Van: Dijksma S. Verzonden: donderdag 8 september 2011 22: 14 AanDovnload 11.44 Kb.
Datum16.08.2016
Grootte11.44 Kb.
Van: Dijksma S.
Verzonden: donderdag 8 september 2011 22:14
Aan: Franke M.C.T.M.
Onderwerp: Re: Uitstel van behandeling van de Aanbestedingswet
Ik wil het wel graag bespreken. Heb twee verzoeken aan de minister. 

Met vriendelijke groet,


Sharon Dijksma

Tweede Kamerlid PvdA.  


Op 8 sep 2011 om 16:21 heeft "Franke M.C.T.M." <M.Franke@tweedekamer.nl> het volgende geschreven:\

Geachte heer Koppejan,

 

Nu de plenaire behandeling van de Aanbestedingswet niet volgende week, maar later door de Griffie zal worden ingepland, ga ik ervan uit dat agendering van dit punt op de agenda van de procedurevergadering van de VC ELI a.s. dinsdag niet meer nodig is. Indien dat wel het geval is verneem ik dat graag en zal ik uw verzoek als rondvraagpunt aan de agenda van de procedurevergadering (achteraf) toevoegen en via de mail aan de leden verspreiden. 

Ik verneem graag uw reactie.

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Drs. Michèle FrankeGriffier van de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI)

Tweede Kamer der Staten-Generaal

 

T. +31 (0)70 - 318 2042M. + 31 (0)6- 1830 5753

F. +31 (0)70 - 318 3443

E-mail: m.franke@tweedekamer.nl

 

  

_____________________________________________


Van: Kipp L.
Verzonden: donderdag 8 september 2011 16:18
Aan: Koppejan A.J.; Franke M.C.T.M.
CC: Dijksma S.; Ziengs E.; Bemmel van J.; Commissie ELI; Gesthuizen S.M.J.G.
Onderwerp: RE: Uitstel van behandeling van de Aanbestedingswet

 

Beste Ad, 

Zojuist heeft ook de SP laten weten uitstel op prijs te stellen.

Volledigheidshalve wil ik nog wel even laten weten dat ik vanzelfsprekend mijn best doe, maar behandeling op korte termijn niet kan garanderen.

Voor wat betreft agendering op de procedurevergadering van de commissie EL&I: het wetsvoorstel is reeds aangemeld voor plenaire behandeling en blijft dat ook, tenzij de commissie tot een nieuwe (of aanvullende) procedure besluit.

 

met vriendelijke groet, Linda Kipp 

 

L.A. (Linda) Kipp


Plv. hoofd Griffie/Bureau Wetgeving
 
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
tel 070 3182231 of mobiel 06 18595700 
fax 070 3182234 
 

 

 _____________________________________________
Van: Koppejan A.J.
Verzonden: donderdag 8 september 2011 16:01
Aan: Kipp L.; Franke M.C.T.M.
CC: Dijksma S.; Ziengs E.; Bemmel van J.; Commissie ELI
Onderwerp: Uitstel van behandeling van de Aanbestedingswet
Urgentie: Hoog

 

Beste Linda en Michèlle, 

Mede namens PVV en PvdA verzoeken wij om de Aanbestedingswet nog niet volgende week op de plenaire agenda te zetten. Daarvoor zijn verschillende redenen. Deze week hebben er diverse gesprekken plaatsgevonden met vertegenwoordigers van belanghebbende ondernemers die aanleiding kunnen geven tot het formuleren van amendementen. Daarnaast heeft de PvdA ook nog vragen aan de minister over de betekenis van voorgenomen Europese regelgeving voor het nu voorliggende wetsvoorstel.

 

Graag zouden wij de behandeling van de Aanbestedingswet ter bespreking op de agenda willen hebben van de procedurevergadering van de Vaste Kamercommissie van El&I, aanstaande dinsdag. We willen de Aanbestedingswet wel zo spoedig mogelijk plenair behandelen, maar nog niet komende week. 

Met vriendelijke groet,


Ad Koppejan

Lid van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal
voor het CDA

Plein 2


Postbus 20018

2500 EA Den Haag

T 070 3182587

E a.koppejan@tweedekamer.nlW www.adkoppejan.nl

Twitter: @adkoppejan
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina