Van 02 januari 2013Dovnload 181.15 Kb.
Datum18.08.2016
Grootte181.15 Kb.
G

emeentebestuur AARTSELAAR

NOTULEN

van de gemeenteraadszitting van


van 02 januari 2013

Aanwezig: Jan Van der Heyden, raadslid-voorzitter - Sophie De Wit, burgemeester - Edouard Vermoesen, Mark Vanhecke, Bart Lambrecht, René Lauwers, Willem Hameau, schepenen - Glenn Anné, Anouk Beels, Walter De Bie, Paula De Leeuw, Lea Den Abt, Nadine Francus, Jan Guns, Blondina Joosten, Annick Luyten, Liliane Mariën, Joseph Mertens, Mia Moortgat, Marijke Vandebroeck, Rudolf Van Onckelen, Annie Van Ruyssevelt, Kris Wils, raadsleden - Luc Van Limbergen, secretaris


Openbare zitting


 1. Geldigverklaring van de verkiezingen. Kennisname.


De gemeenteraad,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 7;
Gelet op decreet van 8 juli 2011 houdende de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen en houdende wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de artikelen 203, 204 en 216;
Overwegende dat de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen op datum van 27 november 2012 werden goedgekeurd, zoals meegedeeld per brief op 28 november 2012,
Neemt akte van de goedkeuring van de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen.


 1. Benoeming en eedaflegging van de burgemeester. Kennisname.


De gemeenteraad,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, de artikelen 59 tot 63;
Gelet op het Ministerieel besluit van 19 december 2012 houdende de benoeming van mevrouw Sophie De Wit tot burgemeester van de gemeente Aartselaar;
Gelet op de omzendbrief BA-2012/2 van 19 oktober 2012 – Start van de lokale en provinciale bestuursperiode;
Overwegende dat mevrouw Sophie De Wit een ontvankelijke akte van voordracht heeft ingediend;
Overwegende dat mevrouw Sophie De Wit de decretaal voorziene eed heeft afgelegd in de handen van mevrouw Cathy Berx, gouverneur van de provincie Antwerpen, op 21 december 2012, zoals bevestigd door de akte van eedaflegging;
Overwegende dat mevrouw Sophie De Wit aldus met ingang van 1 januari 2013 het ambt van burgemeester heeft opgenomen;

Neemt akte van de benoeming en eedaflegging van mevrouw Sophie Margaretha Raoul De Wit tot burgemeester van de gemeente Aartselaar met ingang van 1 januari 2013.


 1. Installatie van de gemeenteraadsleden en hun eedaflegging.-


De gemeenteraad,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, de artikelen 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 50 en 60;
Gelet op decreet van 8 juli 2011 houdende de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen en houdende wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de artikelen 8, 58, 86 en 169;
Gelet op de omzendbrief BA-2012/2 van 19 oktober 2012 – Start van de lokale en provinciale bestuursperiode;
Overwegende dat de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen werden goedgekeurd op datum van 27 november 2012;
Overwegende dat een afstand van mandaat schriftelijk, gedagtekend en behoorlijk ondertekend is ingediend bij de uittredende voorzitter door:

 • mevrouw Greta Denissen (lijst nr.4 sp.a-Groen) op 26 november 2012;

 • de heer Aloïs Arthur Clement Van Everbroeck (lijst nr.1 - Open Vld) op 12 december 2012;

 • de heer Guido Philomena Maria Lodewijk D’Eer (lijst nr.2 – N-VA) op 13 december 2012;

 • mevrouw Lieve Redant (lijst nr.2 – N-VA) op 14 december 2012;

 • mevrouw Maria Joanna Vanheurck (lijst nr.1 Open Vld) op 15 december 2012;

 • de heer Hugo Rosalie Frans Keppens (lijst nr.1 – Open Vld) op 17 december 2012;

 • mevrouw Katleen Elisa Carolus Van Hove (lijst nr.2 – N-VA) op 18 december 2012;

 • de heer Marc Jean Marie van den Abeelen (lijst nr. 1 – Open Vld) op 19 december 2012;

 • mevrouw Hilde Gerda Maria Heyman (lijst nr. 2 - N-VA) op 19 december 2012;

Overwegende dat alle geloofsbrieven behoorlijk en tijdig werden ingediend, en dat deze ter inzage werden gelegd met respect voor de decretale bepalingen ter zake;
Overwegende dat uit het onderzoek van de geloofsbrieven van de verkozen gemeenteraadsleden door de gemeenteraad, zoals voorgeschreven in artikel 7, §2 en artikel 10 van het Gemeentedecreet, blijkt dat alle verkozenen en hun respectieve opvolgers die worden uitgenodigd heden de eed af te leggen, voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden;
Overwegende dat niemand verklaard heeft zich in een situatie van onverenigbaarheid te bevinden;
Overwegende dat mevrouw Sophie de Wit op 21 december 2012 de eed als burgemeester heeft afgelegd in handen van de gouverneur en dat conform artikel 60 , §2 van het gemeentedecreet deze eedaflegging tevens geldt als eedaflegging als gemeenteraadslid in de zin van artikel 7;
Besluit:
Artikel 1

Kennis te nemen van de vastgestelde afstanden van mandaat door: • mevrouw Greta Denissen (lijst nr.4 sp.a-Groen) op 26 november 2012;

 • de heer Aloïs Arthur Clement Van Everbroeck (lijst nr.1 - Open Vld) op 12 december 2012;

 • de heer Guido Philomena Maria Lodewijk D’Eer (lijst nr.2 – N-VA) op 13 december 2012;

 • mevrouw Lieve Redant (lijst nr.2 – N-VA) op 14 december 2012;

 • mevrouw Maria Joanna Vanheurck (lijst nr.1 Open Vld) op 15 december 2012;

 • de heer Hugo Rosalie Frans Keppens (lijst nr.1 – Open Vld) op 17 december 2012;

 • mevrouw Katleen Elisa Carolus Van Hove (lijst nr.2 – N-VA) op 18 december 2012;

 • de heer Marc Jean Marie van den Abeelen (lijst nr. 1 – Open Vld) op 19 december 2012;

 • mevrouw Hilde Gerda Maria Heyman (lijst nr. 2 - N-VA) op 19 december 2012;

Artikel 2
De geloofsbrieven goed te keuren van:
voor lijst nr. 1 (Open Vld): Francus Nadine Anna Gaston

Van Onckelen Rudolf Jan Rosa

Vandebroeck Marijke Jozefa Emma

De Bie Walter Jozef

Luyten Annick

Guns Jan François Orpha

Anné Glenn

voor lijst nr. 2 (N-VA): Vermoesen Edouard Jozef Alfons

Vanhecke Mark Antoon Thérèse

De Leeuw Paula Emilia Maria

Lambrecht Bart Gustaaf Simonne

Van der Heyden Jan Clement

Beels Anouk Sarah Elisabeth Philippe

Van Ruyssevelt Annie Rosalie Achiel

Joosten Blondina Maria Leonie

Mertens Joseph Clementine Gabriël

voor lijst nr. 3 (VLAAMS BELANG): Mariën Liliane Francine Bertha

voor lijst nr. 4 (sp.a-Groen): Lauwers René Josephine Frans

Hameau Willem Victor Paul

voor lijst nr. 7 (CD&V): Moortgat Maria Mia Jozef

voor lijst nr. 8 (NAP): Wils Kris Juliaan Amandine

Den Abt Lea Louiza Leo


Artikel 3
Akte te nemen van de eedaflegging in handen van de uittredende voorzitter van

 • Anné Glenn

 • Beels Anouk Sarah Elisabeth Philippe

 • De Bie Walter Jozef

 • De Leeuw Paula Emilia Maria

 • Francus Nadine Anna Gaston

 • Guns Jan François Orpha

 • Hameau Willem Victor Paul

 • Joosten Blondina Maria Leonie

 • Lambrecht Bart Gustaaf Simonne

 • Lauwers René Josephine Frans

 • Luyten Annick

 • Mariën Liliane Francine Bertha

 • Mertens Joseph Clementine Gabriël

 • Moortgat Maria Mia Jozef

 • Vandebroeck Marijke Jozefa Emma

 • Vanhecke Mark Antoon Thérèse

 • Van der Heyden Jan Clement

 • Van Onckelen Rudolf Jan Rosa

 • Van Ruyssevelt Annie Rosalie Achiel

 • Vermoesen Edouard Jozef Alfons

 • Wils Kris Juliaan Amandine

Artikel 4
Akte te nemen van de eedaflegging van de uittredende voorzitter Den Abt Lea Louiza Leo in handen van burgemeester Sophie De Wit.
Artikel 5
De rangorde van de gemeenteraadsleden als volgt vast te stellen::

Naam en voornaam

Hoedanigheid

Anciënniteit

Stemmen

Lijst

1

Van Onckelen Rudy

Raadslid

28/4/83 - 2/1/89 28/10/93 tot heden
Open Vld

2

Den Abt Lea

Raadslid

3/1/89 tot heden

462

NAP

3

Francus Nadine

Raadslid

3/1/89 tot heden

448

Open Vld

4

De Bie Walter

Raadslid

2/1/95 tot heden
Open Vld

5

De Wit Sophie

Burgemeester

2/1/01 tot heden

1589

N-VA

6

Wils Kris

Raadslid

2/1/01 tot heden

503

NAP

7

Moortgat Mia

Raadslid

22/1/01 tot heden
CD&V

8

Vandebroeck Marijke

Raadslid

02/01/01-03/04/01 02/01/07 tot heden
Open Vld

9

Van der Heyden Jan

Raadslid

02/01/07 tot heden

263

N-VA

10

Mariën Liliane

Raadslid

02/01/07 tot heden

229

Vlaams Belang

11

Lauwers Rene

Raadslid

02/01/07 tot heden

196

sp.a-Groen

12

Hameau Willy

Raadslid

02/01/07 tot heden

100

sp.a-Groen

13

Vermoesen Eddy

Raadslid

02/01/13

381

N-VA

14

Vanhecke Mark

Raadslid

02/01/13

354

N-VA

15

De Leeuw Paula

Raadslid

02/01/13

297

N-VA

16

Lambrecht Bart

Raadslid

02/01/13

270

N-VA

17

Beels Anouk

Raadslid

02/01/13

262

N-VA

18

Joosten Blondje

Raadslid

02/01/13

164

N-VA

19

Mertens Jos

Raadslid

02/01/13

157

N-VA

20

Luyten Annick

Raadslid

02/01/13

153

Open Vld

21

Van Ruyssevelt Ann

Raadslid

02/01/13

143

N-VA

22

Guns Jan

Raadslid

02/01/13

138

Open Vld

23

Anné Glenn

Raadslid

02/01/13

134

Open Vld
 1. Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad.-


De gemeenteraad,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, de artikelen 7 en 8;
Gelet op de omzendbrief BA-2012/2 van 19 oktober 2012 – Start van de lokale en provinciale bestuursperiode;
Overwegende dat een gezamenlijke akte van voordracht van kandidaat-voorzitter op naam van Jan Clement Van der Heyden werd overhandigd aan de gemeentesecretaris op 21 december 2012, zijnde uiterlijk acht dagen voor de installatievergadering van de gemeenteraad;
Overwegende dat de gemeentesecretaris de gezamenlijke akte van voordracht van kandidaat-voorzitter ter zitting overhandigd heeft aan de voorzitter van de installatievergadering;
Overwegende dat de gezamenlijke akte van voordracht van kandidaat-voorzitter voldoet aan de decretaal voorziene ontvankelijkheidsvereisten;
Overwegende dat de gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-voorzitter geen melding maakt van de einddatum van het mandaat en geen melding maakt van diegene die hem zal opvolgen voor de resterende duurtijd van het mandaat;

Overwegende dat de kandidaat-voorzitter de voorgeschreven eed als gemeenteraadslid heeft afgelegd;


Overwegende dat er geen specifieke eed als voorzitter van de gemeenteraad dient afgelegd te worden;
Besluit:
Artikel 1
Kennis te nemen van de ontvankelijke gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-voorzitter.
Artikel 2
De voorgedragen kandidaat-voorzitter, Jan Clement Van der Heyden , wordt verkozen verklaard als voorzitter van de gemeenteraad met ingang van 02 januari 2013.
Conform artikel 24 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 neemt de nieuw gekozen voorzitter het voorzitterschap van de installatievergadering over van de uittredende voorzitter.


 1. Verkiezing van de schepenen.


De gemeenteraad,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, de artikelen 44, 45, 46 en 50;
Gelet op de omzendbrief BA-2012/2 van 19 oktober 2012 – Start van de lokale en provinciale bestuursperiode;
Overwegende dat een gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen werd overhandigd aan de gemeentesecretaris op 21 december 2012, zijnde uiterlijk acht dagen voor de installatievergadering van de gemeenteraad;
Overwegende dat alle kandidaat-schepenen de eed als gemeenteraadslid hebben afgelegd;
Overwegende dat de heer Jan Clement Van der Heyden tot voorzitter van de gemeenteraad werd verkozen tijdens de installatievergadering van 2 januari 2013 en na zijn installatie de gemeenteraad voorzit;
Overwegende dat de gemeentesecretaris de gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen ter zitting heeft overhandigd aan de voorzitter van de gemeenteraad;
Overwegende dat de voorzitter van de gemeenteraad vaststelt dat de gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen uiterlijk acht dagen voor de installatievergadering van de gemeenteraad aan de secretaris is overhandigd;
Overwegende dat de voorgedragen kandidaat schepenen de volgende personen zijn:


 • De heer Edouard Jozef Alfons Vermoesen als eerste schepen;

 • De heer Mark Antoon Thérèse Vanhecke als tweede schepen;

 • De heer Bart Gustaaf Simonne Lambrecht als derde schepen;

 • De heer René Josehine Frans Lauwers als vierde schepen;

 • De heer Willem Victor Paul Hameau als vijfde schepen;

Overwegende dat de burgemeester behoort tot het vrouwelijke geslacht en hierdoor beide geslachten zullen vertegenwoordigd zijn in het toekomstige college van burgemeester en schepenen;
Overwegende dat de gezamenlijke akte van voordracht van kandidaat-schepenen voldoet aan de decretaal voorziene ontvankelijkheidsvereisten;
Overwegende dat de gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen geen melding maakt van de einddatum van een schepenmandaat

Overwegende dat door de indiening van een geldige voordrachtsakte het aantal schepenen voor de rest van de legislatuur bepaald is, zijnde vijf aan te vullen met een zesde schepen , met name de nog te verkiezen voorzitter van de O.C.M.W.-raad;

Overwegende dat de voorzitter van de gemeenteraad dit aantal ter zitting meedeelt aan de gemeenteraad;

Overwegende dat de rangorde van de schepenen is bepaald door de rangorde zoals deze op de ontvankelijke voordrachtsakte bepaald;

Overwegende dat de voorzitter van de gemeenteraad deze volgorde ter zitting meedeelt aan de gemeenteraad;

Overwegende dat de verkozen verklaarde schepenen de decretaal voorziene eed hebben afgelegd in handen van de burgemeester;


Besluit:
Artikel 1
Kennis te nemen van de ontvankelijke gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen.


Artikel 2
De voorgedragen kandidaat-schepenen verkozen te verklaren in de rangorde van de gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen, meer bepaald:


Naam kandidaat-schepen

Mandaat

Edouard Jozef Alfons VERMOESEN

Eerste schepen

Mark Antoon Thérèse VANHECKE

Tweede schepen

Bart Gustaaf Simonne LAMBRECHT

Derde schepen

Rene Josephine Frans LAUWERS

Vierde schepen

Willem Victor Paul HAMEAU

Vijfde schepen

Artikel 3

Akte te nemen van de eedaflegging


Artikel 4:
Akte te nemen van de rangorde waarin de schepenen werden geïnstalleerd:

Eerste schepen: Eddy Vermoesen

Tweede schepen: Mark Vanhecke

Derde schepen: Bart Lambrecht

Vierde schepen René Lauwers

Vijfde schepen Willy Hameau


Artikel 5
Akte te nemen van het aantal schepenen, geldig voor de ganse duur van de legislatuur, en zoals vastgelegd door het aantal voorgedragen schepenen op ontvankelijke gezamenlijke voordrachtsakte, met name vijf , aan te vullen met een zesde schepen , met name de nog te verkiezen voorzitter van de O.C.M.W.-raad;.


 1. Vaststelling van fractievorming.-


De gemeenteraad,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 38;
Gelet op de omzendbrief BA-2012/2 van 19 oktober 2012 – Start van de lokale en provinciale bestuursperiode;
Overwegende dat gemeenteraadsleden die op eenzelfde lijst verkozen zijn in principe één fractie vormen;
Overwegende dat de gemeenteraadsleden verkozen op de lijst nr. 4 (sp.a - Groen) de wens hebben uitgedrukt om twee verschillende fracties te vormen, onder de respectievelijke naam sp.a en Groen;
Overwegende dat aan alle decretale vereisten is voldaan;

Besluit:
Enig artikel
Vast te stellen dat de gemeenteraadsleden verkozen op de lijst nr. 4 (sp.a - Groen) twee fracties vormen onder de respectievelijke naam sp.a en Groen. 1. Verkiezing van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn.


De gemeenteraad,
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de artikelen 5 tot en met 13, 15 en 16;
Gelet op decreet van 8 juli 2011 houdende de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen en houdende wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de artikelen 8, 58 en 86;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 2006 betreffende de voordrachtsakte en de verkiezing van de leden van de raden voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012 betreffende de inwerkingtreding van diverse bepalingen van het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en van diverse bepalingen van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en betreffende de uitvoering van artikel 280, § 1, van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 16 maart 2012 tot vaststelling van het aantal te verkiezen gemeenteraadsleden per gemeente, het aantal te verkiezen leden van de raden voor maatschappelijk welzijn van de randgemeenten en van de gemeente Voeren, het aantal te verkiezen stadsdistrictsraadsleden in Antwerpen, het aantal te begeven schepenmandaten per gemeente, het aantal leden van de stadsdistrictscolleges in Antwerpen en het aantal te verkiezen provincieraadsleden per provincie van het Vlaamse Gewest, en tot verdeling van de provincieraadsleden over de provinciedistricten;
Gelet op de omzendbrief BB 2012/2 van 19 oktober 2012 - Start van de lokale en provinciale bestuursperiode;
Overwegende dat op grond van het aantal inwoners van de gemeente Aartselaar de Raad voor Maatschappelijk Welzijn is samengesteld uit negen leden;
Overwegende dat de voordrachtsakten in tweevoud aan de gemeentesecretaris werden overhandigd uiterlijk acht dagen voor de installatievergadering van de gemeenteraad;
Overwegende dat volgende voordrachtsaktes conform alle decretale voorwaarden aan de gemeentesecretaris werden overhandigd:

Vanwege lijst nr. 1 (Open Vld):Kandidaat effectief lid OCMW:

Hugo Rosalie Frans KEPPENS
Opvolgers

Glenn ANNECristel Frederika Magdalena BALPatricia Maria Karel Rita BEUKELAER

Kandidaat effectief lid OCMW:

Maria Joanna VAN HEURCK
Opvolgers

Glenn ANNECristel Frederika Magdalena BALPatricia Maria Karel Rita BEUKELAER

Kandidaat effectief lid OCMW:

Cristel Frederika Magdalena BAL (einddatum 31/12/2015)
Opvolgers

Alexander Leontius CAMERTIJNJeroen DE MUNTER

Kandidaat effectief lid OCMW:

Glenn ANNE
Opvolger

Cristel Frederika Magdalena BAL

Vanwege lijst nr. 2 (N-VA):

Kandidaat effectief lid OCMW:

Lieve REDANT
Opvolgers

Nicole Anna Marcel CAREMANSEmile Justin Paul MERTENS

Kandidaat effectief lid OCMW:

Guido Philomena Maria Lodewijk D’EER
Opvolgers

Nicole Anna Marcel CAREMANSEmile Justin Paul MERTENS

Kandidaat effectief lid OCMW:

Hilde Gerda Maria HEYMAN
Opvolgers

Nicole Anna Marcel CAREMANSEmile Justin Paul MERTENS

Vanwege lijst nr. 3 (Vlaams Belang):


Kandidaat effectief lid OCMW:

Andreas Raymondus Maria VANDENHENDE
Opvolger

Rita Louisa Jozef CEULEMANS

Kandidaat effectief lid OCMW:

Rita Louisa Jozef CEULEMANS
Opvolger

Andreas Raymondus Maria VANDENHENDE

Vanwege lijst nr. 4 (sp.a-Groen):

Kandidaat effectief lid OCMW:

Greta DENISSEN
Opvolgers

Elke Dieter Pedro BOLSENSAlex Willem CAPPAERTAngela Joanna SCHOLIERS

Kandidaat effectief lid OCMW:

Edmond Peter Maria APERS
Opvolgers

Elke Dieter Pedro BOLSENSAlex Willem CAPPAERTAngela Joanna SCHOLIERS

Kandidaat effectief lid OCMW:

Jean-Pierre Felix Theresia HERINCX
Opvolgers

Erna Lea WAUTERSOlivier HAMEAUGodelieve DE POORTERESteve HERTOGHS

Kandidaat effectief lid OCMW:

Erna Lea WAUTERS
Opvolgers

Jean-Pierre Felix Theresia HERINCXOlivier HAMEAUGodelieve DE POORTERESteve HERTOGHS

Vanwege lijst nr. 8 (NAP)::

Kandidaat effectief lid OCMW:

Rudy Louis Anna SIEBENS (tot 31/12/2013)
Opvolger

Lea Louiza Leo DEN ABT

Kandidaat effectief lid OCMW:

Ria Maria Gerardine VAN DE WEYER

Overwegende dat alle kandidaten, zowel de effectieve als de opvolgers, instemmen met hun voordracht en dit hebben bevestigd door hun handtekening op de respectieve voordrachtaktes;


Overwegende dat beide geslachten zijn vertegenwoordigd op alle voordrachtaktes;
Overwegende dat de gemeentesecretaris het nodige onderzoek heeft verricht naar de wettelijk gestelde voorwaarden inzake de ontvankelijkheid van de voordrachtsakte en dat er hierbij geen opmerkingen werden geformuleerd;
Overwegende dat geen enkele kandidaat-werkend lid of kandidaat-opvolger zich in een geval van onverkiesbaarheid bevindt;
Overwegende dat de gemeentesecretaris de kandidatenlijst heeft afgesloten door het rangschikken van de kandidaat werkende leden in alfabetische volgorde waarbij de naam van elk kandidaat-werkend lid wordt gevolgd door de namen van zijn of haar kandidaat-opvolgers in de precieze volgorde zoals ze zijn vermeld in de voordrachtsakte;
Overwegende dat de voordrachtakten tijdig ter inzage hebben gelegen;
Overwegende dat het stemopnemingsbureau is samengesteld door de voorzitter van de gemeenteraad en bijgestaan door Bart Lambrecht en Glenn Anné, zijnde de twee jongste gemeenteraadsleden in leeftijd;

Overwegende dat ieder gemeenteraadslid evenveel stembiljetten heeft ontvangen als hij stemmen heeft, zijnde 5;


Overwegende dat enkel op kandidaat-effectieve leden kan worden gestemd, dat de stembiljetten conform deze bepaling werden opgemaakt;
Overwegende dat enkel kan worden gestemd op een kandidaat-werkend lid;
Overwegende dat de stemming in één enkele stemronde en bij geheime stemming plaats vindt;
Overwegende dat bij de stemopneming 115 aantal stembrieven werden geteld, waarvan

3 blanco stembiljetten;

1 ongeldige stembiljet;

111 geldige stembiljetten;


Overwegende dat de geldige stembiljetten worden gerangschikt per kandidaat-werkend lid en vervolgens geteld;
Overwegende dat de stemopneming volgende uitslag geeft:


Naam en voornaam van het kandidaat-werkend lid

Aantal bekomen stemmen

ANNE Glenn

0

APERS Edmond Peter

0

BAL Cristel

11

CEULEMANS Rita

0

D’EER Guido

12

DENISSEN Greta

12

HERINCX Jean-Pierre

12

HEYMAN Hilde

12

KEPPENS Hugo

12

REDANT Lieve

12

SIEBENS Rudy

11

VANDENHENDE Andreas

5

VAN DE WEYER Rina

0

VAN HEURCK Maria

12

WAUTERS Erna

0

Overwegende dat beide geslachten vertegenwoordigd zijn in de verkozen raad voor maatschappelijk welzijn;


Overwegende dat onderhavig proces-verbaal van stemverrichtingen, zoals ter zitting opgemaakt door de gemeentesecretaris, ondertekend werd door de voorzitter van de gemeenteraad, de leden van het stemopnemingsbureau, zoals hierboven vermeld, alsook Nadine Francus, raadslid dat daartoe de wens heeft uitgedrukt:
Overwegende dat niemand van de verkozen werkende leden zich in een situatie van onverenigbaarheid bevindt;
Overwegende dat de voorzitter van de gemeenteraad de uitslag in openbare zitting heeft afgekondigd, dat de uitslag hierdoor voorlopige geldigheid krijgt;
Besluit:
Artikel 1
De geloofsbrieven van de kandidaat werkende leden en de kandidaat opvolgers goed te keuren.
Artikel 2
Akte te nemen van de afkondiging van de uitslag door de voorzitter van de gemeenteraad.
Artikel 3
Akte te nemen van de lijst van de verkozen werkende leden en van hun respectieve opvolgers, zijnde:


Naam en voornaam van het verkozen werkend lid

Naam en voornamen van de opvolgers

1.BAL Cristel FrederikaMagdalena

(tot 31/12/2015)

1.CAMERTIJN Alexander Leontius
2.DE MUNTER Jeroen

2.D’EER Guido Philomena Lodewijk

1 CAREMANS Nicole Anna Marcel
2.MERTENS Emile Justin Paul

3.DENISSEN Greta

1.BOLSENS Elke Dieter Pedro
2.CAPPAERT Alex Willem
3.SCHOLIERS Angela Joanna

4.HERINCX Jean-Pierre Felix Theresia

1.WAUTERS Erna Lea
2.HAMEAU Olivier
3.DE POORTERE Godelieve
4.HERTOGHS Steve

5.HEYMAN Hilde Gerda Maria

1 CAREMANS Nicole Anna Marcel
2.MERTENS Emile Justin Paul

6.KEPPENS Hugo Rosalie Frans

1.ANNE Glenn
2BAL Cristel.Frederika Magdalena
3.BEUKELAER Patricia Maria Karel Rita

7.REDANT Lieve

1 CAREMANS Nicole Anna Marcel
2.MERTENS Emile Justin Paul

8.SIEBENS Rudy Louis Anna (tot 31/12/2013)

1.DEN ABT Lea Louiza Leo

9.VAN HEURCK Maria Joanna

1.ANNE Glenn
2BAL Cristel.Frederika Magdalena
3.BEUKELAER Patricia Maria Karel Rita


Origineel werd getekend door:

Jan Van der Heyden, voorzitter van de gemeenteraad

Bart Lambrecht + Glenn Anné, leden van stemopnemingsbureau, de jongste 2 raadsleden

Luc Van Limbergen, gemeentesecretaris

Nadine Francus, gemeenteraadlid die hierom verzoekt


 1. Verkiezing van leden van de Politieraad.-

De gemeenteraad,

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke gemeenteraad van de leden van de politieraad;

Overwegende dat artikel 18 van deze wet bepaalt dat de verkiezing van de leden van de politieraad plaatsheeft tijdens de openbare zitting waarop de gemeenteraad wordt geïnstalleerd of ten laatste binnen tien dagen; Indien die laatste dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt die termijn verlengd tot en met de eerstvolgende dag die geen zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is;

Overwegende dat de politieraad van de meergemeentezone overeenkomstig artikel 12, eerste lid, van de wet van 7 december 1998, samengesteld is uit 19 verkozen leden;

Overwegende dat de gemeenteraad overeenkomstig artikel 12, tweede lid, van de wet van 7 december 1998 dient over te gaan tot verkiezing van vier leden van de gemeenteraad als lid van de politieraad;

Overwegende dat elk van de 23 gemeenteraadsleden overeenkomstig artikel 16 van de wet van 7 december 1998 beschikt over 3 stemmen;

Gelet op de voordrachtakten ten getale van 3. ingediend overeenkomstig de artikelen 2, 4 en 5 van het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke gemeenteraad van de leden van de politieraad;Overwegende dat, respectievelijk deze akten de hierna vermelde kandidaten voordragen en ondertekend zijn door de volgende verkozenen voor de gemeenteraad:

Kandidaat effectieve leden

Kandidaat opvolgers

Voordragende raadsleden

1.Mertens Joseph Clementine Gabriël

1.Beels Anouk Sarah Elisabeth Philippe

1. Mertens Joseph Clementine Gabriël
2.Van Ruyssevelt Annie Rosalie Achiel

2.Beels Beels Anouk Sarah Elisabeth Philippe3. Van Ruyssevelt Annie Rosalie Achiel4.Van der Heyden Jan Clement5.De Leeuw Paula


2.Van der Heyden Jan Clement

1. Beels Anouk Sarah Elisabeth Philippe

1. Mertens Joseph Clementine Gabriël
2. Van Ruyssevelt Annie Rosalie Achiel

2. Beels Anouk Sarah Elisabeth Philippe3. Van Ruyssevelt Annie Rosalie Achiel4.Van der Heyden Jan Clement5.De Leeuw Paula


3.Van Onckelen Rudolf Jan Rosa

1.Francus Nadine Anna Gaston

1. Van Onckelen Rudolf Jan Rosa
2.Vandebroeck Marijke Jozefa Emma

2.Vandebroeck Marijke Jozefa Emma3. Francus Nadine Anna Gaston


4. Wils Kris Juliaan Amandine

1.Mariën Liliane Francine Bertha

1. Wils Kris Juliaan Amandine
2.Moortgat Maria Mia Jozef

2.Moortgat Maria Mia Jozef

Gelet op de kandidatenlijst door de burgemeester opgemaakt, overeenkomstig artikel 7 van het voornoemd koninklijk besluit op grond van gezegde voordrachtakten en luidend als volgt:


Kandidaat effectieve leden

Kandidaat opvolgers

1. Mertens Joseph Clementine Gabriël

1.Beels Anouk Sarah Elisabeth Philippe
2.Van Ruyssevelt Annie Rosalie Achiel

2.Van der Heyden Jan Clement

1.Beels Anouk Sarah Elisabeth Philippe
2.Van Ruyssevelt Annie Rosalie Achiel

3.Van Onckelen Rudolf Jan Rosa

1.Francus Nadine Anna Gaston
2.Vandebroeck Marijke Jozefa Emma

4.Wils Kris Juliaan Amandine

1.Mariën Liliane Francine Bertha
2.Moortgat Maria Mia Jozef

Stelt vast dat Bart Lambrecht en Glenn Anné, de jongste gemeenteraadsleden in leeftijd, de burgemeester bijstaan bij de verrichtingen van de stemming en van de stemopneming (artikel 10 van het koninklijk besluit van 20 december 2000);

Gaat in openbare vergadering en bij geheime stemming over tot de verkiezing van de effectieve leden en hun opvolgers van de politieraad

23 raadsleden nemen deel aan de stemmingen en ontvangen ieder 3 biljetten,

69 stembiljetten werden in de stembus aangetroffen).

De stemopneming van deze biljetten geeft volgend resultaat:

0 nietige stembiljetten,

0 blanco stembiljetten,

69 geldige stembiljetten.

De op deze geldige stembiljetten uitgebrachte stemmen werden toegekend als volgt:


Naam en voornaam van de kandidaat effectieve leden

Aantal bekomen stemmen

MERTENS Joseph Clementine Gabriël
VAN DER HEYDEN Jan Clement
VAN ONCKELEN Rudolf Jan Rosa
WILS Kris Juliaan Amandine


18
18
21
12


Totaal aantal stemmen:

69

Stelt vast dat de stemmen werden uitgebracht op naam van regelmatig voorgedragen kandidaten effectieve leden.
Stelt vast dat 4 kandidaat effectieve leden, die het grootste aantal stemmen hebben bekomen, verkozen worden.

Bijgevolg stelt de burgemeester vast dat:
Verkozen zijn tot effectief lid van de politieraad

De kandidaten die als opvolgers voor elk hiernaast vermeld verkozen effectief werden voorgedragen van rechtswege en in de volgorde van de voordrachtakte de opvolgers zijn van deze verkozen effectieve leden.

1/ Mertens Joseph

1.Beels Anouk

2.Van Ruyssevelt Annie2/Van der Heyden Jan

1.Beels Anouk

2.Van Ruyssevelt Annie3/Van Onckelen Rudolf

1.Francus Nadine

2.Vandebroeck Marijke4/Wils Kris

1.Mariën Liliane

2.Moortgat MiaStelt vast dat de verkiesbaarheidsvoorwaarden, vervult zijn door de vier verkozen kandidaat effectieve leden en de zes kandidaten van rechtswege de opvolgers van deze vier kandidaten effectieve leden

Stelt voor dat geen enkel effectief lid zich bevindt in een van de gevallen van onverenigbaarheidDit proces-verbaal zal overeenkomstig artikel 18bis van de wet van 7 december 1998 en artikel 15 van het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke gemeenteraad van de leden van de politieraad in dubbel exemplaar naar de bestendige deputatie worden gezonden.
Origineel werd getekend door:

 • Sophie De Wit, burgemeester

 • Bart Lambrecht en Glenn Anné, jongste twee gemeenteraadsleden

 • Luc Van Limbergen, gemeentesecretaris
 1. Aanstelling van de gemeenteontvanger als financieel beheerder van de gemeente. Kennisname.


De gemeenteraad,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, de artikelen 76 en 308;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012 betreffende de inwerkingtreding van diverse bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en betreffende de uitvoering van artikel 308 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 3;
Gelet op de omzendbrief BB 2012/2 van 19 oktober 2012 - Start van de lokale en provinciale bestuursperiode;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 18 december 2008 houdende de retroactieve benoeming met ingang van 1 december 2008 van de heer Robert Verstraeten tot gemeenteontvanger van de gemeente Aartselaar;
Overwegende dat het om een ambtshalve heraanstelling van de ontvanger als financieel beheerder gaat, en onderhavige beslissing aldus een gebonden bevoegdheid van de gemeenteraad betreft;
Neemt akte van de ambtshalve heraanstelling van Robert Verstraeten, gemeenteontvanger van Aartselaar, als financieel beheerder met ingang van 1 januari 2013, met behoud van de verworven rechten inzake het geldelijk statuut met toepassing van artikel 308, §1, 3°, van het gemeentedecreet van 15 juli 2005.

Gedaan te Aartselaar in bovenvermelde vergadering.
NAMENS DE GEMEENTERAAD.
Op bevel:

De secretaris,De raadslid-voorzitter,

Luc Van LimbergenJan Van der Heyden


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina