Urban House Groningen Werkplan Verbeteren infrastructuur Urban Segment 2010Dovnload 25.27 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte25.27 Kb.

Urban House Groningen

Werkplan Verbeteren infrastructuur Urban Segment

2010
2009 is een oriënterend jaar geweest voor de formele advies en netwerkfunctie (in het kader van de subsidiebijdrage infrastructuur Gemeente Groningen) met een paar eerste stappen door extra focus op verbeteren infrastructuur.

Vanaf 2010 volgen meer concrete acties en stappen. Vanuit de positie van de organisatie en haar activiteiten kijken we steeds verder naar buiten waarbij in de loop van de periode 2010-2012 van de beleidsperiode de invulling van de acties en stappen tot stand zullen komen op basis van de vraag vanuit het segment.

Missie t.a.v. de urban infrastructuur
Een goed urban klimaat met een infrastructuur waarbinnen meerder actoren actief zijn en dat ook uitnodigt om zelf actief te zijn.
Stichting Urban House wil hier een stimulerende, activerende en faciliterende rol in spelen.

Deels middels eigen activiteiten en aanbod maar zeker ook in het zoeken van samenwerking en het ondersteunen van initiatieven van anderen.Doelstellingen
Wij hebben ons dan ook de volgende doelstellingen gesteld gericht op het verbeteren van de infrastructuur:


  1. Zichtbaarheid en bekendheid van het segment intern en extern vergroten

  2. Professionalisering van het segment bevorderen (artiesten en organisaties)

  3. Samenwerkingsmogelijkheden onderzoeken en versterken

  4. Ondersteunen van initiatieven van anderen

  5. Bijdrage beleidsontwikkeling van overheden en organisatiesConcrete plannen 2010
DigiGuide
Op de beide websites (www.urbanhousegroningen.nl en www.newattraction.com ) komt een extra applicatie voor een DigiGuide.

De DigiGuide biedt de mogelijkheid van het presenteren van artiesten, organisaties en projecten aan alle actoren in het urban segment. Hiermee ontstaat een goed overzicht intern en extern van alle actoren te raadplegen voor wie maar wil.

Daarnaast biedt de applicatie de mogelijkheid van onderlinge communicatie waardoor groepen in de gids aan elkaar gekoppeld kunnen worden en er over en weer gericht informatie uitgewisseld kan worden.

De derde toepassing is gericht op het publiek. De deelnemers in het bestand worden in direct contact gebracht met de bezoekersgroep. Denk daarbij aan fanbase, wie gaat waar naar toe, polls, fora.


Beoogde actoren/groepen:

Artiesten (van jong talent tot de top)

Personen werkzaam in het segment (van vrijwilligers tot de professionals)

Podia


Event organisatoren (festivals, concerten, party’s)

Media


Studio’s

Boekingsbureaus

Educatie (van workshopaanbieders tot opleidingen)
Om de DigiGuide vorm te geven is naast het technische gedeelte van de websiteapplicatie en de vormgeving daarvan dus deelname nodig van genoemde actoren. Hiertoe gaan we verschillende briefingen versturen om de actoren te informeren en uit te nodigen. Gekoppeld hieraan bieden we ondersteuning bij het opstellen van de content van de actoren. Redactioneel maar ook door het aanbieden van foto- shoots en de mogelijkheid van het opnemen van een promo-interview.
Het interactieve deel van de applicatie is iets waar alle actoren op kunnen inspelen. Vanuit ons zal dit actief gebeuren waarbij we de mogelijkheden de revue laten passeren aan de hand van onszelf als één van de actoren in de DigiGuide.
De DigiGuide is een aanleiding om met actoren in gesprek te gaan. Dat levert een actueel beeld op van welke actoren er zijn en tegelijkertijd kunnen ideeën en mogelijkheden uitgewisseld worden.
Om dit te realiseren is professionele inzet nodig om de content op te halen én het gebruik van de applicatie te implementeren (zowel technisch als bij de gebruikers).

Mediateam en MediaCorner
Op basis van de behoefte om meer media aandacht te genereren voor activiteiten en artiesten in het urban segment gaan we in 2010 daar extra inzet op plegen. Media aandacht is van belang voor het bereiken van publiek én voor de (h)erkenning van waar organisatoren en artiesten mee bezig zijn.

Het gaat dan niet alleen om vermelding van de activiteit maar juist ook om de koppeling naar de inhoud. Dat laatste is te sturen door zelf voor goede content te zorgen, redactioneel en beeldmateriaal (achtergronden en interviews). Dit doen we in samenwerking met FunkiMag (website/magazine gericht op cultuur breed aanbod).


De Spinn off van eigen content is dat hiermee ook andere media goed te benaderen is. Vanuit het Mediateam krijgen mediacontacten materiaal én benaderen we de mediapartijen ook voor samenwerking. Zo zijn we bezig met 3 voor 12 voor een eigen kanaal op hun site.
Op het festival komt dit jaar voor de tweede keer een Media Corner, waarbij naast ons eigen MediaTeam (i.s.m. FunkiMag) mediapartners ruimte krijgen voor interviews met artiesten en exposure mogelijkheden voor hun eigen media. In 2010 willen we dit uitbreiden door mediapartners ook te betrekken bij onderdelen van de invulling van het programma. Dat kan het uitreiken van een Award, het hosten van een programma-onderdeel maar ook een eigen invulling zijn.
Door het opbouwen van een samenwerkingsrelatie met mediapartners zijn zij beter geïnformeerd en raken zij meer betrokken.
We richten ons naast de lokale, regionale media juist ook op de landelijke media om daarmee een brug te kunnen slaan tussen het Noorden en de rest van Nederland (en andersom).
Om dit te realiseren is professionele inzet nodig om de contacten te kunnen leggen, invulling te kunnen geven aan de samenwerking, inhoudelijke redactie te voeren én het Mediateam aan te sturen.

Samenwerking
Als onderdeel van Shoot & Shout zijn er meerdere events, die in samenwerking tot stand komen.

Hierbij ligt het accent veelal op het creëren van optreedmogelijkheden voor artiesten en invulling van trainingen/workshop gericht op het professionaliseren van zowel artiesten (Shoot) als kader (Shout).


De inzet in het kader van verbeteren van de infrastructuur is met name bedoeld om nieuwe mogelijkheden/partners te zoeken en bestaande contacten te verstevigen.
Voor 2010 willen we de actoren die actief zijn in het urban segment ook samenbrengen en mogelijkheden voor gezamenlijke activiteiten bespreken.
Zo staat er in ieder geval deelname aan Eurosonic/Noorderslag op de agenda.
Een Showcase tijdens Eurosonic/Noorderslag met de beste artiesten uit het Noorden in combinatie met up coming artiesten uit het land. Hier betrekken we boekingsbureaus in Groningen maar ook uit het land bij zodat het een gezamenlijke presentatie wordt.

Gekoppeld aan Eurosnic/Noorderslag gaan we een netwerklounge voor de professionals aanbieden.

Het biedt de mogelijkheid om een breed professioneel publiek (ook buiten de urban kaders) te benaderen en kennis te laten maken urban organisatoren en artiesten.

Urban House is de directe partner voor Eurosonic/Noorderslag en treedt op als organisator en draagt zorg voor de communicatie onderling en naar buiten toe.


In de loop van 2010 willen we een aantal bijeenkomsten organiseren waarbij we de actoren in het urban segment bij elkaar brengen. De invulling van de agenda zal deels bepaald worden door de actualiteit van ideeën en mogelijkheden.

Netwerk & Advies
Vanuit Urban House Groningen gaan we ook in 2010 op zoek naar netwerken, overleggen, presentaties, die relevant zijn voor het segment. Naast dat daar waar wij zelf op af gaan en/of participeren we anderen zullen introduceren willen we ook andere actoren attenderen op dit soort bijeenkomsten.
Daarnaast gaan we de adviesfunctie kenbaar maken op de website van de stichting. Het gaat hierbij om advies aan organisaties en artiesten ten aanzien van hun eigen vragen en plannen.

Hiertoe kan een afspraak gemaakt worden met een adviseur. Het team van mogelijke adviseurs willen wij samenstellen uit het eigen team maar juist ook uit externen met een specifieke expertise uit het professioneel netwerk van de stichting. Daarmee kan de adviesvraag ook op een hoger en breder niveau geplaatst en beantwoord worden.


In eerste instantie willen we deze gesprekken gratis aanbieden. Het is goed denkbaar dat in de toekomst op basis van de adviesgesprekken er vervolgplannen (van de vragers) zijn waarbij ook ondersteuning gewenst is. In sommige gevallen zal daar vanzelfsprekend voor betaald moeten worden (bijvoorbeeld door een professionele organisatie, een commerciële partij). Bij een nieuwe speler in het veld kan het juist het extra zetje zijn waardoor een project succesvol gestart/uitgevoerd kan worden en is er nog geen geld om voor advies te kunnen betalen en kan dit wel aangeboden worden.

Evaluatie resultaat in relatie tot de doelstelling
Na afloop van 2010 zal in een evaluatie overzicht aangegeven worden wat de concrete deelname en resultaten zijn ten aanzien van de doelstellingen. Onderdeel van de evaluatie zal ook bestaan uit reacties en respons van de partners en actoren op het aangeboden aanbod.

In het najaar van 2010 presenteren we de plannen en invulling voor 2011 in het kader van de infrastructuurverbetering.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina