Veiligheidsinstructiekaart gassmeltlassen met zuurstof en acetyleenDovnload 16.78 Kb.
Datum30.09.2016
Grootte16.78 Kb.
VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART

GASSMELTLASSEN MET ZUURSTOF EN ACETYLEEN

RISICO’S


VOORKOMINGSMAATREGELEN

Brand/explosie
Mobiele installatie:

- behandel de flessen met zachtheid, dit vooral bij het verplaatsen

- plaats steeds de afschermkap op de fles bij vervoer

- sluit de flessen na gebruik goed af

- vervoer flessen enkel in de daarvoor bestemde flessenwagen

- las steeds op minimaal 3meter afstand van de flessen

- controleer de slangen geregeld op beschadigingen en lekken

- bescherm de flessen tegen warmtebronnen ( ook tegen de zon,vermits de druk in de fles verhoogt met 0.6bar bij een temp.verhoging van 1°C )

- smeer nooit de kraan van de zuurstoffles met olie of vet in

- gebruik nooit de flessen zonder drukontspanner

- gebruik nooit samengeperste zuurstof als perslucht

- controleer bij het vervangen van een acetyleenfles of de pakkingsring aanwezig is, indien beschadigd vervangen.Vaste installatie:

- vermits de gastoevoer hier met vaste leidingen gebeurt spreken we hier niet meer de manipulatie van gasflessen

- werk steeds met een zo laag mogelijke acetyleendruk ( rode leiding )

- voer nooit zelf reparaties uit aan regeltoestellen of branders

- reinig de brander alleen met geschikt onderhoudsmateriaal

- ontsteek en doof de brander op de volgende wijze:Ontsteken: Doven:

* afsluiter zuurstof- en acetyleen- * acetyleenafsluiter fles openen van brander sluiten

* gepaste drukken instellen op de * zuurstofafsluiter van reduceerventielen brander sluiten

* zuurstofafsluiter van de brander * afsluiter van de geheel openen zuurstof-en acetyleenleiding

sluiten

* acetyleenafsluiter van de brander * branderafsluiters openen zo ver als nodig openen om druk van slangen af te laten* gasmengsel ontsteken * branderafsluiters terug sluiten

* vlam regelen met de acetyleen- * regelschroeven van afsluiter de reduceerventielen losdraaien

- Noodgeval ( warme of in brand geraakte acetyleenfles )

* draai de flesafsluiter dicht bij uitlekkend acetyleengas, dat vlam heeft gevat; gebruik een hittebestendige handschoen

* blus de vlam met een poederblusser, CO2-blusser of een krachtige water­straal, indien de flesafsluiter niet dicht gedraaid kan worden

* waarschuw de brandweer indien de vlam niet kan gedoofd worden

* controleer minstens gedurende 1uur de temperatuur van de fleswand, daar de mogelijkheid bestaat dat het gas in de fles gaat ontleden en deze warmteontwikkeling kan tot explosie leiden

* waarschuw de brandweer indien er een temperatuurssteiging plaatsheeft, in afwachting koel je de fles van op afstand met water; ontruim de omgeving indien dit niet mogelijk is

* gebruik dezelfde procedure indien de fles warm wordt zonder dat er een brand geweest is

* laat onmiddellijk acetyleenflessen die warm geweest zijn afhalen door de leverancier onder vermelding van het gebeurdeKwetsuren ogen/aangezicht


- controleer voor gebruik de staat van de lasbril

- gebruik een lasbril met aangepaste lastint, ook wanneer je slechts toekijkt naar een demonstratie van de leraar bijvoorbeeld

Kwetsuren aan de han­den


- draag steeds lashandschoenen met boord

- vernieuw de lashandschoenen bij beschadiging

- vermijd aanraking van sterk verwarmde werkstukken

PREVENTIECOORDINATOR: Baeckelandt J.


ARBEIDSGENEESHEER: Y. Rasquin


DATUM: 12-10-2004


DATUM:

VISUM:

VISUM:
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina