Veertigdagentijd waarom veertig dagen?Dovnload 9.03 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte9.03 Kb.
VEERTIGDAGENTIJD
Waarom veertig dagen?

Veertig is een symbolisch getal dat in de bijbel regelmatig voorkomt. Bekende voorbeelden zijn: Mozes en het volk Israël trokken veertig dagen door de woestijn, Jona verbleef veertig dagen in de buik van een walvis, Jezus verbleef veertig dagen in de woestijn. Ook bij ons kan dat getal veertig een speciale betekenis hebben voor een bepaalde periode: een vrouw is veertig weken in verwachting.

Al deze periodes wijzen op een tijd van bezinning, inkeer, verwachting.

De drie accenten van de vastentijd

Het accent van de christelijke vasten ligt niet meer zozeer op het 'niet eten'. De drie

belangrijke peilers van de veertigdagentijd zijn: gebed, vasten en aalmoezen.

1. Gebed: de vastentijd is de tijd bij uitstek om de figuur Jezus centraal te stellen. Voor vele mensen is deze tijd dan ook een extra gelegenheid voor gebed, bezinning.

2. Vasten: ook al is voor christenen het niet, of weinig eten niet meer zo belangrijk, toch is voor velen de vastentijd een tijd waarin ze zich bepaalde zaken ontzeggen:

bv. Niet roken, snoepen, minder Tv kijken, uitgaan...

3. Aalmoezen: het delen met armen is voor christenen altijd een belangrijk thema geweest, vooral in de vasten.

Belangrijke dagen4 symbolen en gebruiken

1. Aswoensdag: de start van de vastentijd. As is zowel symbool van onze sterfelijkheid als van nieuw leven (op sommige plaatsen worden de stoppels op het veld verbrand om de akkers vruchtbaar te maken; vroeger waste men met as). De as verkrijgt men door palmtakjes van het vorig jaar te verbranden.

2. Goede Week: dit is de laatste week van de vasten. De benaming 'goede' week verwijst naar het heil dat alle mensen in de dood en de verrijzenis van Jezus zullen krijgen. Vroeger mocht tijdens deze week geen zware lichamelijke arbeid verricht worden, er werden geen rechtzittingen gehouden en gevangenen kregen strafvermindering of werden vrijgelaten.

Palmzondag: de start van de Goede Week. De koninklijke intocht van Jezus in Jeruzalem wordt herdacht. Palmtakjes worden gewijd. Palm is symbool voor een koning en voor de vrede.

Witte Donderdag: Men gedenkt het Laatste Avondmaal.

Goede Vrijdag: Jezus sterven en lijden wordt herdacht. Op die dag is er geen volledige eucharistie. De benaming 'goede' slaat op wat uiteindelijk staat te gebeuren.Stille Zaterdag: de grote rustdag tussen dood en verrijzenis.
3. Pasen: we gedenken de verrijzenis van Jezus. Dit is voor de christenen het belangrijkste feest van het jaar.
4. De twee belangrijke feesten na Pasen:
Hemelvaart: veertig dagen na Pasen (altijd op donderdag). We gedenken dat Jezus terug naar Zijn vader. De hemel werd vroeger gezien als de woonplaats van God. Als we ons wereldbeeld voor ogen houden, kunnen we misschien de hemel zien als symbool voor het goede, het mooie, vrijheid, liefde en geluk.
Pinksteren: op de vijftigste dag na Pasen (altijd een zondag). We gedenken de gave van de Heilige Geest. Dit is in feite de geboorte van de christelijke kerk. Vanaf toen begonnen de apostelen de Blijde Boodschap te verkondigen.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina