Vereniging suster bertkenDovnload 70.39 Kb.
Datum27.08.2016
Grootte70.39 Kb.


VERENIGING SUSTER BERTKEN

Studentenactiviteiten cultuurwetenschappen OU Utrecht
NIEUWSBRIEF

14e jaargang, nummer 4, februari 2006
INHOUD
Nieuws van de studieclubs blz. 1
Bijeenkomsten blz. 4
Excursies blz. 6
Reizen blz. 7
Verenigingsnieuws blz. 7
Agenda blz. 9

De voordrachten in het studiecentrum beginnen gewoonlijk om 19.30 uur (tenzij anders vermeld), de zaal is dan open met koffie om 19.00 uur.
NIEUWS VAN DE STUDIECLUBS
* Literatuurleesclub
De data voor het tweede semester zijn:
- maandag 20 maart: Philip Roth "The plot against America"

- dinsdag 25 april: Simon Vestdijk "De kellner en de Levenden"

- maandag 19 juni: Salman Rushdie "Shalimar de clown"
De eerste twee data zijn onder voorbehoud, omdat deze data samenvallen met de poëziewerkgroep In overleg met de deelnemers worden eventueel nog andere data vastgesteld.
Als u niet wilt deelnemen aan alle bijeenkomsten kunt u ook alleen de bijeenkomsten van uw keuze bijwonen. In dat geval graag van te voren contact opnemen met Maarten van Poelgeest (0344-682145) of Anton de Winter (035-5826078, anton.de.winter@hccnet.nl).

* Poëziewerkgroep

Voor de bijeenkomsten van de poëziegroep kan elke deelnemer gedichten uit binnen- of buitenland, oud of nieuw, insturen, die dan op één van de volgende avonden worden besproken. Eventueel maken we gebruik van de wijsheid uit de OU-cursussen over literatuur, maar kennis daarvan is geen vereiste voor deelname.


Nieuwe deelnemers zijn steeds welkom. Meld je zo mogelijk even enkele dagen van tevoren (Breehoven 20, 6721 SN Bennekom, tel. 0318-416069), dan krijg je het materiaal voor de desbetreffende avond toegestuurd. De bijeenkomsten in het tweede semester zijn op donderdag 23 februari, maandag 20 maart, dinsdag 25 april en donderdag 18 mei.

* Luistergroep Muziek
Verslag Wim Stuyvenberg d.d. 29 november 2005
De laatste muziekluisteravond in 2005 was gewijd aan Amerikaanse klassieke muziek.
Vóór de pauze werden de 1e en 2e symfonie van Leonard Bernstein ten gehore gebracht, resp. geschreven in 1942 en 1949. De eerste symfonie “Jeremiah” is geïnspireerd door de klaagzangen van de profeet Jeremias en in het slotdeel worden ook fragmenten van deze bijbelse zangen gezongen door een mezzo-sopraan. De tweede symfonie, met de naam “The Age of Anxiety”, bleek de luisteraars toch meer aan te spreken. Hier verklankt Bernstein de gedachten achter een gedicht van W.H.Auden. De piano speelt er een zó grote rol in dat de naam symfonie bijna misplaatst lijkt en er eerder sprake is van een pianoconcert.
De “Grand Canyon Suite” van Ferde Grofé die we na de pauze beluisterden is ouder (1931) en bekender, met name het derde deel “On the trail” met de sjokkende en struikelende muilezel wordt veel gehoord. Grofé schrijft erg beeldende muziek en zijn composities liggen soms op het randje van de goedkope effecten. De “Grand Canyon Suite”, waarin de componist overigens ook autobiografische elementen verwerkte, is echter een stuk dat de populariteit ervan zeker verdient. De dirigent Toscanini had er grote bewondering voor.

Verslag Simon Tamminga d.d. 16 januari 2006
Voor de bijeenkomst van 16 januari stonden drie pianokwintetten op het programma. Het vijfdelige kwintet in g.kl.t. van Jean Sibelius (1865-1957) is een vroeg werk uit 1890. Sommige toehoorders vonden, bij alle waardering, de opbouw ervan wat onevenwichtig. De muziek lijkt ook - nog - niet zo erg op wat we van Sibelius gewend zijn, het klinkt meer als Tsjaikofski of Dvorák.

Van de enige echte Antonin Dvorák (1841-1904) werd het kwintet in A gr.t. op.81 (vier delen) ten gehore gebracht. Zeer slavische muziek uit 1887 met onder meer een dumka (weemoedig lied, afgewisseld met heftiger passages), en een furiant.

Tussen deze beide werken uit de 19e eeuw het kwintet nr.1 uit 1952 van de Poolse componiste Grazyna Bacewicz (1909-1969). Bacewicz is begonnen als concertvioliste, maar legde zich later meer toe - naast onderwijstaken – op componeren, onder meer strijkkwartetten, symfonieën, en dus ook dit kwintet. Je kunt wel horen dat het uit de 20e eeuw is, maar dit werk stelt geen al te zware eisen aan de toehoorders. Gewoon aangenaam om te beluisteren. Erg Pools klinkt het (behalve misschien in het tweede van de vier delen) niet.

De geplande data van het komende seizoen (onder voorbehoud, check steeds de Nieuwsbrief):

Maandag 6 maart 2006 (let op, gewijzigde datum!!!)

Dinsdag 11 april 2006

Dinsdag 23 mei 2006

De bijeenkomsten van de Luistergroep Muziek beginnen om 19.30 in het Studiecentrum te Utrecht.Als u ervoor voelt eens een avond mee te luisteren dan kan dat. Inlichtingen bij: Peter Roovers, tel. 0346-262871
e-mail:
p.f.m.roovers@hccnet.nl


* OPERACLUB
De eerste bijeenkomsten van dit seizoen waren gewijd aan de opera The Rake’s Progress van Igor Stravinsky, waarbij we genoten van een schitterende uitvoering op DVD.
Tijdens de voorjaarsbijeenkomsten gaan we terug naar het jaar 1600, het jaar waarin het eerste ‘pastorale drama’ Euridyce van Jacopo Peri en Giulio Caccini in Florence wordt opgevoerd.

Aan de hand van luistervoorbeelden wordt ingegaan op de ontwikkelingen in de vroege opera. In het bijzonder zal aandacht geschonken worden aan de opera’s van de grote Italiaanse componist Claudio Monteverdi (1567-1643). Er wordt een DVD vertoond van één van zijn opera’s.


De bijeenkomsten vinden plaats in het studiecentrum te Utrecht, op donderdag 6 en donderdag 20 april. Let op aanvang op 20 april om 19.00 uur!
Voor informatie kunt u terecht bij Joke Zagt, jokezagt@planet.nl, tel. 033 2862587.

U kunt zich voor de voorjaarsbijeenkomsten opgeven door 3 Euro over te maken naar girorekening 8031277 ten name van Suster Bertken te Woudenberg.* CLUB VOOR ACTUELE KUNST

De Club voor Actuele Kunst heeft plannen gemaakt voor enkele exposities die in de tweede helft van dit studiejaar te zien zijn. Of de plannen doorgaan hangt af van de vraag of er onder de leden van Suster Bertken belangstelling voor bestaat. Aan de volgende tentoonstellingen wordt een bezoek gepland:


Haarlem, de Hallen, Julika Rudelius, t/m 26 februari

Haarlem, de Hallen, Sarah Lucas, maart

Den Haag, Gemeentemuseum, Arnolf Rainer en Outsider Art uit zijn verzameling, t/m 12 maart

Amsterdam, FOAM, Museum voor Fotografie, Cartier Bresson, t/m 2 april

Amsterdam, Stedelijk Museum, Shirin Neshat, t/m 16 april

Tilburg, De Pont, Angela Bulloch, t/m 7 mei


Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Jacqueline Noorlander (030-2340105) en Jo Neus (030-2285597), e-mail joneus@tiscali.nl. Doorgaans worden de bezochte tentoonstellingen niet begeleid.


* FILMCLUB

Het is geruime tijd stil geweest rond de filmclub waarvoor onze excuses. Maar wij beginnen dit nieuwe kalenderjaar met frisse moed. In verband met het RUSLANDjaar leek het ons zinvol in de komende tijd extra aandacht te besteden aan de Russische film.

Onder het motto "De eerste slag is een daalder waard" zetten wij zonder aarzeling een slagschip in en wel op maandag 27 maart a.s. Tijd: 19:00 u. precies.
Film: THE BATTLESHIP POTEMKIN VAN Sergei Eisenstein (1925).
Kort overzicht: Het Centrale Committé van de Sovjet-Unie gaf de toen 27-jarige Eisenstein de opdracht een film te creëren ter viering van de 20-ste verjaardag van de revolutie van 1905. Het werd een verhaal van onderdrukking en opstand. En door het werken met lichamen, licht, alledaagse voorwerpen, symbolen, gezichten, beweging en geometrische vormen wist de filmkunstenaar een uniek beeld te scheppen en met veel gevoel vorm te geven aan een mythisch epos.
De stomme film wordt ondersteund door muziek en begeleidende tekst. Helaas is deze tekst niet in het Nederlands, maar in het Engels. Doch de indringende beelden spreken voor zichzelf.

Reserveert u voorts nog de volgende data: 24 april, 11 mei, en 1 juni. Wij denken dan aan klassiekers als Aleksandr Nevski (eveneens van Eisenstein), Als De Kraanvogels overvliegen (Kalatozow) etc.Wellicht is er nog plaats voor een modernere film, bijvoorbeeld de Georgische film 27 Missing Kisses van Nana Djordjadze , genomineerd voor een Oscar in 1996.


Voor de film met lezing vooraf van 11 mei is plaats ingeruimd in het officiële RUSLAND-programma. Hierover wordt u nader bericht.

BIJEENKOMSTEN
* OP ZOEK NAAR DE NIEUWE MENS
Zoals aangekondigd in de Nieuwsbrief van december 2005 zal Otto Boele op dinsdag 28 februari een lezing geven over de Russische literatuur eind 19e- begin 20e eeuw.
Otto Boele studeerde Slavische Taal- en Letterkunde aan de universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde in 1996 aan de universiteit van Groningen op een proefschrift over de ideologische betekenis van het Noorden in de
Russische romantiek. Hij vertaalde onder meer de roman "De laatste communist" van Valeri Zalotoecha (2004) en een selectie brieven van Sergej Diaghilev (2004). Sinds augustus 2005 doceert hij Russische Letterkunde aan de universiteit van Leiden.
De lezing “Op zoek naar de nieuwe mens” wordt door hem zo geïntroduceerd:
“Vanaf de tijd van de grote hervormingen (1855-1866) was de Russische intelligentsia in de ban van een nieuw soort mensentype dat zich in Rusland zou moeten aandienen en dat de traditionele inertie van diezelfde intelligentsia zou weten te overwinnen: dit zou een  man (of vrouw) zijn die dank zij zijn / haar energie en ontwikkeling in staat zou zijn om de corrupte maatschappelijke orde te hervormen of omver te werpen en de basis te leggen voor een nieuwe (socialistische) maatschappij. Veel Russische romans uit die periode laten zo' n held(in) zien of parodiëren het beeld juist. Bij Tsjechov zien we weer een terugkeer naar de oude malaise: de held is niet in staat tot handelen, is dus niet de "Nieuwe Mens" die hij beloofde te zijn. Het concept krijgt later Nietscheaanse trekjes wanneer de Russische literatuur een soort superhelden of in ieder geval zeer uitzonderlijke personages gaat opvoeren (o.a. Gorky). Deze speurtocht naar de 'nieuwe mens' culmineert dan na de revolutie in het type van de 'homo sovieticus' die geacht werd zich te onderscheiden door daadkracht en een ontwikkeld politiek bewustzijn. De lezing is een rondgang langs de verschillende gedaanten die de 'nieuwe mens' in de Russische beleving heeft aangenomen gedurende de laatste decennia van het tsaristisch regiem en de eerste jaren van de Sovjet-macht.”

* BORIS GOEDONOV, een opera van Modest Moessorgski
“We vormden een hechte kring van jonge componisten. En aangezien we nergens konden studeren (het conservatorium bestond nog niet), begonnen we met ons zelfonderricht. Dat wilde zeggen dat we alles wat de grote componisten hadden geschreven doorspeelden en elk werk in technisch en creatief opzicht volledig aan onze kritiek en analyse onderwierpen. We waren jong en ons oordeel was hard. We voerden verhitte discussies, we bespraken muzikale vormen, programmamuziek, vocale muziek en bovenal operavormen.”
Dit schreef de componist Cesar Cui over de vijf Russische componisten die zich in de tweede helft van de negentiende eeuw verenigden. Naast Cui behoorden tot deze groep, ook wel ‘Het machtige hoopje ’of ‘De Vijf’ genoemd: Mily Balakirev, Alexander Borodin, Modest Moessorgski en Nikolaj Rimski-Korsakov. Zij hielden zich, naast de studie van de West-Europese muziek, vooral bezig met de bronnen van de eigen Russische cultuur en lieten zich inspireren door de traditionele volksmuziek.

De opera Boris Godoenov van Modest Moessorgski (1839-1881) kan beschouwd worden als de ultieme Russische opera. Moessorgski schreef zelf het libretto naar de gelijknamige tragedie van Alexander Poesjkin en de Geschiedenis van het Russische rijk van Nikolaj Karamzin. Behalve op een figuur uit het Russische verleden, tsaar Boris, baseert Moessorgski zich in deze opera op de Russische volksmuziek, die hij op een verrassende eigen wijze verwerkt. De opera is historisch gezien niet waarheidsgetrouw, maar geeft een geromantiseerd beeld van het leven van tsaar Boris. Het gaat in deze opera niet in de eerste plaats om de schokkende gebeurtenissen. Wat de opera zo buitengewoon indringend maakt is de innerlijke beleving van de hoofdpersoon; de opera Boris Godoenov is vooral een psychologisch drama.


Aan Boris Godoenov zijn twee bijeenkomsten gewijd. Op donderdag 2 maart zal ik aan de hand van luistervoorbeelden nader ingaan op de tekst en de muziek, op maandag 10 april volgt de vertoning op DVD.

Inlichtingen: Joke Zagt, tel. 033 2862587, jokezagt@planet.nl* RUSSISCHE IKONEN
Op dinsdag 18 april 2006 houdt mevrouw Desiree Krikhaar een lezing over Russische ikonen. Désirée Krikhaar studeerde kunstgeschiedenis, Oosterse theologie en liturgie en slavistiek aan de Universiteit van Nijmegen. Haar specialisatie is vroegchristelijke, Byzantijnse en Oosters-orthodoxe iconografie. Vanaf 1996 werkt zij als freelance kunsthistorica en verzorgt zij lezingen en cursussen over en excursies en reizen naar de landen met een Byzantijnse erfenis, waaronder Turkije, Griekenland, de Balkanlanden, Rusland, Armenië, Cyprus en Italië. Ook maakt zij deel uit van keuringscommissies van de grote antiekbeurzen in binnen- en buitenland. In 2002 was zij samenstelster en gastconservator van de ikonenexpositie ‘Schittering van de Tsaren’ in museum Catharijneconvent in Utrecht en in 2004 van de tentoonstelling ‘Ikonen: het Goddelijke verbeeld’. Over haar lezing van 18 april schrijft zij ter inleiding het volgende:
“Met het aantreden van de dynastie van de Romanovs in 1613 slaat Rusland officieel een nieuwe weg in. Tsaar Aleksej, de vader van Peter de Grote, zet de deur naar West-Europa open en dit zal leiden tot de studiereis van zijn zoon naar het Westen. Nu ook de kerk en de gelovigen de wereld ontdekken, heeft dat onmiskenbaar zijn weerslag in de kunst. In de 16de eeuw was er al “westers verval” in de kerk binnengekomen, tot groot ongenoegen van de kerkelijke autoriteiten, maar de gewone mensen vonden de realiteit, de barok, het perspectief in ikonen prachtig. De klok kon niet meer teruggedraaid worden. Irritatie tussen tsaar en patriarch heeft er zelfs toe geleid dat de patriarch weggestuurd werd. Peter de Grote schaft uiteindelijk het patriarchaat af om er een synode voor in de plaats te stellen. Kerkelijke kunst wordt ondergeschikt gemaakt aan de wereldse kunst, zoals portretten en landschappen.
Toch gaan de Russen onverstoord door met hun geloofspraktijken. Ikonen blijven noodzakelijk voor verering, maar nu ook voor esthetisch genot. Buiten de grote steden bloeien kleine “ikonendorpen”, waar vooral in de negentiende eeuw de fraaiste paneel- en metalen ikonen, maar ook geïllustreerde boeken en naaldkunst het daglicht zien. In enkele van deze plaatsen wordt ook een nieuwe kunstvorm uitgevoerd: de lakdoos.

De produktie van deze lakdozen zal na de revolutie de ikonenschilders niet brodeloos maken, als elke religieuze activiteit wordt verboden. En dankzij deze lakdozen zijn de vaardigheid en de techniek van het schilderen niet verloren gegaan, zodat na de omwenteling de draad opgepakt wordt en de kerken met hun schilderingen als paddestoelen uit de grond rijzen.”* VOORAANKONDIGING
Op donderdag 11 mei zal Frits Hofmeister een filmavond organiseren. Hij zal een film kiezen die te maken heeft met ons Russische thema. Vooraf zal hij de film met een korte lezing introduceren. Frits kennende zal het een boeiende avond worden, zet het vast in uw agenda!

EXCURSIES
* RUSSISCHE AVOND BIJ JAN VAN DER SCHEE
Op vrijdag 10 maart zal Jan van der Schee ons meenemen in zijn piepkleine huisbioscoopje, op een muzikale toer naar het Rusland van Tsjaikovsky.

Zelf neemt hij altijd twee jaar voor het voorbereiden van zo’n avond. Eerst komt het “inlezen”, dan volgt een uitgebreide reis en tot slot het sorteren van het verzamelde materiaal en het kiezen van de bijbehorende muziek.

Jan doceert wiskunde aan de Hogeschool van Utrecht en is in zijn vrije tijd amateur-musicus.

Op avonden bij Jan, waar vaak een gemengd gezelschap van vrienden en kennissen van Jan elkaar treft is dan ook vaak de vraag van mensen die elkaar nog niet kennen: “ben je een strijker of een blazer?” De ambiance is apart.


Er zijn 22 plaatsen beschikbaar. Zorg dat je erbij bent! Inloop met koffie en thee vanaf 19.00 uur. Half acht precies wordt er begonnen, er is een pauze van 30 minuten. Voor mensen die de trein nog moeten halen; einde 21.45. Daarna is er gelegenheid tot napraten.
Adres: Jan van der Schee, Abstederdijk 289, 3582 BK Utrecht, tel. 030 – 2517238. Vanaf het Centraal Station neemt u bus 3, uitstappen Adraan van Ostadelaan, 1e halte. Voor wie met de auto komt: rondweg Utrecht, afslag stadion, onder de ringweg door, eerste grote kruispunt rechtsaf. Dit is de Adriaan van Ostadelaan. Er is parkeergelegenheid in de buurt. Het is betaalbaar, want het is buiten het centrum.
Als u dit wilt meemaken, kunt u € 7,-- storten op girorekening 8031277 ten name van Suster Bertken te Woudenberg, onder vermelding van Jan van der Schee. Wie het eerst komt, het eerst maalt. Introducés zijn toegestaan.

* EXCURSIE TEYLERS MUSEUM EN ST. BAVO
Op zaterdag 8 april 2006 hebben wij voor u een bezoek aan Haarlem georganiseerd. Het programma is als volgt:

10.30 uur: ontvangst in het café Teylers Museum met een kop koffie

11.00 uur: rondleiding in de natuurwetenschappelijke bibliotheek van het museum

Wij horen over de geschiedenis en samenstelling van deze verzameling, en de gids laat ons boeken op het gebied van anatomie, flora, fauna en cartografie bekijken. Duur van deze rondleiding ca. 1 uur. NB mocht er veel belangstelling zijn voor deze rondleiding (meer dan 13 personen) dan wordt de groep gesplitst. De tijden zullen dan worden aangepast.

Aansluitend kunt u evt. op eigen gelegenheid de Rembrandttentoonstelling bezoeken. Ter gelegenheid van het vierhonderdste geboortejaar van Rembrandt (1606-1669) toont Teylers Museum van 21 januari t/m 17 april 2006 in het Prentenkabinet alle tekeningen van de meester uit eigen collectie. Natuurlijk is ook de rest van het museum een bezoekje waard.

14.30: rondleiding in de Grote of Sint Bavokerk

De hervormde Grote of Sint Bavokerk is gebouwd op de plaats van een in de veertiende eeuw grotendeels afgebrande houten kerk. De laatste restanten van deze kerk zijn omstreeks 1470 gesloopt. Het grondplan is gebaseerd op een in die tijd veel toegepaste kruisvorm. Omstreeks 1400 is men begonnen met de bouw van het schip. Rond 1483 waren het schip en het koor voltooid. De transepten waren rond 1496 gereed. In 1520 is de huidige toren toegevoegd, een eikenhouten constructie omkleed met lood. In 1559 werd de Sint Bavo verheven tot kathedrale kerk. Na de beeldenstorm is de kerk in het bezit gekomen van de Hervormde Gemeente. De kruisribgewelven die zich in de transepten bevinden zijn tijdens een ingrijpende restauratie in 1893 aangebracht.


15.30: de organist speelt speciaal voor ons op het Müller-orgel
De voornaamste blikvanger van de kerk is het indrukwekkende Müller-orgel uit 1738, het meest afgebeelde instrument ter wereld. Het beslaat de gehele westmuur van de kerk en meet van de grond af bijna 30 meter. Het orgel is

rijk verguld en gedecoreerd met ruim 25, meer dan levensgrote beelden, alle gemaakt door de Amsterdamse beeldhouwer Jan van Logteren. De bekroning van het geheel wordt gevormd door twee leeuwenfiguren met het wapen van Haarlem.


Het orgel werd na voltooiïng een toeristische attractie van internationale allure en is dat nog steeds. Het werd bespeeld door G.F.Händel in 1740 en ’50, die er speciaal voor omreisde, en in 1776 door de toen 10-jarige Mozart.

In de kerk bevinden zich verder nog de grafstenen van Frans Hals, Pieter Teyler en vele anderen.


U kunt zich hiervoor opgeven door vóór 21 maart € 16,-- over te maken op rekeningnummer 8031277 ten name van Suster Bertken te Woudenberg. Graag onder vermelding van “Haarlem”. Genoemde prijs is inclusief rondleiding en 1x koffie in het Teylers museum, rondleiding en orgelmuziek in de St. Bavo, maar exclusief toegang Teylers Museum en lunch. Inlichtingen bij Paula Dix-Hertogh, tel. 030 – 6564263, e-mail pauladix@hetnet.nl of Gerie Smit, e-mail gerysmit@xs4all.nl.
REIZEN
* CULTUURHISTORISCHE fietstocht

De cultuurhistorische fietstocht zal in 2006 plaatsvinden van vrijdag 28 juli tot zondag 30 juli. De fietstocht gaat van Maassluis naar Geldermalsen door het gebied van de Grote Rivieren. De eerste stopplaats is Dordrecht, de tweede Gorinchem. Deelnemers kunnen zich aanmelden door € 50,-- te storen op girorekening 8031277 t.n.v. Suster Bertken te Woudenberg, graag voor 1 maart a.s. Inlichtingen over de tocht geven Jean Gardeniers (0317-425330) en Jo Neus (030 – 2285597 joneus@tiscali.nl).VERENIGINGSNIEUWS
* Tentamenbank
In aanvullling op de twee proeftentamens die te koop zijn bij het studiecentrum (of van het studienet te downloaden) kunnen extra voorbeeldtentamens geleend worden. Hiervoor kunt u mailen naar: marijke.kuipers@wur.nl of bellen: 0318-616270. Graag duidelijk naam, adres en woonplaats inspreken in het antwoordapparaat.

Voor de meeste vakken kunnen wij u vier verschillende exemplaren toesturen. Na ontvangst van het gevraagde, graag kopiëren en originelen weer binnen enkele dagen terugzenden; hierbij postzegels insluiten ter waarde van de frankering.

N.B. Deze service is alleen voor leden van Suster Bertken.

* VIDEOTHEEK VAN SUSTER BERTKEN
Suster Bertken beheert voor haar leden een videotheek met vele DVD’s op b.v. het gebied van kunst, literatuur en opera. Ook kunnen een aantal boeken uitgeleend worden. Wie hier gebruik van wil maken, kan vóór een bijeenkomst een kijkje nemen in onze video- en bibliotheekkast. Wie materiaal wil lenen kan ook contact opnemen met Letta Senne, telefoon 030 – 6351526.


* Lidmaatschap 2005/2006
In het algemeen geldt dat studenten cultuurwetenschappen aan de OU lid kunnen worden van de studentenvereniging Suster Bertken door betaling van een bedrag van € 10,- op girorekening 8031277 van Suster

Bertken.

Bij nieuwe aanmeldingen graag vermelden: "nieuw lid", voornaam en telefoonnummer. Vaak wordt de lidmaatschapsbijdrage voor nieuwe leden betaald door overschrijving vanaf een rekening met dubbele tenaamstelling. Wilt u in dat geval aangeven voor welke van beide personen betaald wordt ?

Deelnemers aan de poëzieclub betalen voor het seizoen 2005/2006 € 11,- en deelnemers aan de literatuur -en filmclub € 5,- extra.

De bijdrage voor de lezingen bedraagt thans € 3,- voor leden en € 4,- voor introducé’s. Dit bedrag wordt op de avond van de lezing afgerekend.

* WEBSITE WWW.SUSTERBERTKEN.NL
Op 15 november is onze website geïntroduceerd: www.susterbertken.nl. U kunt hier actuele informatie lezen over al onze activiteiten. Het is de bedoeling dat ook onze nieuwsbrief regelmatig naar uw e-mail adres wordt gestuurd. In de toekomst willen wij u ook nog andere mogelijkheden bieden.

Te denken valt onder andere aan een foto-album, een manier om uittreksels uit te wisselen, het opbouwen van een verzameling interessante links of b.v. een (discussie)forum. Middels uw e-mail kunnen wij u ook snel op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen in ons programma. Nieuwe ontwikkelingen hieromtrent kunt u lezen in de komende Nieuwsbrieven.* PLANNING DATA VOOR LEZINGEN E.D.

Zoals u wellicht weet, zijn de openingstijden van het Studiecentrum Utrecht beperkter geworden. Dit houdt voor Suster Bertken in, dat zij minder data ter beschikking heeft voor het plannen van haar activiteiten in het studiecentrum. Het wordt steeds moeilijker om de beschikbare data en de agenda van de inleiders op elkaar te kunnen afstemmen.

Dit had o.a. tot gevolg dat de eerste Rusland-lezing van mevrouw ter Haar op een middag moest plaatsvinden.

In het voorjaar hebben wij hierdoor helaas twee lezingen kort op elkaar moeten plannen (Otto Boelen op 28 februari en Joke Zagt op 2 maart). Wij hopen hiervoor op uw begrip te mogen rekenen.* ledenlijsten
Er is de laatste tijd regelmatig vraag naar een ledenlijst van onze vereniging. Zo’n lijst wordt alleen aan leden en alleen op verzoek (per e-mail: pauladix@hetnet.nl of telefonisch: 030 – 6564263) toegezonden.

* Adreswijzigingen
Verhuizingen/correcties in het adressenbestand kunt u melden bij: Paula Dix-Hertogh, Arie van de Heuvelstraat 3, 3981 CT Bunnik, telefoonnummer 030 – 6564263 en e-mail adres pauladix@hetnet.nl.


* Kopijsluiting Nieuwsbrief jaargang 14, nr. 5
De volgende Nieuwsbrief zal in de eerste week van mei verschijnen. De kopijsluiting is 21 april 2006. Een dringend verzoek aan allen die kopij insturen per email: wilt u de tekst van eventuele bijlagen niet opmaken, d.w.z. als platte tekst (tekstdocument, xxxxx.txt ) aanleveren. U bespaart mij daarmee een hoop werk. Bij voorbaat dank! Voor mijn e-mailadres: zie onder adreswijzigingen.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina