Van aslk tot FortisDovnload 8.6 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte8.6 Kb.
Geachte genodigden, beste leden en sympathisanten, beste collega’s,

vrienden en vriendinnen van de Kring voor Kunst en Kennis,


Van ASLK tot Fortis

dit lijvig wetenschappelijk naslagwerk is u wellicht bekend.

Het zou ook de titel van een historisch werk over de Kring kunnen zijn. Van ASLK tot BNP Paribas Fortis zou het dan heten. Het zou zeer zeker minder prestigieus zijn. Het zou eerder iets weg kunnen hebben van een sprookje. Een boeiend cultureel verhaal dat al 70 jaar aan de gang is en naar wij hopen nog lang niet is uitverteld.
Er was eens langs de oevers van de Wolvengrachtzo zou het kunnen beginnen, met een knipoog naar de goudbank van de Pactolus, het riviertje uit de Oudheid, weet u nog wel, waar mythologische fictie de kruising aangaat met het historisch feit van de eerste gouden munten. En het zou gaan over goed en kwaad, zoals dat hoort in alle betere sprookjes met een moraal.

Het was oorlog in 1942 en misschien juist daarom ontlook hier op deze plek iets moois.Wachter, wat is er van den nacht? was het ordewoord. Wat is er gebeurd? Hoe staan de zaken? Zo begon destijds het 1ste nummer van Op de Uitkijk/La Fenêtre Ouverte , het orgaan van onze personeelsvereniging.

Hoe de zaken liepen op cultureel en intellectueel vlak, dat wilden de stichters tonen en delen met hun collega’s.

De toneelafdeling De Bijenkorf had in 1943 mogen debuteren met Kinderen van ons volk van Antoon Coolen. Andere stukken werden dan weer afgevoerd (der Feind hört mit) moeten ze gedacht hebben. Maar in 1946 al zag een blijspel in zeven taferelen het voetlicht met de hoopvolle titel Een zomerzotheid.

Eindelijk licht aan het einde van de oorlogstunnel.

Eindelijk konden onze afdelingen in volle actie komen: tentoonstellingen van Schilders, Beeldhouwers en Verzamelaars, kritische studiën en voordrachten over economie en spaarwezen, over mens en maatschappij, over letterkunde. De Muziekafdeling nam een hoge vlucht.

Elk van onze afdelingen heeft een eigen wonderbaar verhaal over verwezenlijkingen en tegenkantingen, over ups en downs, over opvallende protagonisten en onontbeerlijke figuranten die de geschiedenis van de Kring hebben bevolkt.

Het zijn er bijzonder veel wiens naam ik vandaag met graagte had willen eren. Mission impossible natuurlijk. Maar ééntje toch wil ik hier in herinnering brengen: de allereerste promotor van de Kring, een innemende persoonlijkheid die cultuur hoog in het vaandel droeg: Jules Frédéric, doctor in de Rechten, kunstliefhebber en bibliofiel, en voorbestemd om het heel ver te schoppen in de Spaarkas. Maar het veelbelovende sprookje nam een wel heel grimmige wending: op 21 november 1945 overleed Jules Frédéric in een auto-ongeval. Verslagenheid alom maar zijn naam leefde verder, nu al 70 jaar lang, in de Frédéric-prijs die we ieder jaar mogen uitreiken aan een verdienstelijk lid van de Kring voor Kunst en Kennis.
Vandaag, op dit feest van vriendschap en cultuur, verdient ieder van u de Frédéric-prijs. Want u bent er bij met uw warme steun en kunstminnend hart en met uw inbreng aan kunst en aan kennis.

Een bijzonder woordje van dank wou ik nog richten aan onze Voorzitter en vice-Voorzitters, aan de Raad van Bestuur, de afdelingsverantwoordelijken en de werkgroep van het Dagelijks Bestuur en aan ieder die er toe heeft bijgedragen om dit 70 Event te laten slagen.

Ik bedank onze Franstalige vrienden voor het geduldig luisteren. Mijn collega- secretaris neemt zo dadelijk over in de taal van Molière.
Tot slot doe ik vandaag een oproep aan onze collega’s in actieve dienst: neem de fakkel over. Blijf de vraag stellen waar alles mee begon: Wachter, wat is er van den nacht?

Laat de jonge dynamische generatie van de 21ste eeuw met nieuwe technieken maar met hetzelfde vuur verder schrijven aan dat merkwaardige cultuursprookje over kunst en kennis dat ooit begon op een oorlogsdag in Brussel aan de Wolvengracht, op 16 oktober in het jaar onzes Heren 1942.Hilde Silverans

N-secretaris CAE-KKKDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina