Vaar vet vaar maan tim raar met vaas maat pimDovnload 19.91 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte19.91 Kb.
Wisselrijtjes

Kern 2


vaar vet vaar maan tim

raar met vaas maat pim

maar pet vaat maar sim

maan maan aap mes pen

maar maat raap met pet

vaar vaat raam maat pit

ver vet rem met pet

vis vaar vaat rem mes

vaas ver maat raam met

vaar vet met raap maat

raar pet mes raar maar

raam pit mis maar raar

een mee mee peer mis

aan mees vee veer mes

in meet ree meer mees

saar mis met ree mee

maar mes maat mee meet

paar mees meet nee mee

eet mee meer mee is

meet mees veer ree mis

met meer ver reep mees

pet maar vet raap meet

pit vaar met aap eetin en met een vaar

vin pen vet teen maar

min ren net peen paar

pin men pet meen naar

tim ver meen aan pin

tin ven meet in pen

tip vet mees en peenin en met een neer

vin pen vet teen naar

vis peen ven peen naam

vaas meen pen meen neem

vaat mis pet meet nee

een en meer aan aas

teen pen peer maan baas

been ben veer baan vaas

peen bes beer been mes

meen ben neer beet men

baas baan maan been pet

bes ben meen ben pitbeen en is meer peer

baan ben vis veer beer

ben been vaas ver meer

bes beet baas vet maar

baas meet ven net naar

vaas met bes pet naamroos oom boot boos oor

boos boom noot boot voor

toos room poot boon boor

baan pet raam baas vaar

ben pit rem bes veer

boon poot room boos voor

roos roos boom boos oor

room boos boot boot boor

raam baas beet noot beer

naam baan meet net meer

neem been met pet veer

nee beet maat poot voor

naar met beer vaas paar

ben raap meet bes voor

eet in poot boom rem

met vaar reep peen saar

noot tim aap room vismis een boon nee in

teen mes nee oom mees

sis ros raam voor en

raar pim peer eet boos

pit neem pen meer petDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina