Varen tussen Brussel (Saincteletteplein) en Zemst (Sluis van Zemst) Rode draad doorheen het atelier dek is integraal waterbeheerDovnload 166.53 Kb.
Pagina2/4
Datum22.07.2016
Grootte166.53 Kb.
1   2   3   4

RO

Het Europees centrum van Fruit en Groenten, gevestigd op de terreinen van de oude gasopslagplaatsen van Brussel (het gas was afkomstig van de 3 cokes-fabrieken stroomafwaarts), biedt uitsluitend plaats aan importeurs van groenten en fruit. Producten van over de hele wereld worden hier ingevoerd. Bijna geen Belgische producten worden hier verhandeld. Tot de jaren 1970 gebeurde het grootste gedeelte van het transport per spoor. Het centrum had dan ook een indrukwekkende spooraansluiting. De spooraansluiting is nu buiten gebruik omdat het vervoer nagenoeg volledig met vrachtwagens gebeurt, daar bederfbare voedingswaren snel moeten vervoerd worden en het fruit teveel schade leed door de ruwere behandeling bij het spoorvervoer.


vrachtvervoer

LO

Het Koninklijk domein van Laken is een uitgestrekt parkgebied met groene ruimten, bospartijen en vijvers aangelegd in Engelse stijl (totaal van ong. 300 ha, 40 ha is openbaar).

Midden in het domein ligt het Koninklijk paleis dat dateert van eind 18e eeuw, en ervoor behoorde tot de gouverneurs van Oostenrijk. In 1804 trok Napoleon er in, en sinds de troonsbestijging van Leopold I is het de officiële residentie van de koning. Het paleis staat echter leeg sinds de dood van koning Boudewijn. Koning Albert en Koningin Paola verkiezen immers het kasteel Belvédère. Koningin Fabiola verhuisde in oktober 1998 naar Kasteel Stuyvenbergh.De koninklijke serres kan men een 10-tal dagen per jaar bezoeken (eind april- begin mei). De serres werden ontworpen door architect Alphonse Balat met medewerking van Victor Horta.

Het domein telt de grootste kolonie Blauwe Reigers van België, wel 200 nesten zijn er op het terrein gevonden. In een oude ondergronds tramtunnel huist ook een groot aantal vleermuizen. In het noordelijke gedeelte van het koninklijke domein bevindt zich een chinees paviljoen en een Japanse wandeling.

Het gebouw dat we van op het water kunnen zien, vlakbij de ommuring staat, is het Jachtpaviljoen, ook gekend als de ‘Temple du Soleil’.
Natuur

FICHE: Dieren -reigers, vleermuizen

RO

Het rode gebouw op RO is het Centre Godin of de "familistère" van Godin. Godin ontwikkelde een procédé om gietijzer langer vloeibaar te houden. Vooral gietijzeren kachels werden geproduceerd. In het Centre Godin (1888) woonden en werkten de arbeiders van het bedrijf. Dit Centre is een voorbeeld waar fabriek, woning en vrije tijdsbesteding gecombineerd werden.

De eerste sociale woningen, nl. 72 appartementen, waren gegroepeerd rond een gezamenlijke binnenplaats die overdekt was met een glazen koepel. De filantroop Godin wou zijn werknemers voorzien van goede levensomstandigheden. Naast de fabriek vestigde hij een school voor de kinderen van de arbeiders, een brandweerdienst, een theater en een soort polikliniek. De oudste inwoners wonen nog steeds op de site.

In 1960 werd de fabriek gesloten. Nu zijn er kantoren in gehuisvest.

Van Praet brug (5.9m)
We varen onder de Van Praet brug. De Van Praet brug is een vaste brug. Hoge schepen kunnen niet onder deze brug door. De Van Praet brug ligt op één van de invalswegen naar Brussel (A12).


Bruggen - hoogte
Voorhaven
Zeeschepen die het zeekanaal opvaren kunnen tot in de Voorhaven komen: alle bruggen zijn beweegbaar tot daar. Ook zeilschepen kunnen tot in de Voorhaven zonder hun mast neer te laten.

LO

In de Voorhaven aan de Heembeekkaai, gaan de Havenfeesten (in mei om de 2 jaar) door. Ook prestigieuze zeeschepen zoals de Mercator meren af en toe aan in de Voorhaven. Omwille van de lage Van Praet brug, meren veel cruiseschepen, marineschepen en zeilschepen aan langs de Van Heembeekkaai. De passagiersschepen vervoeren toeristen op een tochtje op het kanaal. Ook hier starten en eindigen de tochten van Brussels by Water.

LO

Op LO net stroomafwaarts de Van Praetbrug ligt de jachtclub van Brussel, BRYC (Brussels Royal Yacht Club) met de zeilschool en de bootjes van de 75e Sea Scouts, een jeugdbeweging. De zeescouts bergen zo een 200 plezierbootjes waarvan velen een doorvaarhoogte hebben van meer dan 4,2m.

Verder van het kanaal ligt het benzinestation ESSO en de centrale afdeling van de vrachtwagens van Net Brussel.De jachthaven is gelegen op een deel van een koninklijke schenking (Leopold II). Langs deze kant zou koning Leopold II het koninklijk domein verlaten hebben voor zijn geheime afspraken.


recreatie

RO

Léon Monnoyerkaai. Iets verder de Zenne. – een gedeelte in open lucht.


Inkokering – open lucht

LO

RO


Afvalcentrum en ophaalcentrum van Buda. Op deze plaats verzamelt de Brusselse vuilnisophaaldienst glascontainers, de rommel van sluikstorten, grote containers, …
Naast de verbrandingsoven van Brussel bevindt zich de kapiteindienst van de Haven van Brussel


Soorten afval

RO

Op de RO ligt de Verbrandingsoven van Brussel (Nederoverheembeek) met daarnaast een elektriciteitscentrale te herkennen aan de hoogspanningsdraden die van daar vertrekken.

Na verbranding van het afval blijft er enkel as over, de rook gaat de lucht in. De warmte die bij de verbranding vrijkomt wordt gebruikt om water om te zetten in stoom. Deze drijft de stoomturbines aan, waardoor in de ernaast gelegen centrale elektriciteit geproduceerd kan worden. Om de stoom af te koelen wordt water uit het kanaal gebruikt dat daardoor opwarmt en terug in het kanaal geloosd wordt. De elektriciteit die hier geproduceerd wordt, is voldoende voor de openbare verlichting in het Brussels Gewest of om de metro te laten rijden (6% van het Brussels elektriciteitsverbruik). Dat het geloosde water warmer is, is duidelijk te zien aan de waterdamp die boven de koelwaterlozing hangt tijdens de winterperiode. Het deel stroomafwaarts van de elektriciteitscentrale is tijdens de strenge winter van 1996 - 1997 dan ook volledig ijsvrij gebleven. Daardoor was er toen een zeer grote vogelpopulatie terug te vinden.


Bij de verbranding van afval kunnen giftige producten ontstaan, die terechtkomen in de as of in de lucht (o.a. dioxines). Via de lucht komen die stoffen uiteindelijk weer op de grond terecht. De rookgassen passeren door een elektrofilter waar het stof (tot 99%) uitgehaald wordt. In 1999 werd een nieuwe zuiveringsinstallatie voor de rookgassen geïnstalleerd.

De hoeveelheid afval die verbrand wordt, kan verminderen door selectieve ophaling van afval.
Soorten afval, verwerking
Pas sinds april 2003 is het Brussels Hoofdstedelijk gewest overgegaan tot het, nog niet volledig, maar selectief ophalen van huisvuil. Glas moet nog altijd naar de glasbol worden gebracht, terwijl voor tuinafval volgens deelgemeente verschillende regelingen in gebruik zijn (afvoeren naar verzamelpunten, enz… )

LO

Op de LO zijn het bedrijf Nordic (houtindustrie) gelegen en het bedrijfLe Maire dat handelt in bouwmaterialen.

RO

De Brusselse containerterminal werd ingehuldigd in mei 2001 door de Haven van Brussel en wordt uitgebaat door de Compagnie Française de Navigation Rhénane (CFNR), een van oorsprong Frans staatsbedrijf, gespecialiseerd in transport over binnenwateren. Deze terminal is uitgerust met o.a. twee kranen (portiekkranen) en ontvangt containers afkomstig van Antwerpen en Zeebrugge. Natuurlijk is er ook overslag mogelijk naar het wegtransport. Ook al stijgen de activiteiten van de terminal, vertegenwoordigt hij slechts +/- 2% van het totale haventransport.


Vrachtvervoer – container

scheepvaart

LO

De petroleumproducten die in Brussel opgeslagen worden, komen via grote binnenschepen, die zelf hun olie overslaan in Antwerpen of Rotterdam of via tanker. Hier in Brussel wordt de olie overgepompt in grote tanks en van daaruit verdeeld. Lukoil, Jet, Esso, Total Fina, BP hebben een vestigingsplaats in de Haven van Brussel. Total ligt meer naar het noorden toe ter hoogte van Verbrande Brug.

Er is weinig vervuiling als de regels gevolgd worden: o.a. het inkuipen van de tanks, tanks met een dubbele wand, controle op de vasthechting van de slangen die de olie van het schip naar de tanks pompen, opvang van verdampingsgassen bij laden van vrachtwagens. Toch zijn er serieuze problemen van bodemverontreiniging uit vroegere jaren.

De bedrijven die ook nog gas opslaan moeten strenge veiligheidsvoorschriften naleven (SEVESO-richtlijnen, in Brussel gelden die voor twee bedrijven).Maatregelen industrie

LO

Op LO vinden we de opslagplaatsen van Lukoil. Moderniseringswerken gingen door in 1998. Import van petroleumproducten. Producten komen per boot van Rotterdam en Antwerpen en worden per vrachtwagen in Brussel en Brabant uitgedeeld.
Milieu en olie-opslagplaatsen

Deze olie-opslagplaatsen werden zo aangepast dat er bij eventuele lekken zo weinig mogelijk milieuvervuiling ontstaat. De tanks zijn dubbelwandig met tussen de twee wanden een controlevloeistof die in contact staat met een alarmsysteem. Van zodra er een andere vloeistof binnen de controlevloeistof komt, slaat het alarm aan. De tanks zelf staan in een kuip die waterdicht behandeld is. Het regenwater dat eventueel in aanraking kan komen met de koolwaterstoffen wordt gefilterd in een olieafscheider en dan pas naar de riool geleid. Om de luchtpollutie te verminderen, is het mogelijk om de gassen te recupereren. De gassen en dampen kunnen omgezet worden tot vloeibare brandstof. Die methode kan ook gebruikt worden door benzinestations.


Maatregelen industrie

LO

De verbreding van het kanaal vnl. aan de LO, een zwaaikom, maakt het mogelijk dat schepen draaien.


Kanaal - breedte

LO

Dekempeneer, aannemer voor openbare en private werken, wegenis- en rioleringswerken. Ze maken ook mager beton en zandcement.

LO
LO

De Meuter Recycling
Lozing beek

RO


Eerst zien we een schroot- en ijzerhandelaar (SA Smet) en vervolgens derode silo’s van Readymix betonfirma

Trasporteren 5000ton zand per maand, wat ongeveer overeenkomt met 3 à 4 schepen per maand.

Betoncentrale CBR

RO

Op RO wordt de aandacht vooral getrokken door B.R.MET nv (Brussels Recycling Metal nv), één van de grootste Belgische ondernemingen die zich toeleggen op de handel en recyclage van ijzer en non-ferro-metalen.

De ijzer- en staalindustrie in België importeert elk jaar 1 miljoen ton aan staal, grotendeels aangevoerd door aken. De haven van Brussel is dus de ideale plaats voor schrootbedrijven.

Op de kade zien we een maalinstallatie, vijf portaalkranen, een schrootpers en twee metaalscharen. Het schroot wordt er gesorteerd, verkleind en tot kubussen geperst of in stukken geknipt. Daarna doorgevoerd naar Waalse staalbedrijven. Die schrootbedrijven zorgen er voor dat de “grondstoffen-kringloop“ gesloten is.

Vroeger mochten de auto’s met volle tank afgeleverd worden.

Bij het samenpersen van auto’s gebeurde het wel eens dat de benzinetank ontplofte en/of leegliep op de grond. Dit is nu gereglementeerd door de BIM (Brussels Instituut van Milieubeheer).

Het ovenklaar materiaal wordt per boot gestuurd naar smelterijen, ongeveer 3-4 boten per maand.Afvalrecyclage


Maatregelen industrie

RO
RO
VEMAT :en H&H: 2 bedrijven die handelen in bouwmaterialen
Ook bij Derichebourg wordt schroot verwerkt (ertsen en metallurgische producten), daarnaast ligt Wauters (staal). Wauters is sinds 1928 actief en vervoert zo een 120 à 150 balken per jaar. .

LO

Losinstallatie pijpenLO


LO

LO

Op linkeroever werd een groot complex van 30000 m² met nieuwe Loodsen en loskaaien voor vrachtwagens gebouwd. De hangars blijken echter te groot en raken niet ingevuld.
Verder landinwaarts ligt het centrum van Neder-Over-Heembeek. Industriegebied en verstedelijkt gebied lopen hier kriskras door elkaar. Vroeger was dit dorp de trekpleister voor de rijke bourgeoisie die, aangetrokken door de groene omgeving, zich vaak in de periferie kwam vestigen. De 2 kerken zijn getuigen van de 2 vroegere dorpen, Neder-Heembeek en Over-Heembeek.
Op dit domein werd de brouwerij Brasserie-Malterie de la Marine gebouwd. In 1937 was het één van de modernste brouwerijen, waar ook limonade en spuitwater “Meudon” werden geproduceerd. Ondertussen hebben zich verschillende kleine, niet-watergebonden bedrijven langs het kanaal gevestigd: Aspragaz, een truckwash, een verhuurbedrijf (Loxam), een vestiging van DHL, Croix Chatelain (handelaar in tuinmaterialen), Paint Trade Center, een Delhaize,…


Watergebruik industrie

RO

Het vormingsstation van Haren ligt vlak achter de bedrijven, wat de overslag van goederen vergemakkelijkt. In september 2001 verkreeg de Compagnie Française de Navigation Rhénane (CNFR) de toestemming voor 30 jaar voor een concessie van 0,8 ha om er zich te ontwikkelen. Deze organisatie is voornamelijk actief op de Rijn, de Moezel, de Rhône en de Donau, maar is reeds sinds 1990 aanwezig in Antwerpen. Jaarlijks vervoert ze zo een 13,4 miljoen ton.

Enkel TRW en Depaire, die in de haven gelegen zijn, (vroeger ook Electrabel en Renault) maken er nog gebruik van.

De plannen om hier de tweede terminal voor de hoge snelheidstrein in Brussel te brengen, zijn definitief afgevoerd.


Scheepvaart - spoorwegverkeer

RO

De rollen plaatijzer op RO komen per trein van de Waalse staalbedrijven en worden hier overgeslagen op zeeschepen (naar Portugal).

RO

Het hoge gebouw op RO, bedekt met een wit laagje bloem, hoort toe aan Ceres - Molens die uitgegroeid zijn tot de grootste molens van België.

De rogge en de tarwe komen vnl. per trein uit Duitsland en Frankrijk. De aanvoer van graan gebeurt met schepen, o.a. uit de VS en Canada. Dagelijks worden er hier schepen geladen met ongeveer 800 ton bloem per dag die in Antwerpen worden overgeladen naar zeeschepen.

De zakken worden geladen onder een uitschuifbare luifel om te voorkomen dat er te veel stof en regenwater in het ruim komt. Op die manier kan er geladen worden in alle weersomstandigheden. Zeeschepen kunnen er niet onder (door de hijskraan die dikwijls op deze schepen staat). Daarom wordt eerst een duwbak geladen, die wordt van onder de luifel getrokken, gaat naast het zeeschip liggen, en het meel van de duwbak wordt overgeladen op het zeeschip. Na recente aanpassingen kunnen ook kleine zeeschepen (kruipcoasters van ongeveer 1400 ton) worden geladen onder de luifel.

Bij Ceres kun je alle soorten schepen die de Brusselse haven kunnen aandoen (soms tegelijkertijd), terugvinden: van een spits (kleinste binnenschip), tot de grootste (duwbakken) en allerlei zeeschepen.De ligging naast het kanaal is van groot belang zowel voor de aanvoer van de tarwe als voor het verschepen van de bloem die bestemd is voor export buiten Europa en dan ook van hieruit naar de haven van Antwerpen vertrekt. De binnenlandse markt en de omliggende landen worden veeleer via vrachtverkeer bevoorraadt.

Het bedrijf is genoemd naar de Romeinse godin van de vruchtbaarheid en landbouw, te herkennen door de graanschoof.


Scheepvaart - vrachtvervoer

RO

Om het vrachtwagenverkeer te verzekeren van en naar Cérès en Impregnation des Bois is de Zenne hier weer over korte afstand overwelfd. Stroomafwaarts van Ceres stroomt de Zenne weer in open lucht.


inkokering

LO

Voor twee bedrijven Akzo en Esco op LO wordt zout aangevoerd per vrachtwagen. Van hieruit wordt het verder over het land getransporteerd. Strooizout wordt op de wegen gestrooid om het ijs te laten smelten. Dit zout komt uiteindelijk in het oppervlaktewater terecht.


Industrie - vervuiling

LO

De vestiging van Esco , chemische en farmaceutische groep, bestaat uit twee delen: een zoutdepot langs het water en het onderzoekscentrum (hoge gebouwen achter de opslagplaats). Aanvoer gebeurt nu per vrachtwagen vanuit Frankrijk, Duitsland en Nederland. Het zout wordt uitgedeeld in heel België en Luxemburg.

In 1863 ontwikkelde Ernest Solvay het productieproces om met zout en kalk soda aan te maken uit ammoniakhoudend water. De groep Esco dankt zijn ontwikkeling aan de productie van chloor en natriumhydroxide via de elektrolyse van zout. Per jaar wordt er zo’n 12 miljoen ton zout geproduceerd. Dat wordt gebruikt voor in de keuken, tegen de ijzel, in de waterverzachters, als toevoeging voor de productie van plastiek en chemische producten, etc.

Ook ontgint Esco één van de grootste zoutmijnen ter wereld, in het Duitse Borth.


Industrie - vervuiling

LO

De twee vervallen paviljoentjes op LO hoorden bij de toegangspoort van een kasteel. Hier is ook de Union nautique de Bruxelles gevestigd, een centrum voor watergebonden sporten (zoals kayakken en roeien).

RO

Wat de twee bedrijven op RO produceren kunnen we afleiden uit de geur en het opgestapelde materiaal. De asfaltgeur komt van “Interoof”, de andere geur komt van het creosoot van “CCB”.

RO

CCB (Creosoteer Centrum van Brussel of Chantier de Créosotage de Bruxelles of Chantier de creosotage) behandelt treinbilzen met creosoot om ze te beschermen tegen rotting. Water wordt enkel in een gesloten circuit gebruikt voor het afkoelen van pompen en compressors: dus geen lozing van vervuild afvalwater.

In de toekomst (wanneer?) zal een nieuwe, meer ecologisch verantwoorde installatie gebouwd worden.

De NMBS maakt hoe langer hoe meer gebruik van betonnen dwarsliggers, het hier behandelde hout is nu vooral bestemd voor tuinaanleg.


Watergebruik industrie: koelwater

RO

LO


Interoof produceert verschillende soorten roofing voor de bekleding van daken op basis van bitumen. Voor de koeling gebruikt het bedrijf kanaalwater (ca. 25.000 m3 water) dat nadien geloosd wordt in de Zenne.
Net achter de Budabrug bevinden zich de oliereservoirs van Total-Fina.


koelwater

RO

Een deel van de aanpalende site (ongeveer 25000 m²) is recent gesaneerd en werd aangekocht door de Haven van Brussel om opnieuw voor havenactiviteit te activeren.

Buda brug

HefbrugSoorten bruggen
De Buda brug is een metalen hefbrug gebouwd in 1955 en is genoemd naar het kleine cafeetje Buda op de RO. Deze driescharnierpuntbrug (twee scharnieren onderaan, één bovenaan) kan tot 33 meter hoog gaan om grotere zeeschepen toe te laten tot de haven. De brug van Willebroek en de vroegere brug van Kapelle-op-den-Bos, behoren tot hetzelfde type.

Deze brug was vroeger een spoorwegbrug, er kon net een trein over, nodig voor de bevoorrading van de cokesfabrieken die aan de LO gelegen waren, het station en de spoorlijnen lopen op de RO.


De bruggen op het Kanaal van Brussel naar de Schelde, dus ook die van de Haven van Brussel, worden 24 uur op 24 bediend. Hierover hebben Waterwegen en Zeekanaal NV en de Haven van Brussel een overeenkomst gesloten.

RO

Op RO ligt de RWZI Brussel-Noord. Deze RWZI heeft een capaciteit van 1,1 miljoen IE onder wie 87.000 Vlamingen uit de noordelijke rand van Brussel. De RWZI ging eind 2006 in testfase en is operationeel sinds maart 2007.


Maatregelen overheid - RWZI

LO

Op de LO zien we de terreinen waar vroeger de cokesfabriek Carcoke, Cockery de Marly stond. De gebouwen van de fabriek zijn afgebrand tijdens de afbraakwerken, dus enkel het terrein is zichtbaar.
Om cokes te produceren wordt steenkool zonder lucht verhit waardoor gassen en cokes ontstaan. Sommige van de gassen kunnen gebruikt worden als brandstof, andere zijn giftig. Ook in het afvalwater komen toxische stoffen voor. Een cokesfabriek die aan de milieuwetten voldoet, moet een zuiveringsinstallatie voor het afvalwater en voor de afvalgassen hebben.

Carcoke had dat niet en vervuilde de lucht, het water van de Zenne en eveneens de bodem. Op het kanaal was een grote watervang en een terugstort (lozing) van koelwater. Het afvalwater werd geloosd in de Zenne via een duiker onder het kanaal. Jarenlang stond de cokesfabriek van Neder-Over-Heembeek bekend als één van de grootste vervuilers van de Zenne en dus van de Schelde.

Begin 1993 (29 januari) sloot het bedrijf zijn deuren. Veel verontreinigende stoffen hadden zich ondertussen in de bodem opgestapeld. Sommige giftige stoffen o.a. cyaniden zijn doorgedrongen tot in het grondwater. De schoorstenen werden neergehaald najaar 1996, de bedrijfsgebouwen werden afgebroken. De 12ha grond van Carcoke werden aan het Brussels Hoofdstedelijk gewest ‘gegeven’, die nu moet instaan voor de sanering ervan. Het verschil tussen het huidig gemiddeld jaarvolume transport over het water en de cijfers van 1975 is in zeer sterke mate te wijten aan het verdwijnen van de 3 cokesfabrieken tussen Vilvoorde en Neder-over-Heembeek.
De vroegere Carcoke-site langs het kanaal was zwaar vervuild maar wordt gesaneerd. Op de site, komt Katoen-Natie, een centrum van 60000 m² loodsen voor geïntegreerde logistieke diensten. Het transport via het water zal bevorderd worden. Dankzij de logistieke activiteiten zullen er jaarlijks ongeveer 500.000 ton goederen via de waterweg vervoerd worden.

Tijdens de bouwwerken wordt 200.000 ton uitgegraven aarde langs het water afgevoerd en wordt de publieke weg langs het kanaal verwijderd om de toegankelijkheid van de terreinen tot het kanaal te optimaliseren.Vervuiling industrie (water, bodem en lucht)


LO/RO

Sita (voormalige Demets Containers (afvalverwerking, afvalcontainers en ruimdienst), een onderdeel van de voormalige Watco, is hier in de haven aanwezig sinds 1989. Het bedrijf behandelt ongeveer 200.000 ton afval per jaar. Nu vooral aanvoer per vrachtwagen.


Soorten afval en verwerking

RO

Aan beide zijden van het viaduct van Vilvoorde, op RO ligt het bedrijf Renault. In 1997 werd deze vestiging van de autofabrikant gesloten. Hierdoor verloren 3100 mensen een job. De terreinen van Renault zijn verkocht aan bedrijven die voldoende werkgelegenheid konden verzekeren. Een deel van de gebouwen staat ten dienste van S.A. Renault voor de reparatie van schrootcontainers en van nieuwe wagens.

De Machelse firma Analu wenst er metalen profielen te schilderen en voorziet ook het anodiseren van aluminium.


RO

In de onmiddellijke nabijheid van de kanaaloever is de oude Zenneloop, in open lucht, goed waarneembaar.

LO

Op de LO staat een bord dat de grens aangeeft van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Vlaams Brabant.


1   2   3   4


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina