Varen tussen Brussel (Saincteletteplein) en Zemst (Sluis van Zemst) Rode draad doorheen het atelier dek is integraal waterbeheerDovnload 166.53 Kb.
Pagina3/4
Datum22.07.2016
Grootte166.53 Kb.
1   2   3   4

Viaduct van Vilvoorde


Ring rond Brussel (R0)

(40m)Vergelijk scheepvaart en wegverkeer

RO

Evenwijdig aan het kanaal loopt de Zenne. Je kunt van op het schip de loop herkennen.

Watersite Vilvoorde megaproject ‘Vilvoorde Watersite Campus’. Men is bezig om de tuchthuiszone aan het kanaal grondig te vernieuwen en een ‘Vilvoorde aan het water’ te creëren. Naast de bouw en renovatie van bijna 100.000 vierkante meter kantoren en appartementen, omvat het project ook de aanleg van een waterpartij, de restauratie van het als monument erkende Tuchthuis

en de aanleg van nieuwe wegen, een plein en een park. Kostenplaatje: ruim 101 miljoen euro. Het kanaal zal door het project volwaardig deel uitmaken van de stad. Een nieuw Vilvoorde zal geleidelijk uit de grond rijzen.Kanaal vs. gekanaliseerde rivier


LO

Het “Domein Drie Fonteinen”, beschermd als landschap, is een groot recreatiepark met bossen, grasvelden, vijvers en enkele gebouwen zoals merkwaardige oude stallingen, een tot cafetaria omgebouwde oranjerie en een mooie binnenkoer met waterpomp en schandpaal. Sinds 1956 is het een stadspark. Het domein is de groene long van het anders zeer geïndustrialiseerde Vilvoorde.

Bij het uitgraven van het kanaal Brussel – Rupel werd hier een sluizencomplex uitgebouwd, het 1ste na het verlaten van Brussel.
Natuur - recreatie

RO

De Zenne loopt nog steeds evenwijdig aan het kanaal. In Vilvoorde zorgt de Zenne voor overstromingsproblemen. In het najaar 2001 werd een nieuwe, bredere bedding voor de Zenne gemaakt, dichter naar het kanaal toe. Over een kleine afstand werd de oude Zenneloop verlegd.Bij de uitbouw van Watersite in Vilvoorde wordt dit deel omgevormd tot een marina en een groen park.


inkokering

RODe Zenne stroomt op de RO, nu vlak langs het kanaal en dicht bij het centrum. De loop van de Zenne werd en wordt gewijzigd (zie eerder) zodat ze niet meer door het centrum loopt. De nieuwe loop ligt dichter bij het kanaal. (De oude loop zal gebruikt worden om de afvalwatercollector in aan te leggen). De beslissing voor de overwelving werd al in 1979 genomen, dit om de waterafvoer van de Zenne te verhogen. In Vilvoorde kon de Zenne namelijk niet verbreed worden. Terzelfdertijd is ook het probleem van de geurhinder verdwenen. De overwelving van de Zenne in Vilvoorde gebeurde in verschillende fasen en werd uitgevoerd in opdracht van de toenmalige Administratie Waterwegen en Zeewezen – afdeling Zeeschelde.

De werken van de overwelving van de Zenne hadden vertraging opgelopen omdat in de voorziene nieuwe loop van de Zenne bodemverontreiniging werd vastgesteld. Vooraleer de werken verder konden gaan, diende de bodem gesaneerd.Inkokering – zelfzuiverend vermogenHefbrug van Vilvoorde / Vuurkruisenlaanbrug


hefbrug


Soorten bruggen

RO


LO


We varen onder de Hefbrug van Vilvoorde, gelegen in de Vuurkruisenlaan. Deze grote hefbrug werd gebouwd in 1971 - 1972 en is van een ander type dan de Budabrug, de stalen constructies werden vervangen door beton. Deze brug heeft een vrije doorvaarthoogte van 9 meter in gesloten stand en 35 meter in geopende. 95% van de schepen kunnen doorvaren zonder dat de brug omhoog moet (dagelijks moet de brug slecht 1 à 2 maal omhoog) en moet alleen geopend worden voor zeeschepen (en zeilschepen met hoge mast). De hinder voor het wegverkeer wordt tot een minimum herleid: de brug kan in 100 seconden geheven of neergelaten worden.
De hefbrug verbindt het stadsdeel Vilvoorde-centrum op RO met het westelijk stadsdeel (LO) Kassei, het oudste stadsdeel.
Aan het Heldenplein (RO) ligt de gothische Onze-Lieve-Vrouw kerk (14-de – 15-de eeuw). Het Heldenplein ligt in het verlengde van de Vuurkruisenlaan. Stroomafwaarts van de brug ligt het AZ Jan Portaelsziekenhuis.
De toren van de kerk op de LO, is van de H. Hartkerk. Let op de heraangelegde kade. Vroeger stond een frituur op de kade. Door een verzakking van de oever zakte de frituur in en dreigde hierbij een gasleiding te raken. Uit vrees voor een gaslek werd de oever heraangelegd.

LO

Na een bocht naar links, wordt het kanaal breder: een goede plaats voor de watersportverenigingen (o.a. Réunion Nautique de Vilvorde: RNV) en recreanten die waterski en jetski beoefenen.

Door het snelle varen van speedboten ontstaan hoge golven die zorgen dat de verstevigde oevers sneller afkalven.

De aanlegsteigers situeren zich op de LO.


recreatie

RO

De oude Zenne-loop vormt de gemeentegrens tussen Vilvoorde en Grimbergen. De rechtgetrokken Zenne volgt die grens niet meer. Het kanaal ligt vanaf hier op Grimbergs grondgebied. Vlak achter de houtloods van Parmentier komt de Zenne boven. Vroeger had men hier in de zomerperiode last van muggenplagen. Dit werd opgelost door doeken voor de uitgang van de overwelfde Zenne op te hangen.


Kanaal vs. gekanaliseerde rivier

RO
LO

Oud Parmentier houthandel.
Op linkeroever liggen de bedrijven G.A.P. (steenpuin, grond- en zandverwerking) en All Belgian Recycling (ABR), dat beton, asfalt en metselwerkpuin (bouw- en sloopafval) recycleert. Ook de asfaltfabriek van Verhaeren &Co ligt hier.

RO

Na de bocht, vallen de twee koeltorens van de Elektriciteitscentrale “Verbrande Brug” op.(zie verder)


koelwater

RO

De plaats waar het vroegere hoogovenbedrijf Duferco, het vroegere Forges de Clabecq, gelegen was, is nu een braakliggend terrein. De gronden waren vroeger zwaar vervuild met koolwaterstoffen en teer, maar werden in 2008 gesaneerd door Waterwegen en Zeekanaal NV. De vrijgekomen gronden wachten nog op verdere ontwikkeling.

Duferco werd opgericht in 1979 na de liberalisering van de staalmarkt. In 28 jaar was Duferco uitgegroeid tot een internationale groep van staalproducenten en -handelaars met meer dan 10.000 medewerkers over de hele wereld. Duferco Brussel was gespecialiseerd in import en export van speciaal staal.
Bodem-vervuiling = watervervuiling

RO


Recht tegenover deze fabrieksterreinen ligt PB Gelatine (Grimbergen), onderdeel van Tessenderlo Group). Gelatine is een eiwit dat men vindt in runder- en varkenshuiden en beenderen (gelatine wordt ook proteïne of collageen genoemd). Gelatine zit in allerlei voedingsproducten (snoepgoed, desserts, light-producten), allerhande soorten pillen, schoonheidsmiddelen,…

PB-Gelatine gebruikt ongeveer 6 miljoen liter water per dag uit het kanaal voor het productieproces. Het kanaalwater wordt gezuiverd tot drinkwaterkwaliteit in een eigen waterzuiveringsstation. De huiden en beenderen worden in het water gelegd en het water wordt aan de kook gebracht, waardoor de gelatine oplost in het water. Bij afkoeling stolt de gelatine. Het gebruikte water wordt opnieuw gezuiverd en vervolgens geloosd in de Zenne.

Het bedrijf heeft een zeer milieuvriendelijk productieproces. De lucht, afkomstig van de zones van verwerking en de ondergrondse opslag van de beenderen, wordt sinds 1988 afgezogen en naar een biofilter gestuurd. In het bedrijf wordt zo gewerkt dat er zo weinig mogelijk afval ontstaat: alle bijproducten worden verwerkt en verkocht als ingrediënten voor dierlijke voeding. Een deel van de grondstoffen worden via de haven van Brussel per boot aangevoerd. En ook een deel van het regenwater wordt in het productieproces gebruikt.


Afval-verwerking
Maatregelen industrie

LO

Op LO was tot in 1993 de sulfaat- en fosfaateenheid van Tessenderlo Chemie gevestigd.

Een deel van de terreinen werd reeds gesaneerd. Op dit gedeelte heeft Sita zijn grondbank en een centrum voor biologische reiniging (voornamelijk van met minerale oliën verontreinigde gronden = soil remediation).In 1998 bouwde WRS (voormalige Sita) een fysisch-chemische grondreinigingseenheid voor de behandeling van o.a. met zware metalen verontreinigde bodems. Sita heeft mobiele zuiveringsinstallaties die ingezet kunnen worden om ter plaatse grondwater te zuiveren of voor spoedinterventies bij onverwachte verontreinigingen.

LO

Chemogas, medische gassen

CGAE: vetsmelterij (gebouw met blauwe druppel),

SEGAF, afsluitingen.

ACG Betoncentrale

VLARCOMPOST, composteringsbedrijf. Ook hier wees een studie van het VITO op geurhinder en wordt het bedrijf verplicht tot remediëring.

RO

De Elektriciteitscentrale “Verbrande Brug” (Vilvoorde) is een gewone thermische centrale: met stoom wordt elektriciteit gemaakt Om die stoom te maken, wordt water verwarmd door het verbranden van kolen, gas of olie. De stoom drijft turbines aan die de generatoren laten draaien en elektriciteit produceren.

Tot 2000 werd hier vooral gestookt met steenkool. De kolen werden vroeger per trein aangevoerd. Vanaf juni 1996 werden ze per schip aangevoerd. Daarna werd gedeeltelijk overgeschakeld op “pitch” die aangevoerd wordt per spoor (pitch is een melasseachtige-stroperige brij die overblijft na het cracken van ruwe petroleum), de brij moet opgewarmd worden om uit de spoorwagons te kunnen vloeien.

Sinds 2000 draait de centrale volledig en uitsluitend op aardgas, aangevoerd via pipeline (cfr verminding transport op het kanaal).

Om de stoom weer om te zetten in water, wordt koelwater gebruikt. Het koelwater voor deze centrale wordt uit het kanaal opgenomen. De watervang ligt langs het kanaal op de RO. Omdat het koelwater gebruikt wordt om te koelen, wordt het zelf warmer. Dit warmere water wordt gekoeld in de koeltorens. Koeltorens hebben de vorm van een dyabolo (in het midden smaller dan boven en beneden), zijn hol en open boven en beneden. Het koelwater valt van boven naar beneden in de toren en wordt gekoeld door de lucht in de toren, die lucht wordt voortdurend ververst (goede luchtcirculatie).

Het gekoelde water wordt geloosd in het insteekdok van Vilvoorde (zie verder).


koelwater

1   2   3   4


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina