Vereniging Geloof en Licht Nederland te HaaksbergenDovnload 13.82 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte13.82 Kb.

  1. Vereniging Geloof en Licht Nederland te Haaksbergen.
    Vastgelegd in de statuten van 5 november 1997.


2. Ons RSIN-nummer
806767777

3. Postadres:


Secretariaat Geloof en Licht Nederland
Meerweidenlaan 51
1951 BW Velsen-Noord

4. De doelstelling van onze vereniging: Het bij elkaar brengen en ondersteunen van de Nederlandse gemeenschappen van Geloof en Licht.

In de statuten is dit als volgt omschreven in artikel 3:
De vereniging is een vereniging zonder winstoogmerk.
De vereniging is lid van L’Association Internationale Foi et Lumière. Het charter en de constitutie van deze vereniging bepalen haar werking.
De vereniging heeft ten doel:


  1. Het doen ontstaan, bij elkaar brengen en ondersteunen van de Nederlandse gemeenschappen van Geloof en Licht. Deze gemeenschappen maken het mogelijk diepe banden te scheppen tussen verstandelijk gehandicapte personen, hun familie en hun vrienden. In de geest van het charter van Foi et Lumière Internationale komen zij regelmatig bij elkaar voor ontmoetingen van vriendschap, feest, delen, bezinning en gebed;

  2. Banden te scheppen van broederlijke ondersteuning tussen de verschillende gemeenschappen, in het bijzonder door landelijke ontmoetingen en bedevaarten;

  3. Te bevorderen, dat deze gemeenschappen en de personen, die er deel van uitmaken, hun plaats krijgen in alle menselijke en christelijke gemeenschappen, met eerbiediging van ieders special cultuur;

  4. Samen te werken met gemeenschappen en verenigingen, die de gehandicapte persoon helpen zijn menselijke en spirituele capaciteiten te ontwikkelen en er naar streven hem zijn volledige plaats te geven in maatschappij en kerk;

  5. Te getuigen van de houding van Jezus ten opzichte van geestelijk gehandicapten en van haar geloof in hun staat van kinderen Gods en hun vermogen tot een geestelijk leven en waarachtige heiligheid.

De vereniging zal zich in het bijzonder bezighouden met het organiseren van bijeenkomsten, bedevaarten en vakantiekampen, het publiceren van een contactblad en in het algemeen met alle initiatieven die de verwezenlijking van haar doelstellingen bevorderen. De vereniging zal zich echter niet bezighouden met het oprichten of het bestuur van vestigingen, tehuizen, scholen of werkplaatsen.

5. Beleidsplan


Geloof en Licht Nederland richt zich op het verzorgen en organiseren van maandelijkse bijeenkomsten in de plaatsen Roermond, Oisterwijk, Haarlem en Volendam. Tevens richt de vereniging zich op het verzorgen en organiseren van nationale bijeenkomsten in de vorm van een nationale dag en een themaweekend en het verzorgen en organiseren van bedevaarten voor leden van de vereniging.

6. De bestuurssamenstelling en het beloningsbeleid

Het bestuur van de vereniging bestaat uit:
- een voorzitter
- een secretaris
- een penningmeester


Leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.

7. Verslag van de activiteiten van de vereniging


De gemeenschappen hebben hun maandelijkse bijeenkomsten gehouden in hun eigen plaats.
Op nationaal niveau hebben we een nationale dag gehouden op 12 april waarbij alle gemeenschappen zijn samengekomen in Nieuwkuijk.
Daarnaast zijn de coördinatieploegen bij elkaar gekomen voor vorming op 5 en 6 september in Oosterhout.
Van 10 tot 12 oktober hebben we een themaweekend gehouden waarbij alle gemeenschappen elkaar konden ontmoeten in Helvoirt.
Tevens heeft er in 2014 een internationale ontmoeting plaatsgevonden in Weisendorf waarbij gemeenschappen uit Nederland, Duitsland, Oostenrijk en Luxemburg bij elkaar zijn gekomen voor een tijd van bezinning, vieren en ontmoeten.

8. De staat van baten en lasten, met toelichtingZie de ‘ Compte de resultat’, waarbij de volgende toelichting gegeven kan worden bij de verschillende onderdelen:

C2

Dit betreffen met name kosten voor ons kwartaalblad 't Lichtpuntje'.

C33

Kosten voor bijwonen van provincievergaderingen.

C34

In 2014 de kosten voor de provincie-bijeenkomst in Weisendorf voor kernleden en vrienden.

C41

Bijdrage aan de provincie voor internationale solidariteit en uitgaven van de provincie.

C7

Betreft in 2014 kosten voor de nationale dag in Nieuwkuijk, het coploegenweekend in Oosterhout en het nationale weekend in Helvoirt.

C8

Dit betreffen bankkosten.

C9

Dit betreft met name de kosten voor de website.P10

De bijdragen van de gemeenschappen voor internationale solidariteit, de provincie en Nederland.

P11

Bijdragen van de leden/gemeenschappen voor de verschillende activiteiten (zie C34 en C7).

P4

Ontvangen donaties van leden en gemeenschappen.

P6

Ontvangen donaties van buiten Geloof en Licht.

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina