Verantwoording leerlijn Rekenen in de onderbouw van De OptimistDovnload 54.42 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte54.42 Kb.

Verantwoording leerlijnen onderbouw; Leerlijn Rekenen.

Verantwoording leerlijn Rekenen in de onderbouw van De Optimist.

In de onderbouw van De Optimist willen we kinderen op een natuurlijke manier in contact brengen met rekenen en wiskundige initiatie en alle vaardigheden die daarvoor nodig zijn.

De activiteiten worden zoveel mogelijk aangeboden binnen de thema’s die in de groepen aan de orde zijn. Hierbij zijn de vaardigheid en interesse van het kind uitgangspunt, maar wordt het kind gestimuleerd tot het uitvoeren van activiteiten in de zone van de naaste ontwikkeling.
Binnen de leerlijn Rekenen zijn de volgende ontwikkelingsgebieden te onderscheiden:

1.1 A. Kenmerken van kleur en kleurnuances

1.2 B. Vorm

1.3 C. Classificeren

1.4 D. Grootte.

1.5 E. Seriëren

1.6 F. Vergelijken

1.7 G. Tellen

1.8 H. Getallen.

1.9 I. Meten en Wegen


Om overzicht te hebben op de vaardigheden die kinderen moeten beheersen, maken we gebruik van de map “Leer- en ontwikkelingslijnen voor de groepen 1 en 2” van Ajodact. Hierin staan de vaardigheden beschreven die de kinderen eind groep en eind groep 2 zouden moeten beheersen. Verderop in deze verantwoording van de leerlijn staan de leerlijnen Rekenen voor groep 1 en 2, met daarbij de op school aanwezige materialen en mogelijke activiteiten.
De vaardigheden van elk individueel kind wordt gevolgd op de volgende manieren:

 • Maandelijks, door middel van observaties tijdens het werken in de groep aan de hand van een aandachtspuntenlijst (bijlage 1). De geobserveerde gegevens worden opgenomen in het observatie- en evaluatieformulier van het kind (bijlage 2)

 • 3x per schooljaar, door het observeren en screenen van vaardigheden van kinderen met behulp van het voortgangsoverzicht (bijlage 8) gebaseerd op de methode Rekenrijk. Dit gebeurt na 6 tot 8 weken, begin januari en half mei. Per schooljaar wordt afgesproken op welk tijdstip de gegevens compleet moeten zijn.

Na elke screeningsperiode wordt het ontwikkelingsoverzicht ingevuld voor elk kind in groep 1 en 2

(bijlage 4) • In de onderbouwperiode hebben we drie “ijkmomenten” ingebouwd, waarop elk kind vergeleken wordt met de leerlijn. Dit gebeurt als het kind als 4-jarige binnenkomt (na 2 maanden), eind groep 1 en eind groep 2 (bijlage 10, 11 en 12).

De activiteiten die binnen een thema worden aangeboden worden achteraf geregistreerd op het formulier “Overzicht leerstofaanbod Onderbouw” (bijlage 7).


Als basis gebruiken we de ideeën en materialen van de methode “Rekenrijk”, die in groep 3 structureel gebruikt wordt. Het overzicht van de aangeboden activiteiten uit het handboek Rekenrijk is bijgevoegd (bijlage 9). Daarnaast gebruiken we als bronnenboeken en naslagwerken:

 • Idee 1 en 2

 • Naar lezen, schrijven en rekenen (Frea Janssen-Vos)

 • Telactiviteiten met jonge kinderenLeerlijn Rekenen groep 1

Ontwikkelings-gebied

Vaardigheden

Activiteiten

Materialen


1.1 A. Kenmerken van kleur en kleurnuances

A.1. licht en donker


A.2. eenvoudige kleuren: rood, geel, blauw, groen, oranje

Tekenen; schilderen; knutselen

Kringspelletjes (b.v. Ik zie, ik zie wat jij niet ziet)Kleurschijvenspel; Kleurnuancekist; Kolori; Logical blocks; Ruppy

1.2 B. Vorm

 • eerst concreet dan naar abstract

B.1. abstract herkennen en tekenen: cirkel (rondje), vierkant, driehoek, rechthoek

 • concreet benoemen tweedimensionaal:

bol, blokje, dakje/piramide, staaf/balk

Tekenen; schilderen; knutselen

Bouwhoek (wereldspelmateriaal; constructiemateriaal)Logical blocks; Figurogram; Fröbelmozaïek; Figura; Figurama; Ringen en stokjeskist

1.3 C. Classificeren

 • groeperen van voorwerpen

C.1. globaal op soortnaam (bv. kleren)

C.2. op een kenmerk: kleur, vorm, materiaalsoort

C.3. reeksen van 2 leggen op kleur en/of vorm

Themahoeken (b.v. winkel)

KringactiviteitenWinkelproject; Beroepenproject; Tactilotto; Senso; Tastdomino; Logical blocks; Logisch kralen rijgen

1.4 D. Grootte.

eenvoudige begrippen van concreet naar abstract

D.1. lang -kort

dik -dun

hoog –laag

groot -klein


 • passief aanwijzen:

vergrotende trap: bv. langer

overtreffende trap: bv. langst evenlang alsBouwhoek (constructiemateriaal)

Logical blocks; Dubbeldam; Huisje- boompje- beestje;

1.5 E. Seriëren

 • rangschikken van voorwerpen op volgorde

E.1. globaal van groot naar klein

(2-5) v.v. (passief) (op één kenmerk)E.2. rangschikken op één kenmerk (2-5) op kleurnuances, dikte, lengte, hoogte, breedte
Cijferpuzzels
Ontwikkelings-gebied

Vaardigheden

Activiteiten

Materialen


1.6 F. Vergelijken


 • vergelijken van voorwerpen op aantal, eenvoudig en concreet

F.1. voorwerpen uit het dagelijks leven

F.2. begrippen:

evenveel -net zoveel

veel -weinig

meer- minderKringactiviteiten

Themahoeken

Uitdelen/ verdelen van voorwerpen (b.v. bekers, snoepjes)


Dubbeldam; Huisje- boompje- beestje; Telpanorama; Getallen en hoeveelheden memorie; Vijf op een rij wiskundige initiatie; Thematelspel; Piccolo; Kaboutertelspel

1.7 G. Tellen

G.1. tellen tot 5 met ondersteuning van: liedjes, plaatjes, spelletjes

G.2. synchroon tellen tot 5

G.3. resultatief tellen tot 5

G.4. rangtelwoorden tot 5 en eerste -laatste

Kringactiviteiten (tellen van kinderen; voorwerpen)

Uitdelen/ verdelen van voorwerpen

Telspelletjes (o.a. uit Telactiviteiten voor jonge kinderen/ Rekenrijk); gezelschapsspelletjes


Telpanorama; Getallen- en hoeveelheden memorie; Vijf op een rij wiskundige initiatie; Diski; Tello; Touwtrekken; Thematelspel; Comparant; Teldopjes; Lego Duplo Cijfers; Kaboutertelspel; Cijferpuzzels; Computerprogramma Rekensom

1.8 H. Getallen.

 • getalbegrip, eenvoudig en concreet

H.1. cijfersymbool bij getallen 1-5

H.2. koppeling symbool aan hoeveelheid van het getal
Telpanorama; Getallen en hoeveelheden memorie; Vijf op een rij wiskundige initiatie; Diski; Tello; Touwtrekken; Thematelspel; Comparant; Teldopjes; Lego Duplo Cijfers; Kaboutertelspel; Cijferpuzzels; Computerprogramma Rekensom;

1.9 I. Meten en Wegen


a. meten

I.1. experimenteren en ervaring opdoen vanuit eigen lichaam met lengte

I.2. voorwerpen laten vergelijken (oppervlakte en inhoud)
Bouwhoek
b. wegen

1.3. experimenteren en ervaring opdoen van gewicht: • op het oog

 • met de handen
Weegschaal; GewichtensetLeerlijn Rekenen groep 2

Ontwikkelings-gebied

Vaardigheden

Activiteiten

Materialen


1.1 A Kenmerken van kleur en kleurnuances lichtste donkerste

A.1. licht en donker

A.2. moeilijke kleuren: zwart, grijs, wit, rose, paars, bruin (en kleuren van groep 1)

Tekenen; schilderen; knutselen

Kringspelletjes (b.v. Ik zie, ik zie wat jij niet ziet)Kleurschijvenspel; Kleurnuancekist; Kolori; Logical blocks;

1.2 B. Vorm

 • eerst concreet dan naar abstract

B.1. abstract herkennen en tekenen: cirkel (rondje), vierkant, driehoek, rechthoek, ovaal, ruit

concreet benoemen 2/3 dimensionaal: dakje/piramide, staaf/balk, eiB.2. complexe figuren analyseren (verstoppen van een figuur in een figuur) bv. driehoek in: vierkant (zie ook visuele waarneming)

Tekenen; schilderen; knutselen

Bouwhoek (wereldspelmateriaal; constructiemateriaal)Logical blocks; Figurogram; Fröbelmozaïek; Figura; Figurama; Tangrammen; Tangrammenpuzzel; Scope; Ringen en stokjeskist

1.3 C. Classificeren

 • groeperen van voorwerpen

C.1. globaal op soortnaam (bv. kleren)

C.2. op meer kenmerken: kleur, vorm, grootte, materiaalsoort

C.3. reeksen van 3 à 4 leggen op kleur en/of vorm

C.4. probleemoplossen met één kenmerk

C.5. probleemoplossen van meerdere kenmerken (wat hoort hier niet bij)

Themahoeken (b.v. winkel)

KringactiviteitenWinkelproject; Beroepenproject; Tactilotto; Senso; Tastdomino; Logical blocks

1.4 D. Grootte


 • moeilijke begrippen van concreet naar abstract

D.1. veel -weinig

breed -smal

veel -weinig (inhoud)

zwaar -licht (gewicht)

passief aanwijzen en actief benoemen:

vergrotende trap: bv. breder

overtreffende trap: bv. breedst even breed als


Bouwhoek (constructiemateriaal)

Logical blocks; Dubbeldam; Huisje- boompje- beestje
Ontwikkelings-gebied

Vaardigheden

Activiteiten

Materialen


1.5 E. Seriëren


 • rangschikken van voorwerpen op volgorde

E.1. globaal van groot naar klein (5-8) v. v. (passief en actief)

E.2. rangschikken op meer kenmerken (5-8) (passief en actief op kleur nuances, dikte, lengte, hoogte, breedte

E.3. probleemoplossend seriëren


Logical blocks; Logisch kralen rijgen

1.6 F. Vergelijken

 • vergelijken van voorwerpen op aantal van concreet naar abstract

F.1. moeilijker vergelijken op aantal, bv. leg minder/meer blokken dan fiches

F.2. begrippen:

evenveel- net zoveel veel- weinig meer- minder

meeste- minste


Kringactiviteiten

Themahoeken

Uitdelen/ verdelen van voorwerpen (b.v. bekers, snoepjes)


Dubbeldam; Huisje- boompje- beestje; Telpanorama; Getallen en hoeveelheden memorie; Vijf op een rij wiskundige initiatie; Thematelspel; Piccolo; Kaboutertelspel; Ringen en stokjes kist

1.7 G. Tellen

G.1. tellen tot 10 met ondersteuning van: liedjes, plaatjes, spelletjes

G.2. getallenrij tot 10 opzeggen G.3. synchroon tellen tot 10

G.4. resultatief tellen tot 10

G.5. rangtelwoorden tot 10 en eerste- laatste- één na laatste- middelste

G.6. onzichtbare eenheden tellen

G.7. leren inzien dat hoeveelheden constant blijven zolang er niets aan toegevoegd of afgehaald wordt (constantie)

Kringactiviteiten (tellen van kinderen; voorwerpen)

Uitdelen/ verdelen van voorwerpen;

Telspelletjes (o.a. uit Telactiviteiten voor jonge kinderen/ Rekenrijk); gezelschapsspelletjes


Telpanorama; Getallen- en hoeveelheden memorie; Vijf op een rij wiskundige initiatie; Diski; Tello; Touwtrekken; Thematelspel; Comparant; Teldopjes; Lego Duplo Cijfers; Kaboutertelspel; Computerprogramma Rekensom

1.8 H. Getallen

 • getal begrip van concreet naar platte vlak

H.1. cijfersymbool bij getallen 1-10 H.2. koppeling symbool aan hoeveelheid van het getal

Cijfers schrijven (Pennenstreken cijferboekje)

Telpanorama; Getallen en hoeveelheden memorie; Vijf op een rij wiskundige initiatie; Diski; Tello; Touwtrekken; Thematelspel; Comparant; Teldopjes; Lego Duplo Cijfers; Kaboutertelspel; Computerprogramma Rekensom
Ontwikkelings-gebied

Vaardigheden

Activiteiten

Materialen


1.9 I. Meten en Wegen

a. meten

I.1.het schatten van lengte, inhoud en oppervlakte

I.2. meten en vergelijken met een hulpmiddel (touwtje, blok)

I.3. meten met een zelfgekozen maat(oppervlakte en inhoud)
b. wegen

I.4. het schatten van gewicht met de handen

I.5. wegen met niet standaard maten

I.6. wegen met standaard maten

Bouwhoek

Themahoeken (b.v. winkel, restaurant)
Weegschaal; Gewichtenset


Bronnen: 25-07-16

 • Leer- en ontwikkelingslijnen voor de groepen 1 en 2

 • Rekenrijk

Document: Leerlijn Rekenen onderbouw.docDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina