Uitzending: 2157 Episode: 18 september 2011 VertalingDovnload 36.86 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte36.86 Kb.
Hour of Power
In dit document vindt u een tekstweergave van een Hour of Power uitzending.Uitzending: 2157

Episode: 18 september 2011

Vertaling: Hoek & Sonépouse Ondertiteling BV
Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan dan na schriftelijke toestemming door Stichting Hour of Power, Postbus 22,

1250 AA Laren, info@hourofpower.nlOpening
Welkom bij een geweldig uur Hour of Power vanuit de Crystal Cathedral.

Samenzang – Joyful, Joyful
Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid. Schepper, die 't heelal verheugt en bron Van eeuw'ge vreugde zijt. Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend Doolt in 't duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

Welkomstwoord

Door R.H.Schuller
Er is een verhaal over de apostel Johannes. Toen hij 90 was, bezocht hij de ene kerk na de andere en hield overal dezelfde preek van drie woorden: 'Hebt elkaar lief'. Waarna hij weer ging. Liefde is er altijd veel geweest, hier in deze kerk. Daarom heeft God ons ook gezegend met zijn aanwezigheid. En we voelen zijn aanwezigheid in de afwezigheid van wantrouwen, jaloezie...haat en woede. En in zijn 'hebt elkaar lief'. Geef de mensen links en rechts van u een hand en herhaal die woorden: Hebt elkaar lief.

U bent hier dus op een plaats van hoop, vrede, liefde. Als volgeling van Jezus. Geweldig, vandaag hebben we Tony Campolo weer bij ons.


Openingsgebed

Door R.H.Schuller
Heer, dit is uw plaats. U heeft de deur geopend en ons binnen genood. We voelen ons vereerd dat wij van U zijn dat wij zo dicht bij U zijn, dat U zoveel om ons geeft. En dat U vandaag in ons midden bent.

Aan het eind van dit uur zullen we weten dat we in Gods aanwezigheid zijn geweest. Halleluja. Amen.


Samenzang - "Medley – Take My Life/Steadfast Love/Great is Your Faithfulness"
Neem mijn leven, laat het, Heer toegewijd zijn aan uw eer neem mijn handen, maak ze sterk trouw en Vaardig tot uw werk trouw en vaardig tot uw werk er is geen grens aan de liefde van Jezus zijn Gunstbewijzen houden nooit op ze zijn nieuw elke morgen, nieuw elke morgen groot is uw trouw, o Heer groot is uw trouw, o Heer groot is uw trouw, o Heer mijn God en Vader er is geen schaduw van Omkeer bij U ben ik ontrouw,Gij blijft immer dezelfde die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu groot Is uw trouw, o Heer groot is uw trouw, o Heer iedere morgen aan mij weer betoond al wat ik nodig had

Hebt Gij gegeven groot is uw trouw, o Heer groot is uw trouw, o Heer groot is uw trouw, o Heer aan Mij betoondSchriftlezing – Selectie van verzen Psalm 103

Door R.H.Schuller
U mag gaan zitten. Luistert u naar deze woorden uit de Bijbel. Prijs de Heer, mijn ziel. Prijs, mijn hart, zijn heilige naam. Prijs de Heer, mijn ziel. Vergeet niet één van zijn weldaden. Hij vergeeft u alle schuld. Hij geneest al uw kwalen. Hij redt uw leven van het graf. Hij kroont u met trouw en liefde. Hij overlaadt u met schoonheid en geluk. Uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar. Liefdevol en genadig is de Heer. Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.Zoals de hoge hemel de aarde overspant zo welft zich zijn trouw over wie Hem vrezen. Zo ver als het oosten is van het westen zo ver heeft Hij onze zonden van ons verwijderd. Maar de Heer is trouw aan wie Hem vrezen, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij doet recht aan de kinderen en kleinkinderen. Prijs de Heer, mijn ziel. Zo luidt het Woord van de Heer.
Koor – "Love Divine, All Loves Excelling"
God almachtig boven mate die zo nederig verscheen keer toch eens terug en laat ons nooit meer, Nooit meer hier alleen laat ons in de kerk U prijzen met uw heiligen omhoog tot in 's hemels paradijzen

Wij U zien van oog tot oog wat Gij eenmaal bent begonnen o voltooi het, maak ons rein tot de wereld Is begonnen en in U hersteld zal zijn tot wij eeuwig bij U wonen schrijdende van licht tot licht leggend Onze gouden kronen zingend voor uw aangezicht leggend onze gouden kronen zingend voor uw Aangezicht amen


Interview – Abby Rike

JP = Jim Penner en AR = Abby Rike
Inleiding
Op 13 oktober 2006 werd Abby's leven volkomen op zijn kop gezet. Ze verloor haar man Rick, haar dochter Macy van vijf en haar pasgeboren zoon Caleb bij een vreselijk auto-ongeluk. Maar gedragen door haar geloof ging ze van diepe wanhoop naar een leven vol hoop. Dit is haar boek: Working it out: A journey of Love, Loss,and Hope. Graag applaus voor Abby Rike.
Interview
JP God zegene je. Wat gebeurde er in oktober 2006?

AR Het was 13 oktober 2006 en ik voelde me niet goed. Ik ging naar de Eerste Hulp. Mijn man ging met Macy en Caleb naar een open sportdag. Zo'n acht kilometer van huis botste een auto frontaal op hen. Die reed meer dan 160. Niemand overleefde het.

JP In je boek schrijf je dat je voelde dat er iets mis was. Je zat daar met je pols in het verband en voelde dat er iets was.

AR Ik belde Rick om te horen of ze nog op tijd waren en zo. Maar er werd niet opgenomen.Ik probeerde het nogmaals, tevergeefs. Ik besloot om naar ze op zoek te gaan. Van de EHBO- kamer waar ik was tot die plek 8 kilometer van ons huis bad ik vurig: 'Laat engelen mijn gezin beschermen.' Terwijl ik niet eens een vermoeden had van wat er was gebeurd. Naderhand besefte ik dat Hij inderdaad engelen had gestuurd. Niet zoals ik had gewild, maar Gods plan is soms anders dan wat wij diep van binnen willen. Het was een kleine stad, iedereen kende iedereen.

JP Jij kwam daar en je werd tegengehouden.

AR Gelukkig gebeurde het ongeluk net om de hoek. Dus toen ik dichterbij kwam dacht ik: Is er een wit busje verongelukt? En dat was zo. Dus ik stond daar langs de weg in de meest verschrikkelijke omstandigheden die je je kunt voorstellen. Er is dat lied Het is wèl met mijn ziel. Met mijn omstandigheden was het zeker niet 'wèl' maar ik kan nu zeggen: Het is wel met mijn ziel.

JP Het is ongelofelijk. Halverwege het boek, bladzij153 daar lees ik het volgende: Wat de rups ziet als het eind van de wereld, kent de vlinder als begin. Zo'n citaat vinden en in je boek verwerken, na zo'n gebeurtenis.De eerste helft van het boek gaat over je gezin. Je had een speciale relatie met Rick. Jullie schreven elkaar brieven. En je hebt ze ook nog in dit boek durven zetten. Ik voelde me schuldig dat ik mijn vrouw niet vaker schrijf. Zelfs na jullie trouwen

bleven jullie schrijven.

AR Dat heeft me ook erg geholpen met mijn rouwproces:k had nergens spijt van. Wisten ze dat ik van ze hield niet alleen in woorden maar ook in daden? Het antwoord was ja. Ik was bijna bang dat ons huwelijk een onmogelijk sprookje zou lijken. Daarom staan de brieven erin. Als gelovig echtgenoot was Rick een voorbeeld voor iedereen. Dat zorgt voor een geweldig huwelijk. Het geloof maakt je huwelijk fantastisch.

JP Na het ongeluk...Mensen vertonen twee mogelijke reacties op een tragedie. Of ze klappen dicht, of ze storten zich op iets anders. Jij deed dat laatste. Je ging studeren en je ging keihard werken om niet alleen te hoeven zijn. En wat gebeurde er toen?

AR Ik heb beide reacties gehad.Eerst holde ik van hot naar her en probeerde mezelf bezig te houden. Maar na ongeveer tweeënhalf jaar kon ik niet meer hollen. Ik was zo moe. Niet alleen lichamelijk. Ik was geestelijk en emotioneel uitgeput. Ik wilde alles vanuit eigen kracht doen. Ik wilde sterk zijn, en niet gezien worden als zwak. Dus probeerde ik het één na het ander. Op 13 februari 2009 bereikte ik het absolute dieptepunt. Die dag had ik een lang gesprek met God. En dan bedoel ik niet een formeel gebed.Toen heb ik eindelijk gezegd: Ik kan het niet vanuit eigen kracht. En vanaf dat moment begon het beter te gaan. Niet dat ik vanaf dat moment constant met een smile op mijn gezicht liep. Want je kan niet doen alsof. Blijdschap of opgewektheid kan je niet veinzen. Op dat moment was ik volkomen op, afgepeigerd. Maar vanaf het moment dat ik me overgaf en God alles met me mocht doen wat Hij wilde dingen die ik niet voor mogelijk had gehouden, zoals hier nu te staan.

JP Er zitten heel veel mensen te kijken die ook een tragedie doormaken. Die denken: Abby heeft het gehaald,maar mijn geval is heel anders. Wat zou je zo tegen iemand zeggen om hem of haar hoop te geven?

AR Als je midden in je beproeving zit en de beproeving kan van alles zijn, maar het gevoel is hetzelfde. Als je er middenin zit, heb je het idee dat je je nooit meer anders zult voelen. Dat is beangstigend en maakt je hopeloos en hulpeloos. Maar ik verzeker je: God is groot genoeg. Als je diep in de ellende zit als je gebroken bent en niet verder kunt en je eindelijk tot Hem roept dan is Hij er, en Hij is groot genoeg. En dan weet je wat geloven is. Want als je het op eigen kracht kunt, is er ook geen geloof nodig.Pas als je het gevoel hebt dat het hopeloos is doet God iets met die verschrikkelijke omstandigheid die ik nooit meer te boven dacht te komen. Die gebruikt Hij voor zijn glorie. En tot mensen die nu in nood zijn, zeg ik: God heeft grote plannen voor u. Het wordt allemaal beter. Ik heb het sterke gevoel dat ik iemand moet vertellen dat Hij de ultieme Trooster is. En ook al staat u volkomen machteloos.Hij zal u dragen en prachtige dingen doen met uw leven.

JP Is dat een bemoediging of niet? Als u de kracht van Jezus Christus wilt leren kennen kijk dan in de twinkelende ogen van deze dame met gevoel voor humor. De Heer heeft grote dingen gedaan, met jou en via jou. Dank voor je komst. God houdt van je en ik ook. God zegene je.SOLO – ANTHONY EVANS – “In Christ Alone”

God is voor ons een veilige schuilplaats een betrouwbare hulp in de nood daarom vrezen wij niet Daarom vrezen wij niet God is voor ons een veilige schuilplaats een betrouwbare hulp in de nood Jezus alleen, ik bouw op Hem Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht door stormen heen hoor ik zijn Stem dwars door het duister van de nacht zijn woord van liefde dat mij sust verdrijft mijn angst, nu vind Ik rust mijn vaste grond, mijn fundament dankzij zijn liefde leef ik nu Jezus alleen werd mens als wij Klein als een kind in kwetsbaarheid oneindig veel hield Hij van mij leed om mijn ongerechtigheid en Door zijn offer werd ik vrij Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij ontnam de dood zijn heerschappij Dankzij zijn sterven leef ik nu leef ik nu ik leef daar in het graf, in dood gehuld leek al zijn macht Tenietgedaan maar o, die dag, dat werd vervuld Jezus de Heer is opgestaan sinds Hij verrees in Heerlijkheid ben ik van vloek en schuld bevrijd ik leef in Hem en Hij in mij dankzij zijn bloed ben ik nu Vrij geen levensangst, geen stervensnood dat is de kracht waar ik in sta van eerste stap tot aan de Dood leidt Hij de weg waarop ik ga geen duivels plan of aards bestaan kan mij ooit roven uit zijn hand

Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam in die verwachting houd ik stand in Hem alleen
Introductie Tony Campolo door R.H.Schuller

Tot mijn blijdschap is er vandaag een vriend te gast iemand met een groot geloof: Tony Campolo. Ik denk dat elke Amerikaanse christen zijn naam kent en wereldwijd ook vele anderen. Dus alstublieft een warm en blij applaus voor een bijzonder man: Tony Campolo.Preek – “The Possibilities of Possibility Christianity”

Door Tony Campolo
Dingen die je niet leuk vindt als vijftienjarige vind je soms wel leuk als je mijn leeftijd hebt. Toen ik vijftien was, moest ik van mijn moeder op zondagavond naar de kerk. Ik vond het niet leuk om te gaan.

Op zondagmorgen was het oké. Dan was het een overzichtelijke preek en stond je snel weer buiten.

Maar 's avonds leefde zo'n dominee zich flink uit. En tot overmaat van ramp koos hij nooit zelf de gezangen. Dan vroeg hij aan de gemeente: Heeft er iemand een lied? En mevrouw Kirkpatrick, die altijd rechts op de vierde rij zat zei dan: gezang 211 uit het Tabernacle liederenboek. Ik haatte dat lied.

Vooral omdat ik op mijn 15e mezelf zag als een stoere jongen. Op straat in Philadelphia moest je stoer doen om te overleven. Ik had een soort schommelende gang want in west-Philadelphia moest je een bepaald loopje hebben. Stoer. Ruig. Daarom worden jullie gemolesteerd in Philadelphia. Jullie kunnen niet lopen. Jullie hebben zo een Californische smile op je gezicht. Mensen als jullie maken we af. Op zondagavond zat ik daar, met mijn armen over elkaar onderuitgezakt. En dan moesten we zingen: Nummer 211 uit het Tabernacle liedboek. Een stoere jongen houdt niet van dat lied: 'ik begeef me alleen in de tuin, dauwdruppels liggen nog op de rozen' Dat vond ik vreselijk om te zingen. De volgende regel was nog erger: 'Hij spreekt en de klank van zijn stem is zo zoet en de vogeltjes doen er het zwijgen toe' Een vreselijk lied vond ik het. Maar ik was dan ook vijftien. Hoe ouder ik word hoe fijner ik het vind om nummer 211 uit het Tabernacle liedboek te zingen:'en Hij wandelt met mij en Hij praat met mij en Hij zegt: jij bent van Mij en de vreugd' van het samen verpozen gaat al het and're te boven' Gaat u ook met Jezus de tuin in? Bidden is voor mij: alleen zijn met Jezus. Ik doe het als ik opsta en ik doe het als ik ga slapen. Bidden helpt me op veel manieren. Allereerst: Als ik bid krijg ik bevestiging van God. Ik krijg de bevestiging die ik nodig heb namelijk dat God me liefheeft. M'n vriend Brennan vocht mee in de Korea-oorlog. Hij zat met 'n vriend in een schuttersputje. Ze zaten een Snickers te eten toen er plotseling een handgranaat tussen hen in viel. Brennan zei: Steven keek me aan,knipoogde gooide zijn Snickers over zijn schouder en stortte zich op de handgranaat. Die scheurde hem aan stukken en hij redde mijn leven. Toen Brennan terug was in de VS, ging hij naar Stevens ouders toe. Hij had ze niet eerder ontmoet. Hij praatte met ze en vroeg: Heeft Steven wel eens over me geschreven? Ja, zei de moeder. 'Heeft hij wel eens gezegd dat hij van me hield?' De vrouw stond op en smeet haar kop en schotel kapot op de vloer. Ze schreeuwde tegen Brennan: Hoe durf je! Hij is voor je gestorven en dan vraag je of hij van je hield? Twijfel er nooit aan dat God van jehoudt. Hij is voor je gestorven. 'Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden.' Daar gaat het over als we over het kruis spreken. Het volgende wat me overkomt als ik bid Ik voel niet meteen die bevestiging en die liefde maar ik wacht in stilte tot dat gevoel over me komt. Doe u dat wel eens? U kent dat fragment uit Jesaja 40: 'Maar wie wacht op de Heer...' Maar wachten we eigenlijk wel? Ik wacht 10, 15 minuten in stilte tot ik begin te voelen dat ik door Christus wordt omgeven en dat Hij heel mijn wezen doordringt en van energie vervult. Dan voel ik Gods liefde. Die heb ik nodig. Maar wat me vervolgens overkomt in de tijd van gebed nadat ik heb gewacht op dat gevoel, geliefd te zijn dan onderzoek ik mezelf. Sint Ignatius, een groot katholiek heilige, zegt dat je iedere dag moet afsluiten met een gebed van zelfonderzoek. Zo noemt hij dat: gebed van zelfonderzoek. Ignatius legt uit dat het gebed van zelfonderzoek uit twee delen bestaat: Een positief en een negatief deel. En hij voegt er meteen aan toe dat je vooral niet aan de gang moet met de zonden die je hebt begaan vóórdat je zelfbevestiging hebt gevonden door je positieve daden te beschouwen. Ik zat als jongen eens in de kerk, naast mijn vader. Het Helig Avondmaal werd gevierd. Het brood en de wijn werden uitgedeeld. De dominee hield echt een keiharde preek. Een jonge vrouw vóór ons werd verteerd door schuldgevoel. Ze begon vreselijk te huilen. Ik weet niet wat ze had gedaan wat er gaande was in haar leven, maar ze zat te huilen en te beven. Toen het brood kwam, wilde ze niet. Mijn vader, met zijn Italiaanse accent pakte haar bij de schouder. En met zijn Italiaanse accent zei hij: Neem dat brood, meisje. Het is voor jou bedoeld. Dat is het goede nieuws van het Evangelie. Probeer niet alleen uw schuld te zien. Laat ik het zo zeggen: Paulus schrijft in Filippenzen 4 vers 8 en 9: 'Ten slotte, broeders en zusters schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel en rechtvaardig is alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is,alles wat eervol is kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient.' Denk daar eens aan. We krijgen vaak het verwijt dat we positief denken. Maar dat wil Paulus toch juist dat we zijn? Denk aan die dingen. En laat ik het eens anders formuleren. Aan het eind van de dag moet u uw ogen sluiten de dag doornemen en denken aan de goede dingen die u heeft gedaan. Heeft u de waarheid van het Evangelie verbreid? Heeft u offervaardige liefde betoond? Bent u opgekomen voor verdrukten? Hebt u verleiding weerstaan en zuiverheid omarmt? Heeft u vandaag iets moois en goeds gedaan? Heeft u anderen geprezen voor het goede dat ze deden? Heeft u positief over anderen gesproken? 'Kortom', zegt Paulus 'heeft u iets gedaan dat goed en deugdzaam was?' Voordat ik de negatieve dingen doorneem...denk ik aan hoe God me heeft gebruikt om anderen te zegenen aan alle liefdevolle dingen die ik voor anderen heb gedaan. Je moet de duistere zijde van je karakter niet bestuderen zonder dat je eerst de goede dingen hebt doorgenomen. Waarom zou u zichzelf aandoen wat je een kind nooit aan mag doen? Als u een kind corrigeert moet u dat kind eerst heel duidelijk maken dat het goed is: Je bent een beste jongen, ik hou van je, je doet veel goede dingen. Maar vandaag deed je iets.. En dan corrigeer je het kind in de context van die bevestiging. Ignatius zegt: Waarom zou je jezelf aandoen wat je een kind niet aan zou doen? Je moet eerst bevestiging van jezelf vinden en met God doornemen, onder leiding van de Heilige Geest welke goede dingen u die dag allemaal heeft gedaan. Alleen dan bent u gereed om de dag nogmaals door te nemen.En die tweede keer noemt u alle negatieve dingen. Dat u mensen hard of gemeen hebt behandeld. Alle mislukkingen en tekortkomingen noem ik één voor één op. In 1 Johannes 1 staat: Belijden we onze zonden, dan zal Hij, die trouw en rechtvaardig is ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. En in de stilte van de ochtend geef ik me over aan Christus en reikt Hij mij de hand vanaf Golgotha. Want toen Jezus aan het kruis hing, was Hij tijdloos. Dan voel ik hoe Hij me aanraakt en alles uit me weghaalt wat lelijk en duister en negatief is. Ik laat Hem het duistere wegnemen. Hij reinigt me. Zo streef ik ernaar, te worden wat Jezus wil dat ik word. Ik weet wat dat is,maar ik ben nog niet zover. Een vriend van me, Mike Yaconelli, vertelde een verhaal over een kerk met een diaken die niks uitvoerde. Die kom je in elke kerk tegen. Hij zei tegen hem: Je voert niet veel uit. De jeugdgroep verzorgt een dienst in het bejaardenhuis. Kan jij ze rijden? Dat deed hij. Hij ging mee. Hij stond achterin terwijl de jongeren de dienst verzorgden. Toen kwam er een oude man in een rolstoel pakte de hand van de diaken en hield hem stevig vast. De hele tijd hield hij zijn hand vast. De maand erop gebeurde het weer en daarna weer. Toen ze weer een keer gingen was de oude man er niet. Een zuster vertelde dat hij op sterven lag. U kunt naar hem toe maar hij is niet bij kennis. De diaken ging, pakte de hand van de man en bad dat God de man het eeuwige leven zou geven, door Golgotha dat zijn zonden zouden worden vergeven en dat hij zijn overgang naar Gods heerlijkheid zou maken met Jezus' armen om hem heen. Toen hij klaar was met bidden kneep de oude man drie keer in de hand van de diaken. Stevig, zodat de diaken zou begrijpen dat hij het gebed wel degelijk had gehoord. De diaken was diep geroerd, ging wankelend de kamer uit. Een vrouw van middelbare leeftijd zei tegen hem: Hij lag op u te wachten. Het is mijn vader. Hij zei dat hij niet wilde sterven voordat hij nog één keer Jezus' hand had vastgehouden. Ik zei: In het hiernamaals kan je Jezus' hand vasthouden. In dit leven niet. Maar mijn vader zei steeds maar: Nee hoor. Eén keer per maand komt Jezus langs en houdt mijn hand vast. En ik zou zo graag nog één keer zijn hand vasthouden voor ik sterf. Ik weet niet wat u denkt, maar het zit zo: Jezus wil dat u Jezus voor anderen wordt. Jezus wil uw leven gebruiken om via u te doen wat Hij in uw plaats zou doen. Dat is uw roeping: Jezus kunnen zijn voor iemand doordat u bent gereinigd van zonde en vervuld van de Geest. Jezus gebruikt u om contact met anderen te leggen in Jezus' naam. En dan niet alleen te zijn wat Jezus zou zijn maar ook te doen wat Jezus zou doen. Bent u bereid Jezus te zijn voor een ander? Bent u bereid Hem bezit van u te laten nemen? En te zeggen: Gebruik mij, Heer. Neem mij, vul mij, breek mij, verander mij, reinig mij, gebruik mij. Ik zal u één ding zeggen: U kunt niet doen wat Jezus van u verwacht louter en alleen doordat u dat graag wilt. Jezus zei: Zonder Mij kun je niets doen. Dus wilt u Gods liefde voelen? Wilt u het doormaken dat proces vanbevestiging en zelfonderzoek? En: Wilt u worden wat Jezus wil dat u wordt en doen in de wereld wat Hij wil dat u doet? Dan moet u Hem vragen in uw leven te komen. Ik wil dat u dat doet tijdens het gebed dat ik ga bidden. Bid met mij.


Gebed
Vader God... Er zijn hier mensen die in U geloven. Daarom zijn ze hier. Maar ze hebben meer nodig

dan enkel geloof in U. Ik bid dat vanmorgen de mensen hier in de kerk en de mensen die thuis de dienst volgen, zullen zeggen: Ik wil niet alleen geloven in Jezus maar ook die plek van stilte opzoeken,dat moment alleen. Ik wil me aan Hem overgeven en zijn liefde voelen en Hem het leven laten onderzoeken dat ik leid opdat ik kan zijn en kan doen wat Hem behaagt. Wilt u nu, met uw hoofd gebogen en uw ogen gesloten u overgeven aan Jezus? In zijn naam bidden wij dit. Amen.
Zegen
En nu: De Here zegene u en Hij behoede u. Als u weggaat en als u thuiskomt. Als u slaapt en als u waakt. Als u werkt en als u vrij hebt. Als u lacht en als u huilt. Totdat u voor Hem staat op die dag waarop voor u de zon niet opgaat en niet ondergaat maar er alleen eeuwig leven is, met Hem in heerlijkheid. Amen.

Webtip: bekijk de uitzending van Hour of Power ook eens op www.hourofpower.nl/service!De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina