt Planciusplein/Dikkebusstraat
zal een informatiebord geplaatst worden met de melding “doortocht in de Lettingstraat naar Kemmel onmogelijk”. Deze maatregel wordt langs de Lettingstraat met het kruispunt Smijterstraat en Beukelaarstraat aangeduid met het bord F45.
Het verkeer wordt omgeleid via de Kruisabelestraat.
Op zondag 27 maart 2016, van 10.00 uur tot 17.00 uur, is er te Heuvelland, verboden zone voor het publiek op de Klokhofweg, de Kleine Kemmelbergweg en in de driehoek begrensd door voornoemde straten met de Kemmelbergweg. Deze plaatsen mogen aldus door niemand betreden worden, behalve door de deelnemers aan de wielerwedstrijd die gemachtigd zijn er te komen.

Deze zone wordt afgebakend en aangeduid met de verkeersborden C19, verboden toegang voor voetgangers.


Op zondag 27 maart 2016, van 10.00 uur tot 17.00 uur, is er te Heuvelland, verboden zone voor het publiek op de Gremmerslinde, van het kruispunt met de Kemmelstraat tot het kruispunt met de Lettingstraat, en mag deze straat aldus door niemand betreden worden, behalve door de deelnemers aan de wielerwedstrijd die gemachtigd zijn er te komen.

Deze zone wordt afgebakend en aangeduid met de verkeersborden C19, verboden toegang voor voetgangers.


Op zondag 27 maart 2016, van 10.00 uur tot 17.00 uur, is er te Heuvelland, verboden zone voor het publiek op de Lijstermolendreef, van het kruispunt met de Rodebergstraat tot het Molenhof, en mag deze straat aldus door niemand betreden worden, behalve door de deelnemers aan de wielerwedstrijd die gemachtigd zijn er te komen.

Deze zone wordt afgebakend en aangeduid met de verkeersborden C19, verboden toegang voor voetgangers.


Deze verordening wordt van kracht de dag waarop ze in overeenstemming met artikel 12 van het Koninklijk Besluit van 16 maart 1968 bekend wordt gemaakt.

Zij zal van kracht blijven zolang deze aangelegenheid duurt.


Overtredingen van dit reglement worden met politiestraffen bestraft.

Afschrift van dit besluit wordt gestuurd aan: • De Hoofdgriffier van de Correctionele Rechtbank te Ieper

 • De Hoofdgriffier van de bevoegde Politierechtbank

 • Dienst 100

 • De Organisatoren

 • De Administratie Wegen en Verkeer, Omloopstraat 1, 8900 Ieper

 • Het Hoofdcommissariaat PZ Arro Ieper, Ter Waarde 54 te 8900 Ieper

Namens het college
w.g. Sigurd Verstraete

Secretaris


w.g. Wieland De Meyer

Voorzitter, wd.


Voor eensluidend afschriftSigurd Verstraete

Gemeentesecretaris


Wieland De MeyerBurgemeester, wd.Gemeentehuis De Warande

Bergstraat 24

B-8950 Heuvelland

T +32 (0)57 45 04 50

F +32 (0)57 44 56 04

info@heuvelland.be

www.heuvelland.beDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina