Uw vraag Uw dochter is woningzoekende in Rotterdam. Uw dochter heeft een woning aan geboden een geaccepteerd en zelfs administratiekosten betaald en de verhuurder trekt het aanbod in met de mededeling dat er een fout is gemaaktDovnload 6.83 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte6.83 Kb.
Geachte mevrouw, heer,
In het kader van een eerste gratis advies vraag ik voor het volgende uw aandacht.
Uw vraag

Uw dochter is woningzoekende in Rotterdam. Uw dochter heeft een woning aan geboden een geaccepteerd en zelfs administratiekosten betaald en de verhuurder trekt het aanbod in met de mededeling dat er een fout is gemaakt. Kan dit zo maar ?


Antwoord
Gesloten overeenkomst

Als er duidelijk sprake is geweest van een mondeling aanbod van de woning door de woningbouwverenging en aanvaarding door uw dochter van de woning (hetgeen bewezen kan worden betaling van administratiekosten), dan is er en overeenkomst tot stand gekomen en kan de woningbouwvereniging zich niet zonder meer terugtrekken.


Er moet dan wel sprake zijn geweest van een normale procedure die geleid heeft tot acceptatie van de woning. Hiermee bedoel ik dat uw dochter de woning moet hebben gezien en de woning moet hebben aanvaard in de staat waarin zij deze woning aantrof. Als uw dochter na deze handelingen de woning heeft geaccepteerd, dan is er sprake van een complete (mondelinge)huurovereenkomst. U kunt dan verdere juridische stappen tegen de verhuurder ondernemen. Voor een succesvolle actie moet u wel bewijs van deze mondelinge overeenkomst kunnen leveren.
Precontractuele fase

Het kan ook zijn dat uw dochter de woning heeft geaccepteerd, maar dat er nog geen overeenkomst was gesloten. Door het aanbod kan worden verwacht dat de woningbouwvereniging verdere stappen zou ondernemen om een huurovereenkomst ten aanzien van die bewuste woning te sluiten. De woningbouwvereniging mag dan niet zomaar de onderhandelingen stopzetten (dit is de zogenaamde precontractuele fase met betrekking tot het sluiten van een overeenkomst.) U kunt de verhuurder dan houden om de onderhandelingen af te maken, of verzoeken de schade van uw dochter te vergoeden (vervangende woning aanbieden). Ook hier kunt u verdere juridische stappen tegen de verhuurder ondernemen.


Er is sprake van plaatsing op de lijst van belangstellenden voor de woning

De huurder krijgt nogal eens te horen dat men voor een woning in aanmerking komt. Men heeft dan gereageerd op een advertentie in een krantje waarin verhuurder haar woningen aanbiedt.


Als uw dochter als eerste heeft gereageerd kan zij weliswaar op 1 staan, maar daarmee is niet zeker dat de woning aan uw dochter wordt toegewezen. Als de woning later (binnen de reactietermijn) is geclaimd, dan heeft een persoon die urgentie geniet alsnog voorrang. Het is de bedoeling dat bij de advertentie staat gemeld dat de woning is geclaimd. Is de verhuurder vergeten dit te vermelden, dan kunnen zij de volgende keer de woning alsnog aanbieden onder mededeling van de mogelijkheid tot het claimen van de woning. Uw dochter heeft dan geen recht op de woning. Het nemen van verdere juridische stappen is dan zinloos.
Tot slot
Ik vertrouw u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Huurgeschil.nlDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina