Van: Tawheed Wal Jihaad (Oorspronkelijk bericht) Verzonden: 21-1-2005 19: 20Dovnload 234.07 Kb.
Pagina1/4
Datum26.08.2016
Grootte234.07 Kb.
  1   2   3   4
Van: _Tawheed_Wal_Jihaad (Oorspronkelijk bericht)
Verzonden: 21-1-2005 19:20

kijk naar datgene waar diegenen in de frontlinies op zijn,want de waarheid is met hen

In dezer dagen, met al de fitnaah die rondom de wereld gebeurt, horen wij veel over wat verschillende geleerden/de "geleerden" betreffende de regels van de Jihaad zeggen , en zij geven hun adviezen betreffende wat Jihaad is en wat geen Jihaad is.

al-imaam Ibn Taymeeyah (Rahimahullaah) zegt betreffende die geleerden:


قال بن تيمية رحمه الله تعالى : (والواجب أن يعتبر في أمور الجهاد برأي أهل الدين الصحيح الذين لهم خبرة بما عليه أهل الدنيا , دون أهل الدنيا الذين يغلب عليهم النظر في ظاهر الدين فلا يؤخذ برأيهم , ولا برأي أهل الدين الذين لا خبرة لهم في الدنيا ) المستدرك لابن قاسم (3/220)

De verplichting betreffende kwesties van Jihaad is het rekening houden met het advies van de mensen van de correcte Deen, die ervaring in Dunyaa hebben. Het advies van de mensen van Dunyaa die neigen oppervlakkig naar de Deen te kijken, of de mensen van Deen die geen ervaring in Dunyaa hebben, wordt niet gevolgd."


[ al-mustadrak 3alaa Majmoo3 al-fataawaa (220/3) die door Ibn Qaasim wordt gecompileerd ]

Ibn Taymeeyah bedoelt dat de mensen die begrip hebben van de Jihaad , zoals goede geleerden met oprechtheid (goede en oprecht betekent dus niet overheidsgeleerden) maar die geen betrekkingen hebben met de Mujaahideen noch ervaring met de Jihaad, niet over deze Jihaad kwesties gevraagd zouden moeten worden.

Deze fatwa wordt ook gevonden in al-fataawaa al-kubra, de laatste volume (nr. 5):

"En zij die over de kwesties van Jihaad worden gevraagd zijn die mensen van correcte,oprechte godsdienst en die weten waar de mensen van de dunya op zijn, en zij moeten niet worden gevraagd, zij die slechts de oppervlakkigheid van teksten bekijken, en zij moeten niet diegene vragen die correcte en oprechte godsdienst hebben, maar zich niet bewust zijn van waar de mensen van de dunya op zijn."

[ Al-Fatawa al-kubraa, en dit wordt genomen uit pagina 51 van fil-Jihaad fiqh-wajtihaad van Shaykh ' Abdullah ' Azzam ]

Dit is vanwege de leiding die de Mujahideen hebben, zoals Ibn ul-qayyim en Ibn Taymiyaah hebben vermeld:

Ibn ul-qayyim zegt:

"De Mujahideen en de mensen van de frontlinies zijn de geleide mensen, dus als de adviezen verschillen, en de wegen leiden af, wordt de leiding getrokken door hen bij het volgen van wat zij zeggen en het houden aan hun adviezen. De mensen van de Jihaad hebben de leiding en leggen de waarheid en werkelijkheid aan de dag, dit wordt niet gevonden buiten de mensen van Mujaahadah; en het wordt niet gevonden in hen die [ slechts ] Jihaad van de wensen en Satan doen, want niemand is in de Jihaad van de externe vijand succesvol behalve degene die de interne vijand heeft verslagen. En van hier heeft onze Meester, moge Hij geprezen zijn de leiding aan de Jihaad verbonden, dus de meest complete mensen in leiding, zijn degenen van de grootste Jihaad, en wie dan ook de Jihaad verlaat faalt op leiding in overeenstemming met hoe weinig hij ervan heeft verricht ".

[ al-fawaa`id, pagina 59.]

Ibn Taymeeyah zegt:

"Jihaad leidt noodzakelijk tot leiding, welke alle kennis omvat, zoals Allaah’s gezegde laat zien : { En degenen die omwille van Ons strijden, die zullen Wij zeker Leiding schenken op Onze wegen. En voorwaar, Allah is zeker met de weldoeners. } dus leid Hij in al Zijn Wegen, degene die Jihaad op de weg van Allah doet. Om deze reden hebben de twee Imaams Ibn al-mubaarak en Ahmad bin Hanbal, evenals anderen, gezegd, ' Als de mensen over een kwestie verschillen, kijk dan naar datgene waar diegenen in de frontlinies op zijn, want de waarheid is met hen, omdat Allaah zegt, { En degenen die omwille van Ons strijden, die zullen Wij zeker Leiding schenken op Onze wegen. En voorwaar, Allah is zeker met de weldoeners...} [ Soorah al-'Ankaboot v. 69 ] ' " [ Majmoo ' al-fataawaa 28/442 ]

Uit: NLBoeken@groups.msn.com

Van: 7879Abdel (Oorspronkelijk bericht)
Verzonden: 6-1-2005 22:13

Er zijn bepaalde landen waar men een complete training voor de Jihad kan volgen. Wij zijn echter niet in de positie om u daar informatie over te geven. Neem anders contact op met mensen die u kunt vertrouwen en die wat meer over dit onderwerp weten. Als u rechtvaardig bent met Allah de Alwetende zal Hij u de weg naar wat u wilt verrichten laten zien."En brengt wat jullie kunnen aan macht bij elkaar, om hen mee te bevechten, waaronder strijdrossen om daarmee de vijanden van Allah en jullie vijanden angst aan te jagen, en ook anderen die jullie niet kennen (en) die Allah wel kent. En wat jullie ook aan bijdragen uitgeven op de weg van Allah, Hij zal jullie volledig vergoeden. En jullie zal geen onrecht worden aangedaan." [Vertaling van de Koran 8:60]

Uit: NLBoeken@groups.msn.com

Van: _Tawheed_Wal_Jihaad (Oorspronkelijk bericht)
Verzonden: 9-12-2004 16:54

Sterven als moslims is beter dan verder leven als kafir 

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

Assalaamoe alaikoem warahmatoellahi wabarakatoeh beste broeders en zusters,

De Profeet vrede zijt met hem, heeft bij zijn terugkeer van de slag van Al-Ahzab gezegd,

"Nu is de tijd voor ons aangebroken om hun aan te vallen, en zij zullen ons niet langer aanvallen. Van nu af aan zijn wij degenen die naar hun toe uitrukken. (overgeleverd door Bughari.)

Onze tactiek.

Het is algemeen bekent dat de aanval vaak de beste verdediging is. Wij moeten vandaag de dag ook niet verwachten dat Amerika en haar bondgenoten op Iraakse en Afghaanse bodem verslagen zullen worden.

Ons grootste probleem is dat deze oorlogen op islamitische grondgebied gevoerd worden. Doormiddel van grootschalige bombardementen vanuit de lucht riskeren de Amerikanen en hun bondgenoten weinig mensen levens, en zijn het de moslims die veel levens (vooral burgers) verliezen.

Als wij de strijd naar hun eigen grondgebied brengen, mogen zij van ons bombarderen wat ze willen. Dit zullen zij natuurlijk niet doen, aangezien zij hun eigen burgers zouden raken. Dit zou al hun geavanceerde wapens in een klap totaal nutteloos maken.

In Nederland leven circa 1,3 miljoen moslims. Een redelijke percentage, net zoals in Duitsland, België, Luxemburg, Frankrijk, Spanje, Engeland en Amerika.

Wij begrijpen natuurlijk wel dat de meeste moslims niet echt veel zullen bijdragen aan de strijd, maar laten we ervan uit gaan dat 1% bereid zou zijn om de wapens op te pakken. 1% van 1,3 miljoen is toch 13.000 man. Als wij gaan kijken wat 19 man hebben aangericht op 11 September, dan zullen wij begrijpen dat we met 13.000 man veel kunnen bereiken.

Bovendien hoeft er nu nog maar weinig te gebeuren of er zal een heksenjacht op de moslims ingezet worden. Zij zullen natuurlijk elk persoon met zwart haar, vooral Marokkanen en Turken, als moslim en kwaaddoeners gaan zien. Dit zal een grote deel van deze groep onze kant op jagen.

Uiteindelijk zal dit toch beter zijn voor deze mensen. Sterven als moslims is immers beter dan verder leven zonder Islam!

Opereren in een groep.

Net zoals salaat, is ook jihaad een vorm van aanbidding, dat in een groep verricht word. Wij moeten onszelf ook zien als een onderdeel van een grote groep. Wanneer wij de vijand op eigen bodem kunnen verzwakken, zullen onze troepen in Afghanistan, Irak en andere landen makkelijker kunnen doorstoten, en de vlag van "La ilaha illa Allah" kunnen opheisen.

Hij is het Die Zijn Boodschapper heeft gezonden met de leiding en de ware godsdienst om deze te doen zegevieren boven alle godsdiensten, ook al hebben de afgodsdienaren er een afkeer van. (koran hoofdstuk 9 vers 33)

Moslims die nog gevoelens van loyaliteit voor de koeffar koesteren moeten een voorbeeld nemen aan onze profeet Moessa (as) nemen. Moessa (as) is grootgebracht in het paleis van de farao. Ondanks dat hij als een prins is grootgebracht, wat je van ons niet kan zeggen, is hij tegen de onderdrukkingen van de Farao in opstand gekomen. Allah heeft zelfs gewild dat Moessa (as) oorzaak zou zijn voor de vernietiging van de farao.

Dat wij in het westen zo goed zijn opgevangen, neemt niet weg dat het onderdrukkers zijn van andere volkeren, en dat ze de wereld willen overheersen. Wij moeten goed begrijpen dat deze mensen miljoenen moslims hebben vermoord, en dan heb ik het alleen over het recente verleden.

Zij beraamden plannen, en Allah beraamde plannen.

De Amerikanen hebben als geen ander ingezien hoe belangrijk het is om troepen te hebben klaar staan in andere delen van de wereld.

Amerika heeft nu in meer dan tweederde van alle landen in de wereld troepen gestationeerd. Tegelijkertijd kunnen we getuigen van een explosieve toename van de islam de afgelopen decennia.  Deze groei is overal in de wereld merkbaar. In Nederland is het aantal moslims in acht jaar tijd van 800.000 naar 1.3 miljoen menen gestegen

Dus zij beraamden plannen, en Allah beraamde plannen.

Wanneer de heilige maanden voorbij zijn, doodt dan de afgodendienaren WAAR GIJ HEN OOK VINDT en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag. Maar als zij berouw hebben en het gebed houden en de Zakaat betalen, laat hun weg dan vrij. Voorzeker, Allah is Vergevensgezind, Genadevol. (Qoraan hfst9 vers5)

O, gij die gelooft, bestrijdt de ongelovigen DIE IN UW NABIJHEID ZIJN en laat hen hardheid in u vinden en weet, dat Allah met de godvruchtigen is.(Qoran hfst9 vers123)

Uit: NLBoeken@groups.msn.com

Van: Abu_Oubaydah (Oorspronkelijk bericht)
Verzonden: 26-12-2004 20:01

De Joden.

"O, gij die gelooft, neemt de Joden en de Christenen niet tot vrienden. Zij zijn elkanders vrienden. En wie uwer hen tot vrienden neemt, is inderdaad één hunner. Voorwaar, Allah leidt het overtredende volk niet." (Maidah:51)

"Waarlijk, gij zult de Joden en de afgodendienaren het meest vijandig jegens de gelovigen vinden." (Maidah:82)


"Zij kunnen u niet schaden, alleen enige moeilijkheid bezorgen en als zij tegen u vechten zullen zij u spoedig hun rug tonen. Dan zullen zij niet worden geholpen." (al-'Imran:111)

Overgeleverd van Abdullah ibn Umar, dat Allah's boodschapper heeft gezegd: "Jullie (moslims) zullen de Joden bevechten, totdat sommigen van hun zich achter stenen (rotsen) zullen verstoppen. De stenen zullen hun verraden door te zeggen, "O Abdullah! (dienaar van Allah), er is een Jood achter mij, dus DOOD HEM". (Sahih Bukhari, p 410)

Abu Huraira (ra) heeft gezegd, "Terwijl wij in de moskee zaten, kwam de Profeet (saw) naar buiten en zei, "Kom op naar de Joden". Dus gingen wij naar buiten met hem en kwamen bij het huis waar zij hun geschriften lezen, en de Profeet (saw) stond op en zei, "Als jullie Joden de Islam accepteren zullen jullie veiliggesteld worden. Weet dat het land aan Allah en Zijn Boodschapper toebehoort, en ik heb me voorgenomen om jullie te verdrijven uit dit land; dus als iemand van jullie bezittingen heeft (die hij niet mee kan nemen) moet hij dit verkopen." (Sahih Bukhari p 449, Sahih Muslim p 94)

Dit is de behandeling van de Joden door de Profeet van Allah, De Schepper van het universum.

De Profeet (saw) maakte in de moskee duidelijk, "Als iemand enige twijfel heeft over iets moet hij om een du'a vragen". Er is overleverd dat iemand opstond en zei, "O boodschapper van Allah! Ik ben een laffaard, en een patient van teveel aan slaap. "De profeet (saw) maakte du'a voor hem. Fadal (ra) zegt, "We zagen hem later, en niemand was zo dapper als hij."

Overleverd door Amar bin Maymun al-Awdi, Sa'd leerde altijd zijn zonen de volgende woorden zoals een leraar zijn studenten de vaardigheid van het schrijven leerde, en zei altijd: De boodschapper van Allah (saw) zocht altijd toevlucht bij Allah hiertegen (de kwaadheden) aan het einde van elk gebed."O Allah! Ik zoek bij U toevlucht tegen lafheid, en ik zoek toevlucht bij U tegen de beproevingen van het wereldse leven en ik zoek toevlucht bij U tegen de straf van het graf" (Sahih Bukhari p 396)

Uit: NLMaroc@groups.msn.com

Van: _Tawheed_Wal_Jihaad (Oorspronkelijk bericht)
Verzonden: 19-11-2004 19:26

Jihad tegen joden en kruisvaarders

 

Verklaring van het Wereld Islamitische Front, 23 februari 1998 

Sjeik Osama bin Mohammed bin Laden, Ayman al-Zawahiri, emir van de Jihad Groep in Egypte, Aboe Yasir Rifaí Ahmad Taha, Egyptische Islamitische Groep, sjeik Mir Hamzah, secretaris van de Jamiat-oel-Oelema-e-Pakistan, Fazloer Rahman, emir van de Jihad Beweging in Bangladesh

Lof aan God die het Boek openbaarde, de wolken richting geeft, partijzucht verslaat en in Zijn boek zegt:{ Doch wanneer de gewijde maanden zijn verstreken, doodt dan de genotengevers waar gij hen aantreft en grijpt hen en belemmert hen en bezet elke uitkijpost tegen hen} (al-Tawba; 9:5); en vrede zij met onze Profeet, Mohammed bin ‘Abdallah, die zei:’Ik ben gezonden met het zwaard in mijn handen opdat niemand anders dan God aanbeden wordt, God die mijn hulpmiddelen in de schaduw van mijn speer legt en vernedering en toorn schenkt aan hen die mij ongehoorzaam zijn.’

Sinds God het maakte, de woestijn schiep en het land omringde met zeeen is Arabie nooit bestormd geweest door machten zoals de legers van de kruisvaarders, die zich nu als sprinkhanen over het land verspreiden en alle plantages kaal vreten.Dit gebeurt in een tijd waarin naties de moslims aanvallen als mensen die om een bord eten vechten. In het licht van de ernstige situatie en het gebrek aan steun zijn wij en jullie verplicht de gebeurtenissen te bespreken en het eens te worden over hoe de zaak opgelost moet worden. Niemand brengt nog iets in tegen drie alom bekende feiten; we noemen ze op, om iedereen eraan te herinneren:

Ten eerste: al zeven jaar bezetten de Verenigde Staten het land van de islam op de heiligste van alle plekken,Arabie, waar ze de rijkdommen plunderen, de heersers de wet voorschrijven, het volk vernederen , de buurlanden terroriseren en van hun militaire basis op het schiereiland een uitvalbasis maken voor aanvallen op naburige moslimvolken.

Ook al hebben sommigen in het verleden aan de bezetting getwijfeld , nu weten alle mensen van Arabie het. Het beste bewijs is de voortdurende agressie van de Amerikanen tegen het Iraakse volk, waarbij Arabie als springplank gebruikt wordt, ook al zijn alle heersers ertegen dat hun territorium voor dat doel gebruikt wordt; zij staan machteloos.

Ten tweede; ondanks de verwoesting die door het verbond van kruisvaarders en zionisten in Irak zijn aangericht en ondanks het enorme aantal doden, dat het miljoen overstijgt…ondanks dit alles, proberen de Amerikanen het afgrijselijke bloedvergieten nog eens te herhalen, alsof ze niet tevreden zijn met de aanhoudende sancties die na de gruwelijke oorlog opgelegd zijn, noch met de verwoestingen.

Dus komen ze nu om te vernietigen wat er nog over is van dit volk en om hun islamitische buren te vernederen.

Ten derde: als het doel dat de Amerikanen met deze oorlogen nastreven van religieuze en economische aard is, dan is tevens het doel om de verachtelijke staat van de joden te dienen en de aandacht af te leiden van hun bezetting van Jeruzalem en de moord op de moslims daar. Het beste bewijs daarvoor is hun verlangen om Irak, de sterkste naburige Arabische staat, te verwoesten en hun vastberadenheid om alle staten in de regio, zoals Irak, Saoudie- Arabie, Egypte en Soedan, tegen elkaar uit te spelen en door hun onenigheid en zwakte het voortbestaan van Israel en de vooruitgang van de wrede bezetting door de kruisvaarders van het schiereiland veilig te stellen.

Al deze misdaden en zonden van de Amerikanen zijn een duidelijke oorlogsverklaring aan God, Zijn boodschapper en de moslims. In de hele islamitische geschiedenis zijn de oelema het er altijd over eens geweest dat de jihad een plicht van elk mens is als de vijand de islamitische landen verwoest. Dit werd bekendgemaakt door imam Bin Qadamah in al Moeghni, door imam al-Kisa’i in ‘al-Badaí, door al Qoertoebi in zijn interpretatie en door de sjaikh al islam in zijn boeken, waarin hij zei: “Wat betreft de strijd ter verdrijving [ van een vijand] , die is gericht op de verdediging van heiligheid en godsdienst en is zoals overeengekomen [ door de oelema] een plicht. Niets is heiliger dan het geloof, behalve de verdrijving van een vijand die de godsdienst en het leven aanvalt.’

 

Op die grond en in overeenstemming met de opdracht van God vaardigen wij aan alle moslims de volgende fatwa uit: 

De beslissing om de Amerikanen en hun bondgenoten te doden, is een plicht voor elke moslim die het kan doen in welk land het maar mogelijk is, teneinde de al-Aqsa moskee en de Heilige Moskee (Mekka) uit hun greep te bevrijden en teneinde hun legers te verdrijven uit alle landen van de islam, zodat ze eenmaal verslagen niet langer in staat zijn 1 moslim te bedreigen. Dit is in overeenstemming met de woorden van de almachtige God:{ Bestrijdt de genotengevers altezamen zoals zij u altezamen bestrijden} (al-Tawba: 9:36) en { En bestrijdt hen tot er geen verzoeking meer is en de godsdienst geheel aan God toebehoort} (al-Anfal;8:39)

 

En dit is in overeenstemming met de woorden van de almachtige God: {Wat voor reden hebt gij dan om niet te strijden op de weg Gods en op die van de onderdrukte mannen, vrouwen en kinderen die zeggen: Onze Heer, doe ons uitgaan uit dit oord waarvan de bewoners onrecht doen en stel ons van Uwentwege een verbondene en stel ons van Uwentwege een helper} (al-Nisa; 4:75 ) 

Met Gods hulp roepen wij iedere moslim die in God gelooft en beloond wil worden op om Gods opdracht te vervullen en de Amerikanen te doden en hun geld te plunderen wanneer en waar het maar kan. We roepen de ulama , leiders, jongeren en soldaten van de moslims op om de aanval op Satans Amerikaanse troepen en de helpers van de duivel die zich bij hen aangesloten hebben, in te zetten en degenen die achter hen staan te verdrijven, opdat ze een les leren.

De almachtige God zegt:{ O gij die gelooft, leent gehoor aan God en aan de boodschapper wanneer Hij u oproept tot wat u levend maakt. En weet dat God zich stelt tussen de man en zijn hart en dat het tot Hem is dat gij vergaderd zult worden} (al-Anfal; 8:24 )

De almachtige God zegt ook:{ O gij die gelooft, wat is er met u? Wanneer tot u gezegd wordt: Rukt uit op de weg Gods zit gij bedrukt neer ter aarde. Hebt gij dan meer welgevallen aan het nabije leven dan aan het latere? Doch niet is de bate van het nabije leven in het latere anders dan gering. Indien gij niet uitrukt zal Hij u straffen met pijnlijke bestraffing en zal Hij een ander volk voor u in de plaats stellen, maar niet zult gij Hem iets schaden. God is over alle dingen machtig}(al-Tawba; 38-39)

De almachtige God zegt ook:{ En versaagt niet en weest niet bekommerd nu gij de overhand hebt indien gij gelovig zijt} (al-Imran;3:139).

Van: moslim_4 (Oorspronkelijk bericht)
Verzonden: 14-12-2004 15:13

Het verwerpen van parlementen en rechtbanken die anders dan met Allah's wetten oordelen.

Sinds de moslims niet meer in een Islamitische rechtsstaat leven, en de Shari'a plaats heeft gemaakt voor menselijke wetten, en de Islamitische rechtbank plaats heeft gemaakt voor rechtbanken waar met menselijke wetten word geoordeeld is het voor velen de gewoonste zaak geworden om bij deze instellingen het oordeel te halen bij onenigheden of andere situaties. Ondanks dat zij zichzelf vaak als vrome moslims zien, doen zij toch beroep op deze vormen van wetgeving waardoor zij in feite de kuffar als wetgever accepteren.

Dit terwijl Allah de moslims opdraagt om de mushrikien uit te nodigen naar "La ilaha illa Allah", en om elkaar niet als "Arbaab" (Is het meervoud van Rabb wat betekend leider, hoofd, chef of heer; degene wiens woord wordt gehoorzaamd en wiens supermatie of heerschappij wordt erkend) te nemen in plaats van Allah, snellen velen zich om een stem uit te brengen op een van de Kufr-partijen, en haasten zij zich om hun geschillen bij de Kufr-rechtbanken uit te vechten.

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

Zeg: "O Lieden van het Schrift, komt tot een gelijkluidend woord tussen ons en jullie: dat wij niemand dan Allah aanbidden en dat wij niet naast Hem tot deelgenoot maken en dat wij elkaar niet als "Arbaab" (Heren) naast Allah plaatsen." Als zij zich dan afwenden, zegt dan: "getuigt dat wij ons (aan Allah) overgegeven hebben (moslims zijn)." (Aal-Imraan, 64)

In plaats van het accepteren van het gezag van de kuffar, zouden we het moeten verwerpen, en er alles aan moeten doen om het goddelijke gezag op aarde te vestigen. Wij mogen in geen geval beroep doen op hun "rechts"systeem, want daarmee zouden wij hun gezag accepteren.

Dat is de Islam, maar helaas zijn er maar weinig die dit begrijpen. De meesten denken dat zij ondanks hun steun aan een kufr-regering of partij (bv doormiddel van stemmen), en ondanks hun beroep op de kufr-rechtbanken nog steeds moslim zijn.

Allah zegt over hun:

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا

Maar neen, bij uw Heer, zij zullen geen gelovigen zijn, voordat zij u (profeet) tot rechter maken over al hun geschillen en in hun hart geen aarzeling vinden aangaande hetgeen gij oordeelt en zij zich geheel en al onderwerpen. (An-Nisa(4) 65)

en

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيدًاKent gij niet degenen, die beweren dat zij geloven in hetgeen u is geopenbaard en hetgeen vóór u is geopenbaard? Zij wensen recht te zoeken bij de Taghoet ofschoon het hun was geboden, dezen te verwerpen. En Satan wenst hen ver van het rechte pad te doen afdwalen.

(An-Nisa(4) 60)

Soeleiman ibn Abdoellah Al Asheikh zegt in zijn Tafsier Al Aziz Al Hamied (blz. 419, de uitleg van Aayah 60 van Soerah An-Nisaa):

"Deze aayah bewijst duidelijk dat het vermijden van het gaan naar de Taghoet voor een oordeel (alles anders dan de Qor’aan en de Soennah) verplicht is en dat ieder persoon die wel naar de Taghoet gaat voor een oordeel; geen gelovige of moeslim is. En hier is ook een belangrijk punt: Allah (s.w.t) verplicht ons de Taghoet te verwerpen als het gaat om daden van aanbidding die direct naar Hem gericht zouden moeten zijn en aan Hem Alleen. Dus als de Taghoet degene is naar wie de mensen gaan voor steun; dan zouden wij hem niet om steun moeten vragen en als de Taghoet degene is aan wie de mensen hun offers richten; dan zouden wij als Moeslims dat niet moeten doen en als de Taghoet degene is naar wie de mensen gaan voor een oordeel; dan zouden wij niet naar hem toe moeten gaan voor een oordeel."

Door de mensen hun recht te laten zoeken bij deze istellingen wil de Satan de mensen ver weg af laten dwalen (Dhalalan Ba'iedan) zoals Allah in het voorgaande vers (6:60) ons duidelijk maakt. In het volgende vers maakt Allah ons duidelijk wat deze verre afdwaling precies inhoud.

وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيدًا..

..En wie iets met Allah vereenzelvigt, is inderdaad ver afgedwaald. (An-Nisa(4) 116)

Wie beweerd Imaan (geloof) te hebben in Allah en Zijn Tawhied en Zijn liefde en Zijn vrees en Zijn hoop, terwijl hij zich niet onderwerpt aan Allah’s bevelen en de bevelen van Zijn Boodschapper (sallalahu aleihi wa salam), en het rechtsoordeel (Hukm) naar iets anders dan de wetgeving van Allah neemt en zichzelf lieert met de vijanden van Allah, is dus niet eerlijk geweest in zijn getuigenis van "La ilaha illa Allah", en is hij eerder een volgeling van shaytaan en gehoorzaam aan hem.

Dat is zo omdat zij het doel van alle openbaringen, en dat is het verwerpen van de Taghoet en geloven in Allah, niet na zijn gekomen.

...وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ

En voorzeker Wij hebben aan iedere gemeenschap een Boodschapper gezonden (die zei:) "Aanbidt Allah en houdt afstand van de Thagoet….." (An-Nahl(16) 36)

Moehammad Bin Abdoel Wahhaab (moge Allah genade met hem hebben) heeft gezegd:

"Dus weet dat de eerste goddelijke verplichting voor ons het verwerpen van de Taghoet is en het geloof in Allah, het bewijs hiervoor is Soerah (16:36):"

Imaam ibn Taymeeyah (moge Allah hem zegenen) heeft gezegd:"En daarom wordt eenieder naar wie de mensen toegaan voor een oordeel anders dan de Qor’aan en de Soennah Taghoet genoemd." (Majmooal Fataawa blz. 20)

Imaam ibn Al-Qayyim schreef:"De Taghoet van elk volk is degene waar zij naar toe gaan voor een oordeel anders dan Allah en Zijn Boodschapper." (Aalamul Nouaquieen 40, 141)

Imaam Moehammad bin Abdoel Wahhaab heeft gezegd:"Dus houd je stevig vast aan de wortels van de Dien, van het begin tot het eind, van top tot teen. Ken, begrijp en houd van ‘Laa ilaaha illallaah’ en de Moeslims die hiervan getuigen: hen te maken tot je broeders ook al zijn zij ver van je vandaan. En geloof niet in de Taghoet, toon hen vijandschap, haat hen, en toon vijandschap naar eenieder die van hen houdt en om hen twist of hen niet als Koeffaar (ongelovigen) beschouwd. Haat eenieder die een leugen tegen Allah (s.w.t) verzint door te beweren dat het niet zijn plicht is over hen te oordelen, omdat Allah (s.w.t) hem voorzeker heeft verplicht om niet in hen te geloven, en zichzelf van hen te distantiëren; ook al zijn het zijn broers of zonen."

Hij zei ook:"Weet dus dat de Dien van Allah (s.w.t) in het hart is in termen van geloof, liefde en haat; en in de tong in termen van de shahaada verbaal uitspreken; en in de ledematen in termen van het uitvoeren van de zuilen van Islaam en het vermijden van daden die iemand uit de Islam drijven. Als één van deze voorwaarden teniet wordt gedaan, wordt deze persoon een Kafir of Moertad (afvallige)."

Voor velen is Tahakum bij Kufr-rechtssystemen de gewoonste zaak van de wereld geworden, en ze zouden het heel vreemd vinden wanneer je hun de werkelijke betekenis van "La ilaha illa Allah" zou uitleggen. Dat is zo omdat de meeste mensen deze zaak niet als aanbidding zien, maar slechts een practische handeling.

In het volgende vers legt Allah ons dit uit:

إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُون...َ

..Het oordeel (AlHukm) berust bij Allah alleen. Hij heeft bevolen dat gij naast Hem niets zult aanbidden. Dit is de juiste godsdienst, maar de meeste mensen beseffen het niet." (Joessoef(12) 40)

Dit vers maakt ons dus duidelijk dat AlHukm (Oordelen) alleen aan Allah toebehoort, en dat wij niets naast Hem moeten aanbidden (Alhukm is dus aanbidding). Dat is de ware godsdienst, en Allah maakt duidelijk dat de meeste mensen het inderdaad niet beseffen!!Uit: NLBoeken@groups.msn.com
Van: moslim_4 (Oorspronkelijk bericht)
Verzonden: 14-12-2004 15:08

Open Brief aan de Wethouder van Amsterdam: Abou Taleb


In Naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

Alle lof aan Allah. Vrede en zegeningen op de Emir van de Mujahideen, de lachende doder Mohammed Rasoeloe Allah (Salla Allaho alaihie wa Sallam) zijn familie en metgezellen en degenen die hen oprecht volgen tot aan de Dag des Oordeels.

Er is geen agressie behalve tegen de agressors


Het volgende

Vrede en zegeningen op ieder die de Leiding volgen.

Dit is een open brief aan de Thaghoet Abou Taleb, Wethouder van Amsterdam.


Geachte Zindiq,

Het is uitermate verbolgend op de manier waarop u in Amsterdam uw functie uitoefend. De manier waarop u zich zogenaamd als een "seculiere Moslim" (=KAFIR) profileert is nog meer aanstootgevender.

U en velen van de zogenaamde Marokkaanse "migrantenvertegenwoordigers", wiens intellect vervuild is door de communistische leerstellingen, hebben geen enkel recht om zich op te werpen als de vertegenwoordigers van de Moslims.

U en zoals vele zogenaamde Moslims met u, die het concept van scheiding van kerk en staat onderschrijven hebben of helemaal geen benul van het Islamitische concept of zijn gewoon hardnekkige ongelovigen.

Hoewel ik u tot de laatste groep reken, kan het denk ik geen kwaad om u een korte beschrijving van het Islamitische concept te geven:

De mens, meneer Abou Taleb, is samen met het hele universum een schepping van de Meest Verhevene. Het hele universum wordt gedomineerd door wetmatigheden. De schepping is gewillig of ongewillig onderhevig aan de wetten van de Almachtige. Zo ook de mens, die begiftigd is met een eigen keuze. Fysiek gezien is de mens, die met zijn lichamelijke functies de wetten van Allah gehoorzaamd, Moslim. U en de rest van uw extremistische ongelovige collega's zijn wat dit betreft Moslim.

Als we het hele leven van een mens in beschouwing nemen, dat voor het grootste gedeelte onderhevig is aan deze wetten, dan moet het logisch zijn dat de mens ook de wetten volgt die de Almachtige voor zijn keuze heeft gemaakt.

Het is zelfs zo dat Allah niet alleen voorschriften voor onze uiterlijke daden heeft gegeven, maar ook voorschriften heeft gegeven om ons innerlijk gedrag aan te passen aan deze wetten.

Aan de Islam valt niet te sleutelen, meneer Aboe Taleb. Als een gebod of verbod van de Almachtige afkeer in de mens opwekt, dan ligt het probleem bij de zelfzuchtige mens en niet aan de Islam. Degenen die geloven dat zij een schepping zijn van een Alwijze Oppermacht, twijfelen niet aan de Wijsheid en Goedheid van al deze voorschriften, zelfs als dit tegen hun eigen zelfzuchtige ego ingaat. Wat betreft de fundamentalistische ongelovigen, is de bron van al hun ergernissen hun hoogmoed. Deze hoogmoed zal hun ondergang in dit leven en in het Hiernamaals zijn. Ware geloof houdt totale overgaven aan de WIL van deze Alwijze Oppermacht.   

In het licht van het bovenstaande zou ik graag uw laatste optreden, wat betreft de Amsterdamse Moskee Tawheed, willen aanhalen.

In deze zaak heeft u een paar uitspraken gedaan die een ware Moslim nooit zou kunnen hebben uitgesproken. Omdat deze uitspraken alleen geboren kunnen zijn in een kufr hart, verraadt het uw ware overtuiging. U als ongelovige, neem het u echter niet zozeer kwalijk als de leiding van deze Amsterdamse Moskee.

Hun hele optreden getuigde van een zwakte die hun ware verslagen geest blootlegde. In tegenstelling tot vele Munafiqeen zijn zij echter niet zo ver gegaan dat ze afstand van de inhoud van het boek 'de weg van de Moslim' hebben gedaan. Zo hebben ze echter wel geprobeerd om het "probleem" af te schuiven op de uitgever of vertaler van het boek. Dit is zeker geen kenmerk van een ware Moslim.

Zij hadden echter moeten zeggen: "Wij zullen nooit en te nimmer u gehoorzamen in iets wat tegen onze deen ingaat. Wij zullen ons best doen om de deen van Allah op aarde te doen bewerkstelligen, desnoods offeren wij onze levens ervoor op. Het zou ons uitermate verheugen wanneer wij de Shari3a zouden inluiden met het te pletter laten neervallen van meneer Wilders van de Euromast. Tevens zullen wij gebruik maken van deze aangelegenheid om de Euromast met het bloed van meneer Wilders om te dopen tot executiegebouw voor deze misdadigers… totdat er een hoger gebouw wordt gebouwd."

Dit is de ware geest van de onverslagen Moslim, die niet buigt voor de Kufr van misdadigers die Allah in de loop van de menselijke geschiedenis heeft weggevaagd.

Meneer Abou Taleb, u en uw politieke collega's moeten weten dat de Nederlandse Politiek een grens heeft overschreden. Zij probeert het licht van onze zielen met haar beleid te doven. Het is niet verwonderend dat al die zogenaamde politieke besluiten, die in de schaduw van het integratiedebat worden genomen, de Islam uit te doven als hoofddoel hebben.

Deze brief is opgesteld om u en andere "lintjedragers" van de ongelovigen te waarschuwen voor de afschuwelijke gevolgen van uw optreden en om u te informeren over uw status in de Islam. Allah (swt) zegt:

بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً {138} الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ العِزَّةَ لِلّهِ جَمِيعاً {139} وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّهِ يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِّثْلُهُمْ إِنَّ اللّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً {140}‏ الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللّهِ قَالُواْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُواْ أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً {141} إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلاَةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَآؤُونَ النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُونَ اللّهَ إِلاَّ قَلِيلاً {142} مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لاَ إِلَى هَـؤُلاء وَلاَ إِلَى هَـؤُلاء وَمَن يُضْلِلِ اللّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً {143} يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُواْ لِلّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَاناً مُّبِيناً {144} إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيراً {145} إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَاعْتَصَمُواْ بِاللّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلّهِ فَأُوْلَـئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْراً عَظِيماً {146} مَّا يَفْعَلُ اللّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنتُمْ وَكَانَ اللّهُ شَاكِراً عَلِيماًWaarschuw de huichelaars dat er voor hen een pijnlijke bestraffing is. Degenen die de ongelovigen in plaats van de gelovigen als Awliya nemen: is het de Izza (eer) die zij bij hen zoeken? En voorwaar alle Izza is bij Allah. En Hij heeft jullie in het Boek (Koran) geopenbaard, dat als jullie de Verzen van Allah horen en zij worden verworpen en bespot, dat jullie niet met hen (die dit doen) zitten, totdat zij op een ander gesprek overgaan. Anders zouden jullie als hen zijn. Voorwaar, Allah zal de huichelaars en de ongelovigen allen in de Hel verzamelen. (Zij zijn) degenen die een afwachtende houding tegenover jullie aannemen en als jullie een overwinning van Allah ten deel valt, zeggen: "Wij waren toch met jullie?" Maar als die de ongelovigen ten deel valt zeggen zij: "Hebben wij jullie niet geholpen en hebben wij de gelovigen niet van jullie afgehouden?" Allah zal onder hen recht spreken op de Dag der Opstanding. En Allah zal nooit aan de ongelovigen een weg tegen de gelovigen geven. Voorwaar, de huichelaars proberen Allah te misleiden en Hij vergeldt hun (misleiding). En wanneer zij in de shalat staan, staan zij er lui bij, om door de mensen gezien te worden. En zij gedenken Allah slechts weinig. Zij bewegen zich onzeker heen en weer, niet naar die (de gelovigen) en niet naar die (de ongelovigen). En wie door Allah tot dwalen gebracht wordt: voor hen zal jij nooit een weg vinden. O jullie die geloven! Neemt niet de ongelovigen tot Awliya in plaats van de gelovigen, willen jullie bij Allah een duidelijk bewijs tegen jullie zelf geven?. Voorwaar, de huichelaars zullen in de laagste verdieping van de Hel zijn: jij zult nooit een een helper voor hen vinden. Behalve degenen die berouw hebben en zich beteren en zich aan Allah vasthouden en hun deen voor Allah zuiveren: zij zijn degenen bij de gelovigen. En Allah zal de gelovigen een geweldige beloning geven. Waarom zal Allah jullie bestraffen, indien jullie dankbaar zijn en geloven? En Allah is Waarderend, Alwetend. (4:138-147)

Uit: NLBoeken@groups.msn.com

Van: aboe_hamie (Oorspronkelijk bericht)
Verzonden: 17-12-2004 20:51Militaire training is een Islamitische plicht

Volgens het bovenvermelde vers ("En brengt wat jullie kunnen aan macht bij elkaar") is militaire training een onvermijdelijke plicht voor elke gezonde mannelijke aanhanger van de Islam. De Profeet omschreef tijdens een Vrijdag-preek het woord "macht" in dit vers met "schieten".

In het vers betekend "wat jullie kunnen" dat elke moslim het maximum moet investeren in het voorbereiden op de Jihad.

"Strijdrossen" zijn een referentie naar de paarden die voorbereid werden voor de veldslag. Tegenwoordig gebruiken de Islamitische geleerden deze term als referentie naar alle soorten moderne wapens zoals infanteriewapens, tanks, artillerie, straaljagers, enz.

Het bovengenoemde vers is helder bewijsmateriaal voor het feit dat militaire  training een Islamitische plicht is en geen optie. Bovendien hoort deze plicht overeenstemmend te zijn met de capaciteiten van de desbetreffende persoon.

In Surah Al-Taubah, geeft Allah de Almachtige een antwoord op de zwakke excuses van de huichelaars die zich bij de Boodschapper van Allah de Verhevene verontschuldigen om niet aan de veldslag van Tabuk deel te nemen. De huichelaars kwamen bij de Profeet Muhammad en gaven de indruk dat zij graag tijdens de veldslag aanwezig wilden zijn maar dat wegens omstandigheden dat helaas niet mogelijk was. Het antwoord van Allah de Alwetende is:

"En als zij (met jou ten strijde) zouden willen trekken, dan zouden zij daartoe zeker voorbereidingen hebben getroffen. Maar Allah keurde hun vertrek af, zodat Hij hen ontmoedigde. En er werd gezegd: 'Blijf thuis met de thuisblijvers.'"(vrouwen, kinderen, bejaarden, etc.)
[Vertaling van de Koran 9:46]

Deze huichelaars hadden sinds het begin nooit de intentie gehad om aan de zijde van de Profeet te strijden, en het gebrek aan hun voorbereidingen was een bewijs daarvan. Hadden zij de intentie om zich daadwerkelijk aan het leger van de Profeet toe te voegen dan hadden zij zich minstens daarop voorbereid net als de drie compagnons die vóór de veldslag van Tabuk bij de Profeet waren gekomen om paarden of muildieren te vragen zodat zij aan de Jihad meekonden doen. Toen de Profeet hen niet van het gevraagde kon voorzien keerde zij zich terug met tranen in hun ogen omdat zij tijdens de veldslag niet aanwezig konden zijn."Er rust geen zonde op de zwakken, de zieken, noch op degenen die niets kunnen vinden om te besteden, wanneer zij oprecht zijn tegenover Allah en zijn Boodschapper. Tegen de weldoeners is er geen weg (om hen van zonde te Beschuldigen). En Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig.* En (ook) niet op degenen die, toen zij naar jou kwamen opdat jij hen zou vervoeren. (En) jij zei: 'Ik kan niets vinden waarop jullie vervoerd kunnen worden', en zij draaiden zich om, terwijl hun ogen overstroomden van tranen, uit droefheid omdat zij niets konden vinden om als bijdrage te besteden."
[Vertaling van de Koran 9:92]

Daarom moet men beseffen dat degenen die op dit moment niet kunnen participeren aan de Jihad wel verplicht zijn om zich daarop voor te bereiden. Doen zij dat niet, dan zullen zij, zonder twijfel, in het Hiernamaals daarom gevraagd worden. Degene die een zuivere niyya (Intentie) heeft om op de weg van Allah de Almachtige te strijden is diegene die zich daar op voorbereid. Een moslim die zijn hele leven doorbrengt zonder fysieke of militaire training ter voorbereiding op de Jihad, laat staan het participeren aan de Jihad (indien hij de mogelijkheid heeft), mag vrezen dat hij onder één van de takken van hypocrisie overlijdt. De zuivere Iman ( het Geloof) hoort door de gelovigen in daden uitgedrukt te worden. Moge Allah de Barmhartige ons in het Eeuwige Paradijs als Shuhada' (Martelaren) ontvangen, Ameen.

Bron: http://www.gaingate.com/loqaz.htm


Uit: al-fadjr@groups.msn.com

Van: aboe_hamie (Oorspronkelijk bericht)
Verzonden: 17-12-2004 20:57


Het trainen in uw land van vestiging

1. Fysieke training

De basistrainingen voor de Jihad kan men in elk land uitoefenen namelijk fysieke training. Lichaamsoefeningen vragen om weinig of geen materiaal en zijn dagelijks uit te voeren. Deze oefeningen houden de volgende elementen in; uithoudingsvermogen, kracht, snelheid, en behendigheid. Om de vruchten fysieke trainingen te mogen plukken is het aan te raden om er een routine training van te maken. In andere woorden, probeer drie vaste dagen per week te kiezen op welke jij wilt trainen. Meer dan drie dagen per week zou niet erg verstandig zijn omdat de lichaam dan geen gelegenheid krijgt om te rusten. Raadpleeg een expert op dit gebied die u in details kan vertellen hoe u het beste uw fysieke conditie kunt opbouwen.2. Gevechtstechnieken

Het is vitaal om lid te worden van een club waar technieken zoals karate, taekwondo, etc. worden onderwezen. Naast het beheersen van verdedigingsmethoden leert men in dergelijke instellingen de betekenis van zelfdiscipline en agressiebeheersing. Wij raden u aan om u in te schrijven waar nadruk wordt gelegd op straatgevechtstechnieken zoals kung-fu in plaats van technieken die voornamelijk voor toernooien zijn bedoeld (bijvoorbeeld sumo-worstelen).3. Overlevingstechnieken

Een groot gedeelte van de tijd die men doorbrengt in de Jihad wordt besteedt aan overlevingstechnieken (lichamelijk en geestelijk). Het gaat daar niet om avontuurlijke veldslagen zodat uw foto's op het internet worden geplaatst. De Jihad is stug en moeilijk en dat zijn de redenen waarom de beloningen daarvoor zeer groot zijn.

De beste manier om deze technieken te leren is op kamp met andere broeders. Vermijd officiële kampeerterreinen aangezien daar alle faciliteiten (gas, elektriciteit, enz.). De beste manier is niks anders mee te nemen dan een paar tenten, voedsel, water, en warme kleren en vervolgens looptochten maken van 2 à 3 dagen. Als er tijdens deze kampen geen ervaren personen aanwezig zijn dan zou u de tochten geleidelijk moeten opbouwen. Leer ook hoe u water kunt zuiveren, doe de wudu en istinja met koud water, en kook het eten of warm het op in de open lucht. Leer ook hoe u een kampvuur in alle condities kunt ontsteken zonder gebruik van aanstekers.

Het lopend afleggen van lange afstanden en het marcheren over ruwe terreinen overdag en `s-avonds (zonder enige verlichting of navigatievoorzieningen) zijn cruciale elementen van het voorbereiden voor de Jihad. Technieken om dergelijke elementen te beheersen kunt u uit boeken leren en vervolgens buiten uitoefenen.4. Het gebruik van vuurwapens

Schietcursussen verschillen van land tot land. In bepaalde landen is het bezit van vuurwapens door het publiek toegestaan en in andere landen weer niet. In landen zoals de V.S. zijn dergelijke cursussen toegangbaar voor het publiek. Het is verstandig om regelmatig de schietbaan te bezoeken. 

U kunt het beste de cursussen met een partner volgen. Nogmaals, probeer dit soort activiteiten geheim te houden zodat u van een zuivere niyya (intentie) mag uitgaan. Wanneer u op de schietbaan bent laat uw meningen en overtuigingen voor uzelf en ga niet in conclave met de andere aanwezigen.

Experimenteer NIET met vuurwapens. Zorg ervoor dat u NOOIT iemand onder schot houdt ook al is het vuurwapen ongeladen. Neem geen kinderen mee naar de schietbaan. In bepaalde Nederlandse schietverenigingen kunt u na een jaar uw vuurwapen meenemen naar huis: doe dat niet als u uw agressie niet kunt beheersen of als u in uw privéleven problemen heeft.

Respecteer de Nederlandse wetgeving en vermijd het kopen van illegale vuurwapens. Er zijn genoeg mogelijkheden om legaal te trainen, dus verpest niet uw reputatie door de illegale kant op te gaan. Leer het meeste wat u in uw maatschappij kunt leren en leer de rest wanneer u daadwerkelijk in een land van de Jihad aankomt.

5. Belangrijke mededeling met betrekking tot door   moslims  georganiseerde     militaire oefeningen in Groot Brittannië

De laatste tijd krijgen wij rapporten binnen omtrent geruchten in de Britse media over Islamitische trainingskampen in Groot Brittannië. Bij deze vertellen wij u dat dit valse meldingen zijn.

Bron: http://www.gaingate.com/loqaz.htm


Uit: al-fadjr@groups.msn.comVan: Abu_Oubaydah (Oorspronkelijk bericht)
Verzonden: 18-12-2004 18:46

VERPLICHTING VAN HET DODEN VAN DEGENE DIE DE PROFEET (VZMH) UITSCHELD.

Het is verplicht om degene die de Profeet (Sallallahu alaihie wa Sallam) uitscheld, Moslim of kafir, te doden.

Dit is de Madhab waar de geleerden in het algemeen over eens zijn. Ibn alMondir heeft gezegd: "De geleerden zijn het erover in het algemeen eens dat de straf van het uitschelden van de Profeet (Sallallahu alaihie wa Sallam) de dood is. Van die geleerden zijn: Malik ibn Anas, Layth ibn Sa3d, Ahmad ibn Hanbal, Ishak ibn Rawajh en dat is de madhab van Ashafi3i."

Ahmad ibn hanbal heeft daar meerdere malen opgewezen. Ahmad heeft gezegd: "Ik heb Abu Abdillaah horen zeggen: "Ieder die de Profeet (Sallallahu alaihie wa Sallam) uitscheld of kleineert, Moslim zijnde of Kafir, zijn straf is de dood en de persoon krijgt geen gelegenheid om berouw te tonen. Ik (Ahmad ibn Hanbal) heb ook Abu Abdillaah horen zeggen: "Ieder persoon die een verdrag verbreekt (dhimmie) en zoiets begaat: zijn straf is de dood. Want zij hebben hiervoor geen veilgheidsgarantie en verdrag gekregen.""

Zo heeft Abu Safra gezegd: "Ik heb Abu Abdillaah gevraagd over een persoon van de mensen van het verdrag, die de Profeet (Sallallahu alaihie wa Sallam) heeft uitgescholden: Wat te doen met deze persoon?" Hij zei: "Als er bewijs is is zijn straf de dood of deze persoon een Moslim of Kafir is."" (Beiden overgeleverd door al Gallaal)

In een overlevering van Abdullaah en Abi Talib, die werden gevraagd over het uitschelden van de Profeet (Sallallahu alaihie wa Sallam). Hij zei: "Zijn straf is de dood." Er werd hem gevraagd zijn er overleveringen van de Profeet (Sallallahu alaihie wa Sallam)? Hij zei: "Ja, de hadith van de blinde man die de vrouw dood maakte en zei: "Ik hoorde haar de Profeet (Sallallahu alaihie wa Sallam) uitschelden." En de hadith van Hisseen dat Ibn Umar zei: "Wie de Profeet (Sallallahu alaihie wa Sallam) uitscheld, zijn straf is de dood.""

Vertaald uit het boek: As Sarim alMasloel 3la Satmie Arrasoel; Ibn Taymiyyah; Dar alKitab al3lmiyyah; Beiroet, Libanon. 

---------------------------------

Een gedicht van Abu Mujaheed Amrikie (Jason W)

De hemel met al zijn macht

De nacht met al zijn pracht

Die stilletjes de mens omhult

en hem met vrees voor zijn Heer vervult

 

De dag met de stralende zonzijn stralen verlichtend alom

Die warmte en licht afgeeft

waardoor de schepping überhaupt nog leeft

 

En stromend water uit de wolkenwaarmee akkers worden bevloeit

waarna een land na haar dood weer opleeft

en groente en fruit in overvloed groeit

 

Hij is degene die voor ons echtgenoten heeft geschapenOpdat je rust in haar vindt

en barmhartigheid, passie en welbehagen

en die je  met Zijn verlof verblijdt met een kind

 

Hij is Allah, Schepper van al deze gunstendie geen deelgenoot kent in Zijn macht

Hij schept in de mooiste vormen, als ware het allen kunsten

Aan Hem alleen behoort alle kracht

 

Hem alleen aanbidden wijen Hem alleen smeken wij om hulp

Wie kan ons gebeden verhoren dan Hij?

Nee, buiten Hem is er geen hulp!

 

Hij staat in Zijn oordeel geen deelgenoot toealleen Hij heeft het recht op istihlaal

maar de tawaghiet, zij maken het harame halaal

verwerp hen daarom, voorwaar hen aanbidden leidt alleen naar de hel

 

Waarlijk alleen ALLAH heeft het recht om te worden aanbedenen alles wat naast hem word aangeroepen dient te worden vermeden

De waarheid is gekomen en de valsheid is ten ondergegaan

aanbidt daarom alleen ALLAH, ar-Rahmaan

 

-------------------------------Sjeikh Abdullah Azzam :

"Terreur tegen de vijanden van de islam zit in onze aqeeda!

 

http://ftws.net/adengate/free/azam.swf

 

De vertaling:


Wij zijn terroristen en het terrorisme is verplicht.Zodat het Westen en het Oosten weet dat we terroristen zijn, en dat we angstaanjagers zijn.
واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم

"En brengt wat jullie kunnen aan macht bij elkaar, om hen te bevechten, waaronder strijdrossen om de vijand van Allaah en jullie vijanden te terroriseren" (Surah 8 ayaa 60)

Dus terrorisme is verplicht in het geloof van Allaah.
Uit: al-fadjr@groups.msn.com

Van: Abu_Oubaydah  (Oorspronkelijk bericht)
Verzonden: 14-12-2004 19:45

Opgedragen aan onze helden; Samir, Abu Zubair, Suhaib, Jamal en andere broeders die in Nederland vastzitten omwille van Allah.


Woorden van pijn
Allah zegt in Soera Ale-Imran(3) vers 167, "En opdat Hij de huichelaars mocht doen onderkennen. En er werd tot hen gezegd: "Komt en vecht voor Allah's zaak en verdedigt u." Zij zeiden: "Als wij wisten dat het vechten was, zouden wij u zeker hebben gevolgd." Zij stonden op die dag dichter bij het ongeloof dan bij het geloof. Zij zeggen met hun mond wat niet in hun hart is. Doch Allah weet goed wat zij verbergen."

De vrome voorgangers waren gewent te zeggen, "Woorden die uit de mond komen stoppen bij de oren, maar woorden die uit het hart komen bereiken het hart."

Hoeveel felle preken en elegante toespraken zijn er wel niet gegeven, doch verzuimen zij om zelfs maar een haartje op de lichamen van de luisteraars in beweging te brengen. Hoeveel boeken en artikelen zijn er wel niet geschreven, vol Koran verzen, gezegdes en uitspraken, toch verzuimen zij om de lezer te inspireren om na te denken of actie te ondernemen. Hoeveel elegante regels van poezie zijn er geschreven, toch verzuimen zij om door te dringen in de harten van de mensen, alsof het koude waterdruppels zijn die op ijsblokken druppelen. Hoeveel gebeden zijn geleid, compleet met mooi gereciteerde Koranverzen, toch verzuimen zij om de ogen van de menigte te bevochtigen met tranen, en om hun harten te doen smelten met de vlam van Imaan.

Hoe zou het komen dat wanneer Umar bin Al-Khattaab de Koran tijdens het gebed reciteerde de hele menigte op zo'n manier ontroerd werd dat je de achterste rij kon horen snikken? Was de Koran die zij in hun bezit hadden anders dan de Koran die wij in ons bezit hebben? Hoe zou het komen dat Fatima Az-Zahra, de dochter van de profeet (saw), het vrouwlijke publiek aan het huilen bracht, elke keer dat zij over Allah sprak? Was Allah waar zij het over had anders dan Allah waar wij vandaag de dag over spreken? Waarom hebben de vaak herhaalde zinnen van poezie "Ya abidal Haramain" die geschreven zijn door Imam Abdullah bin Al-Mubarak het hart van de geleerde Fudail bin Ayyad doordrongen, en hebben zij zijn ogen bevochtigd, terwijl duizenden, misschien wel betere zinnen er niet in slagen om herdacht te worden? En waarom slagen de boeken van personen zoals Ibn Taymiya, Ibn Al-Qayim, Ibn Nuhaas, Syed Qutb, Abdullah Azzam etc. erin om vandaag de dag nog miljoenen mensen te inspireren en te motiveren in de wereld, terwijl er nog vele andere boeken zijn, die misschien door geleerden zijn geschreven die meer kennis hebben, en die nooit de boekenplanken verlaten?

Het antwoord ligt in de pijn die deze individuen ondergaan bij het spreken, schrijven of reciteren. Degene die pijn voelt in zijn hart, in zijn zenuwstelsel en in zijn bloed zal in staat zijn om het te injecteren met dezelfde passievolle emotie, doormiddel van zijn woorden rechtstreeks in het hart van de ander. De auteur en redenaar die geen pijn of beproeving, en geen tegenslag of moeilijkheid heeft ondergaan in zijn leven zal hoop op hoop goedkope, lege en levenloze woorden produceren. Dat is omdat hun woorden in een dood hart zijn geboren, die een leven van luxe en comfort is gewent. Dat is zo omdat hun woorden voortkomen uit hun pennen of hun monden, en niet uit hun gevoel en emotie. Al gebruiken zij de meest elegante woorden, de realiteit is dat hun harten en lichamen niet de praktijk hebben meegemaakt. Daarom zijn de woorden van zulke auteurs en redenaren koud, zoals ijsblokken, en zij slagen er niet in om zelfs in het zachtste hart door te dringen.

Aan de andere kant heb je de ware gelovigen, zoals de metgezellen van de profeet (saw), dat Allah tevreden met hun allen mag zijn, en degenen die hun hebben opgevolgd tot aan de Dag des Oordeels. Zij hebben de pijn van honger, dorst, armoede, verstoting, verbanning van hun woonplaats, vervreemding van hun geliefden, ontzegging van alle materiële gemakken, gevangenschap, marteling, lichaamleijke en emotionele wonden en de dood van hunzelf en hun verwanten gevoeld. Dat is waarom het schijnende bakens zijn op het pad naar het Paradijs: "Dezen zijn het, die Allah juist heeft geleid; volgt daarom hun leiding." Al-An'am(6) vers90

Het ultieme gevoel van pijn, gevoel en emotie word verschaft door woorden van een individu die zijn leven heeft gegeven in navolging van zijn woorden, zoals word uitgelegd in het bekende citaat van Syed Qutb:

"Inderdaad zullen onze woorden levenloos zijn, onvruchtbaar, verstoken van enige passie, totdat wij sterven vanwege deze woorden, waarop onze woorden plotsling tot leven zullen komen, en door zullen blijven leven tussen de harten die dood zijn, hun ook tot leven brengend.."

Je kan gratis Nederlandstalige boeken downloaden op de volgende site:

http://groups.msn.com/nlboeken

Uit: al-fadjr@groups.msn.com  1   2   3   4


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina