Veldhockey competitie junioren speelgerechtigdheidDovnload 10.12 Kb.
Datum18.08.2016
Grootte10.12 Kb.
District Zuid Nederland informeert:
VELDHOCKEY – COMPETITIE – JUNIOREN SPEELGERECHTIGDHEID
In het bondsreglement zijn onder A4 algemene regels m.b.t. speelgerechtigdheid opgenomen. In dit artikel is bepaald dat (behoudens enkele uitzonderingen, artikel B.9) dat bij junioren spelers zijn geoorloofd om binnen één categorie (bijv. A/B enz.) voor alle teams uit te komen. In het geval dat het bondsbestuur dan wel de districtbestuurscommissie echter vaststelt dat het uitkomen van een speler uit een hoger team (bijv. A1) in een lager team (bijv. A2) binnen die categorie competitievervalsing veroorzaakt, dan kan het bondsbestuur dan wel de districtbestuurscommissie de speler als niet-speelgerechtigd aanmerken.
De competitieleiding c.q. districtbestuurscommissie geeft in dit document nadere uitleg wanneer zij van mening wat er is toegestaan en niet is toegestaan rondom speelgerechtigdheid en geeft hiermee een nadere uitleg rondom haar rol zoals genoemd in bovengenoemd artikel in het bondsreglement.
Regels:

 • Als het mogelijk is worden invallers altijd uit lagere teams gehaald;

 • Lenen uit dezelfde klasse of lager mag altijd;

 • Spelers uit een hoger spelend team mogen invallen maar met de hieronder staande beperkingen:

  • Invallen in een lager team mag pas als het lagere team 11 of minder spelers over heeft;

  • Na 5 wedstrijden wordt bepaald in welk team je zit:

   • Bij dubbel spelen in bijvoorbeeld de voorcompetitie geldt dat daar waar het meest (wekelijks) is gespeeld bepalend is voor het team waarin iemand in zit. Bij evenveel spelen geldt dat het hoogste team bepalend is*;

   • Bij een gelijk aantal gespeelde wedstrijden in meerdere teams, wordt het hoogste team als ‘eigen’ team bepaald. Behalve als een jeugdspeler in een jeugd- en een seniorenteam speelt**;

  • Er mogen maximaal 2 spelers uit maximaal één klasse hoger geleend worden.

   • Spelers die worden geleend uit teams uit dezelfde categorie die meer dan één klasse hoger spelen worden als niet-speelgerechtigde spelers gezien;

   • Een speler is ook niet-speelgerechtigd als de speler uit een lagere categorie komt, maar het klassenverschil ook meer dan één klasse is;

    • De categorieën.

     • senioren

     • jong senioren / 18+ / studioren

     • A-jeugd

     • B-jeugd

     • C-jeugd

     • D-jeugd

     • E-jeugd

  • Dispensatie is mogelijk om iemand toch van een hoger niveau of meer van een hoger niveau te lenen, neem dan tijdig contact op met de districtscompetitieleiding***.

 • Vanzelfsprekend gelden de regels van het bondsreglement nog steeds.

 • Neem bij twijfel contact op met de districtscompetitieleiding.

* In Zuid Nederland geldt in dit geval zowel de herfstcompetitie als de lentecompetitie gezamenlijk als één competitie. Dit betekent dat aan de start van de herfstcompetitie wordt bepaald in welk team je zit, ook in de lentecompetitie. Uiteraard is hierop weer dispensatie te vragen.


** Dan mag je in beide teams spelen, mits structureel en niet alleen indien het van belang voor de competitiestand is. Dat laatste kan worden aangemerkt als competitievervalsing.
*** Tijdig betekent uiterlijk donderdag voorafgaande de wedstrijd met een mail aan het districtskantoor.
Overige opmerkingen:

 • Alle spelers die deelnemen aan de wedstrijd c.q. op de bank zitten als invaller worden op het digitaal wedstrijdformulier gezet;

 • Het digitaal wedstrijdformulier dient voorafgaande aan de wedstrijd volledig te worden ingevuld met alle deelnemende spelers;

 • De competitieleiding kan zowel aan het einde van de voorcompetitie, herfstcompetitie en lentecompetitie beslissingswedstrijden uitroepen waarbij nadere regels inzake speelgerechtigdheid worden gesteld.


Enkele voorbeelden:

 • Jongens A2 2e klasse mag niet invallen bij Jongens A3 4e klasse;

 • Jongens A2 2e klasse mag wel invallen bij Jongens A2 3e klasse maar dan met maximaal 2 spelers en alleen indien Jongens A2 er zelf 11 of minder heeft en er géén mogelijkheden zijn om lager te lenen;

 • Jongens A2 2e klasse mag wel invallen bij Jongens B1 1e klasse maar dan met maximaal 2 spelers en alleen indien Jongens B1 er zelf 11 of minder heeft en er géén mogelijkheden zijn om lager te lenen.Voor verder vragen kun de wedstrijdsecretaris of de secretaris van uw vereniging contact opnemen met het districtskantoor (district-zn@knhb.nl)
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina