Uitzending: 22 april 2012 Episode: 2196 VertalingDovnload 40.05 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte40.05 Kb.
Hour of Power
In dit document vindt u een tekstweergave van een Hour of Power uitzending.Uitzending: 22 april 2012

Episode: 2196

Vertaling: Hoek & Sonépouse Ondertiteling BV
Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan dan na schriftelijke toestemming door Stichting Hour of Power, Postbus 22,

1250 AA Laren, info@hourofpower.nlOpening
Welkom bij een geweldig uur Hour of Power vanuit de Crystal Cathedral.

Samenzang – Joyful, Joyful
Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid. Schepper, die 't heelal verheugt en bron Van eeuw'ge vreugde zijt. Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend Doolt in 't duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

Welkomstwoord

Door R.H.Schuller
Goedemorgen. Het sleutelwoord is: openen. Open uw hart. Open uw geest. Open uw bewustzijn. Open de deuren die u altijd gesloten houdt. Stel u open, dan zal God binnenkomen en zult u een fantastische ervaring hebben met Jezus. Halleluja. Draai u om, geef iemand een hand en wens hen Gods zegen toe.
Openingsgebed

Door R.H.Schuller
Wat te zeggen, Heer? Dank U dat U er bent, ook voordat we naar de kerk gingen. Dank U dat we deze week weer zijn doorgekomen. Er waren wonderen die we niet opmerkten doordat het ongeluk niet plaatsvond. En dank U, Heer, dat we kunnen veranderen. Dank U dat we niet volmaakt zijn. En dank U dat we straks bij het verlaten van de kerk wijzer zullen zijn, helderder, met meer tederheid in ons hart en dichter bij Jezus. Amen.
Samenzang - "Medley – Come Christians/Turn Your Eyes”
Komt christenen, zingt te saâm halleluja, amen prijst Jezus' grote naam halleluja, amen, looft Hem met Hart en stem wees blij, verheerlijk Hem ere komt toe aan Hem halleluja, amen, kom, hef uw hart Omhoog halleluja, amen vreugde zo hemelhoog halleluja, amen een gids en vriend is Hij zijn goed Geeft Hij mij zijn liefde blijft bij mij halleluja, amen richt uw blik toch op Jezus want Hij ziet in liefd' op u Neer en de aardse zorgen vervagen als u leeft in het licht van de Heer


Schriftlezing – Lucas 6

Door R.H.Schuller
Gaat u zitten. Luister naar deze woorden, die nog altijd onveranderd krachtig zijn. Heb je vijanden lief.

Wees goed voor wie jullie haten. Zegen wie jullie vervloeken. Bid voor wie jullie slecht behandelen. Als iemand je op de wang slaat, bied hem dan ook de andere wang aan en weiger iemand die je bovenkleed afneemt niet ook je onderkleed. In de psychologie en de psychiatrie wordt nu algemeen aanvaard dat positieve reacties op slechte ervaringen heilzaam zijn. Dat leerde Jezus ons al. Hij was goddelijk. Geef aan ieder die iets van je vraagt en eis je bezit niet terug als iemand het je afneemt. Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen. Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is. Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden. Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden. Vergeef dan zul je vergeven worden. Zo luidt het Woord van God via de woorden van zijn Zoon Jezus.


Koor – "We Walk By Faith"
Verrtrouwen op God en in zijn Zoon want God doet wat Hij heeft beloofd. we reizen samen, niet Alleen. Zijn Geest maakt in geloof ons één. Wandelen in geloof: al zien We niet vertrouwen doet de Macht te niet in duisternis is Hij het licht wandelen in geloof: al zien we Niet begrijpen 't niet met ons Verstand maar Hij leidt ons aan zijn hand volgen 't bevel van hogerhand God brengt ons naar 't Beloofde land wandelen in geloof: al zien we niet vertrouwen doet de macht Teniet in duisternis is Hij Het licht wandelen in geloof: al zien we niet.
Interview – Lisa Gibson

JP = Jim Penner en LG = Lisa Gibson
Inleiding
Ik heb het nederig stemmende voorrecht gehad een aantal fantastische mensen te mogen ontmoeten.

Toen gisteren dit boek arriveerde: Life and Death, toen ik dit in handen kreeg wist ik dat ik een zeer bijzondere vrouw ging ontmoeten. Lisa Gibson. Dit is haar verhaal: Toen Lisa 18 was kwam haar broer Ken om bij de vliegramp boven Lockerbie in Schotland. Dat was in 1988, vlak voor Kerst. Haar broer kwam om. Hij diende in ons leger in Duitsland. Hij had verlof. Ze wisten niet eens of hij in het toestel zat. Maar hij kwam om het leven. En wat God van toen af voor haar heeft gedaan, is wonderbaarlijk.

Applaus voor Lisa Gibson.
Interview
JP Laten we naar haar verhaal luisteren. Vertel eens wat er plaatsvond in december 1988.

LG Mijn broer was toen één van de 260 doden bij de terroristische bomaanslag op Pan Am-vlucht 103 boven Lockerbie. Die tragedie vond bijna 25 geleden plaats. Het was de zwaarste terroristische aanslag op Amerikanen vóór 9/11. Mijn familie en ik zijn lang bezig geweest met de vraag: Wat is het meest effectieve wapen tegen terrorisme? Voor mij leidde dat tot de vraag: Hoe kan ik God groot maken te midden van deze tragedie? Ik heb het boek mede geschreven omdat ik wilde delen wat ik heb geleerd over deze dingen. De Bijbel zegt: heb je vijanden lief en vergeld kwaad met goed. Daar was ik mee bezig.

JP Maar vlak nadat je broer was omgekomen, worstelde je met je geloof. Je had allerlei vragen voor God. Vertel daar eens over.

LG Ik was 18 en christelijk opgevoed. Ik wist dat er vreselijke dingen konden gebeuren maar had niet gedacht dat zoiets mij zou treffen. Ik kwam echt in een soort geloofscrisis en worstelde met God en met de vraag: Is God goed te midden van al dat kwaad dat plaatsvindt? Daardoor vormde zich een veel sterker geloof. Maar het duurde even voor ik zover was. Ik wist hoe ik als christen reageren moest, maar in de praktijk was 't moeilijk.JP Je besloot in de eerste plaats juriste te worden en je verdiepte je in het islamitische geloof.

LG Ja, we wisten al snel dat het een terroristische daad was. In die tijd was terrorisme nog niet zo in het nieuws als nu. Ik wilde iets positiefs doen en ging me richten op het voorkomen van aanslagen. Ik ben afgestudeerd op islamitische terreur en verdiepte me in de motieven. Ik kwam op het punt dat ik er begrip voor had maar dacht: Oké God, ik begrijp het en nu? En toen sprak God heel duidelijk in mijn hart: Lisa, dit is een verdorven wereld. Het enige antwoord is Jezus. Dus als ik terreurdaden wilde voorkomen moest ik de waarheid van Christus delen met wie Hem niet kenden.

JP Om een lang verhaal kort te maken: Een tijdje later toen alles wees in de richting van Moammar Khadaffi van Libië reisde je zelf naar Libië.

LG Ja, dat kwam voort uit mijn eigen verlangen om te vergeven en mijn vijanden lief te hebben.

Zo belandde ik in Libië, waar ik allerlei mensen ontmoette. Ik had een brief geschreven waarin ik de dader vergaf. Ik wilde Khadaffi ontmoeten, want hij was verantwoordelijk. Als ik het Woord in praktijk wilde brengen moest ik hem zien te ontmoeten. Zo begon het. Ik probeerde hem toen te ontmoeten. Dat wilde hij niet maar God gaf me het vertrouwen dat ik hem ooit zou ontmoeten. Vanuit die wens ontstonden andere activiteiten.

JP Je ging het evangelie brengen in Libië. Je bracht een boodschap van vergeving.

LG Zo is het. Ik kon daar mijn verhaal vertellen. Dat ik als christen moest vergevenen mijn vijanden liefhebben. Daarom was ik daar. Zo ontstond de organisatie Peace and Prosperity Alliance waarvoor ik in Libië bleef werken. Ik had zeven jaar in Libië gewerkt en had uiteindelijk de kans Khadaffi te spreken.

JP Echt waar? Wat zei je tegen hem?

LG Ik vertelde hem wat er in de Bijbel staat. Ik zegende hem, zoals Romeinen 12 ons voorschrijftom kwaad te vergelden met goed. Ik zei dat ik streefde naar verzoening met Libië en daar wilde dienen. En ik gaf hem ook een cadeautje, een Cross-pen. Niet veel bijzonders maar ik kon wel zien dat het hem raakte. Dat zette me ertoe aan me nog meer in te zetten. Ik sprak in juni tot 100.000 mensen op het Plein van de Vrijheid, tijdens de revolutie. Ik zei dat ze niet alleen waren dat we allen slachtoffer waren van Khadaffi's terreur. Ik vertelde dat er mensen voor hen baden en naast hen stonden. Als iemand het erg moeilijk vindt om te vergeven. Een familielid, een collega...of een vijand die hen diep gekwetst heeft of iets vreselijks heeft aangedaan.

JP Hoe moeten ze dat doen, vergeven?

LG Wat je moet onthouden is: God is goed en rechtvaardig. Hij bleef rechtvaardig toen het Nieuwe Testament kwam. Hij zal gerechtigheid brengen en de misdaden wreken. Maar wij kunnen ambassadeurs van de Verlossing zijn en Christus brengen aan wie Hem niet kennen en vergeving schenken. Als we Gods standpunt begrijpen stelt dat ons in staat zijn Woord ten uitvoer te brengen.

JP Dank je, Lisa Gibson. Het was een eer je hier te hebben. Graag nog een applaus voor Lisa.

God zegene je.SOLO – KEVIN LEVAR – “A Heart that Forgives”

Ik wil een hart dat vergeeft een hart vol van liefde een hart vol mededogen, zoals dat van U een hart Dat kwaad overwint door goedheid en liefde alsof er niets is gebeurd, een hart zonder wrok ik wil een Hart dat vergeeft dat leeft en laat leven een hart dat altijd blijft liefhebben dat geen mens kan krenken Omdat uw Woord er woont een hart dat belangeloos liefheeft zoals U, Jezus Christus ik wil een hart Dat van alle mensen houdt zelfs van mijn vijanden, Vader ik wil liefhebben als U, zijn zoals U net zo Zijn als U, Heer Jezus Vader, geef me een hart dat vergeeft Vader, ik wil een hart Vader, geef me zo'n Hart. ik wil een hart dat vergeeft als zij die me het dierbaarst zijn, die ik het langste ken me het diepste Krenken ik wil ze blijven liefhebben zoals U mij liefheeft ondanks m’n pijn want U weet wat een pijn ze Me doen ik wil een hart dat vergeeft als de pijn zo diep zit en ik er moeilijk met mensen over kan Praten en net als uw Zoon zie ik af van het recht om het hen te verwijten met haat in m’n hart ik wil Een hart dat iedereen liefheeft zelfs mijn vijanden, Vader ik wil liefhebben als U, zijn als U net zo zijn Als U, Heer Jezus Vader, ik wil een hart een hart dat vergeeft is een hart dat leeft volkomen vrij van Alle doorgemaakte pijn een hart dat kan loslaten is een hart dat zoveel vrijheid zal kennen geef me Een hart dat vergeeft ik wil een hart dat vergeeft geef me een hart dat vergeeftInstrumentaal Orkest - “ Be thou my vision”

Introductie van John Maxwell

Gastspreker vandaag is John C. Maxwell. Ik leerde hem 40 jaar geleden kennen via ons instituut voor kerkleiderschap. Hij is hier om verder te spreken over 'Jozefs droomtocht' gebaseerd op zijn nieuwe boek:Kan jouw droom werkelijkheid worden? Vorige week was hij hier ook. Graag een warm welkomvoor John Maxwell.
Preek – The Dream Journey of Joseph deel 2 - How to Survive the Surprise

Door John Maxwell
Goedemorgen. Wat heerlijk is het om hier weer te zijn, in de Crystal Cathedral bij Dr. Schuller. Mijn nieuwe boek is net verschenen. Ik ben zeer vereerd dat Hour of Power deze speciale editie heeft gemaakt. Het boek is hier verkrijgbaar en kan ook besteld worden door de kijkers. In Jozefs leven zien we al heel vroeg dat de droom vrijblijvend is, maar de tocht naar verwezenlijking niet. Dat geldt voor ons allemaal. Misschien weet u nog waar u als kind van droomde. Iets dat heerlijk was om over te fantaseren. Maar als we onderweg zijn naar onze droom, beseffen we dat er een prijskaartje aan hangt. De droom is gratis. Daarom spreekt hij ons aanvankelijk zo aan. Maar de tocht erheen moet duur betaald worden. In mijn boek heb ik het over tien vragen die u zichzelf moet stellen om uw droom te verwezenlijken. Eén van die vragen gaat over die prijs. Die luidt simpelweg: Ben ik bereid de prijs te betalen voor mijn droom? Misschien hebt u wel eens zo'n voorstelling gezien. Een blik met vlooien erin die op en neer springen. Een deksel is er niet. Waarom springen ze er niet gewoon uit? denk je dan. Want dat zouden ze makkelijk kunnen. Dat werkt zo: Als ze de vlooien in de bus stoppen, doen ze er een deksel op. De vlooien willen eruit en beginnen te springen. En elke keer stoten ze hun vlooien hersentjes tegen het deksel. Na een tijdje denken ze: Hé, dat voelt beter. Als ik niet al te hoog spring, stoot ik m'n hoofd niet. Zo werkt het met ons ook. Ieder van ons had ooit een droom. We begonnen de reis erheen met hoge verwachtingen met verheven gedachten over wat er ging gebeuren. Maar we merkten dat als we naar ons droomdoel reizen, dat dat niet gratis is.
Jozef staat ook op het punt om daar achter te komen. Als jongeman droomt hij dat hij over anderen heerst. Maar hij merkt dat hij daarvoor een prijs moet betalen. En in zijn geval moet hij al eerder betalen dan hij had gedacht. De prijs was veel hoger dan hij had gedacht en hij moest zelfs meermalen betalen. Laten we hem volgen op zijn tocht naar zijn droomdoel en als we dat doen, zullen we ontdekken welke verrassingen hem te wachten stonden. De titel van deze preek is: 'Hoe overleef ik de verrassing?' Want als we op weg gaan naar ons droomdoel komen er heel wat negatieve verrassingen op ons pad. Jozef had er vier. De eerste verrassing die hem wachtte was het feit dat zijn familie negatief reageerde op zijn droom. Als hij als tiener vertelde wat volgens hem Gods plan met hem was en zijn droom met hen deelde begonnen ze hem heel negatief te bekijken en te bejegenen. Ik lees een paar verzen uit Genesis 37. Jozef was door zijn vader naar zijn broers gestuurd, die de schapen hoedden. Zodra Jozef bij zijn broers was gekomen trokken ze hem zijn bovenkleed uit en gooiden hem in de put. De put was leeg, er stond geen water in. Daarna gingen ze zitten eten. Opeens zagen ze een karavaan naderen. Het waren Ismaëlieten die naar Egypte gingen, de kamelen

beladen met specerijen, zalven en parfums. Judas zei tegen zijn broers: Wat hebben we eraan om onze broer te vermoorden? Dan moeten we ook de sporen weer zien uit te wissen. En bij de volgende zin moet ik altijd een beetje grinniken. Laten we hem aan die Ismaëlieten verkopen in plaats van hem om te brengen. Hij is tenslotte onze broer. Fijne familie. Zou u zulke broers willen? Laten we hem niet doden. Hij is nu eenmaal onze broer. Laten we hem verkopen als slaaf. Nu al wordt Jozef, met zijn wonderlijke droom waarin hij een heerser was zeer negatief verrast. Het is namelijk zo dat zijn familie zeer negatief reageert op zijn droom. We weten wat het is als een familielid als reactie op iets wat belangrijk is voor ons, een idee of droom afkeuring laat blijken, het met ons oneens is. Mijn vader is erg belangrijk voor me geweest. Toen ik predikant wilde worden, voelde ik me gezegend door zijn instemming. En toen ik had besloten om over te stappen naar een andere organisatie kreeg ik ook zijn goedkeuring. Dat vind je geweldig als zoon. Mijn vrouw Margaret zit vandaag in de zaal. We zijn al 40 jaar getrouwd. Ze is mijn beste vriend en m'n vrouw. Als ik een idee heb waar iedereen tegen is maar zij is ervóór, dan ben ik gerust. Als God iets wil veranderen in mijn leven hoeft Hij maar met twee mensen te praten: Met mij en met Margaret. Ik wil haar goedkeuring en haar steun. Als een droom wordt geboren, is hij nog heel broos. En als zo'n breekbare droom, die nog maar net bestaat niet wordt goedgekeurd door de mensen die ons het meest na staan is dat een negatieve verrassing. De tweede negatieve verrassing voor Jozef op de weg naar zijn droom was dat hij zou wonen en opgroeien in een ander land. Hij dacht altijd dat hij dicht bij zijn familie zou blijven met zijn eigen cultuur en gewoonten, alles wat hem vertrouwd was. Hij had altijd het gevoel gehad dat hij daar zou wonen en opgroeien dat dat zijn leven zou zijn. Maar al heel vroeg verlaat hij de mensen die hij kent en de cultuur die hem dierbaar is en gaat naar een ander land. De derde verrassing die hem wachtte op zijn tocht was dat hij meer downs had dan ups. We zeggen vaak dat ons leven vol ups en downs zit. We hebben goede en slechte dagen. Dagen waarop het allemaal op rolletjes loopt en dagen waarop zich nare verrassingen voordoen. En dan hebben we het altijd maar over ups en downs. Jozef had geen ups en downs. Hij had downs, en af en toe een up. Hij had veel meer downs dan ups. Als je hem volgt op de tocht naar zijn droom zie je allereerst dat zijn familie hem niet begreep. Een reden om op te geven. Hij werd verkocht als slaaf. Opnieuw een situatie waarin je liever zou opgeven. Toen kwam hij in een vreemd land. Hou dan je droom maar eens in stand.Toen werd hij hoofd van Potifars huishouding. Op dat moment wilde Jozef wel weer doorgaan. Maar dan wordt hij vals beschuldigd door Potifars vrouw. Toen had Jozef weer liever willen opgeven. Hij kwam in de gevangenis. Dan geef je gauw op. Toen kreeg hij de leiding over de andere gevangenen. Toen ging het weer goed. Toen zat hij twee jaar gevangen. Dan geef je al gauw op. De schenker vergeet zijn zaak te bepleiten bij de farao. Negatief. Dan moet hij de droom van de farao verklaren. Dat is positief. Toen werd hij onderkoning. Bepaald positief. Maar al met al had hij vaker reden om op te geven dan om door te gaan. En in mijn droom en in uw droom, zoals ik in m'n boek schrijf zijn we veel vaker geneigd om op te geven dan om door te gaan hebben we meer downs dan ups. Dwingt mijn hartstocht mij vol te houden en mijn droom in stand te houden? Want hartstocht trekt ons een beetje omhoog. Boven de menigte, boven de doorsnee, boven het gewone. Hartstocht drijft ons voort. Als iedereen zegt dat je moet opgeven. Als iedereen zegt dat je moet stoppen. drijft hartstocht ons voort. Ik zal u zeggen waar ik dat heb geleerd. Ik zie hartstocht als de grote energiebron. Hartstocht geeft energie. Een hartstochtelijk mens is een energiek mens. Wie dat niet heeft, komt energie tekort. Ik ken niemand zonder hartstocht maar vol energie. Als het erom spant, gaan zij een dutje doen. Ik ken ook niemand mét hartstocht en zónder energie. Hartstocht drijft ons voort. Als jonge predikant in Zuid-Indiana een klein plattelandskerkje. We zaten in een klein gebouwtje, meer dan honderd jaar oud met ingezakt dak en doorgezakte muren. Ziet u het voor u? Er konden zo'n 85 mensen in. Toen ik begon, kwam er een handvol. Maar ik droomde van een grote kerk. Toen ik daar een jaar was, stond ik op een zondag voor de gemeente en zei: De eerste zondag van oktober hebben we hier 300 kerkgangers. Dit was de armste streek van heel Indiana. Toen ik zei: 300 kerkgangers, dat ging hun voorstelling te boven. Die zondag brak aan. Niet alleen de kerk zat vol maar ook de kelder en een naburig huis waar de dienst te volgen was. En er stonden mensen buiten. De ramen stonden open zodat het buiten te volgen was. Er waren meer mensen dan ooit. Ik wilde net gaan preken toen een ouderling opstond en zei: Er zijn meer mensen dan ooit. Vandaag zijn er 299 mensen. Ik veerde overeind. 299 is mooi, maar wat was het doel? vroeg ik. 300, zeiden ze. Juist, zei ik. Ik heb besloten om niet te preken tot we er 300 hebben. Ik vraag iemand anders om de zang te leiden, ik ga naar buiten zoek nog één persoon, zodat we op 300 zitten en dan ga ik preken. Toen ik door het middenpad naar de uitgang liep sloegen die boeren me op de rug. Ze zeiden: Ga ze halen, dominee, ga ze halen. Toen ik bij de deur was, voelde ik me helemaal opgeladen. Toen liep ik naar buiten en dacht: Wat nu? Ik moet iemand vinden. Ik keek naar de overkant en zag bij het oude pompstation Sandy Burton zitten, de eigenaar. Een oude man maar nog nooit naar de kerk geweest. Hij zat daar met zijn broer Glen. Ik stak over en zag ze zitten. Natuurlijk wisten ze dat ik naar 300 kerkgangers streefde. Dat wist iedereen. Dat is een mooie opkomst, dominee, zeiden ze. Ben je aan de 300? Ik glimlachte en zei: Nog niet. Maar ik wil jullie iets vragen. Er zijn daar 299 mensen. Wil één van jullie met me meegaan naar de kerk? Wie van jullie wil in de hele streek een held worden? Het is allemaal een kwestie van formulering. En toen ik vroeg wie van hen een held wilde worden in de hele streek keken ze elkaar aan en zeiden: Dat willen we allebei wel. Ouwe Sandy Burton hing een bordje op met 'gesloten'. Ik stak over met Sandy en Glen aan weerszijden. Ik opende de kerkdeur. Ze zongen maar intussen hielden ze de deur in de gaten. En toen ik binnenkwam met twee mensen, applaudisseerden ze. Ik schopte twee man van de voorste rij en zette Sandy en Glen daar neer en ik hield mijn preek. Voor 301 mensen. Ik deed wat je altijd doet als je een droom koestert: Ik beleefde hem opnieuw en opeens begreep ik het: Hartstocht was wat het mogelijk had gemaakt. Geen zinnig mens zou tegen de gemeente zeggen: Ik ga nog iemand zoeken. Zingen jullie maar door. En wie zou er zo gek zijn om door te zingen tot de dominee terugkomt? Wat was er gebeurd? Waardoor was de droom werkelijkheid geworden? Door hartstocht. Hartstocht trekt ons op en zet ons aan tot dingen. Jozef had op zijn tocht de verrassing dat zijn familie negatief reageerde. Toen dat hij naar een ander land ging en dat hij meer downs had dan ups. En ten vierde: Hij was verbaasd dat God hem bijstond in moeilijke tijden. Dat is waarschijnlijk het belangrijkste wat we hier leren: Hij was verbaasd dat God met hem was in zijn tegenspoed. We zien voortdurend tijdens Jozefs tocht naar zijn droom hoe God met hem was. Bijvoorbeeld. Toen Jozef door Potifar was aangesteld en aan het hoofd van het huishouden kwam te staan toen was God met Jozef, zegt de Bijbel en ging het hem zeer goed. Als het ons heel goed gaat willen we zeggen: Kijk eens hoe goed God voor me is. Als het heel goed gaat, zeggen we: Dank U, God, voor uw zegeningen en uw hulp. Dank voor wat U me hebt gegeven.Maar in hoofdstuk 39 lezen we nadat hij vals beschuldigd was door Potifars vrouw en gevangen zat: Maar in zijn gevangenschap was God nog altijd met Jozef. Hij was nog altijd met hem. Hij was niet alleen met hem toen hij Potifars hoofd huishouding was maar ook toen hij gevangen zat, toen het hem slecht ging. Een verrassing die ons wacht op de tocht naar onze droom is dat God niet alleen met ons is in voorspoed, maar ook in tegenspoed. Op dat onderdeel van onze tocht raken we innig met God verbonden. Omdat we zien dat Hij ons liefheeft in voorspoed en in tegenspoed. Hij is altijd dezelfde, in goede en in kwade dagen een vaste metgezel die ons nooit in de steek laat. En als we ondervinden dat God met ons is in onze ups en downs dan is dat een verbijsterende, schitterende verrassing. Ik weet niet hoe het u vergaat maar in de tijd waarin wij leven, nu ons land in beroering is en mensen geen antwoord hebben op de economische problemen. Een tijd waarin mensen ontslagen worden. Geen beste tijd voor ons. Is het niet fijn om te weten in deze donkere, vreselijk zware tijden dat God met ons is? Dat Hij hier is om u te helpen, te leiden, te steunen, kracht te geven? Ergens in de Bijbel staat: Als God voor ons is, wie kan er dan tegen ons zijn? Ik zeg: Als God voor ons is, kan de rest maar beter volgen. In Jozefs leven was God vóór hem. Hij had een droom in zijn hart gelegd. En op de tocht naar zijn droom, ontdekte Jozef dat God trouw was. Er zijn dingen die ik niet begrijp. Vorige week is een vriend van me overleden aan alvleesklierkanker. U heeft ook vragen. Er zijn dingen die u pijn doen in uw leven. Soms denken we: Waar is God? Kan ik Hem vertrouwen? Is Hij trouw? Ziet Hij me nu, in deze situatie? Kan Hij mijn diepste noden lenigen?
Toen ik eens een moeilijke periode doormaakte leerde ik een gedichtje dat me door moeilijke tijden heen hielp. 'God is te goed om hard te zijn en te wijs om zich te vergissen. En ook al zie ik zijn hand niet op zijn hart kan ik altijd vertrouwen. Tien jaar geleden had ik een hartaanval. Toen ik in kritieke toestand was opgenomen maakte ik een nieuwe ervaring door. Want ik had de dood voor ogen. Maar er was een enorme rust over me gekomen. Ik kan niet beschrijven hoe vredig ik me voelde op dat moeilijke moment. Ik had vaak horen zeggen dat God kracht gaf om te sterven. Nu lag ik zelf op het randje van de dood maar ik voelde me zo vredig. Ik had dat niet willen missen. Want op dat moeilijke moment, in het donkerste uur was God me het meest nabij. En in dat donkerste uur zegt God: Je kunt Me vertrouwen. Als Noach hier nu geweest was, zou hij zeggen: Vertrouw erop dat God de regen stuurt. Abraham: Vertrouw op God, Hij zal je nageslacht geven. Mozes: Vertrouw op God om zijn volk te verlossen. Jozua: God geeft je het Beloofde Land en David: God zal de reuzen in je leven verslaan.

Johannes de Doper: Vertrouw erop dat God de Messias stuurt. En de jongen met de broden en vissen: Vertrouw God. Hij zorgt voor je lunch. Zieken kunnen zeggen: Vertrouw God voor je genezing. En wie verloren is: Vertrouw God, Hij zal je redden. En Jozef, op weg naar zijn droom, zou zeggen: We kunnen erop vertrouwen dat Hij zijn plan en de droom die Hij u heeft gegeven, zal verwezenlijken. En ongeacht de verrassingen of God u door moeilijke tijden helpt of dat u meer dan downs dan ups hebt of u in een ander land verkeert of dat uw dierbaren erg negatief zijn. Ongeacht dat alles kunt u ook in de moeilijkste tijden op God vertrouwen. Ik vertel u hier: Op weg naar uw droom, in tegenspoed en verrassingen kunt u op Hem vertrouwen. God zegene u.


Zegen
De Here zegene u en Hij behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En Hij geve u vrede. Als u vertrekt of thuiskomt als u slaapt en als u waakt, als u werkt en als u vrij bent.

Als u lacht en als u huilt. Totdat u voor Jezus staat op die dag dat de zon voor u niet ondergaat maar er eeuwig licht en leven is. Amen. Voor altijd. Fijne zondag. God zegene u.Webtip: bekijk de uitzending van Hour of Power ook eens op www.hourofpower.nl/service!


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina