Vaardigheden, vwo-paragrafen en een blz 22 kleurvlak lijn vanuitDovnload 20.47 Kb.
Datum24.07.2016
Grootte20.47 Kb.

Deel 1A vwo


blz 6 5e regel ..hoofdstukken, Vaardigheden, vwo-paragrafen en een..

blz 22 kleurvlak ..lijn vanuit je oog..

blz 25 opg 27 In de tekening erboven de rode stip verwijderen.

blz 31 1e blok ..lijn vanuit je oog.. ..je vanuit punt A..

blz 40 opg 8 In de illustratie een l bij de lijn tussen land en water toevoegen.

blz 58 opg G-3f ..de ruimtefiguur is blauw gekleurd?

blz 76 opg 9 Een schaartje toevoegen.

blz 80 opg V-1 Bij de horizontale assen in de tekening moet drie keer tijd in uren staan.

blz 90 kleurvlak De illustratie eronder 4,5 cm naar links verschuiven.

blz 99 opg T-7 Bungeejumpen is..

blz 107 opg 12 De onderste getallenlijn met de groene en blauwe pijl erbij moet op z’n plaats blijven, maar de bovenste getallenlijn met de rode pijl erbij moet aan de bovenkant lijnen met de bovenkant van opgave 12.

blz 113 opg 39f ..kwam?

blz 124 opg B-3 Stippen toevoegen bij (33, 208) en (34, 298).

blz 127 opg G-6c ..het tweede getal..

blz 128 opg C-2 ..50 enden.’ Dit..

blz 130 opg T-5a ..A(3, 3), B(7, 3), C(7, 7) en..

blz 132 opg D-3b ..over deze kwart triatlon.

blz 132 opg D-3 In het assenstelsel moet bij de horizontale as tijd in minuten staan.

blz 136 opg 6 ..boven wordt afgerond..

blz 136 opg 6 In het assenstelsel bij het punt (2,5; 3) net zo’n dichte stip als bij het punt (1,5; 2) toevoegen.

blz 145 opg 7 In de tabel 1980-1984.

blz 153 opg 19a Met welk merk verf kun je..

blz 159 opg 46b ..grondtallen geven hogere machten steeds grotere uitkomsten?

blz 159 opg 46c ..grondtallen geven hogere machten steeds kleinere uitkomsten?

blz 159 opg 47c ..gram kun je nog..

blz 163 1e blok De illustratie ernaast vervangen door de juiste illustratie over exponent en grondtal uit deel 1A havo vwo bladzijde 163 naast het 1e blok. Tussen het 1e blok en het 2e blok moeten vijf witregels komen.

blz 163 2e blok De illustratie ernaast vervangen door de juiste illustratie over afronden uit deel 1A havo vwo bladzijde 163 naast het 2e blok.

blz 176 opg 26 In de illustratie moeten bij Joyce 9 balpennen staan in plaats van 8.

blz 189 opg G-5 ..moeder. [spatie] Voor..

blz 190 opg C-1 De breuk rechts boven door de breuk vervangen.

blz 194 opg D-1 ..zwemmen, 2 kilometer fietsen en 2 kilometer..

blz 194 opg D-1d De punt na zwemmen weglaten.

blz 201 opg 3 Een heleboel ontbrekende spaties toevoegen.

blz 202 opg 8b ..in gedachten heeft genomen.

blz 205 opg 3b ..nu in cel C18?

blz 205 opg 4d ..naar cel F3 tot en met cel H3. Klik.. ..naar cel H3.

blz 208 opg T-4cde De illustratie moet twee regels hoger, dus naast de c, beginnen.

blz 209 opg T-1bcd De nummers bcd moeten twee regels hoger beginnen.

blz 210 opg T-7e De spatie tussen  en F verwijderen.

blz 215 D delen van getallen 111, 119

blz 215 K kwadraat van een breuk 157
kwadraat van een negatief getal
157

blz 216 V vermenigvuldigen van getallen 110, 119
Deel 1B vwo


blz 13 aanpak In het voorbeeld 9 euro door 9,50 euro vervangen en de 2 in het rondje één regel lager plaatsen.

blz 24 introregel Op de computer vind je ook een Test jezelf met andere opdrachten.

blz 31 opg 5c De namen Anne, Teun, Daan en Jos in Times 10,5 zetten.

blz 37 opg 28c ..snijden bij x = ..

blz 43 laatste item ..zonodig een keerteken × toe.

blz 45 opg T-6 In de illustratie bij de horizontale as cursiveren aantal m3.

blz 54 opg T-2 In de illustratie zijn de lijnen n en p niet evenwijdig. Ze moeten wel evenwijdig zijn op een afstand van 14 mm precies.

blz 56 opg D-2 ..Eén van de standaardresoluties is..

blz 57 opg D-4b ..tabel hiernaast verder..

blz 57 opg D-7 Het euro-teken verplaatsen van de vierde naar de vijfde regel.

blz 66 opg 1 Op het blaadje ..tabel in Excel naar..

blz 67 opg 4 Op het blaadje ..tabel in Excel naar..

blz 83 voorbeeld De verhoudingen 4 cm : 6 cm kloppen niet. Aanpassen zodat AB precies 20 mm wordt (4 keer) en BC precies 30 mm (3 keer) wordt.

blz 98 opg 10 In de figuur erboven moet de rechter rode driehoek 7 roosterhokjes (in plaats van 9 roosterhokjes) breed zijn.

blz 101 opg 18 Op het blaadje ernaast vier keer de vermenigvuldigpunt door het keerteken vervangen.

blz 111 opg T-5a ..diep, 8,6 dm breed..

blz 118 opg C-2 Bij het bovenste punt in de driehoek moet de letter M staan.

blz 119 opg C-9 In de tekening de rechter 5 cm weghalen.

blz 123 opg D-6 ..is blauw ingekleurd?

blz 128 blaadje ..keizer Septimius.. ..aan Septimius..

blz 135 onderaan ..bij opdracht 3, 6, 8 en 9 hebt gemaakt.

blz 140 voorbeeld 2 40a + 20 = 140

blz 144 tekst In het voorbeeld: ..beter met behulp van bordjes opgelost..

blz 145 opg 18 De lijn in de grafiek moet gaan door de punten (0, 125) en (30, 350).

blz 146 tekst De woorden naar boven en naar beneden niet vet.

blz 150 tekst De woorden naar boven en naar beneden niet vet.

blz 152 1e blok ..oplossing en controleren

blz 152 2e blok ..afronden en ongeveer gelijk aan

blz 153 eerste vb ..Hoeveel ramen heeft de glazenwasser gewassen?.. ..a = 10. De glazenwasser heeft 10 ramen gewassen.

blz 160 opg 3d ..als in opdracht c.

blz 167 opg 34 In de illustratie ernaast moet de rechthoek 16 mm hoog worden getekend zodat de verhouding 6 : 8 klopt.

blz 168 tekst De illustratie aanpassen zodat het vierkant links boven geen rechthoek, maar een vierkant wordt en de verhouding 2 : 5 klopt.

blz 173 opg I-8 In de illustratie ernaast moet de rechthoek 16 mm hoog worden getekend zodat de verhouding 6 : 8 klopt.

blz 205 H10 opg T-5a 0,78432 m3

blz 207 oplossen 141, 143 en oplossing 141 vóór oppervlakte 96 plaatsen.

Uitwerkingen bij 1A vwo


blz 10 opg 17b Het vooraanzicht midden boven bij figuur 1 moet er zo uitzien als het vooraanzicht bij figuur 3, dus 90º draaien.

blz 31 opg 39a Voor deze opdracht één witregel toevoegen.

blz 53 opg V-5b ..er ongeveer 5300 verjaardagskaarten..

blz 107 opg 53 De opsommingen A, C, E,.. ..M, N vervangen door kleine vette letters.

blz 112 opg 8a ..in de tabel 14 euro door 12,90 euro vervangen.

blz 132 opg C-5 ..in de tekening is 6,4 cm..

blz 140 opg 3a Voor deze opdracht één witregel toevoegen.

Uitwerkingen bij 1B vwo


blz 13 opg 31d Bij de verticale as 0, 1, 2, 3, 4

blz 46 opg V-4a/b De moet ook a vet zijn.

blz 74 opg T-5a .. is 8,6 dm = 0,86 m en.. ..is 0,38 × 0,86 × 2,4 = 0,78432 m3.

blz 107 opg 14 ..figuur c is A = p × p : 2 of korter A = 7 .Antwoorden bij 1A vwo


blz 2 bovenaan De eerste vier regels “Ontwerp.. ..Groningen” verwijderen.

blz 7 opg 17b Het vooraanzicht midden boven bij figuur 1 moet er zo uitzien als het vooraanzicht bij figuur 3, dus 90º draaien.

blz 9 opg 24e ..de tekening onderaan de vorige bladzijde

blz 9 opg 24f ..de tekening onderaan de vorige bladzijde

blz 36 opg V-5b ..er ongeveer 5300 verjaardagskaarten..

blz 60 opg 6b In de onderste tabel toevoegen de jaren 2001 en 2002 met daaronder de temperaturen 10,4 en 10,8.

blz 74 opg D-2a/b Voor deze opdracht één witregel toevoegen.

Antwoorden bij 1B vwo


blz 8 opg 31d Bij de verticale as 0, 1, 2, 3, 4

blz 35 opg T-5a 0,78432 m3

blz 49 opg 36a 64 m2, 56 m2 en 180 m2

blz 57 opg D-9 16 en 28Werkboek bij 1 vwo


blz 12 1e blok punt 3 ..haal het vinkje bij weg.

blz 12 1e vb Achter 1 en 2 moet staan:


blz 12 2e blok punt 5 ..de titels in bij bij..blz 13 1e blok punt 1 ..voor de variabele wilt hebben..

blz 16 1e vb Achter punt 3 moet staan:
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina