Van de redactie Wat het isDovnload 155.17 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte155.17 Kb.


Van de redactieWat het is

Het is onzin,


zegt het verstand.
Het is wat het is,
zegt de liefde.
Het is ongeluk,
zegt de berekening.
Het is alleen maar verdriet,
zegt de angst.
Het is uitzichtloos,
zegt het inzicht.
Het is wat het is,
zegt de liefde.
Het is belachelijk,
zegt de trots.
Het is lichtzinnigheid,
zegt de voorzichtigheid.
Het is onmogelijk,
zegt de ervaring.
Het is wat het is,
zegt de liefde.


Erich Fried (1921-1988)

Vertaling: Remco Campert
OVERDENKING
Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed: ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken, traag ook in het kwaad worden.

Jakobus 1:19.

Het is herfst. Onze schutting heeft de grote herfststorm niet overleefd, een flinke schadepost, maar gelukkig geen mensen, die er bij betrokken waren of eigendommen van anderen. Er zal wel weer een nieuwe schutting komen, hoe dan ook. De tijd van de herfst is in meerdere opzichten een bijzondere tijd. Prachtige kleuren, mooie doorkijkjes, zeker als de zon een beetje schijnt zie je velerlei variaties. Bijna alle bladeren zijn rood en oranje geworden.

En langzamerhand vallen ze allemaal van de bomen. Voor het eerst in lange tijd zien we kale bomen. De herfst brengt ons in contact met vergankelijkheid, met het einde van het leven. We denken aan de mensen, die we verloren hebben en onze rouw daarover met Allerheiligen en Allerzielen of op de laatste zondag van het kerkelijk jaar.


Op de een of andere manier zijn we in de herfsttijd vaak wat extra kwetsbaar. Zo kwam ik bij de tekst uit de brief van Jakobus. Deze brief, niet voor niets opgenomen in de Bijbel, ook al weten we niet meer exact waarom, wordt door veel commentatoren niet heel serieus genomen. Luther moest er zelfs helemaal niets van hebben: een ‘strooien brief’ noemde hij het, licht en vluchtig, eenvoudig te verbranden. Iemand anders, ds. Anja Diesemer, sprak in 1995 voor de NCRV radio over deze brief en schreef er een boekje over: ‘het is een zegen dat we zo’n brief hebben, die je houvast en vertrouwen geeft in een wereld die zo divers is, waar de verschillen zo groot zijn, waar we uitgaan van wat we dan pluraliteit noemen’.

Met andere woorden: een baken in een onrustige tijd.


In ieder geval is bovenstaand citaat een manier om rust te vinden in een woelige wereld: je haasten om te luisteren, traag zijn om te spreken. Zeker in de tijd, waarin we ons bevinden en dan bedoel ik dit jaargetijde, de herfst. Juist in een periode van extra gevoeligheid, maar niet alleen dan is het zo belangrijk om elkaar te zien, goed naar elkaar te luisteren en niet te snel te oordelen en te antwoorden; en al helemaal niet te snel kwaad worden. Goed luisteren betekent je concentreren op de ander, je richten op degene, die tegenover je zit of naast je. Even uit jezelf treden.
Wees zachtmoedig, zegt Jakobus. Dat betekent de ruimte bij jezelf zoeken om je over te geven en ontvankelijk zijn, zodanig open dat je hoort en ziet wat de ander beweegt of dwars zit. Zo zitten we hoop ik ook op zondag in de kerk: in het vertrouwen dat er naar ons wordt geluisterd, dat we gezien en gehoord worden, zoals we zijn. En in het vertrouwen dat we een nieuwe start kunnen maken, van donker naar het licht, van ontreddering naar rechtop staan.

Daartoe lezen we de verhalen aangaande God, die zich met ons verbindt en Jezus, die zo totaal vervuld is van de Geest van God, dat hij zich volledig kan overgeven en open kan zijn. Vertrouwen dat je zelf gedragen wordt en gezien wordt, vertrouwen dat het kan, loslaten en je richten op de ander zonder er helemaal in op te gaan.


‘Wees daarom zachtmoedig en leg alle verdorvenheid en elk denkbaar wangedrag af’, zegt Jakobus.

Inderdaad, het begint bij jezelf.


ds. Jan Hommes.

VAN DE KERKENRAAD
Beste mensen,

Ik schrijf deze tekst op de dag (10 november) dat ik nog zit na te genieten van de prachtige jeugddienst, die we met elkaar mochten beleven.

Wat een feest!

Geweldig, zoals de “Huisband” uit Ten Boer ons meenam in deze dienst en ons van het begin tot het einde boeide met mooie liederen met diepgaande teksten en goede muziek. Dit alles werd op een hele fijne, hartverwarmende manier aan elkaar gepraat door deze band.

Ook onze jeugd droeg haar steentje bij in deze dienst en genoot enorm van deze andere vorm van kerkdienstbeleving.

En Joke Halma, die in het begin van haar overdenking verdwenen leek (ze sprak vanaf onze galerij), koos mooie woorden, die goed aansloten bij het thema van deze dienst; “wij zijn meer dan overwinnaars”.

Het is mooi om te zien dat onze jeugd veel plezier beleeft aan een dergelijke dienst. Volgens mij waren er ook vele “ouderen”, die het als een mooie dienst hebben ervaren.

Dit was zeker voor herhaling vatbaar!

Op deze manier kunnen we onze jeugd erbij houden. En we weten allemaal dat zij uiteindelijk de toekomst zijn van onze gemeente. We zullen proberen op een goede wijze een mix te vinden in de verschillende belevingen en behoeften, die er zijn. Als we hiertoe in staat zijn dan hebben we ook echt een overwinning behaald.
Solvabiliteitsverklaring Hoogezand-Sappemeer

Een paar weken geleden is de beroepingscommissie aan u voorgesteld.

Zij zijn, zoals u elders kunt lezen, inmiddels hard aan het werk.

Hiervoor moeten ook diverse zaken geregeld worden, zoals het opsturen van onze aanvraag voor het verstrekken van een solvabiliteitsverklaring. Deze is nodig om een predikant te mogen beroepen. Dit is een verklaring, afgegeven door het RCBB, die aangeeft dat de Damkerk en Ontmoetingskerk financieel krachtig genoeg zijn om een predikant te kunnen betalen. Daarbij zijn tevens de beide beleidsplannen meegestuurd en een gezamenlijke meerjaren begroting. Op basis daarvan neemt het RCBB haar besluit. We hebben er alle vertrouwen in.

De beide gemeenten hebben een gezonde basis om van start te gaan.
Gezamenlijke kerkenraadsvergadering van 4 november jl.

Voordat deze vergadering begon hielden beide kerkenraden eerst een eigen korte vergadering om de punten te bespreken, die alleen van belang waren voor de desbetreffende gemeente.

Één van de punten, die bij ons op de agenda stond was de datum van 16 februari 2014, die we gepland hebben om afscheid te nemen van een aantal ambtsdragers, die ermee stoppen.

Dit betreft Anneke Huiting, Melle Visser en Trijn Claus.

Zij hebben hun periode of zelfs vele perioden erop zitten. In deze dienst, waarin Percy Kulk voorgaat, willen we hen bedanken voor al het werk, wat zij hebben verzet.

Tevens zijn in deze vergadering de begrotingen van de diaconie en de jaarrekening 2012 vastgesteld.

Ook hebben we de gemeentezondag geëvalueerd en nogmaals benoemd dat deze zeer geslaagd was.
Daarna gingen we verder met de gezamenlijke kerkenraadsvergadering.

Één van de belangrijkste agendapunten van deze vergadering betrof de concepten voor de federatieovereenkomst en de federatie regeling, die we moesten bespreken.

Het is immers de bedoeling om samen met de Damkerk een federatie te gaan vormen (planning is dat deze van kracht wordt per 1 januari 2014).

Zoals elders in deze Samenspraak door Ds. Jan Hommes wordt uitgelegd gaat deze federatie de nieuwe predikant beroepen. Hiervoor is deze federatieovereenkomst en regeling nodig. We hopen deze concepten in de vergadering van december af te kunnen ronden en te ondertekenen met elkaar. Daarmee zijn we dan klaar voor wat komen gaat.


Gezamenlijk kerkblad

Dan is ook onze redactie van de Samenspraak in gesprek met de redactie van Kerknieuws (kerkblad van de Damkerk) om te bepalen hoe we tot een nieuw en gezamenlijk kerkblad kunnen komen. Dit is uiteraard van groot belang, omdat we daarmee iedereen van dezelfde informatie kunnen voorzien en veel meer betrokken raken bij elkaar.

We treden dan met één gezicht naar de gemeenten en naar buiten toe.

Daarbij zullen we uiteraard alle punten meenemen, die van belang zijn voor beide gemeenten. Er wordt gekeken naar de inhoud en opzet van de beide bladen, de wijze van redigeren, drukken, samenbinden, de vrijwilligers, die hier zeer enthousiast mee bezig zijn en de kosten van het geheel.

We zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen en hopen dat we tot een mooie oplossing voor onze beide gemeenten zullen komen. We hopen ook dat u met een mooie pakkende naam op de proppen komt, die ons allen kan bekoren.
Tenslotte

Er gebeurd dus heel veel in onze gemeente.

Echter, er is ook veel zorg bij gemeenteleden.

Ook vanmorgen werden weer een aantal namen genoemd van ernstig zieke mensen. Het leven is soms niet eenvoudig.

Laten we met elkaar weer zorg hebben en aandacht voor een ieder die dit nodig heeft.

Laten we naar buiten gekeerd zijn en zien wat de mensen om ons heen nodig hebben.

We kunnen zo’n belangrijke rol spelen in het leven van onze medemens. Vanmorgen in de dienst sloten we af met een gezongen “zegen”. Daarin stond een regel: “Laat ik een zegen mogen zijn”.

God heeft ons zo bedoeld denk ik.

Als goede mensen, met zorg en warmte voor onze naaste. Het is soms niet eenvoudig maar een klein woordje of gebaar kan al voldoende zijn.

Laten we dat weer doen in de periode, die voor ons ligt.


Ik hoop u weer te mogen ontmoeten bij alle mooie activiteiten in onze gemeente.

We hebben elkaar nodig.


Graag tot ziens.
Met vriendelijke groet,

Johan Schouwenaar

Voorzitter kerkenraad van wijkgemeente Ontmoetingskerk.

SAMEN VERDER
Het lijkt rustig, maar er gebeurt van alles kan ik u verzekeren.

In september hadden we een gemeenteavond, waarop we hebben besproken hoe we verder zouden willen. Ook is toen de benoeming van een beroepingscommissie aan de orde geweest.

In de dienst van 27 oktober is de beroepingscommissie aan u als gemeente voorgesteld. Ze zijn voortvarend aan het werk gegaan en u zult er ongetwijfeld meer van horen, al in dit kerkblad. Een goede groep gemeenteleden en kerkenraadsleden, die divers is samengesteld en zo hoort het ook.

Ondertussen is er opnieuw gesproken over de manier, waarop de predikant zou moeten worden beroepen. Er waren geluiden om de toekomstige predikant optimaal bescherming te bieden met een bijzondere constructie: één gemeente beroept en de ander sluit aan. Het lijkt er op dat we het toch anders gaan doen, meer in lijn met de manier, waarop we bezig zijn en dat op advies van de financiële adviseurs en de gemeenteadviseurs van onze kerk.

Het leek hen beter (en wij zijn het in principe met hen eens) om de federatiekerkenraad te laten beroepen. Dat betekent, dat er op enig moment een voorstel komt van de beroepingscommissie en dat de beide kerkenraden -in de federatiekerkenraad bijeen gebracht- daarover een besluit nemen: gaat deze naam naar de gemeente of niet.

En uiteindelijk beroept dan de federatiekerkenraad.

Dat kan prima en is duidelijker.

De diakenen en pastorale raden zijn ook druk doende om zaken af te stemmen.

Graag wil ik nu al laten weten dat ik in het voorjaar graag drie avonden met u wil houden over het lezen van de verhalen in de Bijbel. Op een andere plek in Kerknieuws/Samenspraak leest u dat.

U kunt zich aanmelden, graag, dan weet ik een beetje wat ik kan verwachten.


Tot zo ver het nieuws van mijn kant. Ik hoop dat u allen voldoende op de hoogte wordt gehouden van alle ontwikkelingen. Het is soms moeilijk voor ons, die er middenin zitten, om niets over het hoofd te zien: wat wij als vanzelfsprekend beschouwen hoeft dat voor u niet te zijn.

Mocht u zoiets ervaren, schroomt u niet om mij te bellen of te mailen of op dinsdagmiddag langs te komen.

Van harte welkom. En we moeten het samen doen.

Ik ben met vakantie van 14 tot en met 22 november. Die dinsdag ben ik dan ook niet aanwezig in de Damkerk.


Hartelijke groet,

ds. Jan Hommes.
GEMEENTENIEUWS
BEDANKT
hartelijk dank voor de bloemen van de kerk, en iedereen die ons een kaartje heeft gestuurd voor ons 30 jarig huwelijk  het was een fijne verrassing.

nogmaals heel hartelijk dank.
Jan en Hilly Niemeijer

Lieve mensen,


Wij willen jullie graag bedanken voor alle aandacht die wij van jullie mochten ervaren bij ons 60 jaar huwelijk.

Het is voor ons zo een onvergetelijke dag geworden waar we nog graag aan terugdenken.

Bedankt!
Jan en Sjouk Westerhuis-Mulder

LANGDURIG BUITENSHUIS VERBLIJVEND

Mw. J. vd Ploeg.

Dhr. Beuving kamer 48.

“De Dilgt”, Dilgtweg 3, 9751 ND Haren


Janet Snip “het Koetshuis” 1, 9356 DL Tolbert.
Mevr.H. Pastoor.

Verpleeghuis Vliethoven Zwet 9 afd. de Polder 9932 AA Delfzijl


Erwin Jonkman.

“Stichting van Boeyenoord”

Hendrik van Boeyenlaan 10, 9404 LR Assen


DIACONIE

Op woensdag 30 oktober was er een diaconievergadering, waarin een aantal zaken naar voren kwam, die we graag met u willen delen:


Giften

Er is een gift binnengekomen van een gemeentelid van € 500,00, waarvoor onze hartelijke dank. Naar aanleiding hiervan wordt opgemerkt dat er tot op heden (nog) geen hulpaanvragen zijn geweest van gemeenteleden, ondanks dat in de media het bericht verschenen was dat de hulpaanvragen bij kerken sterk waren gestegen.

De diaconie heeft Johanna Roelfsema een gift overgemaakt van €150,00 voor het opzetten van een speelgoedbank.

Heeft u een goed doel, waarvoor u graag eens de opbrengst van een diaconiecollecte zou willen ontvangen, vraag het ons en de diaconie zal daar dan een besluit over nemen en kijken of het in te passen is in het schema.Financiën Diaconie

De begroting voor 2014 wordt in concept besproken en vastgesteld en wordt vervolgens naar de kerkenraad gestuurd om definitief vastgesteld te worden.


Gezamenlijke Diaconievergadering

Op donderdag 31 oktober was er een gezamenlijke diaconievergadering met de hervormde diaconie.

We hebben besloten om met ingang van 2014 samen te gaan vergaderen, met de mogelijkheid om vooraf een half uurtje “apart” samen te komen.

Het samenstellen van het jaarlijkse collecterooster is verschillend, maar kan


- zolang de kerkdiensten apart gehouden worden - wel zo blijven. Voor de gezamenlijke diensten wordt afgesproken dat er altijd een diaconale collecte gehouden wordt en dat er overleg plaats zal vinden om “dubbeling” te voorkomen.

De vergadering is van mening dat in de gezamenlijke diensten ambtsdragers van beide wijkgemeenten moeten worden ingeroosterd. Dat geldt ook voor diensten, waarin het Heilig Avondmaal wordt gevierd.

In gezamenlijke diensten, waarin het Heilig Avondmaal wordt gevierd, zal er een lopende viering worden gehouden.
M.b.t. de Kerkzender

Er zijn momenteel nog drie à vier leden, die gebruik maken van de kerktelefoon.

Mocht u daar ook gebruik van willen maken, geef dat dan door aan Hans Redelaar.

De diensten zijn ook te beluisteren via www.kerkomroep.nl

Bij plaatsnaam tikt u in: Sappemeer en dan verschijnt vanzelf de Ontmoetingskerk.

Zijn er problemen met de internetontvangst?

Neemt u dan ook even contact op met Hans Redelaar? (tel.: 397018)

U mag de diaconie - i.v.m. de kosten voor de kerkzender- altijd een vrijwillige, extra gift overmaken. De jaarlijkse kosten zijn ongeveer € 600,00.


Autodienst

Herman Hospers (telefoon: 327618) regelt het vervoer van en naar het ziekenhuis, indien dat niet door de mensen zelf te regelen is. Wie overdag nog tijd beschikbaar heeft kan zich als chauffeur bij Herman aanmelden.Herman werkt overdag, dus het liefst ’s avonds bellen a.u.b.
Een hartelijke groet van de voorzitter

Jaap Knot

Tel. 322225

Email: j.a.knot@planet.nl

DIACONIE

We naderen alweer de kerstdagen en zoals u kunt zien, zijn alle collectedoelen ingevuld.


Wij zijn ook erg blij, met de opbrengsten van de diverse collectedoelen.
Vanaf volgend jaar dienen wij ook rekening te houden met onze hervormde broeders en zusters uit de Damkerk.
Zij zijn gewend iedere zondag een collecte voor de Diaconie te houden.
Afgesproken is nu dat op de gezamenlijke diensten in zowel de Damkerk als de Ontmoetingskerk de eerste collecte voor de Diaconie is.
In het kerstnummer hoop ik de aanzet te geven van de doelen, welke wij als diaconie voor ogen hebben.
Ook u als gemeentelid mag weer doelen aandragen.

Wij zijn u als gemeenteleden erg dankbaar voor de gaven, die wij in de diaconale collectes mogen ontvangen.


Eén reactie van een vrijwilliger van de stichting Be More wil ik u niet onthouden:
Tjé wat gaat de tijd snel! Overmorgen ga ik al weer vliegen terug naar Nederland en Meppel. Wat heb ik hier veel gezien. En veel meegemaakt.
Kees Draaijer, ongelofelijk bedankt voor je actie in de kerk en bedank de hele gemeente hartelijk voor de collecte! Is echt geweldig en met dat geld kan er minimaal 1 persoon een small business opstarten.
Het zou wel eens het kopen van een oven kunnen zijn, zodat 3 vrouwen samen een bakkerij kunnen beginnen. Het zijn druppels op een gloeiende plaat maar dit moet gebeuren! Er zijn te weinig jobs voor iedereen en een eigen bedrijfje zal de ene mogelijkheid voor heel veel mensen zijn om uit de armoede te komen.
Namens de Diaconie,

Roel en Kees.


DATUM DOEL OPBRENGST

13-01-2013 Jarige Job € 134,07

27-01-2013 Voedselbank de Parel Hoogezand € 210,90

27-01-2013 Stuiverpot fam. Thalen € 188,97

10-02-2013 Kerk in Actie € 87,30

24-02-2013 Mission Possible Uithuizen € 157,71

10-03-2013 de Vaste Burcht € 117,41

10-03-2013 Broodnodig € 166,37

24-03-2013 Drinkwaterproject Scheperziekenhuis € 132,82

7-04-2013 Stichting Limonowa € 143,40

21-04-2013 de Vaste Burcht € 143,84

5-05-2013 SAT € 182,65

5-05-2013 Stichting Weeshuis Sri Lanka € 170,50

26-05-2013 Be More € 133,61

9-06-2013 Kinderen van Equador Hester Hartman € 226,35

23-06-2013 Edukans € 91,02

7-07-2013 Stuiverpot fam. Thalen € 171,65

21-07-2013 de Vaste Burcht € 139,37

4-08-2013 Jarige Job € 204,75

18-08-2013 de Vaste Burcht € 191,39

8-09-2013 Broodnodig € 341,00

15-09-2013 Stichting Encelia € 191,06

29-09-2013 Stichting Limonowa € 129,32

13-10-2013 Steun een vrouw met pit € 129,67

3-11-2013 Voedselbank de Parel Hoogezand € 311,45

3-11-2013 Stichting Weeshuis Sri Lanka € 127,94

17-11-2013 Be More ???

1-12-2013 SAT ???

15-12-2013 Kenya Xperience ???

29-12-2013 de Open Hof Groningen ???

TOTAAL € 4.224,52


JEUGDRAADTRI-AXY (YMCA)
Op vrijdagavond 11 oktober was het weer zover: we deden met de tieners van de Jeugdsoos (12+) mee aan de Tri-axY.

De Tri-axY is een evenement, waar we het opnemen tegen clubs uit de rest van het land.


Bij dit evenement moeten we opdrachten voltooien en vragen beantwoorden.
Met veel inzet zijn de kinderen bezig geweest met foto’s raden van pretparken, vragen beantwoorden over het eiland Malta, musicalliedjes raden (waar Myrthe van de Pol erg goed in bleek!).

Één van de opdrachten was om een echte band bij elkaar te krijgen.

Die bleek toch te moeilijk.

Een standaardopdracht elk jaar is de ruilopdracht: de kinderen gingen de straat op met een voorwerp: dit keer een zakje Skittles.

Dit voorwerp moesten ze zien te ruilen voor een ander voorwerp en het laatste voorwerp weer voor een ander voorwerp.

Je verdient per ruil een aantal punten.

We hebben een fijne avond gehad en zijn uiteindelijk met onze 281 punten 23e van de 27 clubs geworden (zie www.ymca.nl/activiteiten/39-uitslag-tri-axy-2013)
Gertjan Scholten

ZONDAG 10 NOVEMBER 2013 TIENERDIENST: MEER DAN OVERWINNAARS!
In het begin van 2013 hebben we met elkaar in de tienernevendienst gesproken over de kerkdienst.
Wat willen wij in de kerkdienst horen en zien. Er werd daarom besloten om eens een dienst te organiseren, zoals wij dat leuk vinden en waarvan we hopen, dat veel meer mensen van de gemeente het leuk vinden.
Wat zijn volgens ons ingrediënten voor een “tiener”dienst: Muziek (veel swingen), meer dynamiek. Een dominee, die niet op één plek staat, maar tussen de mensen in staat.
En een niet al te lange preek.
Maar vooral muziek.


Joost de Ruiter wist een goede band: de Huisband Ten Boer.
Zij organiseren ook thema-diensten.
We hebben gekozen voor het thema “Meer dan overwinnaars”.

Waarom? Iedereen -jong of ouder- kampt wel eens met problemen, zorgen. Groot of Klein. Op persoonlijk vlak, op school, werk of in de gemeente. Dan is geloven niet altijd makkelijk. Wat is er dan mooier dan dat je op God kunt bouwen en vertrouwen.

Dat je weet dat Hij altijd met je mee zal gaan op welke weg je ook gaat. Je bent dan dus meer dan een overwinnaar.
Iedereen mag zijn zoals hij of zij is. God blijft altijd van je houden.

Zondag 10 november 2013 was het dan zo ver. Een mooie volle kerk.


Ook een paar lege plekken. We denken dat deze mensen, de muziek misschien iets te hard vonden en daarom besloten hebben om niet te komen. Dat vinden we als jeugd wel erg jammer, want wij willen graag aan iedereen laten zien, hoe wij geloven en dat kunnen we niet alleen. Daar hebben we iedereen (ouders, maar ook gemeenteleden) bij nodig.

Het was een fijne en warme dienst.

De huisband van Ten Boer begeleidde de dienst met super mooie liederen en muziek. De opbouw van de dienst was prachtig. Eerst stil staan bij het lijden van Jezus en waarvoor Hij voor ons is gestorven. Dat je op Hem mag vertrouwen, hoe moeilijk het soms ook is.

Daarna een kindermoment voor de kleinsten. Maar al snel bleek dat ook wij en de ouderen dit lied leuk mee konden doen.

Joke, die twee keer een tienernevendienst heeft mee gedraaid om te luisteren naar wat de tieners over dit thema te vertellen hadden, wist dit tijdens haar overdenking perfect te verwoorden. Velen van ons herkenden een aantal zaken, die we hadden verteld. Als verrassing begon Joke niet beneden voor de preekstoel, maar stond ze boven en liep ze langzaam naar beneden. Dit maakte dat iedereen aandachtig luisterde.

Als afsluiting het prachtig gezongen Zegenlied en voor diegene, die nog niet aan de koffie toe waren, zong de band nog twee toegiften.


Een dienst om met een goed gevoel op terug te kijken en zeker voor herhaling vatbaar, als het aan ons ligt.

Wij hopen dat u net zo genoten heeft, zo als dat wij dat hebben gedaan.


Een lieve groet van de tieners en
de kids van de achtenzevendienst.ADVENTPROJECT 2013 START OP ZONDAG 8 DECEMBER 2013
Dit jaar zullen we het adventproject uit Bonnefooi volgen.

In de adventsperiode staan de vrouwen uit de geslachtlijst van Jezus, zoals Matteüs die heeft beschreven, centraal.

Tamar, Rachab, Ruth, Batseba en Maria zijn de vijf vrouwen, die we één voor één elke zondag zullen volgen. Kerstochtend zullen deze vijf vrouwen samen komen en sluiten we in een mooie dienst het project samen met de hele gemeente af.
De eerste adventzondag is 1 december. Dan is er dienst in de Damkerk
Ook hier zijn jullie van harte welkom.

Vanaf zondag 8 december zullen we starten met het adventproject in de Ontmoetingskerk.

We hopen jullie allemaal te zien.

Tot dan.


De leiding van de kindernevendienst.
ACTIVITEITEN KOMENDE TIJD
Zoals bekend organiseert de Jeugdraad voor de jeugd van de kerk diverse activiteiten. Hieronder vindt u de planning voor de komende tijd.

Voor diverse activiteiten hebben zich al vrijwilligers aangemeld om mee te helpen. Natuurlijk kunnen we altijd extra vrijwilligers gebruiken. Vorig jaar hebben zich al veel mensen opgeven om mee te helpen. Hartelijk dank! We zullen te zijner tijd een beroep doen op deze mensen.


Hebt u zich niet opgegeven maar wilt u de Jeugdraad helpen door u op te geven als vrijwilliger? Bedankt! Stuurt u dan een e-mail met daarin uw naam en de activiteit waarbij u wilt helpen. Dat kan naar Gertjan Scholten (gfjscholten@gmail.com) of Joost de Ruiter (deruiter.jh@gmail.com).datum

groepen

locatie

tijd

activiteit

zo 24-nov.

12+

Ontm.kerk

9:30

TND gaat niet door:

Laatste zondag kerkelijk jaarza 7-dec.

12+

Ontm.kerk

19:30 – 21:30

Jeugdsoos

zo 8-dec.

gr. 7 en 8

Damkerk

10:00

AZD

zo 15-dec.

12+

Ontm.kerk

9:30

TND

za 11-jan.

gr. 5 - 8
12+

Schaatsbaan
(Assen?)

13:30 – 17:30

Schaatsinstuif met eten

zo 12-jan.

gr. 7 en 8

Ontm.kerk

9:30

AZD

zo 19-jan.

12+

Ontm.kerk

9:30

TND


Gertjan Scholten


PASTORALERAAD

Op 29 oktober is er een pastoraleraad vergadering geweest.

Er is veel gesproken over de zieken in onze gemeente.

Het is soms erg zwaar voor de ouderlingen om daar bezoekjes te brengen, maar ze doen het met liefde.

Gelukkig hebben we Pastor Percy Kulk, die hen bij staat en het zelf ook erg druk heeft met de bezoekjes.

In de Bloemenstaete wordt elk jaar de zaterdag voor Kerst een zanguurtje gehouden, georganiseerd door vrijwilligers uit onze gemeente.

In St. Jozef is de voorbereiding van de kerstviering in volle gang.

Avondmaalsviering aldaar zal in januari plaatsvinden.


Bij het bloemenhuis Feenstra aan de Kleinemeersterstraat liggen nu ook kaartjes van de kerk, die met de bloemen mee kunnen naar gemeenteleden.
Van het ouderenpastoraat:

Joke Drent-Halma is de komende 4 weken druk bezig met het in kaart brengen van de bezoekjes, die de sectieassistenten doen.

Zij zijn erg actief en daar zijn we heel blij mee.

We proberen alle ouderen te bezoeken die wat extra aandacht nodig hebben.

Zo kan er een verdeling worden gemaakt met de ouderlingen van het ouderenpastoraat.
Op 28 november is er een gezamenlijke pastoraleraad met de ouderlingen van de Damkerk, om te kijken hoe wij dit in de nabije toekomst kunnen activeren.
Joke van der Veen.

BEROEPINGSCOMMISSIE
OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE DOMINEE (aflevering 1)
Onze in september uit 9 gemeenteleden samengestelde beroepingscommissie van de PKN wijkgemeenten Damkerk en Ontmoetingskerk is na de dienst van 27 oktober voorgesteld en werd met bemoedigend applaus door de kerkgangers begroet.

In het vorige nummer zijn onze namen bekend gemaakt en elders in dit blad staan ze wellicht nogmaals vermeld in een kerkenraadsverslag.


Op uitnodiging van ds Hommes en de beide kerkenraadsvoorzitters zijn we op 14 oktober bijeen gekomen om met elkaar kennis te maken en onze opdracht te ontvangen, met een flinke hoeveelheid nuttige en nodige informatie. Iedereen is vast van plan om er open en optimistisch mee aan het werk te gaan. Ook werd uitgesproken dat voortvarendheid om de procedure te starten belangrijk is, maar dat zorgvuldigheid van nog groter gewicht is. We hopen dat onze taak geen jaar hoeft te duren, maar we willen in zee kunnen gaan met een voorganger aan wie we de zeker niet eenvoudige en veel tact en ervaring vragende opdracht ten volle kunnen toevertrouwen om de verdere eenwording van onze beide gemeenten te ondersteunen en te stimuleren. Dat komt dan bij het ‘gewone’ werk als pastor en leraar! Als het wat langer zou duren voordat we zo’n geschikt iemand kunnen vinden, dan hopen we dat u daar begrip voor zult hebben!

Het is overigens een goede traditie en een kerkordelijke verplichting, dat ook vanuit de gemeente namen mogen worden doorgegeven van predikanten in het land die men de moeite waard vindt om eventueel te benaderen. Hierbij doen we een oproep om op deze wijze van uw betrokkenheid blijk te geven. Ondertekende brieven met de namen van predikanten kunnen vertrouwelijk, voorzien van argumenten,


worden gezonden naar, of afgegeven aan de voorzitter van de beroepingscommissie:

A. (Bram) Blaak, Vesta 25, 9602 NS Hoogezand.


Bram Blaak en Willem Faber hebben al aardig wat voorwerk verricht voor onze eerste echte werkbespreking op 30 oktober en we hopen dat we jullie in de volgende aflevering concreet gezette stappen kunnen meedelen.
Met vriendelijke groet, namens de beroepingscommissie,

Hanneke Keij.

VERBINDEN
‘Het midden van de kerk bestaat niet meer’, stelde ds. H. van der Sar als voorzitter van de raad van bestuur bij de opening van het academisch jaar aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU).

‘Orthodox, confessioneel, evangelisch, oecumenisch, vrijzinnig. Aan aanduidingen geen gebrek.’

Ik was blij met zijn uitspraak dat de breedte van de kerk vereist dat theologen zo worden opgeleid dat zij verbindingen kunnen leggen. En dat de kerk van de PThU mag verwachten dat deze een theologische oefenplaats is in verbinden. ‘Inhoud’ is het eerste thema, dat in de vorig jaar aanvaarde visienota van de Protestantse Kerk aan bod komt. Net als de handreiking: Spreken over God is het een keuze van de synode om het geloofsgesprek binnen de kerk te stimuleren.

Zonder inhoud vervaagt de kerk.


Je zou verwachten dat het binnen een kerk onnodig is om dit gesprek te stimuleren.

De inhoud van ons geloof, dat is immers het meest wezenlijke wat we delen? Toch ervaren veel kerkgangers schroom bij het spreken over wat zij geloven.

‘Er wordt niet zoveel meer geloofd in de kerk’, merkte laatst een betrokken kerklid op in de media.

Ik denk niet dat dat klopt. Ik denk niet dat voor kerkleden hun geloofsinhoud onbelangrijk is. Wel zie ik hoeveel moeite het mensen kost om er over te praten.

Angst voor het gebruik van al te grote woorden is veel kerkgangers niet vreemd.
In de kerk hebben we de tijd achter ons gelaten dat geloven grotendeels eenduidig leek en in enkele zinnen beleden kon worden.

We zijn ons tegenwoordig bewust van de verschillende gestalten, die het christelijk geloof kan nemen en van de verschillende taalvelden, waarin men zich kan uitdrukken.

Binnen de Protestantse Kerk in Nederland weten we dat we een veel- kleurige kerk zijn en proberen we respectvol met elkaar om te gaan.

Die erkenning van pluriformiteit hebben velen in onze kerk als bevrijding ervaren en als rijkdom.

Soms lijkt het er echter op dat de verworven rijkdom ook een nieuwe armoede ten gevolg heeft.

De erkenning van pluriformiteit heeft kerkgangers soms ook te voorzichtig gemaakt in de omgang met elkaar.

De wens om elkaar te respecteren is op veel plaats doorgeslagen naar een angst om elkaar te bevragen.
Voorzichtig zijn in het spreken over je geloof past ook goed in het huidige culturele klimaat. In onze samenleving is de pluriformiteit aan religies en levensovertuiging nog veel groter.

Ook daarin zoeken we naar een respectvolle omgang met elkaar.

Vaak wordt respect echter zo uitgelegd dat we elkaar ‘niet storen’, in plaats van dat we met belangstelling kennis nemen van elkaar.
Het zou een verrijking zijn als we binnen onze kerk onze veelkleurigheid zouden kunnen verbinden met echte belangstelling voor elkaar, juist ook als het gaat om wat geloven voor ons betekent.

Hier en daar wordt er geoefend met geloofsgesprekken, binnen gemeenten of in ontmoetingen op bovenplaatselijk niveau.

Met heldere spelregels: we luisteren, vragen door als ons iets niet helder is, maar bekritiseren elkaar niet met de bedoeling om de ander tot onze eigen overtuiging te bekeren.

Waar het zo gebeurt, blijkt vaak hoe het voor de deelnemers aan gesprekken verrijkend is.


‘Het midden van de kerk bestaat niet meer’.

Laten we in onze kerk en in onze samenleving proberen om de rijkdom van de vele geloofsgestalten, die we kennen, niet alleen te erkennen maar ook te benutten om onszelf eraan te spiegelen.

Vanuit het vertrouwen dat in de ontmoeting met anderen ook de Ander meer en meer in beeld komt.
(Uit kerkinformatie geschreven door Karin van den Broeke, preses van de generale synode)

Joke van der Veen.
BRANDPUNT
Zoals u waarschijnlijk wel weet, ben ik al weer een tijdje coördinator van Brandpunt. Ik moet zeggen dat ik dat met heel veel plezier doe, alhoewel het erg veel van mijn en Jans' vrije tijd vraagt. Daar moeten we nog een goede balans in vinden, maar dat gaat hopelijk goed komen.
De laatste tijd is er regelmatig een "feestje" of andere gelegenheid, waar ik gastvrouw mag zijn.

Mocht u een keer iets te vieren hebben, dan kunt u altijd bij ons terecht.

In de grote zaal of in het “bruin café”; het is allemaal mogelijk.

Ook voor hapjes of een maaltijd hebben wij verschillende arrangementen.

Vraagt u gerust naar de mogelijkheden.

"Ik wist niet dat dit hier allemaal kon", zijn woorden, die wij regelmatig horen.

Daaruit blijkt dus een beetje dat er meer mogelijk is dan je in eerste instantie zou denken. Ik spreek over "wij" omdat ik het zeker niet alleen kan.

Er is een aantal vrijwilligers, die het mogelijk maakt dat het allemaal draait op de doordeweekse dagen.

Zo is Roel Hartman meestal op de dinsdagavond in het gebouw te vinden.

Op de woensdagavond is er een aantal vrijwilligers actief, die er voor zorgen dat de heren van het mannenkoor hun natje en droogje op tijd krijgen.

Dit zijn Ineke en Abel, Karin en Jaap, Jan en Pauline, Theo en Jan.

Op diezelfde avond is er ook het piratenkoor en daar zorgen Evert en Wim voor de innerlijke mens.

Verder heb ik regelmatig hulp van José.

Ik noem deze mensen bewust even bij naam omdat ik heel blij ben met hun hulp en ik het fijn vind dat zij zich samen met mij willen inzetten voor Brandpunt.

Dat ons gebouw er altijd netjes bij ligt hebben we weer aan hele andere groep vrijwilligers te danken, nl. schoonmaaksters!!

Zoals u kunt lezen zijn er vele vrijwilligers actief in het Brandpunt.

Wanneer u/jij denkt: "dat lijkt mij ook wel iets" neem dan ook gerust een keer contact met mij op.

Vele handen maken licht werk!

Ik hoop dat Brandpunt een fijne ontmoetingsplaats wordt/blijft voor velen van ons.
Vriendelijke groet,

Greetje Hut.BROODNODIG
Mijn eerste bijdrage voor Samenspraak als bestuurslid van Broodnodig, dateert van vorig jaar december. Ik refereerde aan de gevallen sneeuw en de kerststollen.

We zijn dus een jaar verder en we hebben nu een echte najaarsstorm mogen beleven. Menige boom heeft het loodje moeten leggen. Ook bij mij in de tuin.

Niet erg hoor.
Weet u wat ik wel erg vind?

De penningmeester van BroodNodig kijkt voortdurend tegen de bodem van onze kas aan. Dat geeft hem en ons kopzorgen.

De Stichting BroodNodig heeft dus dringend geld nodig! Dat is broodnodig!

We hebben onze gezinnen om die reden al moeten korten.

De laatste twee collectes hebben gelukkig weer wat lucht gegeven.

Bedankt daarvoor, ook namens onze gezinnen, die zo dankbaar zijn voor hetgeen wij ze te bieden hebben.


Hebt u er wel eens aan gedacht om bv. maandelijks een bedrag aan ons over te maken.

Via een machtiging voor een automatische incasso heeft u er geen omkijken naar. Onze penningmeester Jan Rustenburg regelt dit graag met u.

Zijn telefoonnummer is 0598 – 707033.

Ik heb het net met hem geregeld. Mogen wij ook op u rekenen?

Giften zijn welkom op rekeningnummer 4675099 t.n.v. Stichting BroodNodig te Hoogezand-Sappemeer
Een hele fijne decembermaand gewenst,
namens Broodnodig,

Henk Bazuin.

SAT
De stichting Samen Aan Tafel heeft als doel om één keer per week een warme maaltijd te verstrekken aan mensen, die in een moeilijke financiële positie verkeren en daardoor in een sociaal isolement dreigen te raken of daar al in zitten.

De stichting heeft zich ten doel gesteld dit werk te doen vanuit het geloof. Jezus heeft ons nadrukkelijk opgedragen om oog te hebben voor onze medemens en deze te ondersteunen. Het is de bedoeling door onze daden te laten zien wat christen zijn is en wat dat voor ons betekent.

Iedere woensdag ontmoeten we momenteel zo rond de 80 gasten. Het geeft gezelligheid en (h)erkenning voor de gasten. We doen het met veel plezier. Door persoonlijke omstandigheden hebben een paar vrijwilligers helaas hun medewerking moeten beëindigen. We vinden het wenselijk, dat deze vacatures worden opgevuld.

Lijkt het je leuk? Meld je aan bij één van de onderstaande bestuursleden.


Ook breng ik graag het benefietdiner (met muzikale) omlijsting alvast onder uw aandacht.

Dit jaar bent u daarvoor van harte uitgenodigd op DV vrijdag 13 december.a.s.Let op berichtgeving in de media! U kunt zich natuurlijk ook bij ons aanmelden.

Bestuursleden:

G. Bijzet voorzitter 0598-323843

G. v.d Wiel vice voorzitter 0598-399492

A. v.d Leij secretaris 0598-321027

J. Klapwijk penn.meester 0598-323119 NL02 INGB 0007 9587 37

t.n.v. St.Samen aan Tafel

E. Akkerman alg. bestuurslid 0598-394540

K.J. Jansen alg.bestuurslid 0598-320372


Hartelijke groet,

Klaas Jan Jansen

LOKAAL LIEDBOEKNIEUWS (3)
Als u dit leest, is de eerste kennismaking met het nieuwe liedboek (7 november in de Ontmoetingskerk) alweer achter de rug (een verslag kunt u elders in deze Samenspraak vinden). We hopen dat u genoten hebt van de diversiteit aan liederen die we samen hebben gezongen. De kennismaking wordt voortgezet op zondag 1 december.

Dan zal in de Damkerk een zangdienst worden gehouden waarin we opnieuw uit de veelkleurige rijkdom van het nieuwe liedboek zullen putten. De Kantorij Kielwindeweer brengt onder leiding van dirigent Evert-Jan Krause enkele nieuwe liederen ten gehore. Zo leren we stapje voor stapje het liedboek kennen. Voorganger is ds. Hommes en de dienst begint om 10.00 uur. U/Jij bent van harte welkom.

Verder is Wim Lever met een groepje enthousiaste muzikanten bezig nieuw repertoire in te studeren. U/Jij zult hier zeker meer van horen.
Vanwege een herdruk worden de bestelde liedboeken niet eerder dan half november verwacht.
Namens de liedboekwerkgroep,

Jan Messchendorp

VERSLAG KENNISMAKING NIEUWE LIEDBOEK
Op 7 november vond in de Ontmoetingskerk een bijeenkomst plaats die in het teken stond van het nieuwe liedboek. Er waren ongeveer vijftig mensen aanwezig.

De avond werd geopend door Gert Hogendorf, voorzitter van de liedboekwerkgroep. Vervolgens gaf hij het woord (of eigenlijk vooral de muziek) aan Henk de Vries, kerkmusicus en organist uit Zuidbroek, die ons op inspirerende en enthousiaste wijze meevoerde op een ontdekkingstocht door de nieuwe bundel.

Henk was zelf bij de totstandkoming van het liedboek betrokken als lid van de werkgroep Liturgica (liturgische gezangen), een van de acht werkgroepen die zijn ingesteld om liederen te selecteren. Hij vertelde ons eerst iets over het hoe en waarom van het nieuwe liedboek. Het blijkt dat we zo om de veertig jaar toe zijn aan een actualisering van het repertoire (1938, 1973, 2013).

Omdat onze gemeenten de nieuwe bundel nog niet hebben ontvangen, maakten we voor het zingen gebruik van een boekje met veertig liederen dat een goed beeld verschaft van de veelkleurigheid van het liedboek. Onder begeleiding van piano en orgel gingen we met nieuwe én bekende liederen aan de slag. We hebben prachtige liederen gezongen waarvan sommige ritmisch vrij lastig waren, maar oefening baart kunst! Zoals een goed kerkmusicus betaamt, gaf Henk ons ook nuttige zangtechnische aanwijzingen. De aanwezigen waren zeer betrokken bij het hele gebeuren, waardoor een levendige wisselwerking met onze zangleider ontstond.


Het nieuwe liedboek is qua muziekgenres beduidend veelzijdiger dan de oude versie. Het bevat alle bestaande psalmen plus nieuwe bewerkingen daarvan en liederen uit diverse tradities, onder andere de Rooms-katholieke Kerk, Taizé en Iona.

De nieuwe bundel is thematisch opgebouwd: psalmen, cantica (Bijbelliederen, bijv. lofzang van Maria), Bijbelse vertelliederen (over een Bijbelverhaal), getijden van de dag, de eerste dag, getijden van het jaar, levensweg, samen leven. Henk gaf ook uitleg bij enkele liturgische termen, zoals antifoon, een soort refrein dat de omlijsting vormt van een psalm, waarbij een verbinding wordt gelegd tussen de psalm en het Nieuwe Testament.

Deze boeiende en leerzame avond werd door ondergetekende afgesloten met de voordracht van twee gedichten/gebeden uit het nieuwe liedboek. Naast het vocale repertoire staan er namelijk ook poëtische teksten in, die te gebruiken zijn bij diverse gelegenheden en op verschillende momenten van de dag, thematisch gerangschikt bij de desbetreffende liederen.
Jan Messchendorp

VROUWENGESPREKSGROEP NIET IN EIGEN KRACHT.
Ga je mee?
We gaan op bezoek bij Obadja, je weet wel: één van de zgn. kleine profeten in de Bijbel.

Hij leefde tussen de 6e en 3e eeuw voor Christus.

Het centrale thema in dit boek Obadja is het oordeel over het volk Edom, het broedervolk van Jacob, van het volk van God.

Lees voor Edom ook Esau, de broer van Jacob.

Het land en volk van Edom was oppermachtig in die tijd en heel belangrijk.

Een klein stapje verder en je kunt je wel verbeelden dat je iets groots bent.

Edom werd door Nebukadnesar in 605 v.Chr. onder Babylonisch bestuur geplaatst.

Als bondgenoten van de Babyloniërs waren de Edomieten betrokken bij de verwoesting van Jeruzalem in 586 v. Chr.

Het volk van Edom werd streng gestraft door God, omdat het geweld gebruikt heeft tegen Israël, het volk van Jacob; omdat ze toekeken hoe andere volken Jeruzalem binnentraden, de stad verwoestten en de bezittingen van het volk wegsleepten.

Ze keken toe. Erger nog, Edom deed zelfs mee!

Maar God kijkt niet rustig toe en laat zijn volk niet achteloos achter. God laat niet toe dat broeders elkaar vermoorden en verachten. God spreekt Zijn oordeel uit en het is afgelopen met Edom. Daarmee maakt God duidelijk dat Israël Zijn volk is en dat we ons er niet over mogen verheugen dat het gehaat en vernederd wordt

Hij heeft ons gemaakt om elkaar lief te hebben, zorg te dragen voor elkaar en naar elkaar om te zien. We weten dat Hij ons eeuwig liefheeft en voor ons zorgt in moeilijke maar ook in goede tijden. Hij heeft de wereld lief en ook mij!

Een troostvol profetenboek!
Onze volgende viering is de kerst bij Ria thuis, Hoofdstraat 57d.

In 2014 komen we op 7 januari bij elkaar in Brandpunt, onder voorzitterschap van Ria.

Jannie doet de notulen.

4 februari heeft Ineke de leiding

4 maart leidt Hotske het onderwerp voor ons in.

25 maart staat de vergadering onder leiding van Pien en Jannie.

15 april vieren we Pasen n.a.v. de Paasliturgie, zoals afgedrukt in “In Gesprek 2014”.
Namens alle Niek-leden en Gastleden,

Jannie Spijkman.


DAAR ZIT MUZIEK IN
Kerstconcert Chr. Mannenkoor “Prins Alexander”
Het Chr. Mannenkoor “Prins Alexander” organiseert op zondagmiddag 22 december een kerstconcert in de Ontmoetingskerk te Sappemeer, met medewerking van sopraan Judith Oosterhoff.

Verder werken Wim en Lysette Lever mee met accordeon en viool.

Eric Pots begeleidt het koor op piano.

De algehele leiding heeft dirigent Wiebe de Boer.

Er wordt u een zeer afwisselend programma aangeboden.
Aanvang 15.30 uur. Toegang € 5,00.
U bent van harte welkom!

Secretaris CMK “Prins Alexander”gerrit.de.vries@kpnplanet.nl
FELICITATIES

75 jaar e/o


december

2 B. Staal

2 D. Hogendorf - Jeuring

2 H.P. de Boer

3 T. Vegter - Noorlag

5 H.H. Sissing

6 A.J. Reinders - Toren

7 J. Smit

15 J.M. van der Deen

16 S. Westerhuis - Mulder

18 J. Top

21 T.J. Wilpstra

21 J. Winkler Prins

23 H. Kleijer

26 A. Westerhuis - de Jonge

27 E. Molema

27 A. Splinter - Meijer

27 A.L. Hulshof - v d Veen

28 W. Venhuizen

29 A. Bolwijn

31 M. Vinke - Reitzema


Alle genoemde en niet genoemde jarigen van harte gefeliciteerd!ROOSTER

1 dec.

9.30 uur
10.00uur

Damkerk

1e Advent


De Burcht

ds.J.Hommes

Ds.M.L.HopInv. Herv

Dhr.


J.Tamme-ling

Inv.HervInv. Herv.


8 dec.

9.30 uur

10.00


Ontmoetings–kerk

1e coll.t.b.v. de

Kerk

2e Advent


De Burcht


Dhr.B.Lever
Ds.

F.Iwema-SchipperWim van Veelen

Dhr.


J.Tamme-ling

1t/m4 Sanne en Annemarieke
5t/m8 Marjan

Marieke & Wim

15 dec.

9.30 uur
10.00 uur

Ontmoetings–kerk
1e coll.t.b.v. de

Diaconie


3e Advent
De Burcht


Pastor

E.Vroom
Ds.

G.de Klein


Gert Hogendorf
Jannie Spijkman

1t/m4 Nelleke en Mariëlle
5t/m8 Corianne

Muriël, Daniëlle en Anne-marieke

22 dec.

9.30 uur

9.30 uur
10.00 uurOntmoetings–kerk

1e coll.t.b.v. de

Kerk

4e Advent


Tienerdienst

De BurchtDrs.

H.Hoekstra


Ds.


F.Iwema-Schipper

Ria Schipper

Mevr.


B.Ritzema

1t/m4 Trudy
5t/m8 Antje

Joost en MoniqueTinet, Wieke en Sanne

24 dec.

22.00 uur

Ontmoetings-kerk

1e coll.t.b.v. deDiaconie -Bijz.doel
Kerstnacht-dienst

Ds.

M.de JagerJuliana25 dec.

10.00 uur
10.00 uur

Ontmoetings –kerk

1e coll.t.b.v.Kinderen in de knel

Kerstmorgen
De Burcht

Ds.M.Schut

Drs.T.Schee-res-FeitsmaJannie Spijkman
Mevr.

B.Ritzema


iedereen


29 dec.

9.30 uur

10.00 uurOntmoetings –kerk
1e coll.t.b.v. de

Diaconie
De BurchtDs.

J.Ridderbos

Dhr.

T.J.SikkensGert Hogendorf

Dhr.


J.Tamme-ling

1t/m4 Marieke

5t/m8 NienkeAkke & Christel31 dec.

19.00uur

Ontmoetings –kerk

1e coll.t.b.v.de

Kerk

Gez.


Oudejaarsdienst

Pastor

E.Vroom


Wim van Veelen

AGENDA
PASSAGE

Chr. maatschappelijke vrouwenbeweging

Belangstellenden zijn van harte welkom

Bent u geïnteresseerd? Bel dan PR-vrouw: E. Noordhoek-Bolt. Tel. 321899.

10 dec. adventsviering.
PCOB

Namens de PCOB nodigt het bestuur alle leden uit voor de ledenbijeenkomst op dinsdag 22 oktober 2013 om 14.15 uur in de Vonkzaal achter de Damkerk te Hoogezand.


Entree € 1,50 voor koffie/thee.
Programma:

1 Opening.

2 Mededelingen.

3 Pauze.


4 Spreekster,mevr. Grasmeijer over "Het luisterend oor".

5 Pauze.


6 Vervolg mevr. Grasmeijer.

7 Sluiting.


Met vriendelijke groet,

Mevr. H.Kuiper-Jongman

Secr, PCOB afd, Hoogezand-Sappemeer.


KOPIJ SAMENSPRAAK
Het inleveren van de kopij voor de eerstvolgende Samenspraak kan t/m 8 DEC

Kalkwijk 81 Mina Dodde 391760 (e-mail: minadodde@planet.nl)

Acacialaan 24 Harry v.d. Veen 325881 (e-mail: h.veenborg@gmail.com)

B. v Royenstraat O 83 Jan Rustenburg 707033 (e-mail: jj.rustenburg@hccnet.nl)


Informatie omtrent het ontvangen van Samenspraak in een GROOT LETTERTYPE bij

Paul Redelaar 320878
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina