Verbeteringen in Handboek Excel 2010 door Wim de GrootDovnload 83.09 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte83.09 Kb.

Verbeteringen in Handboek Excel 2010 door Wim de Groot


uitg. Van Duuren Media, ISBN 978-90-5940-467-0


Plaats:

Tekst is:

Moet zijn:

p. 21 bovenaan

Klik u op Niet opslaan als u alleen maar hebt geoefend

p. 35 hele pagina en onder afbeelding 2.5:

rijtje / rijtjes

kolommetje / kolommetjes

p. 37 paragraaf Automatisch aanvullen

dat de rechterbenedenhoek van de cel van de actieve cel een blokje heeft.

p. 39 ##

Typ Rembrandtlaan 13 en in de cel daaronder Rembrandtlaan 15, selecteer beide cellen en sleep de vulgreep omlaag etc

Typ Rembrandtlaan 13 en in de cel daaronder Rembrandtlaan 15, selecteer beide cellen, sleep de vulgreep omlaag en u krijgt de volgende oneven huisnummers van deze straat.

p. 45 paragraaf Invoegen en verwijderen

Bent u een onderdeel van een serie vergeten (zoals in de afbeelding de maand maart),

… vergeten (zoals de maand maart in afbeelding 2.17),

p. 49 bovenaan:

Omgekeerd kunt u uit een bestaande tabel een kolom cellen verwijderen

uit een bestaande tabel een kolommetje van cellen verwijderen

p. 51 Paragraaf Help! ‘Kan niet-lege cellen niet van het werkblad schuiven.’

Wilt u een kolom wilt invoegen

p. 62 Paragraaf Een werkblad verplaatsen

4. Laat de muisknop los en om het werkblad te verplaatsen.

4. Laat de muisknop los en het werkblad wordt verplaatst.

p. 72 Paragraaf Kolombreedte automatisch aanpassen

na 2: kolom krijgt dan de breedte van het langste inhoud in de kolom.

kolom krijgt dan de breedte van de langste inhoud in de kolom.

p. 75 paragraaf Lastige letters typen

Dat hangt af de instellingen van uw toetsenbord

Dat hangt af van de instellingen …

p. 75 paragraaf Lastige letters typen

In Excel hier levert Ctrl+’ in ieder geval geen é op,

In Excel levert Ctrl+’ en dan een e beslist geen é op,

p. 93 paragraaf Adressen filteren voor ansichtkaarten

1. Breidt uw lijst uit

1. Breid uw lijst uit

p. 118 paragraaf Getal

Bij Scheidingsteken bepaalt u of er een punt voor de duizendtallen komt.

… een punt achter de duizendtallen komt.

p. 121 tabel Sneltoetsen voor opmaak
Toets Functie Voorbeeld

p. 151, Paragraaf Rekenvolgorde sturen

De berekeningen wordt uitgevoerd

De berekeningen worden uitgevoerd

p. 153 kader Maak een rekenmodel

Aan de formule zelf hoeft u niets te veranderen, die berekent het meteen het nieuwe resultaat.
p. 167

1. In het naamvak, links van het formulebalk...

1. In het naamvak, links van de formulebalk...

p. 168

1. Geef B2 de naam Uren en C3 de naam Tarief

1. Geef B2 de naam Uren en C2 de naam Tarief

p. 169
1. Klik in het tabblad Formules op Naam definiëren.

p. 170

stap 3;


... net zoals dat in =C5+C6*(1+6%) zou moeten.

...net zoals dat in =C5*(1+6%) zou moeten.

p. 177, Paragraaf Hele kolom optellen

Een voorbeel:d

Een voorbeeld:

p. 184 onderaan


Met toetsen: typ =, ga met de pijltoets-links naar C5,

…naar B5,

p. 186 Paragraaf Aantallen omzetten in procenten

4. Klik vanuit diverse cellen in de formulebalk en controleer de verwijzingen.

4. Klik in diverse cellen en controleer in de formulebalk de verwijzingen.

p. 209, correcties van de formules staan vet

Voor de inhoud van een regenton neemt u de formule voor een cilinder.

  Tweede bolletje moet zijn:

 • Vult u de diameter in, dan wordt het =PI()*(H8/2)^2*H10 of =PI()*H8^2*H10/4 .

p. 209

Wilt u berekenen hoeveel vierkante centimeter het oppervlak van een voetbal is? (…)

Met de diameter wordt de formule =4*PI()*(J8/2)^2 of =4*PI()*J8^2/4 .

p. 209

De inhoud van de bol wordt berekend met 4/3 keer pi keer R tot de derde.

 1. Typ hiervoor de formule =4/3*PI()*L8^3 in L13.

 2. Geeft u in L8 voor de straal van de bol 11 op, dan is de uitkomst 5575 kubieke centimeter.

 • Wilt u liters, dan deelt u door 1000 (omdat 1 liter 1000 cm3 is). Uw formule is dan =4/3*PI()*L8^3/1000.

 • Met de diameter wordt het =4/3*PI()*(L8/2)^3 of =4/3*PI()*L8^3/8 .

p. 234 boven de paragraaf Bedragen van een periode optellen (2)

onder 2. Kopieer deze omlaag:Hele alinea veranderen in:

De naam van de verkoper die u zoekt in kolom B, staat in F2 en bij het kopiëren van de formule worden de volgende namen genomen. De maand waarop in kolom A gezocht wordt, staat in G1 (die kunt u veranderen); door het dollarteken voor rijnummer 1 verwijzen de kopieën daar ook naar, omdat de verwijzing naar het rijnummer absoluut is.p. 235 paragraaf Juiste korting berekenen

4. Typ 2in E7.

4. Typ 2 in E7.

p. 237 bovenaan: stuk boven het kader moet zijn:

Het resultaat is de formule =VERT.ZOEKEN(17;B6:E11;4). Deze zoekt in het kolommetje B6 tot en met B11 naar het getal 17 en als dat niet voorkomt in de lijst, neemt Excel de waarde die eronder zit, in dit geval 10 in B8. Vervolgens geeft de formule van deze rij 8 de bijbehorende waarde in de vierde kolom weer, daarvoor staat de 4 achteraan. U ziet dat bij 17 stuks 5% korting hoort.U hoeft het gebied waarmee u werkt, slechts één keer op te geven: Excel zoekt altijd in de linkerkolom van dit gebied en gaat in de gevonden rij het aantal stappen naar rechts dat u opgeeft.

p. 240 paragraaf Andere kolom weergeven

Wilt u bij het nummer ook de functie van de personeelslid weergeven,

…de functie van het personeelslid weergeven,

p. 240 paragraaf Andere kolom weergeven

… kolom C weergeven, dat is daarvan de derde kolom.

kolom C weergeven, dat is de derde kolom vanaf de gevonden cel.

p. 262 onderaan

De formule luidt =ALS(E2=15;1;0) of gebruik de berekening in de formule =ALS(E2=3*5;1;0).

De formule luidt =ALS(E2=15;1;0) of plaats de berekening in de formule, dus =ALS(E2=3*5;1;0).

p. 265 Paragraaf Twee opties weergeven

U verlengt de formule =ALS(D12<;"Tekort!";0)

…de formule

=ALS(D12<0;"Tekort!";0)p. 267 paragraaf Kilometers splitsen

1. Typ in cel J2 de formule

1. Typ in cel J5 de formule

p. 269 kader Opbouw van de geneste functie ALS

=ALS(voorwaarde; opdracht als dit waar is; zo niet ALS(tweede voorwaarde; opdracht als dit waar is; zo niet)).

=ALS(voorwaarde; opdracht als dit waar is; zo niet dan: ALS(tweede voorwaarde; opdracht als dit waar is; zo niet)).

p. 270 punt 1

en let even op de dubbele haken aan het eind?

en let u even …

p. 273 paragraaf Nul of aanhalingstekens gebruiken

Samengevat: de waarde van een cel is nul of er staat niets in. Niets is lege tekst en dat wordt aangeduid met twee dubbele aanhalingstekens. U kunt een nul laten weergeven of niets. Dat geeft vier mogelijkheden.

… niets in. U kunt in dat geval een nul laten weergeven, of niets (lege tekst) waarvoor u twee dubbele aanhalingstekens opgeeft. Dat geeft...

p. 274 midden, alinea wordt:

De functie ALS gebruikt voorwaarden. Met voorwaarden kunt u ook de kleur van een cel automatisch laten veranderen, afhankelijk van het getal dat erin staat. Dit heet voorwaardelijke opmaak. U kunt zelfs met pictogrammen in de vorm van verkeerslichten de verschillen accentueren. Excel kan ook balkjes in de cellen weergeven waarvan de lengte afhangt van de waarde; dat leert u in hoofdstuk 12, de paragraaf Balkjes in de cellen weergeven. U begint met een eenvoudig voorbeeld.

p. 275 Paragraaf Cel laten verkleuren, tweede rijtje:

7. Klik op de tab Lettertype kies bij Kleur voor Automatisch

komma ertussen: 7. Klik op de tab Lettertype, kies …

p. 275 kader Automatisch kleurenspel

als u daarin zelf een getal cel typt,

p. 285 punt 3:

3. Verander met de keuzelijst onder Type voor beide Procent in Getal.

3. … voor beide regels Procent in Getal.

p. 288 tweede punt 3 eind moet zijn:

3. Kies in het menu:

 • Regels uit geselecteerde cellen verwijderen als u de voorwaardelijke opmaak alleen uit de geselecteerde cellen wilt verwijderen.

 • Regels uit gehele werkblad verwijderen als u alle voorwaardelijke opmaak uit het werkblad wilt opruimen.

p. 294 kader Hoe Excel de dagen telt

reeks begint bij 1 en bij elke volgende dag wordt

reeks begint bij 1 en voor elke volgende dag…

p. 294 kader Hoe Excel de dagen telt

(zie ook afbeelding 4.14).

(zie ook afbeelding 10.1).

p. 296 onder punt 2:

Deze formule is handig als een werkblad afdrukt

… als u een werkblad afdrukt

p. 297 onderaan

en de tekst herinneren als de termijn

en het woord ‘herinneren’ als de termijn

p. 298 bovenaan

zet de tekst herinneren

zet het woord ‘herinneren’

p. 298 bovenaan

Is dat waar (de eerste twee opties), dan is de betaling binnen en het resultaat is OK.

… is de betaling binnen en is het resultaat OK.

p. 298 bovenaan

Is dat waar, dan is de betalingstermijn verstreken en levert de formule de tekst herinneren op.

…. en levert de formule de tekst ‘herinneren’ op.

De rest van p. 298

de tekst herinneren

…. de tekst ‘herinneren’

p. 303, boven afb 10.13

In de formule staat jaar, maand en dag in de Amerikaanse volgorde.

In de formule staan jaar...

p. 303 een na laatste alinea

Deze haalt uit de datum 1 mei 2000 in C2 het jaar...

…in C3 het jaar...

p. 311

maand 4 en 5 (april en mei.

maand 4 en 5 (april en mei).

p. 317

Staat uw opmaak daar ook niet bij, dan kunt u uw eigen opmaakcode voor tijd instellen.

…dan stelt u die in met een eigen code.

p. 319 alinea Urenlijst maken

Omdat een hele dag de waarde 1 heeft en er 24 uren in een dag gaan, is een uur 1/24. Hiermee maakt u snel een lijst met een serie hele uren.

Met het gegeven dat een uur gelijk is aan 1/24 maakt u snel een lijst met een serie hele uren.

p. 320 alinea Help! Ik zie #WAARDE!

Doet u dat in Excel, dan krijgt u de foutmelding #WAARDE! (‘verkeerde waarde’).

Dat kan in Excel wel, maar als u ermee wilt rekenen, krijgt u de foutmelding #WAARDE! (‘verkeerde waarde’).

p. 322

onwaarschijnlijk snelheid

onwaarschijnlijke snelheid

p. 326 kader moet zijn:

Wat is GPS? GPS staat voor Global Positioning System en is een wereldwijd plaatsbepalingssysteem. Hiervoor draaien 24 satellieten om de aardbol. Om elke plek ter wereld te kunnen aanduiden, worden er denkbeeldige lijnen over de aardbol getrokken. De evenaar is de horizontale nullijn. De verticale nulmeridiaan loopt over Greenwich, een plaatsje bij Londen met een beroemde sterrenwacht. De boog tussen de evenaar en de Noordpool is 90 graden en wordt uitgedrukt als breedte. Nederland ligt tussen 50,5 en 53,5 graden Noorderbreedte. De afstand opzij wordt uitgedrukt als lengte en gemeten vanaf Greenwich. Doordat de aarde rond is (weten we sinds Galilei, 1610), kunnen we 180 graden naar het Oosten en 180 graden naar het Westen. Nederland zit tussen 3,2 en 6,5 graden Oosterlengte. België ligt tussen 49,5 en 51,5 graden Noorderbreedte, en tussen 2,5 en 6,4 graden Oosterlengte. Ons kantoor vindt u op 51,95088 Noorderbreedte en 5,22596 Oosterlengte.

p. 336 kopje

Verbanden zien

Grafiekjes in cellen maken

p. 336

Nu geven de lijntjes in rij 8 de ontwikkeling (daling of stijging) van iedere kolom weer.

… ontwikkeling (daling en stijging) van ieder kolommetje weer.

p. 337 eerste blokje vervangen door:

Kiest u in plaats van de optie Lijn voor Kolom, dan worden de getallen weergeven als kolommetjes, afhankelijk van de grootte. Bij negatieve getallen wijst de kolom omlaag; dat ziet u goed in cel C10 in afbeelding 12.2.

p. 337 tweede blokje

…ziet u of getallen negatief zijn dan wel en positief;

p. 338 paragraaf Balkjes in de cellen weergeven

  U kunt een aantal cellen met waarden voorzien van gegevensbalken met

… waarden van gegevensbalken voorzien met

p. 340 Paragraaf Kolomgrafiek maken

Als de gegevens zijn naast elkaar staan

p. 341 paragraaf Een taartdiagram maken

Neem als voorbeeld de hoeveel neerslag er in elke maand viel

p. 345


3. Sleep naar buiten.

Houdt u tijdens het slepen de Alt-toets ingedrukt, dan wordt de grafiek strak langs de rasterlijnen van het werkblad uitgelijnd.p. 356 paragraaf Horizontale as aanpassen

Bij de datums onder in de lijngrafiek ziet u steeds de tweede van de maand (zie afbeelding 12.5).

p. 358 onderaan

  Dat komt er op ieder tiental een horizontale lijn.

Dan komt er op...

p. 359, punt 2, tweede blokje

  Sleep het kader aan een van de zijden als u de verwijzing als geheel wilt verschuiven.

… als de grafiek een andere kolom moet weergeven.

p. 361 eind moet worden:

Grafiek verwijderen


Hebt u de grafiek niet meer nodig, dan verwijdert u deze. Het is van belang dat deze als geheel geselecteerd is.

 1. Klik hiervoor op een plaats binnen de grafiek waar het infolabel Grafiekgebied verschijnt.

 1. Druk op de Delete-toets.

De grafiek is spoorloos verdwenen.

p. 383 bijschrift afbeelding 14.2

  in de werkblad Snelle toegang als het snel en simpel mag.

in de werkbalk Snelle toegang ...

p. 384 paragraaf Door de pagina’s bladeren

Wilt u de gegevens lezen, dan kunt u een bepaald gedeelte van dichtbij bekijken.

 1. Klik rechtsonder op de knop Inzoomen op pagina. De linkerbovenhoek wordt vergroot weergegeven.

 • Sleep aan de schuifbalk….

 • Sleep aan de verticale schuifbalk….

p. 385 paragraaf Afdruk aanpassen

  Wordt uw tabel niet gunstig verdeeld over de pagina’s, dan kunt u zeven dingen doen.

kunt u zes dingen doen.

p. 386 paragraaf Afdrukbereik instellen

  Om precies te zijn: vanaf cel A1 tot en met de verste cel die gevuld is.

… cel die bewerkt is.

p. 408, Paragraaf Drukproef maken

1. Klik op de tab Bestand en klik op Afdrukken.

p. 412 Klikken met valideren

  …het is veel handiger als de enquêteur uit een keuzelijst kan kiezen. Dat maakt u als volgt.

…het is veel handiger als degene die de gegevens verwerkt, uit een keuzelijst kan kiezen. Die maakt …

p. 414 Help! Ongeldige invoer

  alleen iets invoeren dat op in de keuzelijst staat. Deze beperking is de prijs die u betaalt voor het invoergemak van de keuzelijst.

…dat in de keuzelijst staat. Dat is het gemak, maar tegelijk de beperking van invoeren met deze keuzelijst.

p. 416 onder punt 2

Houdt u tegelijk de toets Alt ingedrukt, dan wordt het vak uitgelijnd langs de rasterlijnen van het werkblad.

Hele zin verwijderen

p. 416 kader Strak in het gelid

… Houdt u hierbij ook de Crtl-toets ingedrukt,

... de Ctrl-toets …

p. 419 kader WAAR zonder aanhalingstekens

omdat Excel ze interpreteert logische waarde, niet als tekst.

… interpreteert als logische waarde, niet als tekst.

p. 419 derde bolletje

  Sleep aan een greep op een van de hoeken om het besturingselement groter of kleiner te maken.

p. 420 kader Gekoppelde cel vinden

Houd de Crtl-toets ingedrukt en klik

Houd de Ctrl-toets ingedrukt en klik

p. 422

tweede keer punt 1Houd de Crtl-toets ingedrukt

Houd de Ctrl-toets ingedrukt

p. 423 bovenaan

Verwissel de keuzerondjes.

Verwissel de keuzerondjes van plaats.

p. 423 kader moet zijn:

  Verbonden met dezelfde cel Hebt u een aantal keuzerondjes gemaakt en wilt u ze naderhand koppelen aan een cel? Dan klikt u op één rondje met de rechtermuisknop, kiest u Besturingselement opmaken en wijst u bij Koppeling met een cel aan of vult u een celverwijzing in. Alle andere rondjes nemen deze verwijzing automatisch over.

p. 424

Dat lost u op met een groepsvak. Daarin zet u de bij elkaar horende keuzerondjes, die nu als groep apart staan.

…zet u keuzerondjes bij elkaar, die dan een aparte groep vormen. In dit geval horen er steeds drie keuzerondjes bij elkaar.

p. 424


  2. Klik linksboven het eerste keuzerondje...
  2. Klik een centimeter links boven het eerste keuzerondje…
p. 425

Nu moet u elke groep keuzerondjes aan een eigen cel koppelen, waar het resultaat van de keuze terechtkomt.

… keuzerondjes koppelen aan een eigen cel, waar het resultaat van de keuze terechtkomt.

p. 425 Kaderkop:

Binnen de rand blijven

Binnen het groepsvak blijven

p. 425 kader Binnen de rand blijven

Rechtsklik dan op het keuzerondje en verschuif de gearceerde rand zo, dat die binnen de rand van het groepsvak valt.

… en verschuif de rand van het keuzerondje zo, dat die binnen de rand van het groepsvak valt.

p. 427 boven afbeelding 15.16


…ziet u in D13


…ziet u in D9


p. 430 kopje Schuifbalk bedienen

Nu kunnen mensen hun mening geven door het blokje van de schuifbalk te slepen. U kunt de schuifbalk op een aantal manieren bedienen:

…slepen. Deze kan op een aantal manieren worden bediend:

p. 432

  4. formule, wat moet daarin dan tussen de aanhalingstekens staan?

p. 433

1. Maak eerst lijsten met vaste gegevens: in kolom L tot en met O de adreslijst met de klanten. In kolom H komt de omschrijving van de artikelen en in kolom I de prijs inclusief btw. Volgens de huidige regels moet u de

1. …gegevens: plaats in kolom L tot en met O de adreslijst met de klanten, in kolom H de omschrijving van de artikelen en in kolom I de prijs inclusief btw. Volgens…

p. 434

3. Bovendien hoeft u dan de naam alleen maar in te voeren door te klikken. Regel dit met Gegevensvalidatie. U hoeft niet alle namen op te geven bij Bron, maar...

3. Bovendien voert u dan de naam in door te klikken. Regel dit met Gegevensvalidatie. U hoeft niet alle namen te typen bij Bron, maar...
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina