Van: Spijk van M. Verzonden: vrijdag 28 januari 2011 12: 23 AanDovnload 10.23 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte10.23 Kb.
Van: Spijk van M.
Verzonden: vrijdag 28 januari 2011 12:23
Aan: Commissie ELI
Onderwerp: RE: [PROCEDUREVOORSTEL] Verzoek bijzondere procudure
 

Aan de voorzitter van de vkc EL en I,

 

Het lid Koopmans wil u verzoeken as dinsdag een extra procedurevergadering uit te schrijven. De voorkeur van het lid Koopmans gaat uit naar een commissieactiviteit met de daarbijhorende voorbereidingen en procedures en niet naar een "bijzondere procedure". 

Met vriendelijke groet,

 

Mona van Spijk namens Ger Koopmans 

------------------------------Mona van Spijk

Beleidsmedewerker ELI landbouw CDA-Tweede-Kamerfractie

Postbus 20018

2500 EA Den Haag

tel.  070-3182542 / 06-22245650

 

 Van: Commissie ELI
Verzonden: vrijdag 28 januari 2011 12:13
Aan: TK-GRI-DCO-Commissie-ELI
Onderwerp: RE: [PROCEDUREVOORSTEL] Verzoek bijzondere procudure

Geachte leden en plv. leden van de vc voor LNV,

 

Op het verzoek tot het houden van een bijzondere procedure heeft geen van u bezwaar aangetekend. De fracties van de VVD en PVV hebben laten weten geen behoefte te hebben aan een gesprek, de fractie van het CDA heeft laten weten open te staan voor een commissieactiviteit. 

De bijzondere procedure zal gepland worden op donderdag 3 februari a.s.. Over het tijdstip wordt u nader geïnformeerd.

 

Omdat bij velen van u de vraag is gerezen waarom u verzocht wordt zich uit te spreken over het houden van een bijzondere procedure, doe ik u hierbij aanvullende informatie uit het Handboek Griffier toekomen: 

Indien een commissie een organisatie of een bepaalde persoon niet officieel als commissie wil of kan ontvangen, kan de betreffende organisatie of persoon door een of meer leden van de commissie in een “bijzondere procedure” worden ontvangen. Hiertoe wordt in een procedurevergadering besloten. Het verzoek daartoe dient te worden onderbouwd, bijvoorbeeld in een brief van een of meer commissieleden. In zo’n geval nodigt het betreffende lid andere leden van de commissie uit om bij het gesprek aanwezig te zijn. Een en ander maakt deze bijeenkomst geen officiële commissieactiviteit, hoewel de staf van de commissie wel zorgt voor de verspreiding van de convocatie en andere stukken, voor de reservering van een zaal en voor de ondersteuning tijdens de vergadering. De vergadering wordt doorgaans voorgezeten door het lid dat de gesprekspartner(s) heeft uitgenodigd. Er wordt geen verslag gemaakt van een bijzondere procedure.

 

Een bijzondere procedure komt als activiteit in Parlis te staan. Op het geplande tijdstip kan geen andere commissieactiviteit plaatsvinden, vandaar dat altijd het akkoord van de overige leden van de commissie wordt verzocht, wat doorgaans geen probleem oplevert. 

Met vriendelijke groet,

 

Monique Peen 

Drs. Monique Peen

Adjunct-griffier vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Tweede Kamer der Staten Generaal

 

T. +31 (0)70 - 318 2026M. + 31 (0)6- 1830 5808

F. +31 (0)70 - 318 3443E-mail: m.peen@tweedekamer.nl

 De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina