Vereniging Vrouwen voor Vrede Jaarverslag 2012Dovnload 74 Kb.
Datum24.07.2016
Grootte74 Kb.


Vereniging Vrouwen voor Vrede

Jaarverslag 2012

Dit is het vijfde jaarverslag van de Vereniging Vrouwen voor Vrede. Het jaarverslag meldt hoe Vrouwen voor Vrede aan haar doelstelling heeft gewerkt en in hoeverre door het werk van Vrouwen voor Vrede die doelstelling dichterbij is gekomen. Ook zijn bij dit verslag de conclusies van de evaluatie van 5 jaar Vereniging Vrouwen voor Vrede als bijlage opgenomen.Dit jaar was het vijfde jaar van de Vereniging. Het bestuur heeft zich bezonnen op het bestaansrecht van de Vereniging in een tijd, waarin het ledenbestand van Vrouwen voor Vrede langzaam terugloopt door natuurlijk verloop en een minimaal aantal aanmeldingen. Niettemin vinden wij dat Vrouwen voor Vrede nog steeds de specifieke taak heeft van het in praktijk brengen van het positieve van vrouwelijke kracht. Uit dit jaarverslag blijkt dat hier ook in 2012 hard aan is gewerkt.

Actieplan

Volgens het werkplan zou 2012 in het teken staan van het thema “Vrouwen, Vrede en (Duurzame) Economie”. Binnen dit thema worden de volgende aandachtsvelden onderscheiden:

- Beïnvloeden van beleidsmakers en politici rond het thema Vrouwen, Vrede en (Duurzame) Economie

- Het versterken van de positie van Vrouwen in conflictgebieden

- Het stimuleren van ‘duurzaam gedrag’ van Vrouwen en Mannen als ‘consumenten’

- Het tegengaan van geweld tegen vrouwen met specifieke aandacht voor vrouwenhandel en andere vormen van economische exploitatie van vrouwen.

Uit de activiteiten van bestuur en werkgroepen van Vrouwen voor Vrede zal blijken dat vooral aan de eerste drie onderwerpen veel aandacht is besteed.

Bestuur

Tijdens de jaarvergadering in 2012 was besloten om in de praktijk samen te werken met aspirant bestuurslid Vera van Brande, zodat zij eventueel later alsnog gekozen zou kunnen worden. Er bleek toch te weinig continuïteit om de samenwerking voort te kunnen zetten. Het bestuur is ongewijzigd gebleven:

Thea Vermeiren Voorzitter

Janne Poort-van Eeden Secretaris

Doortje Kuis Penningmeester

Tineke Fennis Lid


Het bestuur heeft in 2012 acht keer vergaderd, waarvan één keer (28 juni) via Skype. Dit laatste verliep nogal chaotisch, omdat bleek dat er niet met meer dan 3 personen tegelijk verbinding kon zijn. Het experiment is niet meer herhaald. Vooraf aan de vergaderingen belt bestuurslid Tineke Fennis meestal met de plaatselijke groepen om te overleggen over de stand van zaken om het bestuur op de hoogte te houden van de activiteiten aan de basis, voor zover ze niet in de Nieuwsbrief zijn beschreven. Tijdens de vergaderingen bespreekt het bestuur op basis van een standaardagenda de lopende zaken en de speciale acties. Ook worden de Landelijke Dag en de Algemene Ledenvergadering tijdens de vergaderingen voorbereid.

Plaatselijke groepen

IJmond

In december 2011 is er door de nieuwe burgemeester in Castricum een vredesboom geplant. Er was een koor aanwezig en zeker 40 mensen. In maart komt er ook in Heemskerk een vredesboom.

De IJmonders zijn druk bezig geweest met de voorbereidingen voor acties in het kader van MasterPeace. Dat is een fietsestafette van burgemeesters (Mayors for Peace) geworden die op 21 september gefietst is. De groep heeft ervoor gezorgd dat er in de 5 gemeenten d.m.v. muziekschool en smartlappenkoor muziek is als de burgemeesters aankomen. Het is nog een hele organisatie want de vrouwen moeten zorgen dat ze op tijd bij de volgende gemeente zijn i.v.m. microfooncontrole etc. Deze fietsestafette wilden ze aanmelden op de MasterPeace-site, maar dat is tot nu toe niet gelukt. Al met al is de vredesestafette een geweldig succes geworden. Een diashow van de fietsestafette is te zien op http://www.mijnalbum.nl/Album-XKTCMUUB-Foto's-in-Beverwijk.html

Met behulp van een jongere is Vrouwen voor Vrede IJmond nu ook op twitter en facebook gekomen. Het 30-jarig bestaan is gevierd met een high tea. De kracht van IJmond is dat ze met meerdere groepen samenwerken.


Amsterdam

Iedere maand wordt een actielijst gemaakt die per post en e-mail wordt verzonden. De Amsterdamse Nieuwsbrief verschijnt 4 x per jaar met bijdragen van verschillende vrouwen. Vrouwen voor Vrede zijn actief bij de maandelijkse wake tegen de bezetting van Palestina, en de wake bij de grensgevangenis. Zij maken deel uit van de bezoekersgroep aan de grensgevangenis. Zij schrijven eens per maand voor Amnesty International. Zij maken deel uit van de wake tegen de wapenhandel iedere week op het Beursplein. En zij zijn actief betrokken bij het maandelijks vredescafé.

Voor haar werk voor Vrouwen voor Vrede heeft Tera Fopma een lintje gekregen; ook haar werk voor Vluchtelingen en Amnesty hebben daarbij een rol gespeeld.
Ridderkerk

Er is een inbraak geweest in het Snuffelpand; met veel vrijwilligers is gewerkt om de boel weer in orde te brengen. Er is nog steeds veel toeloop. Mensen komen van ver om hun spullen bij hen te brengen; vooral na de inbraak was er een grote inbreng. Ze hebben ook veel hartverwarmende reacties gehad. De daders zijn gevonden.

Toch begint de verkoop terug te lopen. Er is veel concurrentie van “Opnieuw en Co”, een tweedehands zaak met betaald personeel. Deze is opgezet met subsidie van gemeente, voor langdurig werklozen. Er is wel overleg geweest, maar kopers verwarren de twee zaken.

Wel blijkt dat veel Vrouwen voor Vrede in Ridderkerk hun handen vol hebben aan het Snuffelpand en verder geen andere dingen kunnen/willen doen. Ze worden ouder en hebben minder energie. Er is een vergadering belegd over de toekomst. De bijeenkomst is positief verlopen. 13 mensen willen doorgaan, 16 stoppen. Ze gunnen zichzelf 2 jaar om zaken op orde te stellen.


Amstelveen

De Vrouwen voor Vrede in Amstelveen zijn niet meer sociaal actief. Wel is er nog steeds een studieclub van negen vrouwen tussen de 70 en 91. Onderwerpen dit jaar waren immigratie, vrouwenhandel en politiek. Het studiegroepje is erg enthousiast over de Nieuwsbrief. Ze betreuren het dat ze niet meer lijfelijk aanwezig kunnen zijn op de vergaderingen, maar ze voelen zich nog steeds emotioneel betrokken bij Vrouwen voor Vrede.


Het Gooi

De Gooise vredesgroep bevat vrouwen uit Hilversum, Hilversumse Meent en Laren en Weesp. Ze komen regelmatig bij elkaar, vooral voor de gezelligheid. Op 26 september zijn ze in Hilversum bij het monument bij het station samengekomen voor een manifestatie op de dag van de verdraagzaamheid.Werkgroepen van Vrouwen voor Vrede
Nieuwsbrief en Website

De Nieuwsbrief heeft nu nog 610 abonnees, waarvan 308 mensen ook lid zijn van Vrouwen voor Vrede. Vorig jaar waren het er 673 (waarvan 312 abonnees). Het abonneebestand loopt dus nog steeds achteruit, wel zijn er 9 nieuwe leden bijgekomen. De redactie bestaat uit Doortje Kuis, Thea Vermeiren en Ida Wassenaar.

Ook dit jaar zijn er weer zes Nieuwsbrieven uitgekomen. De hoofdthema van het jaar: economie kwam daarin steeds aan de orde:

- Nr.1: een interview met de vredesvrouw van het jaar: Marieke Verheul, een weefster voor de vrede. Verder een analyse hoe ons economisch systeem zou kunnen veranderen ten voordele van duurzaamheid en een beter milieu.

- Nr. 2: Een aantal artikelen over een andere economie, over de stem van vrouwen na de Arabische lenterevolutie en over het afsluiten van het project Vredestapijt.

- Nr. 3: Geloven in Vrede: interview met Marta Resink van Omslag. Een analyse over het verband tussen vrede en duurzame economie en acties tegen wapenhandel. Verder een prachtig voorbeeld van burgerlijke ongehoorzaamheid van Israëlische en Palestijnse vrouwen.

- Nr. 4: een interview met Anne de Jong, de antropologe die meevoer met de internationale Vredesvloot naar Israël. Verder een verslag van de internationale vrouwenconferentie Rio +20 in Rio de Janeiro.

- Nr. 5: Geloven in Vrede: Ans de Rooij over missie, ontwikkeling en vrede in Nuenen. Een verslag van de Fredeskuier op de dag van de Vrede in Leeuwarden, de vredes-fietsestafette van Vrouwen voor Vrede IJmond.

Ook een analyse over het geld dat Griekenland nog steeds uitgeeft aan wapens.

– Nr. 6: Verslag van de landelijke dag van Vrouwen voor Vrede met een aantal lezingen van Economy Transformers. Een verkenning hoe ons geldsysteem in elkaar zit. De bekendmaking van de nieuwe Vredesvrouw van het Jaar: Lineke Schakenbos en een interview Geloven in Vrede met de nieuwe secretariaatsmedewerkster Emmie Mesdag.

Er is begonnen met een driedelige serie over de nieuwe spiritualiteit van Hans Fedema.
De website van Vrouwen voor Vrede geeft veel informatie, ook over actuele zaken en acties. Sinds vrijdag 5 april 2002 kwamen in totaal 23.597 bezoekers op www.vrouwenvoorvrede.nl. Gemiddeld komen er 182 bezoekers per maand.

Werkgroep WEL-dadig

De werkgroep WEL-dadig is een Frans-Nederlands team dat met genoegen terugkijkt en met plezier vooruitkijkt, bestaande uit Janny Beekman (Frankrijk), Ida Wassenaar, Sigrid Hutter, Yvonne van der Ham en Lineke Schakenbos

Tijdens de ledenvergadering werd voor 2012 het thema ‘Vrouw, vrede, duurzame economie’ als jaarthema herkozen, en dat kiezen was makkelijker dan het uitvoeren. Wij kijken echter heel tevreden terug op de landelijke dag en weten met onze inleidsters dat we nog flinke stappen in de richting van duurzaamheid kunnen zetten.

De actie tegen loverboys, waarin telefoonproviders werden aangespoord hierop alert te zijn, kreeg diverse positieve reacties van telefoonbedrijven.

Met het bestuur hebben we een heldere takenlijst voor de landelijke dag van 2013 samengesteld. We hebben ook geholpen inhoudelijke invulling te geven aan de ledenvergadering van 2013.

Alle leden van de werkgroep maken interviews voor de Nieuwsbriefserie ‘Geloven in vrede’ en merken dat we daardoor in contact komen met vele jonge vrouwen en steeds opnieuw inspiratie opdoen. De geïnterviewden hadden verschillende achtergronden, maar het thema ‘duurzaamheid’ kwam sterk naar voren.

Doordat we zo veel enthousiaste jonge vrouwen zien, hebben we besloten een felicitatiedienst op te zetten: jonge vrouwen die staan voor de doelen van Vrouwen voor Vrede, willen we een felicitatie sturen.

Het manifest over duurzaamheid van de landelijke dag 2012 hebben we helpen vertalen naar een overzichtelijk blad dat een plaats zal krijgen in onze stand met Women Inc. op de Huishoudbeurs. Verder volgen we kritisch de actualiteit en reageren we daarop zo veel mogelijk. Zo hebben Sigrid Hutter en Janny Beekman ook artikelen voor de media geschreven.


Raging Grannies

Het doel van de Raging Grannies is steeds misstanden en conflicten aan de kaak te stellen. Maar ook de hoop te verwoorden die nodig is om de wereld te verbeteren. Zij doen dat al zingend, omdat dat een vrolijke en indringende manier blijkt te zijn. Zoveel als mogelijk is, wordt het publiek erbij betrokken, zodat ook zij het plezier van het zingen ervaren. Samen zingen geeft verbondenheid en kracht.

Met de harde kern van zeven (Marijke, Foekje, Janne, Lineke, Francis, Ida en Trudy), of in elk geval vijf Grannies, traden we in 2012 een paar keer op:

* 24 maart - ALV Vrouwen voor Vrede, Amersfoort

* 12 april - Het Plein Den Haag, 2e Kamer praat over kernwapens Volkel

* 31 mei - Campagne tegen de Wapenhandel. Bij Okura-hotel Amsterdam.

Aandeelhoudersvergadering EADS.

* 27 oktober - Landelijke Dag Vrouwen voor Vrede, Amersfoort


De Hiroshimaherdenking was dit jaar in Den Haag, zonder Grannies. Een demonstratie tegen bezuinigingen in heel Europa, 14 november in Den Haag, was te laat bekend. Een optreden met De Badjassenbrigade (tegen zogenaamde Israëlische artikelen uit De Dode Zee) bij een drogist in Utrecht was niet meer nodig, omdat hun beleid zal worden aangepast, na aankondiging van de actie! En het optreden in Amsterdam bij de wake op Museumplein in verband de Gaza-oorlog, op 2 december, ging niet door omdat er geen vijf Grannies beschikbaar waren.

Bij iedere gelegenheid worden passende liederen uit het repertoire gezocht of nieuwe toepasselijke liederen gemaakt. Er wordt regelmatig gerepeteerd, om het repertoire bij te houden en het zingen te verbeteren.

Er is geprobeerd een nieuwe dirigente te krijgen, maar de geschikte kandidate is nog niet gevonden. Ook de aanwas van nieuwe Grannies is nog niet zo goed gelukt. Uit Amerika kwam een positieve reactie op het Afghanistanfilmpje op YouTube, van de Raging Grannies aldaar.
Politiek Netwerk

De samenwerking met WILPF Nederland op het gebied van politieke actie is dit jaar ook voortgezet. Tijdens een gezamenlijke vergadering van bestuursleden van WILPF en Vrouwen voor Vrede is afgesproken om een persteam op te richten, dat niet alleen brieven stuurt naar de politiek, maar ook de follow-up in de gaten houdt. Het is een goed idee, dat nog niet van de grond gekomen is. Intussen zijn wel diverse activiteiten uitgevoerd:

Naar aanleiding van een alarmerend bericht van vrouwengroepen in Egypte hebben we in februari een brief gestuurd naar de Egyptische ambassade om onze bezorgdheid uit te spreken over de ontwikkelingen in Egypte en met name de situatie van vrouwen. Hier is geen reactie op gekomen.

Begin mei hebben we een actie gesteund van het Afghanistan-initiatief van enkele kamerleden en mensen uit de vredesbeweging, met Sietse Bosgra als woordvoerder. We stuurden een brief waarin we de regering vroegen om op de NAVO-top geen toezeggingen te doen om de Amerikanen te helpen de oorlog in Afghanistan na 2012 nog voort te zetten; geen steun voor dat project, noch uit de defensiebegroting, noch uit de gelden voor ontwikkelingssamenwerking.

In augustus heeft het politieke netwerk een uitgebreide vergelijking gemaakt van de verkiezingsprogramma’s van 9 politieke partijen, om vredesonderwerpen onder de aandacht te brengen en bij het stemmen mee te laten spelen. De vergelijking is gemaakt op de onderwerpen mensenrechten, crisispreventie en vredesopbouw, ontwikkelingssamenwerking, NAVO, wereldeconomie, Europa, kernwapens, wapenhandel en JSF. Dit stuk is in de postbakjes van de kamerleden gelegd en verder breed verspreid, onder andere via de persdienst van Omslag.

In december is een brief uitgegaan met tips die bij kunnen dragen aan een meer vreedzame wereld. Dit ter gelegenheid van de discussie over de begroting voor Buitenlandse Zaken. Vanuit het ministerie is hierop geantwoord dat ze de tips zullen meenemen in hun beraadslagingen.


Videowerkgroep

De videowerkgroep bestaat op dit moment uit slechts twee personen, waarvan de ene het werk naast een drukke baan moet doen. Daarom is er dit jaar relatief weinig geproduceerd. Het gefilmde interview met Isabelle Geuskens over de relevantie van Vrouwen voor Vrede voor jongeren is gemonteerd en tijdens de ALV van 2012 vertoond.

Er is een promotiefilmpje voor Vrouwen voor Vrede gemaakt. Het is te bekijken op YouTube http://www.youtube.com/watch?v=npd9V9oBUCE. Het staat ook op de website van Vrouwen voor Vrede.

Een opname van de Raging Grannies, gemaakt tijdens een repetitie, heeft korte tijd op de site gestaan, maar is bij nader inzien toch weer weggehaald. Het bestuur geeft de voorkeur aan Raging Grannies in actie.
Activiteiten
Algemene Ledenvergadering

De ALV in 2012 werd gehouden op 24 maart in de Johanneskerk in Amersfoort. Er waren 25 leden aanwezig. Jaarverslag en jaarrekening werden goedgekeurd. Ook de kascommissie was tevreden. Het werkplan zorgde voor enige discussie, maar werd met inachtneming van de voorgestelde wijzigingen goedgekeurd. De Nieuwsbrief oogstte weer veel lof. De begroting werd goedgekeurd. Als jaarthema werd gekozen voor Vrede en Duurzame Economie, deels een voortzetting van het economiethema dat nog erg actueel is.

In de pauze traden - zo langzamerhand traditiegetrouw - de Raging Grannies op.

Na de pauze vertelde Cocky van de Graaf over haar bezoek aan Egypte. Het filmpje met Isabelle Geuskens werd vertoond en als gast kwam Kirsten van de Hul iets vertellen over haar ervaringen als spreekster bij de VN en haar werk als change agent. Haar filosofie is dat je ook als enkel persoon dingen kunt veranderen. In de meteorologie kent men het ‘vlindereffect’, een vlinder in het Amazonegebied kan alle computergestuurde weersverwachtingen onderuit halen en een onvoorziene orkaan in Texas veroorzaken. Je kunt zelf zo’n ‘vlinder’ zijn.


Landelijke dag

De landelijke dag vond plaats op 27 oktober, ook weer in de Johanneskerk in Amersfoort. Er waren ongeveer 40 mensen. De dag stond helemaal in het teken van het jaarthema: Vrede en Duurzame Economie. Drie spreeksters waren uitgenodigd, waarvan twee jonge economen die ontdekt hadden dat een andere economie mogelijk en noodzakelijk is. Zij hielden een inspirerende inleiding en zetten de vergadering ’s middags aan het werk in kleine groepjes.

Lineke Schakenbos is uit vele nominaties gekozen als Vredesvrouw van het Jaar.

Een uitgebreid verslag van de dag staat op de onvolprezen website van Vrouwen voor Vrede.


Septemberactie:

De mailing voor de septemberactie werd ook dit jaar in oktober rondgestuurd. Op verzoek van de leden, uitgesproken tijdens de ALV, had het bestuur haar rekening bij de ING opgeheven en overgebracht naar de Triodosbank. Er waren echter geen acceptgiro’s van de Triodosbank. Dit maakt het voor mensen lastiger om geld over te maken. Ook na een oproep in de Nieuwsbrief is de opbrengst dit jaar ver achter gebleven bij die van andere jaren.

De dochter van Adrienne van Melle heeft de laatste administratieve besognes van Adrienne afgewerkt, wat heeft geresulteerd in een mooi bedrag op de rekening van Vrouwen voor Vrede vanuit de Werkgroep Internationale Kontakten.
Fredeskuier 21 september

Vrouwen voor Vrede had vorig jaar plannen voor een Elfstedenvredestocht. In samenwerking met het Fries Vredesplatform en Jongeren voor Mensenrechten werden deze plannen omgezet naar het meer haalbare plan van de Fredeskuier op de Internationale Dag voor de Vrede. Vrijdag 21 september zijn 240 leerlingen HAVO/VWO 5 van de Christelijke scholengemeenschap Comenius in Leeuwarden op pad gegaan voor een Walk for Peace. Een Fredeskuier naar mensen en organisaties die zich inzetten voor vrede, dialoog en mensenrechten. Aansluitend namen zij deel aan het vredesbuffet in de Bonifatiuskerk en het Kleurrijk Vieren in de Doopsgezinde Vermaning. 

Vrouwen voor Vrede wilde met haar eigen workshop tijdens de Fredeskuier de jongeren vooral laten nadenken over wat Vrede voor henzelf betekent. Het maken van een eigen lapje over vrede is daarvoor een mooi middel: je eigen werk is onderdeel van een groter geheel. Samen kun je iets moois maken.
Mailinglist

De mailinglist is een lijst met e-mail adressen van leden van Vrouwen voor Vrede, op dit moment bestaande uit 162 adressen. De lijst wordt gebruikt om leden te informeren over actuele onderwerpen. Dat kunnen publicaties van andere organisaties zijn die als geheel worden doorgestuurd. Of e-mails waarin gevraagd wordt een bepaalde actie te ondersteunen; hierbij heeft het bestuur van Vrouwen voor Vrede eerst gekeken of zij het eens is met de actie. Als laatste wordt de mailinglist ook gebruikt voor interne mails over huishoudelijke zaken binnen de Vereniging Vrouwen voor Vrede, zoals data van bijeenkomsten, kerstwensen aan alle leden of wat praktisch uitkomt. Het is niet te vermijden, dat sommige mensen wel eens een bericht dubbel krijgen, aangezien actieve vredesvrouwen hun informatie van verschillende kanten krijgen.


Discussie over duurzame economie.

WEL-dadig heeft het initiatief genomen om het boekje “Een verkenning van ons geldsysteem”, uitgegeven door EconomyTransformers, te verspreiden en er een discussie op de website aan vast te knopen. Het boekje is eind dit jaar verstuurd naar 6 geïnteresseerde vrouwen, met het verzoek het te lezen, er iets over op te schrijven en het dan door te sturen. Met de eerste reacties wordt de discussie op de site van Vrouwen voor Vrede geopend.


Afghanistan

2012 was voor de stichting Nahid een heftig jaar. Omdat Impulsis geen subsidie meer geeft/mag geven/kan geven, moesten we alles op alles zetten om aan voldoende geld te komen voor het levensonderhoud en de huur van het vrouwenhuis. We zijn dan ook heel blij met de vaste maandelijkse bijdrage van de vrouwen uit Ridderkerk. Hulde!!

Alle vrouwen hadden werk, maar verdienden niet genoeg om een eigen woonruimte te huren en in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Dat betekende dat er geen mutaties waren wat betreft de bewoonsters. 

In de zomer is begonnen met de bouw van het bedrijfsverzamelgebouw. De architecte en de constructeur hebben pro deo het werk gedaan en de aannemer in Kabul werkt tegen kostprijs. Toch moeten wij helaas de bouw op een laag pitje zetten en kunnen we pas weer verder als er weer geld beschikbaar is. Het wordt dus een tweejaren plan. Maar we gaan door. Hiervan is de reden de geweldige inflatie in Afghanistan. Alles is ongeveer verdubbeld in prijs. 

Gebrek aan financiën heeft ons ook gedwongen om de vrouwen die nu in het huis wonen te vragen eigen woonruimte te zoeken, waarvoor ze door ons financieel ondersteund gaan worden. Het vrouwenhuis wordt dus gesloten, maar de hulp aan de vrouwen gaat op een andere manier door. De directrice en de andere medewerkster hebben intussen ander werk gevonden. En de twee mannen van de bewaking blijven bij ons in dienst om het bedrijfsverzamelgebouw in aanbouw te bewaken. 

Wij hebben gemeend dat we op deze manier de zaak beheersbaar kunnen houden en niemand te kort te doen. De vrouwen durfden dit avontuur allemaal aan: ze voelen zich sterk en hebben voldoende zelfvertrouwen op kunnen bouwen tijdens hun leven in het vrouwenhuis. Ze zijn blij met de verdere ondersteuning, zodat hun kinderen naar school kunnen blijven gaan. De jongens hoeven niet aan het werk te gaan en de meisjes hoeven niet worden uitgehuwelijkt. En Samia kan haar studie medicijnen afmaken.We hopen het beste voor de toekomst en werken er hard aan.Samenwerking met andere organisaties
Vertegenwoordigingen

Vrouwen voor Vrede is actief in diverse landelijke platforms. Zij werkt constructief mee en draagt zo bij aan een democratische vredesbeweging in Nederland, waarbij zij de specifieke kracht van vrouwen aan de dag legt. Afhankelijk van de soort organisatie, benadrukt Vrouwen voor Vrede in haar contacten het belang van de inbreng en verantwoordelijkheid van vrouwen, aandacht voor de basisbeweging voor vrede, en de zorg voor met name vrouwen en kinderen in conflictgebieden. Organisaties waar Vrouwen voor Vrede actief aan deelneemt zijn:


Platform Vredescultuur
Na het verdwijnen van People Building Peace en het in het slop raken van het Platform Vredescultuur is er geen overkoepelende organisatie meer actief in de vredesbeweging. Daarom had PAIS een bijeenkomst georganiseerd van vredesactivisten in Nederland. De Wereld Morgen in België, een Vlaamse alternatieve nieuwssite, was uitgenodigd als een inspirerend voorbeeld van mogelijke samenwerking in Nederland. Er waren 53 mensen tezamen actief in ca. 35 vredesorganisaties. Het leverde, naast veel ideeën, ook enkele concrete resultaten op. Zo komt er jaarlijks een bijeenkomst van vredesorganisaties. In 2013 zal die georganiseerd worden door de SVAG. Vredesorganisaties wordt aangeraden een bijdrage te leveren aan de Vredesweek van IKV Pax Christi (Ministerie van Vrede). En er is in klein comité verder gepraat over betere afstemming binnen de bestaande communicatiestructuur van de vredesbeweging. Verder wordt aanbevolen dat alle mensen die actief zijn binnen de vredesbeweging zich abonneren op De Vredeslijst en VredesNieuws en daar ook gebruik van maken voor het publiceren van hun nieuwsberichten, aankondigingen, ideeën, enz.
Platform Vrouwen & Duurzame Vrede (VDV)

Vrouwen voor Vrede voert de administratie voor het Platform VDV. Dat is dit jaar ingewikkelder geworden, omdat het Platform VDV een subsidie heeft gekregen voor het betalen van de onkosten die kleine organisaties maken voor het werk aan het Nederlandse Actieplan 1325.

Het Platform VDV is actief in het Nationaal Actieplan 1325; evenals Vrouwen voor Vrede heeft het Platform het NAP 2 ondertekend. In dit kader heeft het Platform VDV onderzoek gedaan - via een aantal bijeenkomsten van vrouwen met expertise op het gebied van vrede maken in conflictgebieden - wat het Platform VDV voor hen zou kunnen betekenen. Dit heeft geresulteerd in het opzetten van een serie lezingen en trainingen over de rol van religie in vredesprocessen en hoe vrouwen vanuit hun religie als leiders voor vrede kunnen optreden. Het project Vrede, Religie en Vrouwelijk Leiderschap heeft een subsidie gekregen van Oxfam Novib.

Nederlandse Vrouwenraad (NVR)

VvV is lid van de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR)

Doortje Kuis vertegenwoordigt VvV in de NVR. VvV heeft deelgenomen aan de bijeenkomsten met de volgende onderwerpen: Vrouwen en Veiligheid, Vrouwen en Duurzame ontwikkeling, Rechten van de Vrouw, Flitscongres Parlementsverkiezingen, Resolutie 1325, 5de Wereld Vrouwenconferentie.Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF) Nederland

Met de WILPF wordt vooral samengewerkt op het gebied van het politieke netwerk. Samen met de WILPF was Vrouwen voor Vrede ook aanwezig op de Floriade. Er is dit jaar geprobeerd om de Landelijke dag en ook de ALV samen met de WILPF te organiseren, maar dat is nog niet gelukt, mede doordat bij de WILPF nogal wat bestuurswisselingen zijn geweest. Lineke Schakenbos is vanuit Vrouwen voor Vrede de schakel met de WILPF; contactpersoon uit het bestuur is Doortje Kuis.


Peace Women around the Globe

Vrouwen voor Vrede is lid van de internationale organisatie Peace Women Around the Globe, de organisatie die in 2005 de 1000 vredesvrouwen heeft verzameld. Het lidmaatschap betekent vooral dat we hun Nieuwsbrief krijgen en op hun website vermeld staan. In voorkomende gevallen zullen we hun initiatieven ook in Nederland verspreiden.


Deelname aan Acties en bijeenkomsten

* januari: Bijeenkomst met Ginny Shrivastava, over ASTHA, een organisatie voor mannen en vrouwen op het arme platteland van Rajasthan

* februari: Campagne ‘NATO game over’ gesteund en op de eigen website gezet.

* maart: Petitie getekend tegen "Administrative detention" in Israël.

* 8 maart: Petitie getekend van de Nonviolent Peaceforce om vrouwen in het burgervredeswerk wereldwijd een hart onder de riem te steken.

* maart e.a: Steun betuigd aan acties van de Campagne tegen de Wapenhandel

* april: Aangesloten bij Amersfoort Duurzaam

* april / mei: vier workshops Weet wat je Eet op de Floriade, samen met WILPF

* april: Midden Oosten Kernwapenvrij. Actie gesteund samen met WILPF.

* 10 mei Ambassadeursdag van IKV Pax Christi

* 24 mei Internationale Vrouwendag voor Vrede en Ontwapening in Eindhoven WIE WIE?

* mei: Actie van Badjassenbrigade gesteund voor eerlijke kleding.

* mei/juni: Deelname aan discussie van het maatschappelijk middenveld over de aanbevelingen over een 5de Wereld Vrouwen Conferentie

* 2 juni: Bijeenkomst van Vredesorganisaties in EMMA (Elkaar Motiveren tot Mondiale Actie), Utrecht.

* juni Positief gereageerd op het verzoek van de Koninklijke om onze website te mogen archiveren en voor de lange termijn bewaren.

* juni: WRI actie vrouwelijke dienstweigeraars

* juni: IJmond voorgedragen voor ASN Wereldprijs

* juni Vrouwen voor Vrede aangemeld bij Women on the web.

* juni: Ideeën aangeleverd voor de aanleg van een Vredestuin in Eindhoven

* 30 juni: Jaardag PBI

* juli: Open brief gesteund: Edinburgh Dance festival Don’t Dance with Israeli Apartheid

* september: Dag voor de Verdraagzaamheid; bloemen gelegd bij monument in Hilversum.

* oktober: Vrouwen voor Vrede heeft Marga Klompé geadopteerd in het boek 1001 Vrouwen in de Nederlandse geschiedenis, dat historica Els Kloek via crowd funding gaat uitgeven. We hebben voor Marga Klompé gekozen, omdat zij de aanzet tot de oprichting van Vrouwen voor Vrede heeft gegeven.

* oktober: Brief gestuurd aan IKV Pax Chrisit met felicitaties voor de Minister en Staatssecretaris van Vrede.

* 9 oktober: Aanwezig bij de uitreiking van de Luciferprijs van IKV Pax Christi. De Fredeskuier in Leeuwarden was hiervoor genomineerd. De prijs ging naar de Ambassade voor Vrede in Heerlen.

* November: Actie voor de gelijkwaardigheid van vrouwen in de Egyptische grondwet.

* December: Op initiatief van WEL-dadig een actie gestart rond het boekje ‘Ons Geldsysteem’ van Helen Toxopeus. Dit moet resulteren in een discussie op de website.

Promotie:

Deelname aan Vredesnieuws

Dit jaar is Vrouwen voor Vrede begonnen met het plaatsen van berichten op de site van Vredesnieuws. Deze worden breed verspreid in de vredesbeweging.

Op verzoek van de vredesvrouw van 2011, Marieke Verheul, is gezocht naar gelegenheden om meer publiciteit te geven aan de gekozen Vredesvrouw, zodat Vrouwen voor Vrede met eigen nieuws naar buiten kan komen. Over de keuze van 2012, Lineke Schakenbos, is een bericht verspreid via Vredesnieuws.

De koffer met materialen is weer up-to-date gemaakt en wordt meegenomen bij gelegenheden waar vrouwen voor vrede zijn uitgenodigd en waar gelegenheid is om promotiemateriaal uit te stallen.

Het promotiefilmpje van Vrouwen voor Vrede op YouTube is tot nog toe 287 keer bekeken.


Secretariaat:

Het secretariaat is verhuisd omdat het huis van de familie van de Geest wordt verkocht. De verhuizing - in augustus - is voorspoedig verlopen, al loopt het aansluiten van internet-verbindingen en dergelijke nooit zo soepel als je hoopt. Het kantoor van Vrouwen voor Vrede is nu gevestigd aan de Utrechtseweg 61, 3818 EA te Amersfoort. De postbus is opgeheven. Het telefoonnummer is: 0617756419.

Ook hebben we afscheid genomen van Danine Gevers, die bijna klaar is met haar studie en een grotere baan nodig heeft. De nieuwe secretariaatsmedewerkster per 1 juli is Emmie Mesdag, op een contract van 8 uur in de week. Zij is meestal op de donderdag op kantoor. Ook de vergaderingen van het bestuur worden op deze locatie gehouden. Het is een professioneel, prettig kantoor, dat ook van de buitenkant zichtbaar is met het logo van Vrouwen voor Vrede.

Het secretariaat is dit jaar diverse malen gevraagd om het archief over te nemen van overleden leden van Vrouwen voor Vrede. Veel van de inhoud van die archieven bestaan uit dezelfde materialen. Bij Aletta nemen ze deze archieven niet meer aan en ook Vrouwen voor Vrede heeft er geen ruimte voor, omdat bij de verschillende verhuizingen van de afgelopen jaren alleen een klein kernarchief is overgebleven.Conclusie

In het Werkplan 2012 stonden als Prioriteiten aangegeven:

1. Het stimuleren van acties rond het thema “Vrouwen, Vrede en (Duurzame) Economie”

2. Het voortzetten van activiteiten rond ‘Resolutie 1325’ en ‘Beijing +15’

3. Het betrekken van Jongeren bij het uitvoeren van activiteiten om vrouwenvredeswerk in het algemeen en het thema “Vrouwen, Vrede en (Duurzame) Economie”

4. Het op sterkte brengen (qua menskracht) van het bestuur, vertegenwoordigingen en redactie Nieuwsbrief

5. Actieve inzet van leden om prioriteiten of een aantal ervan mee uit te voeren via plaatselijke groepen, werkgroepen en “losse” acties.

Ad1. Het stimuleren van acties rond het thema “Vrouwen, Vrede en (Duurzame) Economie”

Economie was in 2012 in alle media een topitem. Vrouwen voor Vrede heeft met haar specifieke invalshoek van vrede en vrouwelijke kracht duidelijk bijgedragen aan de economiediscussie. Ook het werk van de vrouwen uit Ridderkerk is hiervan een belangrijk onderdeel.


Ad 2. Het voortzetten van activiteiten rond ‘Resolutie 1325’ en ‘Beijing +15’

Door haar betrokkenheid bij de activiteiten van het Platform Vrouwen & Duurzame Vrede kon Vrouwen voor Vrede veel betekenen voor het bekend maken van Resolutie 1325 in Nederland en het versterken van vrouwen in conflictgebieden. Het meeste werk van Vrouwen voor Vrede sluit ook naadloos aan bij de agenda van Beijing +15.


Ad 3. Het betrekken van Jongeren bij het uitvoeren van activiteiten om vrouwenvredeswerk in het algemeen en het thema “Vrouwen, Vrede en (Duurzame) Economie”

De interviews in de Nieuwsbrief, de samenwerking met Jongeren voor Mensenrechten bij de Fredeskuier, het promotiefilmpje op YouTube en de keuze van spreeksters op de landelijke dag zijn enkele duidelijke voorbeelden het werk aan deze prioriteit. Hoewel ze niet resulteerden in meer jonge leden voor de vereniging, tonen ze wel aan dat jongeren betrokken zijn bij de idealen waar Vrouwen voor Vrede voor staat.


Ad 4. Het op sterkte brengen (qua menskracht) van het bestuur, vertegenwoordigingen en redactie Nieuwsbrief

Hiervoor zijn wel pogingen gedaan, maar zij hebben tot nog toe geen succes gehad.


Ad 5. Actieve inzet van leden om prioriteiten of een aantal ervan mee uit te voeren via plaatselijke groepen, werkgroepen en “losse” acties.

Door de mailinglist is er in 2012 meer continuïteit gekomen in de communicatie met de achterban van Vrouwen voor Vrede. Door het ouder worden van het ledenbestand van de vereniging wordt het wel steeds moeilijker om mensen actief mee te laten doen.

Amersfoort, 23 maart 2013

Bijlage:


Evaluatie na 5 jaar Vereniging Vrouwen voor Vrede 2008-2012
Na vijf jaar Vrouwen voor Vrede als vereniging, met vastgestelde statuten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel is het tijd voor een terugblik.

In juni 2007 heeft de coördinatiegroep van Vrouwen voor Vrede, gekozen voor de optie: “ het doorstarten van Vrouwen voor Vrede. (..) Het idee is dat door deze keuze bundeling van krachten ontstaat (1) en dat het mogelijk wordt een gezamenlijk (jaar)thema te kiezen waarmee Vrouwen voor Vrede zich kan profileren (2), strategische allianties kan formaliseren (3), en een financieel plan rond dat thema maken(4).


Men schreef:
“Het haalbaarheidsonderzoek laat zien dat het de moeite van het proberen waard is: het imago van Vrouwen voor Vrede is positief, de Nieuwsbrief en website zijn nog gewild, de ervaring van Vrouwen voor Vrede is uniek in Nederland, en sluit aan bij internationale netwerken. Ook weten we dat er een groeiend besef bij beleidsinstanties buiten de vredesbeweging om, dat het steunen van vrouwen in hun strijd tegen oorlog en armoede efficiënt en, effectief en dus zinvol is. (..) Tegelijk zien we dat er snel, moedig en doortastend ingegrepen moet worden om de kracht van het werk van Vrouwen voor Vrede te bewaren en de versnippering tegen te gaan. Het is geen optie gebleken om de leiding over te laten aan het redactieteam. Het voortbestaan van de Nieuwsbrief en de Website is mede afhankelijk van nieuwe aanwas(5), het naar buiten treden met een sterk, gemeenschappelijk thema(6), en het uitproberen van nieuwe actievormen(7).
1. Bundeling van krachten
Het veld van vredesbewegingen is de laatste jaren nogal veranderd. Vrouwen voor Vrede ziet steeds kans aan te haken bij maatschappelijke activiteiten en speelt of speelde een actieve rol bij bijvoorbeeld de Nederlandse VrouwenRaad, de Multicultural Women Peace Network, People Building Peace, het Platform Vrouwen & Duurzame Vrede. Ook is aangehaakt bij onder andere de Hiroshima herdenking, de Wereldmars voor Vrede en Geweldloosheid, de Floriade, Internationale Dag voor de Vrede en 24 mei, Mayors for Peace, MasterPeace.
2. Jaarthema
Het werken rond een jaarthema blijkt een goede manier van werken. Van 2008-2010 was het thema Resolutie 1325; in 2011-2012, Vrouwen vrede en economie. De thema’s kwamen in iedere Nieuwsbrief aan de orde en ook tijdens de Landelijke Dagen en Algemene Ledenvergaderingen. Het blijkt een goede manier om keuzes te maken in de grote maatschappelijke verscheidenheid die op ons afkomt.
3. Strategische allianties formeren
Vrouwen voor Vrede heeft meer aangesloten bij andere allianties dan zelf geformeerd. In het geval van de Fredeskuier heeft Vrouwen voor Vrede wel een vruchtbare alliantie tot stand gebracht met Jongeren voor Mensenrechten en het Fries Vredesplatform.
4. Een financieel plan rond het thema maken.
Het maken van de begrotingen en achteraf de jaarrekeningen is een constante heldere activiteit die door de onvolprezen vrijwilligers vakkundig worden gedaan.
5. Voortbestaan van Nieuwsbrief en Website
De Nieuwsbrief is de sterkste troef van Vrouwen voor Vrede. De kwaliteit is de afgelopen vijf jaar op een zeer hoog niveau gebleven. De Nieuwsbrief fungeert als blad voor de vereniging, met aankondigingen en verslagen van bijeenkomsten en vergaderingen, maar ook als bron van nieuws over activiteiten van vrouwen wereldwijd. Er is overwogen om alleen de Nieuwsbrief voort te zetten, maar dat zou de basis er onder weghalen. Zonder Vrouwen voor Vrede als achterban verliest de Nieuwsbrief haar legitimatie en voeding. De website fungeert vooral als publicatiekanaal voor de vereniging. Er zou in deze tijd meer aandacht voor de virtuele werkelijkheid mogelijk moeten zijn. Hier wreekt zich het feit dat bij Vrouwen voor Vrede vooral ouderen zijn aangesloten.
6. Het naar buiten treden met een sterk gemeenschappelijk thema
Het gekozen thema heeft vooral gefungeerd in de eigen vereniging (Nieuwsbrief en bijeenkomsten). Ook in het politiek netwerk (met de WILPF) is het soms ingebracht als punt van aandacht. Het heeft geen rol gespeeld in de samenwerking met anderen.
7. Uitproberen van nieuwe actievormen
De Raging Grannies waren de eerste nieuwe actievorm die net voor 2008 uitgeprobeerd werd. Hoewel zij op minder plaatsen zingen dan zij graag zouden willen, heeft hun optreden meestal een positief effect. Vanuit de werkgroep WEL-dadig zijn diverse acties geïnitieerd, ook met nieuwe actievormen, zoals de brief over de dienstplicht voor meisjes met een bijpassend filmpje op YouTube.
Er zijn verschillende filmpjes geplaatst op YouTube: Raging Grannies tegen Afghanistan, promotie voor Vrouwen voor Vrede, interviews met interessante jonge vrouwen. De filmpjes krijgen naar verhouding weinig aandacht; er zou misschien meer mee gedaan kunnen worden.
8. Plaatselijke groepen
In 2007 waren er 11 plaatselijke groepen. Nu zijn er nog drie echt actief en een paar die bestaan uit ouderen die op gezette tijden bij elkaar komen maar niet meer actief zijn in het sociale leven. Dit heeft te maken met het ouder worden van de leden van Vrouwen voor Vrede en het gebrek aan nieuwe aanwas. Het is in deze tijd moeilijk jongere vrouwen te interesseren voor een langdurig samenwerkingsverband. Het is het bestuur althans niet gelukt.
9. Vereniging en geen Stichting
Het bestuur is nog steeds tevreden met de organisatievorm van een Vereniging. Deze past bij de doelstellingen van Vrouwen voor Vrede en is een logische voortzetting van de geschiedenis, waarin Vrouwen voor Vrede bijna 30 jaar lang een beweging was van vrouwen die actief waren voor vrede. De leden maken samen de vereniging, je bent geen lid van een stichting. Het bestuur voert uit wat de leden willen, kan zelf initiatieven nemen maar legt daarover ook weer verantwoording af aan de leden van de vereniging.
10. Nog steeds geen mannen?”
Vooral onder jongeren heerst de mening dat een aparte vereniging van vrouwen voor vrede niet meer nodig is. Het bestuur denkt dat juist de vrouwelijke invalshoek gehoord moet blijven worden.
Conclusie:
Het is niet spectaculair, wat de afgelopen vijf jaar bij Vrouwen voor Vrede is gebeurd. Maar de vereniging en vooral haar naam heeft zich staande gehouden in het huidige mediageweld: veel mensen kennen Vrouwen voor Vrede en hebben daar een positieve houding bij. Zoals een jonge vredesvrouw het uitdrukte: in deze jachtige tijd is het belangrijk dat er een organisatie is die vasthoudt aan belangrijke waarden. De Landelijke Dag geeft iedere keer nieuwe energie en inspiratie; het is een bijeenkomst die je nergens anders vindt.
Naar het idee van het bestuur heeft Vrouwen voor Vrede haar bestaansrecht bewezen als een actieve organisatie die het positieve van vrouwelijke kracht in praktijk brengt en uitdraagt.

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina