Vereniging van budgethouders voor hulp en hulpmiddelenDovnload 12.22 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte12.22 Kb.
Vereniging van budgethouders voor hulp en hulpmiddelen


Postbus 19161, 3501 DD Utrecht - telefoon 0900 7424857 (20 cpm)- internet www.pgb.nl

Tips voor een

goede indicatiestelling

Informatievel 3

U hebt telefonisch contact gehad met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of het Bureau Jeugdzorg. U ontvangt van hen een aanvraagformulier. Door dit aanvraagformulier in te vullen, te ondertekenen en terug te sturen is uw aanvraag officieel. Het CIZ of het Bureau Jeugdzorg zal vervolgens contact met u opnemen over uw indicatiestelling. Hieronder vindt u tips voor het invullen van het aanvraagformulier en het voeren van het indicatiegesprek.


1. Oefen het invullen

Maak een paar kopieën van het lege aanvraagformulier. Hebt u nog geen formulier ontvangen, dan kunt u het ook downloaden van de website www.ciz.nl of www.pgb.nl, onder de knop ‘Het PGB -> Indicatie. Zo kunt u vast oefenen met invullen voordat u het officiële formulier invult.


2. Vraag hulp bij het invullen

Vraag hulp uit uw omgeving als u het moeilijk vindt om het formulier alleen in te vullen.


3. Verzamel de benodigde documenten en maak kopieën

Bij uw aanvraag moet u alle medische en diagnostische gegevens meesturen die voor uw aanvraag van belang kunnen zijn. Denk aan verklaringen en andere gegevens van de huisarts, het ziekenhuis of het revalidatiecentrum, enzovoorts. U stuurt kopieën van deze documenten mee met uw aanvraag en houdt de originelen zelf.


4. Vul het aanvraagformulier zorgvuldig in

Vul het officiële aanvraagformulier in. Onderteken het formulier en maak een kopie van het formulier om zelf te bewaren bij uw administratie. Verzamel de kopieën van de verklaringen die u mee moet sturen en stop deze samen met eventuele kopieën van andere relevante documenten (zoals het urenschema dat u gemaakt hebt als voorbereiding op uw aanvraag) als bijlagen bij het aanvraagformulier. Stuur het aanvraagformulier met de bijlagen naar het CIZ.


5. Weet wat de indicatiesteller bij u komt doen

Na ontvangst van uw aanvraagformulier neemt een indicatiesteller van het CIZ contact met u op voor een indicatiegesprek. Deze gesprekken vinden meestal bij u thuis plaats. Soms is een telefoongesprek voldoende. Aan de hand van uw aanvraagformulier zal de indicatiesteller nog een keer samen met u doornemen waar u zorg, hulp of begeleiding bij nodig hebt. Om er achter te komen wat u precies nodig hebt in uw situatie zal de indicatiesteller nog een aantal extra vragen aan u stellen. Ook bekijkt de indicatiesteller uw huis om een goed beeld te krijgen van uw leefsituatie. Vervolgens zal de indicatiesteller nagaan wat uw huisgenoten en mensen uit uw directe omgeving voor u zouden kunnen of moeten doen. De indicatiesteller kijkt ook of er sprake is van een ‘voorliggende voorziening’. Dat betekent dat de indicatiesteller nagaat of er nog andere regelingen waar u aanspraak op kunt maken.


6. Weet voor welke functies u een indicatie kunt krijgen

Als u zelfstandig, thuis blijft wonen, kunt u een persoonsgebonden budget krijgen voor vijf vormen van zorg en begeleiding. Deze vormen van hulp heten officieel 'zorgfuncties'. (1) Persoonlijke verzorging (hulp bij alledaagse handelingen zoals opstaan, douchen, aankleden, eten en drinken, naar het toilet gaan). (2) Verpleging (zoals hulp bij het gebruik van medicijnen, wondverzorging of beademing). (3) Ondersteunende begeleiding (ondersteuning bij activiteiten thuis en buiten de deur, zoals dagopvang). (4) Activerende begeleiding (leren omgaan met uw handicap of problemen, beter persoonlijk functioneren en veranderingen realiseren, bijvoorbeeld zelfstandig gaan wonen of gaan werken). (5) Kortdurend verblijf buitenshuis (weekendopvang, vakantieopvang en logeeropvang). U krijgt dit persoonsgebonden budget van het zorgkantoor, in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)

Daarnaast kunt u via de gemeente een persoonsgebonden budget krijgen voor hulp bij het huishouden, rolstoelen, individuele vervoersvoorzieningen en woningaanpassingen. De gemeente verstrekt deze hulp en voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
7. Weet wat de indicatiesteller wel en niet mag doen tijdens het indicatiegesprek

De indicatiesteller mag uw hele huis bekijken om een goed beeld te krijgen van uw hulpvraag en te beoordelen of er sprake is van een ‘voorliggende voorziening’ (zie tip 5). Ruim uw huis niet extra goed op. Laat uw huis eruit zien zoals het er altijd uit ziet. De indicatiesteller kan u vragen wie aan u bepaalde hulp zal gaan verlenen, maar daar hoeft u geen antwoord op te geven. Als de indicatiesteller uw huisgenoten wil spreken, moet u daar eerst toestemming voor geven.


8. Bedenk van tevoren of u zorg in natura wilt of een persoonsgebonden budget

De indicatiesteller hoort per zorgfunctie (zie tip 6) aan u te vragen of u zorg, hulp of begeleiding in natura wilt ontvangen (dus via een zorginstelling) of dat u de zorg zelf wilt regelen met behulp van een persoonsgebonden budget. Om te bepalen wat in uw situatie de beste keuze is, kunt u gebruik maken van het informatievel 4: Kiezen tussen persoonsgebonden budget en zorg in natura.


9. Voer het gesprek niet alleen

Het is vaak niet gemakkelijk om zorg, hulp of begeleiding te vragen en daarmee afhankelijk te worden van anderen. Daardoor komt u tijdens het indicatiegesprek mogelijk te bescheiden over. Vraag daarom een huisgenoot of iemand anders uit uw omgeving om bij het indicatiegesprek aanwezig te zijn. Iemand die u en uw situatie goed kent, kan tijdens het indicatiegesprek vaak net iets duidelijker beschrijven waar u echt extra ondersteuning bij nodig hebt.


10. Blijf rustig

Probeer rustig te blijven tijdens het indicatiegesprek. Het helpt meestal niet om boos of verdrietig te worden. Als u rustig blijft, kunt u het beste duidelijk maken waar u zorg, hulp of begeleiding bij nodig hebt. Als u zich goed hebt voorbereid, kunt u op een heldere manier vertellen waar de problemen liggen en hoe u denkt dat die problemen opgelost kunnen worden. Houd daarom ook de kopie van uw aanvraag en de bijbehorende bijlagen bij de hand.


11. Vraag wanneer u bericht kunt verwachten

U krijgt schriftelijk bericht over de indicatie, in de vorm van een indicatiebesluit. In dat indicatiebesluit staat hoeveel zorg, hulp en begeleiding u krijgt, met in het kort erbij geschreven waarom dat zo is. Als u dat wilt, kunt u bij het CIZ het volledige indicatierapport opvragen. Dat is vooral nuttig als u bezwaar wilt maken tegen de indicatie. Bent u het niet eens met het indicatiebesluit, maak er dan bezwaar tegen bij het CIZ zelf. In de brief die u van het CIZ krijgt, staat waar u uw bezwaarschrift heen moet sturen.Deze informatie geldt voor het jaar 2007. Wijzigingen voorbehouden.

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina