Van-a-3 Overstromingen in België! Didactische suggesties DoelenDovnload 17.2 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte17.2 Kb.Van-A-3

Overstromingen in België!
Didactische suggesties

Doelen
Deze Actuakrant verschijnt naar aanleiding van de overstromingen in België op 13 en 14 november 2010.
De leerlingen kunnen:

 • uitleggen wat de overstromingen veroorzaakte;

 • beschrijven wat de gevolgen zijn;

 • een aantal oplossingen voorstellen om overstromingen te vermijden;

 • opsommen welke hulpdiensten zich inzetten bij de overstromingen;

 • voorbeelden geven van overstromingen in het buitenland;

 • moeilijke woorden uit de tekst verklaren.


Eindtermen
Wereldoriëntatie: 1.19; 4.03; 5.08; 6.03bis; 6.04; 6.06; 6.10; 6.11; 7.
Met Van-A-3 aan de slag in de klas
Algemeen:
Je kunt deze krant op verschillende manieren inzetten in de klas, in verschillende lessen. Een paar mogelijke werkvormen zijn: begrijpend lezen, partnerwerk, hoekenwerk, als onderdeel van een WO-thema, als aanzet tot een WO-thema …
Concreet:
Laat de kinderen hun gemeente situeren op een algemene landkaart van België en daarna op de kaart van de overstromingsvoorspeller.

 • Is het gebied rijk aan waterlopen? Dichtbevolkt?

 • Waren er grote problemen en hoe werden die concreet opgelost?

 • Wie hielp er bijvoorbeeld met het maken van zandzakjes?

 • Je kunt het principe van de zandzakjes eventueel demonstreren in de klas. Vertel dat de bodem in België verschillende samenstellingen kan hebben: zand, klei (leem) … of een mengeling daarvan. Test samen met de kinderen uit welk bodemtype het water het beste opslorpt.

Waar liggen de landen waar er moessonregens zijn? Wat weten de leerlingen over de welvaart van die landen?


Laat de leerlingen vertellen wat ze weten over de verschillende hulporganisaties. In welke situaties worden ze nog ingezet? Zoek concrete voorbeelden (bv. de gasexplosie in Ghislenghien in 2004; de aardbeving in Haïti in 2010; branden ...)
Hoeveel regen is er gevallen? Laat hen de hoeveelheid uitdrukken in 'aantal emmers'.
Wat zouden zij doen als ze de burgemeester van hun gemeente waren?

Denk aan bouwvergunningen, regels voor regenputten, bufferbekkens in de gemeente, een rampenplan, het uitdiepen van beken ...


Is het in ons land nodig om inzamelacties te houden voor de slachtoffers van de overstroming? Vergelijk dit met de acties voor Pakistan of voor de slachtoffers van de tsunami enkele jaren geleden.
Met Van-A-3 digitaal
Maak gebruik van de digitale tools op onze WO-portaal om de lessen te ondersteunen:


 • Maak gebruik van de digitale tijdlijn om de overstroming van 1953 te situeren. Reken samen met de kinderen uit hoeveel jaren er tussen deze overstroming en die van 2010 zitten.

 • Zoek met de online Basisatlas op waar de Vlaamse provincies liggen én waar de gemeente van je school ligt. In de provincie Henegouwen vielen de meeste doden. Ook die provincie kun je opzoeken. Daarnaast kun je ook aanwijzen waar China, Vietnam en Pakistan liggen, nog landen waar onlangs grote overstromingen plaatsvonden. Laat de leerlingen ook Egypte met de Nijl opzoeken.

Een paar erg leuke websites : • www.deredactie.be

 • http://www.hetweer.org/HetWonderlijkeWeer/

 • http://www.lenntech.nl/water-kwantiteit-faq.htm

 • http://www.kmi.be/meteo/view/nl/65239-Home.html

 • http://www.overstromingsvoorspeller.be/En nu jij! – Correctiesleutel

1. Waar hadden de mensen te lijden onder de waterellende? (meerdere antwoorden mogelijk)
○ in heel België

○ alleen in Vlaanderen

langs de Dender

○ vooral aan de kust


2. Ga eens naar www.overstromingsvoorspeller.be en klik daar op het gebied waar je school staat.

a. Is er een meetpunt dichtbij?

b. Kijk eens naar de grafiek van een beek of rivier in de buurt. Hoe loopt de lijn vanaf donderdag 11 november tot nu?

In het begin gaat het waterpeil in stijgende lijn, na maandag of dinsdag gaat het meestal naar beneden.


3. Welke hulpdiensten komen in actie bij een overstroming?

Politie, brandweer, civiele bescherming, Rode Kruis


4. Kan een overstroming ook positieve gevolgen hebben? Welke?

Het vruchtbare slib wordt meegevoerd en maakt het mogelijk om langs de rivier groenten te kweken (zoals in Egypte aan de Nijl).


5. Wat is 'een winterbedding'?

Dat is het gebied waarin een waterloop stroomt op het moment dat hij het meeste water vervoert (meestal in de winter).


6. a. Beschrijf hoe de waterellende eruitzag bij jou thuis of in je school.

b. Kun je verklaren wat de overstroming precies veroorzaakt heeft?
(eigen keuze)

© Plantyn, Mechelen, 2010 – Actuakrant – p. -


: content -> assets
assets -> Leesvragen bij het dagboekfragment van Ali B
assets -> Technische vragen en antwoorden opiniërend ab 7 juli 2010
assets -> Onderwerp : Marap 2011 -1 Bijeenkomst : ab 11-1 op 21-6 te Klaaswaal Korte toelichting
assets -> Verwacht: prachtseries op Acht Vanaf 18 mei kunnen de liefhebbers van het betere entertainment terecht bij Acht. Het eerste commerciële kwaliteitskanaal van Vlaanderen brengt voltijds must-see tv, met als pijlers humor, fictie
assets -> D activiteiten Scholing Werkervaring Diensten ac-wespp gooi en Vechtstreek Informatie voor klanten
assets -> Aanmeldingsformulier voor beschermd wonen of ambulante woonbegeleiding
assets -> T Hof deeltijdbehandeling voor ouderen met psychiatrische en/ of psychosociale problemen
assets -> De Beeck Inzichtgevende deeltijdbehandeling voor ouderen met psychiatrische problemen
assets -> Voortgezet onderwijs en Middelbaar Beroepsonderwijs Oktober 2011
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina