Van Den Hoeven KarenDovnload 328.91 Kb.
Pagina1/9
Datum25.08.2016
Grootte328.91 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Woord vooraf


Graag zou ik van deze pagina gebruik maken om iedereen die mij geholpen heeft bij het voltooien van deze studies en de realisatie van deze thesis te bedanken.
Eerst en vooral wil ik mijn ouders bedanken voor de steun, zowel financieel als moreel, gedurende mijn studies in Gent, die zes jaar duurden. Zonder hun vertrouwen in mijn persoon zou ik nooit zover gekomen zijn als waar ik nu sta.
Ik dank ook al de professoren die mij gevormd hebben gedurende deze vijf jaar durende studie. De gedrevenheid, oprechtheid en de energie van sommigen dwingen respect af en lieten een grote indruk op mij na.
Voor het realiseren van dit eindwerk wil ik mijn promotor Prof. dr. ir. Stefaan Werbrouck bedanken. Zowel omdat ik een thesis kon schrijven over een actueel onderwerp, als voor de tips, de begeleiding en de ideeën die mij hielpen dit eindwerk te realiseren evenals voor het begrip en geduld dat hij voor mij kon opbrengen.
Een extra woord van dank gaat uit naar dr. ir. Els Palmans voor het grondige nazicht, de tips voor de lay-out van deze thesis en de steun die ik van haar kreeg.
Verder dank ik ook de andere leden van mijn leescommissie: Prof. dr. ir. Geert Haesaert en Prof. dr. ir. Omer Mekers.
Verder zou ik ook nog graag een woordje van dank willen wijden aan mijn vrienden die mij geholpen hebben het verlies van Dieter te verwerken.
Ook mijn LILA –vrienden en de vrienden van Student Aid wil ik bedanken voor hun steun en de gedenkwaardige momenten die ze mij schonken. In deze verenigingen heb ik gedurende deze vijf jaar het meeste geleerd over samenwerken met andere mensen en wat échte vriendschap betekent.

En last but not least, wil ik mijn vriend, Stefaan, bedanken voor de nuttige tips en de hulp bij het realiseren van dit eindwerk.

Van Den Hoeven Karen

Werken, september 2003


Inhoudsopgave

Woord vooraf 1

Inhoudsopgave 2

Inleiding 8

9

9

Hoofdstuk 1:


De Petunia 10


1.1 Inleiding 10

1.2 Herkomst en huidige rassen 11

1.3 Botanische beschrijving 12

1.4 De teelt van Petunia 12

Hoofdstuk 2: 13

Agrobacterium tumefaciens 13

2.1 Inleiding 13

2.1.1 Het werkingsmechanisme van de bacterie 152.1.2 Het infectieproces 16

I.Bacteriële kolonisatie 16

II.Inductie van het bacteriële virulentie systeem 16

III.T-DNA transfer 17

IV.Integratie van het T-DNA in het plantengenoom 17

2.1.3 Het gebruik van A. tumefaciens bij de transformatie van planten 19

2.2. De selectie van transformanten 21

2.2.1 De selectiesystemen 21

2.2.2 De merker- of reportergenen 24

2.3 Leaf disk transformatie 25

Hoofdstuk 3:
Cytokininen en de ontwikkeling van planten 27


3.1 Inleiding 27

3.2 Enkele cytokininen 28

3.2.1 Kinetine 28

3.2.2 Zeatine 28

3.2.3 Benzyladenine (BA) 29

3.3 Rol van cytokininen bij de celdeling 29

3.3.1 Inleiding 29

3.3.2 Celcyclus 29

30

3.3.3 Invloed van de cytokininen op de S-fase 32

3.4 Rol van cytokininen in de plantenontwikkeling 34

3.4.1 Kieming bij zaden 34

3.4.2 De novo scheutvorming 34

3.4.3 Doorschieten van knoppen bij apicale dominantie 35

3.4.4 Uitzetting van de bladeren 37

3.4.5 Generatieve ontwikkeling 37

3.4.6 Het uitstellen van de senescentie 38

Hoofdstuk 4:


Metabolisme van cytokininen 41

4.1 Inleiding 41

4.2 Chemische diversiteit van de metabolieten van cytokininen 42

4.2.1 Modificatie van de purinering (figuur 32) 42

4.2.1.1 Wisselwerking tussen base, riboside en nucleotide vormen 42

4.2.1.2 Glycolyse 42

4.2.1.3 N-alanine derivaten 42

4.2.2 Modificatie van de zijketen (figuur 33) 43

4.2.2.1 Zijketen reductie 44

4.2.2.2 Scheiden van de zijketens 44

4.3 Metabolische verschillen tussen plantensoorten 44

4.4 Verschillen tussen plantendelen 454.5 Variaties gedurende de ontwikkeling 45

4.6 Synthese van cytokininen 45

Hoofdstuk 5:


Transgene planten en werking cytokininen 48


5.1 Inleiding 48

5.2 Complicaties bij transformatie met ipt–gen 49

5.2.1 Verwerven van IPT-gen 49

5.2.2 Transformatie met het IPT–gen 495.3 Gevolgen van het inbouwen van een IPT–gen 50

5.4 Enkele planten getransformeerd met het IPT-gen 52

5.4.1 Nicotiana tabacum (tabaksplant) 52

5.4.2 Solanum tuberosum (aardappel) 53

5.4.3 Arabidopsis thaliana 54

Hoofdstuk 6: 56

Algemene materialen en methoden 56

6.1 Het plantenmateriaal 56

6.1.1 Inleiding 56

6.1.2 Sterilisatie van Petunia-zaden 56

6.1.3. Ontwikkeling van de Petunia-zaden 56

6.1.4 De in vitro stock van Petunia 56

6.2 Agrobacterium tumefaciens 57

6.2.1 De Agrobacterium-constructen 57

6.2.2 Een bacteriecultuur van Agrobacterium creëren in vloeibaar medium 58

6.3. Leaf disk transformatie 59

6.3.1 De bladschijfjes 59

6.3.2 De infectie 59

6.3.3 De co-cultivatie 59

6.3.4 De selectie 59

6.3.5 De regeneratie 60

6.4. Beschrijving van de gebruikte media 60

6.4.1 Het General Stock medium 60

6.4.2 Het YEB-Medium 63

6.4.3 Het vloeibaar en vast callus-inducerend medium 63

6.4.4 Het vast scheut-inducerend medium 64

Hoofdstuk 7:


Experimenten: Transformatie van Petunia met het IPT- gen 67

7.1 Transformatieproef I 67

7.1.1 Doel 67

7.1.2 Proefopzet 67

7.1.3 Resultaten 67

7.1.4 Besluit 67

7.2 Transformatieproef II 68

7.2.1 Doel 68

7.2.2 Proefopzet 68

7.2.3 Resultaten 68

7.2.4 Besluit 69

7.3 transformatieproef III 69

7.3.1 Doel 69

7.3.2 Proefopzet 70

7.3.3 Resultaten 70

7.3.4 Besluit 71Besluit 72

Referenties 73
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina