Vereniging noord-hoflandDovnload 112.91 Kb.
Datum19.08.2016
Grootte112.91 Kb.
-1-
JAARBOEKJE

van de

VERENIGING NOORD-HOFLAND2011

Inhoud:
Voorwoord pag. 2/3

Aankondiging 30-jarig jubileumfeest 3
Bestuur, Activiteiten en Commissies 4/5

De activiteiten in AC Alettahof 6/13 en 16/20Activiteitenrooster 14/15

Notulen Algemene Ledenvergadering 20-5-2010 20/28

Adres:

Aletta Jacobsplantsoen 97

2253 RP Voorschoten

T: 071 – 5766811

www.alettahof.nl-2-
Voorwoord 2011
Van junior tot senior en over buren.
Het jaar 2011 is in mineur begonnen want tijdens oud en nieuw is er voor 2500,00 Euro vernield aan het gebouw! Dat is vervelend en geeft alleen maar ergernis en kost een hoop moeite en problemen. Alettahof is een activiteitencentrum voor iedereen van jong tot oud en iedereen is er welkom om er zijn ding te komen doen maar dan liever zonder daarbij schade aan te richten!
Nu ik het toch over jong en oud heb, door samenwerking met het Jeugd Jongeren Werk(JJW) is het gelukt een inloop te maken voor jongeren, de jongeren noemen het dan Walk-In. Dat is inmiddels een groot succes en heeft er toe geleid dat er in de wijk Noord-Hofland veel minder overlast is van (hang) jongeren. Nu hangen ze op de bank voor hun Walk-In, zitten binnen en spelen een spelletje op een van de computers of spelen een potje biljart of tafelvoetbal. Maar vooral zitten ze bij elkaar en praten met elkaar over wat hen als jeugd zoal bezig houdt.

Het bestuur heeft het plan opgevat om dit ook voor de oudere senioren uit Noord-Hofland te organiseren maar dat blijkt toch niet zo eenvoudig als het lijkt daar komt namelijk wel wat voor kijken. Want wanneer wil je ze iets bieden, wat wil je ze gaan bieden, wie gaat dat begeleiden en wat neem je precies als doelgroep. Voorlopig alleen maar vragen dus en daar moet je een oplossing voor zoeken. Het bestuur heeft contact gehad met de directie van 't Hofflants Huys want dat organiseerde al diverse activiteiten voor oudere senioren maar zou in de loop van het jaar vertrekken naar een nieuw onderkomen in de Vlietwijk. Deze onderhandelingen zijn op niets uitgelopen dus moesten we als bestuur op zoek naar een andere partner om dit te doen. De wijkopbouwwerker is er mee bezig geweest maar dat liep ook op niets uit.

In de loop van 2011 is het bestuur in gesprek gekomen met de Stichting Welzijn Ouderen Voorschoten en vanuit die hoek zijn er wel mogelijkheden en de onderhandelingen duren nog steeds voort,

-3-Wat het bestuur in ieder geval zoekt zijn personen die deze activiteit willen begeleiden. Gastvrouw /Gastheer zijn en zorgen dat er een bakje koffie of thee is voor de mensen. Lijkt dat iets voor jou dan hoort het bestuur dat graag.

Iedereen heeft buren, zo ook Alettahof, maar eind 2010 begin 2011 is een

groot deel van hen tijdelijk vertrokken. Voor de scholen De Vink en

Het Kompas komt namelijk nieuwbouw. Na jaren steggelen tussen de schoolbesturen en het gemeentebestuur is men er eind 2010 uiteindelijk uit. De oude scholen en de gymzaal verdwijnen en daarvoor in de plaats komt een nieuwe school en ongeveer 10 woningen. De Kompas wordt tijdelijk ondergebracht in een noodschool en in het voorjaar van 2011 begint men met de sloop van de oude school. Om vervolgens te starten met de bouw van het nieuwe complex. Je hebt het eerst niet zo in de gaten maar voor je het weet kijk je naar torenhoge spanten en besef je dat die nieuwe school wel erg hoog wordt! In de loop van 2011 gaat men zeer voortvarend te werk en verrijst er een kolossaal gebouw naast ons pand en een ding is dan duidelijk; het uitzicht zal nooit meer zijn wat het is geweest!
Groeten, Sjaak Spann

Voorzitter van de Vereniging Noord-Hofland


Op vrijdag 26 oktober vieren wij het

30 jarig bestaan van de

Vereniging Noord-Hofland

met een receptie en aansluitend

een gezellige avond

-4-
Bestuur


Voorzitter Sjaak Spann


E: jacespann@zonnet.nl T: 071-5763820

Penningmeester Frans Bakker

E: fransbakker@fotomaarten.nl T: 071-5763820

Secretaris Nel Ryan

E: ryant@planet.nl T: 071-5616289

Bestuurslid (Beheer en Verhuur) Frits Bleumers

E: fjb@ziggo.nl T: 071-5768444

Bestuurslid (Eenmalige Activiteiten) Thea Tepper

E: tepperberg@planet.nl T:071-5610607
Bestuurslid (PR en publiciteit) Vacature


Huishoudelijke Zaken
Inkoop Frans Cornelisse


Onderhoud Gebouw Jan de Jong

Ledenadministratie Ton Bakker

E: v.n.h.ledenadministratie@casema.nl

Bestuursvergaderingen
Het bestuur van de Vereniging Noord-Hofland kwam in 2011 meestal één maal per maand bijeen voor de bespreking van de lopende zaken.
Leden
Eind 2010 was het ledenaantal van onze vereniging 421
-5-
Activiteiten

Bridgen Nel Ryan

Bé Mulder

Bridgeles Nel Ryan

Donderdagmiddag Bridge Marian Borsboom

Eenmalige Activiteiten Thea Tepper

Engelse Les Berna Smit

Foto Doka Jan de Jong

Hollandse Liedjes Joop Willems of Brilman

Jeugd- en Jongerenwerk Ali Yuusuf

Keramiek Eliora van der Hout

Klaverjassen Marijke van der Bent

Ladies Bridge NVVH Lidy Bleumers

Ned. Ver. Bel. Spoor Peter v.d. Kerk

Ommekeer J. Notenboom

Otis Musical Gezelschap Kees Groot

Ouderen Gymnastiek Noortje Sanberg

Portretschilderen Andrea Meyer

Rijbewijskeuring Regelzorg

Schilderen Willem Kerklaan

Trombosedienst M. Lammerts

Yoga Greetje Boelhouwer

-6-

DE ACTIVITEITEN IN A.C. ALETTAHOF
Keramiek Ook dit jaar was onze groep elke maandagochtend in Alettahof bijeen voor de cursus Keramiek. De deelnemers zijn aan elkaar gewaagd en werken over het algemeen vrij en dit heeft weer heel wat potten, schalen, vazen, beesten en vrouwenfiguren opgeleverd. Als het werk klaar is, wordt het ‘biscuit’ gebakken en daarna geglazuurd. Wanneer de glazuurlaag met de kwast of met de spons is aangebracht wordt het werk voor een tweede maal gebakken, deze keer op een nog hogere temperatuur.

Vóór de zomervakantie hebben we het seizoen afgesloten met een feestelijke lunch en ook met kerst is er een afsluiting geweest.

Omdat het lokaal met de huidige 9 deelnemers goed vol zit, heeft onze groep op dit moment geen ruimte voor nieuwe leden.

Info: Eliora van der Hout, T: 071 – 5610682
Cursus schilderen

woensdag- en zaterdagochtend

aantal deelnemers plm 12

cursusduur 9 maanden (sept. t/m mei)

kosten € 300, 00 te betalen in 2 termijnen

In deze cursus wordt gewerkt met de technieken olieverf- en acrylverfschilderen en aquarelleren. De cursist kan kiezen uit vrij werken, naar stilleven werken of de thema's te volgen van de cursus.

U werkt in een groep met individuele aandacht per cursist.

Het gebruik van de schildersmaterialen zoals doeken, papier en verfsoorten, is een belangrijk onderdeel.

Het inlijsten van het werk wordt geleerd en krijgt per werkstuk de juiste aanpak. U krijgt les van een gediplomeerd docent met ruime ervaring in het lesgeven.

Info: Willem Kerklaan,

Kwikstaartweg 12, 2623 GA Delft

T: 015-2563565 na 17.00 uur

E: wjm-kerklaan@hotmail.nl

-7-


Engels

Het cursusjaar loopt van september tot ongeveer mei. Na Koninginnedag volgt een onrustige tijd. Er komen minder cursisten en dan missen ze de stof. Twee cursisten hebben andere bezigheden gevonden. Een nieuwe is er bij gekomen.

Het lesboek is nog steeds Ready Steady, een cursus Engels voor volwassenen. We moeten lezen, praten, schrijven, luisteren en puzzels oplossen. Ook zingen we Engelse liedjes en dat klinkt heel mooi. Enig huiswerk is natuurlijk ook nodig.

Het is een groot plezier om les te geven aan twaalf zulke toegewijde leerlingen.

Info: B.G. Smit, T: 071-5763251
Ladies Bridge van de NVVH-Vrouwennetwerk.
Deze club bestaat uit 52 leden, die allen, zoals voor alle vaste activiteiten geldt, ook lid zijn van de Vereniging Noord-Hofland.
Er wordt om de veertien dagen op donderdagmiddag gebridged en spelen in twee lijnen.
Twee keer per jaar wordt er een bridgedrive georganiseerd.
Wij spelen van september tot eind mei.
De leiding is in handen van Lidy Bleumers, T: 071-5768444

Bridgeclub donderdagmiddag DOMBO

De bridgeclub op donderdagmiddag (DOMBO) DOnderdagmiddag Marian BOrsboom Bridge) is ook het afgelopen jaar weer flink gegroeid. Helaas zijn ons in 2011 ook twee trouwe leden ontvallen nl. Joop Konijnenburg en Jan Tuinhof de Moed.

Momenteel zijn er 54 leden die op donderdagmiddag achter de tafels plaats nemen. Er wordt levendig en met plezier gespeeld.

We gaan als bridgeclub nu ons 7e jaar in en gaan er van uit dat we nog een hele tijd op plezierige wijze met elkaar in Activiteitencentrum Alettahof kunnen bridgen.

Marian Borsboom, T: 06-47669833
-8-

Foto Doka Collectief Voorschoten (FDCV)

Voor het FDCV heeft dit jaar zich opnieuw gekenmerkt als het jaar waarin de digitale fotografie sterk in het middelpunt stond, zowel de opnamen met de digitale reflexcamera als de fotobewerking op de computer. Toch blijft de aloude analoge techniek voor diverse mensen het meest aantrekkelijk. Elke maandagmiddag wordt er dan ook intensief in de donkere kamer gewerkt.

Dit jaar is driemaal de cursus “Digitale Fotografie met de spiegelreflexcamera”door de heer Cees Brinkman gegeven. De belangstelling voor deze cursus is zo groot dat ook in 2012 de cursus gegeven zal worden. De cursus is in 2008 gestart met als doel nieuwe leden te werven voor het FDCV. Dat wij hierin geslaagd zijn, blijkt wel uit het feit dat het ledenbestand op dit moment reeds is verdubbeld en er een tweede wekelijkse clubavond van start is gegaan. Thans is er op de maandag- en de donderdagavond FDCV-clubavond en op dinsdagavond is er cursusavond. We hadden vorig jaar zo’n 34 cursisten, waaruit blijkt dat er nog steeds veel belangstelling bestaat voor het leren omgaan met de camera en computerbewerking. Er is dit jaar een tentoonstelling gehouden in het zorgcentrum ‘Groenhoeven’ te Leiden. De maandag en de donderdag groep is nu reeds bezig voor een expositie in zorgcentrum ‘Van Wijckerslooth' te Oegstgeest. De vrijwilligers van het FDCV hebben dit jaar weer een fotosessie gehouden en wel in Voorschoten, Leiden en de Amsterdamse Duinwaterleiding met resultaten die zeer de moeite waard zijn en die ongetwijfeld in de komende exposities te zien zullen zijn. Tijdens de vakantiebezigheden heeft de heer Brinkman weer een fotocursus gedraaid voor de jeugd en deze werd goed bezocht. De kinderen maken dan zelf een foto en deze wordt door de heer Brinkman afgedrukt en krijgen ze deze mee om thuis te laten zien aan hun ouders. Ook hebben we de heer Konings bereid gevonden een eigen site te maken voor de fotoclub en deze is thans in de lucht en de moeite waard om te bekijken. Mochten er belangstellenden zijn om deze site te bekijken, deze kan men vinden op fdcv.nl. Informatie over bovengenoemde cursus en de activiteiten die op het programma van het FDCV staan bij: Jan de Jong, T: 071-5316358.
-9-

Bridgen

De bridgeclub Noord Hofland bestaat al sinds 1988.


Ooit begonnen in Het Arsenaal langs de Leidseweg, zijn we in de jaren negentig verhuisd naar de Alettahof waar we nog steeds met veel plezier spelen.

Momenteel bedraagt het aantal leden 170, waarvan het grootste deel speelt op dinsdag, een kleiner deel op woensdag en een paar spelen er op op beide dagen.

Speeldagen zijn:Dinsdagavond 19.30-22.30 uur

Woensdagmiddag 13.30-16.30 uur

Nieuwe spelers kunnen geplaatst worden (Dinsdagavond beperkt)

Cursussen voor beginners worden gegeven door Nel Ryan.

Leerlingen van deze cursus hebben voorrang bij plaatsing op de dinsdag of woensdag, zodat ze hun lessen in de praktijk kunnen toepassen.

Voor inlichtingen over deelname aan onze competities kunt u contact opnemen met één van onderstaande personen:

Dinsdagavond -Nel Ryan T: 071-5616289

Woensdagmiddag -Be Mulder T: 071-5762611
Klaverjassen

Ook dit jaar werd er weer door de klaverjasclub op de vrijdagavond gezellig geklaverjast. Eén keer in de veertien dagen wordt er op de even weken gespeeld. Meestal zijn er zo'n 16 klaverjassers aanwezig en zijn er dan 4 kleine prijsjes voor de beste vier. Aan het begin van de avond krijgt iedereen een kaartje met de tafelindeling die je bijna de hele avond houdt. Alleen als je een “stilzitter” bent klaverjast iemand anders met jouw kaartje verder en krijg je de volgende ronde een nieuw kaartje van degene die dan stilzit. Stilzitten wordt bijgehouden via een alfabetische lijst. Leny Bakker is verantwoordelijk voor alles wat met klaverjassen te maken heeft en Jannie van Ast en Janny Verhoeven regelen de prijsjes en het bargebeuren. We kunnen zeker nog wat nieuwe gezellige klaverjassers gebruiken, dus schroom niet kom gewoon eens langs, alleen of met zijn tweeën, het maakt niet uit. De zaal is open om 19.30 uur en om 20.00 uur beginnen wij. Info: Leny Bakker, T: 071-5763820

-10-


NVBS afdeling Rijnland

De NVBS is de Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor en Tramwegwezen, opgericht in 1931. Zij heeft afdelingen door heel Nederland. Het gaat hier om afdeling Rijnland, die maandelijks bijeenkomsten heeft en nu sinds oktober 2010 op de 3e woensdag van de maand gebruik kan maken van Alettahof. In onze bijeenkomsten worden altijd presentaties gegeven over spoor- en tramweg onderwerpen, zowel van binnenlandse als buitenlandse snit. De onderwerpen kunnen over historische- , actuele- en toekomstige thema’s gaan. Hierbij is het tonen van foto’s, dia’s en films het belangrijkste onderdeel van de presentaties. De zaal met een groot projectiescherm en de verduisteringsrolgordijnen voldoet voor ons goed. 2011 was voor onze vereniging een jubileumjaar, echter zonder extra activiteiten in Voorschoten.

Onze bijeenkomsten zijn uiteraard toegankelijk voor alle NVBS-leden, dus ook van buiten de regio Rijnland (Leiden en omstreken), maar ook voor buitenstaanders, introducés, belangstellenden in spoor- en tramwegen. Onderstaand overzicht geeft een indruk waar het allemaal over ging. Buiten het bestuur kwamen er 312 bezoekers verdeeld over 10 bijeenkomsten:
Op 19 jan. : Filmavond met stoom door Oostenrijk

16 febr.: Blauwe tram in beeld

16 maart: Jaaroverzicht 2010 door Railtheater Amsterdam.

20 april: Alles is Railatief

18 mei: Spoorzone Delft

15 juni: Rondje Oostzee deel 2

21 sept.: “Guilty tickets/ Schuldige kaartjes”

19 okt.: Brussel van Heizel tot Tervuren

16 nov.: Spoorwegen in de USA

21 dec.: Utrecht, weer trams in de stad
Info bij de secretaris, Karel Hoorn, E:karelhoorn@versatel.nl

of bij Peter v.d. Klerk, T: 071-5615309

-11-


Portretgroep AC Alettahof Voorschoten.

Op de vrijdagochtend, tussen 10.00 en l2.30 uur is de "portretgroep"actief in de grote zaal van Alettahof. Deze zaal heeft een ideale lichtinval, omdat hij op het Noorden gelegen is en direct zonlicht ons geen problemen geeft. Ook de ruimte geeft ons genoeg mogelijkheden voor de opstelling van schildersezels en tafels. Wat de groep betreft, deze bestaat uit ruim 10 personen, die allen min of meer geschoold zijn in schilderen en tekenen. Er wordt geen les gegeven. Wel houden we soms een evaluatie na afloop.

Wij staan open voor enthousiaste deelnemers, van wie een regelmatige komst wordt verwacht en een regelmatige (maandelijkse) bijdrage voor de kosten van het model. Bijkomende kosten, namelijk voor het lidmaatschap van de Vereniging Noord-Hofland, gebruik van de zaal en de koffie, zijn minimaal te noemen en komen ten goede aan Alettahof . Ook de kosten voor het model zijn laag en afhankelijk van de groepsgrootte. Er zijn nu inmiddels 14 deelnemers en zijn wij gedwongen voorlopig even te stoppen met het aannemen van nog meer personen. Er is al wel een wachtlijst geopend. U kunt natuurlijk wel, tijdens het pauzeren om 11.00 uur, Alettahof binnenlopen om met de portretgroep kennis te maken.


Informatie is verkrijgbaar bij: Andrea Meijer, T: 071-5419305


Ouderengym

Ook in 2011 zijn wij actief bezig geweest met de activiteit Bewegen voor Ouderen. De lessen vonden plaats in de grote zaal van Alettahof. Met gebruik van muziek en verschillende materialen zijn we gedurende 45 minuten in beweging. Wij zijn lopend, staand en zittend bezig en we oefenen zowel individueel, met tweetallen of een groepsspel. Vooraf drinken de deelnemers gezamenlijk koffie of thee.

Er doen 17 deelnemers aan de gymnastiek voor ouderen op de maandagochtend van 11.00 tot 11.45 mee
Per jaar gaat het om 35-40 lessen.
Info: Noortje Sanberg, T: 071-5768927

-12-


JJW Noord-Hofland.

Ook in 2011 was Stichting Jeugd en Jongerenwerk weer actief in Noord-Hofland. De Walk-In van Activiteitencentrum Alettahof werd het afgelopen jaar weer druk bezocht.


De Walk-In dient als een jongerenontmoetingsruimte waar de jongeren elkaar zes dagdelen per week kunnen ontmoeten. Hier kunnen de jongeren zich bezig houden met verschillende activiteiten zoals gamen, tafelvoetballen, computeren, poolen etc.Verder kunnen jongeren hier natuurlijk ook terecht met problemen en vragen waar ze in het dagelijks leven tegen aan lopen.

Wat betreft overlast en problematiek in de wijk hebben de jongeren zich het afgelopen jaar rustig gehouden. Dit mede dankzij het feit dat we vaker open zijn en steeds meer jongeren bekend worden met de Walk-In en het ook bezoeken.

Vlak voor de zomervakantie zijn we wezen paintballen met zo'n 20 jongeren. De jongeren organiseerden het in principe zelf maar kregen daarbij natuurlijk wel de ondersteuning van het jongerenwerk. De jongeren hebben een hoop lol gehad tijdens dit uitje en konden zich even lekker uitleven.


Op 31 december hebben we het jaarlijkse pokertoernooi georganiseerd om zo de jongeren van de straat te halen en daarmee de overlast te verminderen tijdens de jaarwisseling. Er kwamen zo'n 30 jongeren langs om kans te maken op een Tablet PC of een van de andere mooie prijzen. Zij waren in Alettahof van 11.00 uur tot 17.00 uur. Dit was zeer succesvol want volgens de berichten was het een rustige jaarwisseling.


Het aantal jongeren dat de Walk-In bezoekt neemt steeds meer toe. Zo bereiken we nu ongeveer 50 tot 60 jongeren die de Walk-In regelmatig bezoeken.

Het grootste gedeelte van de jongeren zijn 16+ en voor deze groep hebben we 4 keer per week een inloopavond.

Daarnaast hebben we afgelopen jaar weer de tienergroep weten te

bereiken. Het gaat hier om zo'n 15 jongeren tussen de 12 en 16 jaar.

-13-


Voor deze groep zijn we nu 2 middagen in de week geopend. Op 30 december hebben we ook voor deze groep een pokertoernooi georganiseerd. Hieraan deden ongeveer 12 tieners mee.

Ook zij hebben zich tijdens de jaarwisseling netjes gedragen.
Zo lopen er bijvoorbeeld een aantal jongeren hun maatschappelijke stage in de Walk-In en werven we vrijwilligers binnen de doelgroep.
We draaien nu zo'n 2 jaar met een sociaal beheerder en dit loop erg goed. Mede door zijn inzet is het mogelijk de Walk-In zes dagdelen open te stellen en in de middag, avond en het weekend activiteiten
voor verschillende doelgroepen te realiseren. Deze sociaal beheerder onderhoud nauwe contacten met het bestuur van het activiteitencentrum m.b.t. Beheerstaken.


Ook heeft hij contacten met de jongerenwerkers van het sportproject en assisteert bij sportactiviteiten als dit nodig is.

Wat betreft het beheer van de jongerenruimte zorgt hij voor het aanvullen van de voorraad, zorgt hij dat materialen aanwezig en in orde zijn, verricht hij wanneer nodig kleine reparaties aan ruimte en materialen en zorgt hij ervoor dat de ruimte en de directe buitenruimte van de Walk-In schoon gehouden wordt.

 • Vrijwilligers ondersteunen bij activiteiten.

 • Deelnemen aan teamoverleg jongerenwerk en NGL-overleg

 • Administratie bijhouden.

Kom ook eens langs want er is genoeg te doen zoals: X-Boxen, tafelvoetballen, poolen, computeren, tv-kijken of gewoon een kopje thee drinken!

Openingstijden:


Dinsdag - 15.00 tot 18.00 uur voor jongeren van 12-16 jaar


Woensdag - 15.00 tot 18.00 uur voor16+
Donderdag - 19.00 tot 22.00 uur voor16+
Vrijdag - 15.00 tot 18.00 uur voor jongeren van 12-16 jaar


en van - 20.30 tot 24.00 uur voor 16+
Zondag - 20.30 tot 23.00 uur voor 16+

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Ali Yuusuf : ( jongerenwerker en sociaal beheerder) T: 06-19632188.


-14- / -15-

-16-


Yoga

In het afgelopen jaar 2011, werden er aan 14 personen 21 yogalessen gegeven, van januari tot mei, en van medio september tot half december. En..........nog steeds bevalt de ruimte in de Alettahof uitstekend!

Zowel in januari als in februari hadden we soms gladde ochtenden, maar niettemin was er opkomst!In mei was er gelegenheid om deel te nemen aan een yogales aan zee, en een wandeling in de duinen.

In december sloten wij het jaar af, prachtig najaarsweer en.....warm, blij en ontspannen ging ieder weer naar huis, om in januari weer samen te komen.

Greetje Boelhouwer, lid van de Europese unie van yoga docenten.

T: 071-5612593

De Ommekeer

AA’ is een wereldomvattende organisatie die zich richt op mensen die problemen ondervinden vanwege hun alcoholgebruik.Wereldwijd bestaan er tienduizenden werkgroepen, waarvan ook één in Voorschoten.

De groepen bestaan uit mannen en vrouwen van alle leeftijden die problemen hebben of hadden met de manier waarop zij alcohol gebruiken/gebruikten.

De naam van de groep in Voorschoten is: ‘De Ommekeer’. De groep bestaat sinds 2004.

Bijeenkomsten worden wekelijks gehouden in Activiteitencentrum ‘Alettahof’ op woensdagavond, aanvang 19.30 uur. U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de bijeenkomsten op twee voorwaarden: u hebt het uitdrukkelijk verlangen om te stoppen met drinken en u bent op de avond van de bijeenkomst nuchter.

Schroom niet, in Voorschoten gingen tientallen u reeds voor. Wereldwijd zelfs miljoenen!!! Liever eerst even telefonisch contact of informatie? Contactpersoon is Jan. T: 06-53323966.

-17-


OTIS was een jaar Vrijgevochten!

Wat hebben we het druk gehad in 2011! De show had de naam “Vrijgevochten” gekregen omdat de hoofdfiguren uit de drie fragmenten die we op het toneel hebben gezet allemaal streefden naar vrijheid en daar een fikse strijd voor hebben moeten leveren. Het jaar was druk vanwege heel veel danswerk en dus veel choreografierepetities, maar ook was het noodzakelijk om voor twee van de drie delen veel kleding te maken. Het eerste deel speelde in de tijd van de hugenoten met veel soms spannende kledingwissels en het derde deel speelde in de tijd van Mozart, waar de kleding een werkelijke opgave was voor de dames en heren. Het resultaat was er dan ook naar. De dames hadden allemaal prachtige jurken gemaakt (al of niet met hulp van buiten) en de heren waren alle gestoken in schitterende kostuums met veel kant en mooie kleuren. Veel kleermakerswerk dus ook voor de mannen. De show trok weer volle zalen in De Muze in Noordwijk en het publiek heeft vijf voorstellingen kunnen genieten van een schouwspel met veel mooie muziek. Skyline Sound & Light zorgde weer voor de belichting en het geluid en samen met het orkest onder leiding van Martin van der Brugge zorgden we voor een complete show.
Voor de repetities van solozangers zijn we uitgeweken naar het jeugdhonk. Dat was mogelijk door de bemiddeling van het bestuur van Alettahof, waarvoor onze dank.
Aan het begin van een nieuw seizoen zijn er altijd leden die door drukte helaas moeten vertrekken. Die plaatsen zijn dit jaar gelukkig weer aangevuld met nieuwe, mooie stemmen. Voor de nieuwkomers was het een spannende en meteen zeer drukke ervaring om mee te kunnen draaien in deze show.
Gewoontegetrouw hebben we ook in 2011 weer kleine concerten gegeven in vier verzorgingstehuizen. Deze activiteit wordt ondersteund door het Fonds 1818 in het kader van Koren Zingen voor Ouderen. Voor ons is het altijd een plezierig gebeuren en waarbij we nummers zingen uit de laatste show aangevuld met een aantal nummers uit “De Jantjes”. Die laatste blijven in het pakket want de bewoners van de verzorgingstehuizen hebben daar altijd veel plezier in.

-18-


De gebruikelijke Kerstoptredens in de Haarlemmerstraat hebben we in 2011 laten schieten omdat deze erg dicht op de voorstelling lagen. We konden het risico van zieke spelers niet nemen.
Onze nieuwe repetitor Julia Buizer-Madzhar heeft haar plaats helemaal gevonden en aan haar hebben we, natuurlijk naast de dirigent Martin van der Brugge, een grote steun.
We kijken terug op een mooi en muzikaal geslaagd jaar.
Namens Musicalgezelschap OTIS

Kees Groot T: 0252-212660
Hollandse liedjes

Kom eens vrijblijvend op zondagmiddag meezingen !
Elke derde zondag van de maand klinken er bekende Hollandse liedjes in onze Alettahof.

Begeleid door accordeon wordt er onbezorgd meegezongen uit “Kun je nog zingen, zing dan mee” en de meest bekende melodieën uit het boek met verzoeknummers.

Wilt U ook eens komen ? De eerste kennismaking op zondag is geheel gratis ! Normaal € 2.= incl. koffie of thee, van 14.30 tot 16.30 uur.

KOMEN DUS !!!

Info: Joop Willems of Brilman T: 071-5613679

VERHUUR.
In de Alettahof vinden veel vaste activiteiten plaats die zijn vastgelegd in een activiteitenrooster.

Van de vaste activiteiten zijn in het verslagjaar gestopt:


 1. 't Hofflants Huys, zondagmiddag en workshops. Hiervoor was geen belangstelling.

 2. Dinsdagmiddag bridge. Hiervoor was geen coördinator beschikbaar.

 3. Wijkcoördinator Libertas. De gemeente Voorschoten heeft het project stop gezet.

-19-

Als nieuwe activiteiten zijn van start gegaan:

 • Wekelijkse Trombosedienst

 • Rijbewijskeuring


Wanneer de ruimten niet in gebruik zijn voor vaste activiteiten wordt getracht deze op individuele wijze te verhuren zoals:


 • Huurdersverenigingen voor hun jaarvergaderingen

 • J.J.W pokertoernooien

 • Schaaktoernooien

 • Bridgelessen

 • Buurtoverleg

 • Sint Nicolaas bedrijfsfeest voor kinderen

 • Computerlessen

 • Workshops

 • Zonnebloem, NVVH/Vrouwennetwerk etc.

 • Stembureau verkiezingen


Er zijn nog enkele mogelijkheden. Mocht u belangstelling hebben, laat het ons dan weten.
BEHEER ALETTAHOF.

De schoonmaak van het gebouw vindt wekelijks plaats op woensdag- en zaterdagmorgen.

Medio oktober jl. hebben wij een contract afgesloten met schoonmaakbedrijf BOTAN. Zij voeren de schoonmaakwerkzaamheden uit op woensdag- en vrijdagochtend.

De eerste resultaten zien er bemoedigend uit.
Het klein technisch onderhoud geschiedt door vrijwilligers en daar waar het gemeentelijke zaken betreft vindt overleg met de Gemeente Voorschoten plaats.

In dit verslagjaar werd het reguliere onderhoud conform de onderhoudsregels uitgevoerd.

De brandmeldinstallatie heeft in een paar gevallen een melding verzorgd,

Waardoor calamiteiten konden worden voorkomen.

-20-


In het verslagjaar werd een beamer geplaatst.

Wij zijn thans in staat een compleet programma met beamer en projectiedoek en screens –verduisteringsgordijnen- aan te bieden. Daar wordt al op kleine schaal gebruik van gemaakt.

Ook werd in het verslagjaar een AED-apparaat aan de gevel geplaatst. Een tiental leden van de vereniging hebben een cursus gevolgd hoe met zo´n apparaat bij reanimatie moet worden omgegaan.
Thans staat op de planning vervanging van het keukenblok. Overleg met de gemeente is hierover gaande.

Verder wordt ter vervanging van apparatuur een vervangingsplanningslijst bijgehouden.
De schade door vandalisme is ons in dit verslagjaar grotendeels bespaard gebleven.
Frits Bleumers, T: 071 5768444
Notulen Algemene Leden Vergadering Alettahof 19 mei 2011
Aanwezig: Sjaak Spann, Frits Bleumers, Frans Bakker, Thea Tepper, Nel Ryan, Lidy Bleumers, Henk Oudelaar, Cees Brinkman, Jan en Thea de Jong, Be Mulder, Kees Groot, Tonnie Spann, Ton Bakker, Frans Cornelisse, Peter vd Kerk, Taeke Deinum, Jannie vd Ast, Janny Verhoeven, Leny Bakker, Andrea Meijer en Gé Klaassen.

Afwezig met bericht: Lous Lyklema, Wil van Leeuwen, Jan en Sonja Schröder, Greet Boelhouwer, Bep Donker, Ferry Rondagh, Elly Deinum en Marian Borsboom.
1. Opening

Sjaak Spann opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezigen welkom. Hij noemt degenen die zich hebben afgemeld. Er worden geen aanvullingen op de agenda ingebracht
2. Ingekomen stukken en mededelingen.

2.1 Er is een uitnodiging binnengekomen van de gemeente Voorschoten voor het vrijwilligersevenement 2011.

Het betreft een etentje op 13 juni.

-21-De poster hangt op het mededelingenbord. Iedereen moet zich persoonlijk aanmelden.
In vogelvlucht het jaar 2010.

2.2 Er is een samenwerkingsverband geweest met ’t Hofflants Huys en Topaz. Het was de bedoeling, omdat Topaz uit de wijk vertrekt, dat er gebruik gemaakt zou worden van Alettahof. Vooral voor activiteiten voor senioren. Dat is helaas op niets uitgelopen. Er was geen belangstelling voor de georganiseerde activiteiten bij ons in het gebouw. Er wordt nu in een gehuurde woning bij ’t Hofflants Huys een huiskamerproject gestart. Het bestuur vindt het jammer dat de samenwerking mislukt is omdat er al lang met het idee gespeeld wordt om een inloopochtend/middag voor senioren te organiseren.

2.3 Het bestuur is al enig jaren bezig met de bovenmatige huurverhoging van 4,75% door de gemeente. Daarvoor is er veel contact geweest met Ferry Rondagh. De verhoging van de huur staat in geen verhouding met de afbouw van de subsidie. Het blijft een punt van discussie.

2.4 Er zijn regelmatig exposities in de grote zaal. Momenteel van de schilderclub. Eerder ook van de Dokagroep en de portretschilderclub. Als men wil exposeren in de grote zaal dan kan er contact opgenomen worden met Frits Bleumers.

2.5 Het JJW (jeugd jongeren werk) loopt erg goed. Er is sinds enig tijd een sociaal begeleider aangesteld. Die is hier 4 avonden in de week. De jongeren gedragen zich goed. Er is, in verhouding tot andere jaren, weinig schade aan het gebouw.

Helaas was er met Oud en Nieuw wel voor 3000 euro schade.

2.6 Er is veel geld uitgegeven aan de inventaris. De gordijnen zijn vervangen door screens. De gordijnen waren door de brandweer afgekeurd. De screens zijn brandveilig. Afgelopen jaar zijn alle stoelen vervangen. Verder hangen er nieuwe jaloezieën in de kleine zaal en in de Doka. Ook is er, eigenlijk voor volgend jaar, een beamer en scherm aangeschaft.

2.7 De nieuwjaarsreceptie werd gehouden op 9 januari.

De opkomst was goed en het was erg gezellig.

2.8 Er is een nieuwe wijkagent aangesteld. Haar naam is Mirjam vd Zee. Het bestuur heeft kennis met haar gemaakt.

2.9 De kerstkaart, die u allemaal heeft ontvangen, is wederom belangeloos verzorgd door de Dokagroep. Waarvoor onze dank.
-22-

2.10 Het opbouwwerk Noord-Hofland zit een beetje in het slop. De heer Arnoldi, die dit deed, is vertrokken. Inmiddels is er een opvolgster.

2.11 Over de cursus reanimeren. Het bestuur laat activiteitenleiders en leden van Alettahof die daar belangstelling voor hebben, een cursus reanimatie volgen. Het gaat om een cursus van één middag of avond. Daarna kan de cursist een AED apparaat bedienen en de eerste tekenen die wijzen op een hartstilstand, herkennen.
Er hebben zich diverse mensen opgegeven. Als er nog belangstellenden zijn, kunnen zij zich opgeven bij Frits Bleumers.

De cursus wordt in het najaar gegeven. Er zijn voor de deelnemers geen kosten aan verbonden, deze worden gedragen door Alettahof.
3. Vaststellen notulen van de ALV van 20 mei 2010.

3.1 Er zijn geen op- of aanmerkingen. De notulen zijn vastgesteld.
4. Financieel verslag van de penningmeester.

4.1 2010 was, financieel gezien, een goed jaar. Er is een positief saldo van 5000 euro. Het is niet de bedoeling van het bestuur zoveel geld over te houden. Een aantal oorzaken ligt hieraan ten grondslag. Het gaat om de volgende punten:

4.1a De energie- en waterrekening is omlaag gegaan maar we verwachten een stijging van de energieprijzen. De verlaging van de rekening komt ook door de aanschaf van een nieuwe ketel.

4.1b De schoonmaakkosten zijn ook beduidend minder dan begroot omdat de geplande “grote” schoonmaak van het gebouw dit jaar niet heeft plaatsgevonden.

4.1c De verhuur is minder geworden. Dit omdat de Weight Watchers in mei gestopt zijn. Dat scheelt 50 euro per week.

4.1d Via Libertas krijgen we nog wel een vergoeding voor een opbouwwerker. We weten niet of we dat in 2011 ook krijgen. Het gaat om 1800 euro per jaar.

4.1e De activiteiten kosten ons weinig geld. Van de 4000 euro in de begroting is 2500 euro gebruikt. Het grootste gedeelte gaat op aan het JJW. We reserveren 500 euro voor het lustrum in 2012. We gaan, als bestuur, bekijken of we toch niet wat meer kunnen gaan doen aan de diverse activiteiten. Ook omdat we subsidie krijgen van de gemeente, we moeten alles kunnen verantwoorden.

-23-4.1f De contributie en de afdracht algemene bijdragen zijn ten opzichte van 2009 gestegen. We hebben nu 409 leden

4.1g De baropbrengst is gestegen. We zien wel dat de inkoop steeds duurder wordt, vandaar dat er een verhoging van de barprijzen op de agenda staat. De winst was dit jaar 14.700 euro.

4.1h De 5000 euro die we dit hebben overgehouden moet worden verdeeld. Aan het eigen vermogen mag 10% van het subsidiebedrag worden toegevoegd, dat is 700 euro. Daarnaast gaan we reserveren op de inventaris en op de kosten van het lustrum.

Er zijn geen vragen of opmerkingen over het financiële verslag 2010.
5. Verslag kascommissie

De kascommissie, bestaande uit Lidy Bleumers en Berna Smit, doet

verslag. Lidy meldt dat de boekhouding en de bijbehorende stukken gecontroleerd zijn. Deze zijn in orde bevonden. De boekhouding is zorgvuldig en overzichtelijk. De kascommissie stelt voor de penningmeester, Frans Bakker, decharge te verlenen voor het door hem gevoerde beleid. De vergadering gaat hiermee akkoord.

De voorzitter bedankt de kascommissie.

6. Vaststellen begroting 2011 (verhoging barprijzen)

In oktober is de begroting besproken in de bestuursvergadering. De begroting 2011 is opgesteld aan de hand van de stukken van 2010 en aan het jaarverslag 2009.

6.1a Bij de huisvesting zijn de kosten iets omlaag gegaan.

6.1b De water- energiekosten zijn iets verhoogd omdat er met een tariefsverhoging rekening wordt gehouden.

6.1c De huur van Alettahof gaat met 4,75% omhoog.

6.1d Er is rekening gehouden met het vertrek van de Weight Watchers. Er is wel geraamd dat ’t Hofflants Huys gebruik zou maken van Alettahof maar dat is komen te vervallen.

6.1e De activiteiten zijn geraamd op 4000 euro. In het najaar staat een medewerkersdag gepland.

6.1d Voor het JJW is er 1500 euro beschikbaar.

6.1f Bij de contributie gaan we uit van 412 leden, we zullen dan iets meer ontvangen.

6.1g Voor de bar houden we rekening met een duurdere inkoop.

De baropbrengsten houden we op hetzelfde als 2010.

-24

Er wordt toch weer uitgegaan van een winst van 15000 euro

6.1h De subsidie voor 2011 wordt 7000 euro. Er is een sluitende begroting.

6.2 Vanwege de duurdere barinkopen stelt het bestuur voor de barprijzen te verhogen. Alle consumpties gaan 10 eurocent omhoog. De verhoging van de barprijzen is niet opgenomen in de begroting.

6.3 Frans Cornelisse vraagt waar de huurverhoging met 4,75% vandaan komt. Dit is hoger dan de inflatie, de gemiddelde loonstijging, de gemiddelde kostenstijging etc. Wordt dit door de gemeente breed uitgevoerd?

De penningmeester antwoordt dat de huurverhoging voor 1,75% bestaat uit inflatie en 3% om de huren toe te laten groeien naar een bepaalde

standaardkostprijs. Het bestuur vraagt de gemeente al jaren om de standaardkostprijs te specificeren. Ieder jaar gaat de huur met zo’n 500 euro omhoog en de subsidie blijft hetzelfde.

Dit geldt voor alle buurthuizen en andere sociale culturele accommodaties.

Vorig jaar heeft het bestuur gedreigd om niet te betalen als niet duidelijk werd gemaakt waarop de huurverhoging gebaseerd was. De gemeente stelde toen dat als er niet betaald werd er ook geen gebruik mogelijk was. Bij niet betaling zou een rechtszaak volgen.

Frans Cornelisse merkt op dat de verhoging steeds meer wordt. Op een gegeven moment zullen we dat niet meer kunnen opbrengen. Als er geen ruimte meer is in de verhuur van het gebouw, is de enige mogelijkheid om uit de kosten te komen de barprijzen en de contributie te verhogen. Daar is het bestuur zich van bewust. Het bestuur is al twee jaar bezig om hierover een gesprek te voeren met de gemeente. Dat is praktisch onmogelijk.

Frans Cornelisse vraagt of de krachten niet gebundeld kunnen worden. Sjaak zegt dat Vlietwijk net een nieuw gebouw heeft en dat de Boschbloem er eigenlijk geen notie van heeft. Het bestuur heeft al eens een gesprek gehad met de vorige wethouder. Nu is er een nieuwe raad. Daar is wel contact mee maar we kunnen pas in september een antwoord verwachten.

6.4 Er is 8000 euro subsidie aangevraagd. Die aanvraag wordt steeds moeilijker maar is door de penningmeester goed onderbouwd.

  1. Frans Cornelisse beaamt dat de inkoop steeds duurder wordt en vindt het een goed besluit dat de barprijzen worden verhoogd. Hij constateert dat onze barprijzen heel schappelijk zijn. Het bestuur wil ook graag dat dat zo blijft. We zijn een laagdrempelig buurthuis en geen horeca.

-25-


7. Werving bestuursleden.

Het bestuur bestaat nu uit 5 leden. Nel Ryan gaat in de toekomst Thea Tepper vervangen. Thea blijft nog een jaar aan ter ondersteuning van het secretariaat. Er blijven echter vacatures.

Er staat een gesprek op de agenda met een geïnteresseerde voor een bestuursfunctie. De uitkomst daarvan moet nog worden afgewacht.
8. (Her)benoeming bestuursleden (Sjaak Spann is herkiesbaar)

Het bestuur heeft een rooster van aftreden. Dit jaar staat de voorzitter als aftredend op de lijst. Sjaak heeft zich herkiesbaar gesteld. Frans Bakker vraagt de vergadering of zij hiermee akkoord gaat. De vergadering gaat, onder luid applaus, akkoord.

9. (Her) benoeming leden kascommissie.

Berna Smit verlaat de kascommissie. De nieuwe leden zijn Lidy Bleumers en Elly Deinum. Reserve wordt Janny Verhoeven.
10. Gebruik en onderhoud Alettahof

10.1 Frits Bleumers komt nog even terug op de opmerking van Frans Cornelisse over de huurverhoging.. Er ligt een grote correspondentie met de gemeente. Toen tijdens de verkiezingen Ons Voorschoten aan de weg timmerde, heeft het bestuur die partij aangeschreven. Ferry Blommers is nu de wethouder die het moet behandelen. Frits heeft terug kunnen vinden dat de 4,75% huurverhoging een inhaalslag is geweest van 2001 – 2006. Toen is er een toeslag gedaan op de huur omdat die huur te laag was. Na 2006 zou dat weer naar omlaag worden bijgesteld. Frits maakt de vergelijking met het kwartje van Kok. Wat éénmaal omhoog gaat, gaat nooit meer omlaag. Het is eerst aangekaart bij de vorige wethouder, nu bij de heer Blommers. Die heeft iemand aangesteld om een en ander uit te zoeken.

10.2 De verhuur. Er is een groot aantal vaste activiteiten. Frits wordt wel benaderd voor andere activiteiten maar kan daar niet altijd op in gaan vanwege gestelde eisen bijv. een bepaald dagdeel.

Volgende week is de beamer voor het eerst verhuurd aan de buurtcommissie Feministenwijk. De beamer en het scherm zijn te huur voor 25 euro. Het activiteitencentrum is niet beschikbaar voor bruiloften en partijen.

-26-


10.3 Beheer. De contacten met de activiteitenleiders zijn goed. Bijna iedereen zorgt dat de boel netjes achterblijft. Een enkele keer moet Frits iemand

erop aanspreken dat Alettahof niet netjes is achtergelaten. Het is wel opgevallen dat er niet altijd even zorgvuldig wordt afgerekend aan de bar. Zo is de baromzet van de dinsdagmiddag verdubbeld sinds Ton achter de bar staat.

Voor het bestuur is de baropbrengst zeer belangrijk. We bestaan ervan. We willen niet onbeperkt barprijzen en contributie verhogen. Het bestuur heeft zich ten doel gesteld dat alles laagdrempelig moet blijven. We willen liever proberen in de kosten te snijden dan dat we met een verhoging komen.

10.4 Frits complimenteert Jan de Jong. Jan bespaart Alettahof enorm veel kosten (vooral technische).

10.5 De brandmeldinstallatie. Vanuit het kinderdagverblijf is een rechtstreekse brandmeldinstallatie met de brandweer verplicht. Voor Alettahof geldt dit niet. De gemeente heeft besloten het kinderdagverblijf en Alettahof te splitsen. De deuren en de bovenmuren zijn geïsoleerd. In Alettahof zou de brandmeldinstallatie, die er pas een jaar in zat, verwijderd worden. In overleg is besloten om deze installatie van de gemeente, om niet, over te nemen. De brandmeldinstallatie is aangesloten op de alarminstallatie.

10.6 De verduisteringsgordijnen (screens) zijn volkomen elektrisch en brandveilig. Frits demonstreert de screens en de beamer/radio/tv en blue-rayspeler.

Op de wensenlijst staan nu nog: opknappen keuken, snelle afwasmachine, nieuw vinyl in gang en kleine zaal en professionele schoonmaak van het hele gebouw.

Frans Cornelisse complimenteert het bestuur met het onderhoud van het gebouw. Hij zou alleen graag zien dat het plafond in de grote zaal gewit wordt. Jarenlange sigarettenrook heeft zijn sporen achtergelaten. Het plafond kan echter niet worden gewit, het is te poreus. De platen moeten worden vervangen. Die kosten zijn voor de gemeente. De gemeente is momenteel niet bereid om hier geld beschikbaar voor te stellen.
11.Activiteitenprogramma 2011.

11.1 Er is een begin gemaakt met de lustrumcommissie. Nel Ryan is namens het bestuur de voorzitter.

11.2 Wat nieuwe activiteiten betreft, er is beperkt ruimte beschikbaar. Er is inmiddels één nieuwe activiteit:

-27-

De Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en Tramwezen (NVBS) komt 1x per maand op woensdagavond bij elkaar.

11.3 Er is een nieuwe schilderclub op zaterdagochtend.

11.4 Het bestuur wil graag dat er een inloopochtend/middag voor senioren gerealiseerd wordt. Misschien dat de nieuwe opbouwwerkster hier iets voor ons kan doen. Er wordt vanuit de zaal voorgesteld om contact op te nemen met het VOV. Dat is al gedaan en heeft niets opgeleverd.. Frits gaat binnenkort in gesprek met Twanneke Nijenhuis van de Stichting Welzijn Ouderen Voorschoten. Eén van de problemen is dat je verzekerd moet zijn van vrijwilligers om zo’n ochtend/middag te begeleiden.
12. Rondvraag.

12.1 Er wordt gevraagd of we geen bioscoopfunctie kunnen krijgen. Dat lijkt geen optie.

12.2 Henk Oudelaar spreekt namens de bridgeclub zijn waardering uit voor het vele werk dat het bestuur verzet. Met name de samenwerking met het JJW dat er voor gezorgd heeft dat er praktisch geen last meer is van hangjongeren.

12.3 Kees Groot van OTIS vraagt om een gesprek met het bestuur. OTIS oefent al jaren op de maandagavond. Maar de laatste tijd zijn er problemen tussen OTIS en de Doka-groep vanwege geluidsoverlast. Er is een gesprek geweest met de Doka-groep. Er zijn verschillende oplossingen, ook in de activiteitenvergadering, aangedragen. Zangoefeningen in de gang of de hal blijken niet te werken. Dat betekent dat OTIS een groot deel van hun repetitietijd kwijt is en zij achter gaan lopen op het repetitieschema. Dit vindt OTIS niet werkbaar. Als er geen oplossing komt, is Alettahof niet meer bruikbaar voor OTIS. Vandaar de vraag om een constructief gesprek met het bestuur. Sjaak zegt toe om op korte termijn een afspraak te maken.

12.4 Ton vraagt of de mensen die bardienst draaien, geen koffiemelk, die op de bar heeft gestaan, terug willen zetten in de koelkast.
13. Sluiting

Sjaak sluit de vergadering om 21.25 uur. Hij bedankt de aanwezigen en nodigt iedereen uit voor een hapje en een drankje.

-28-
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina