Vergadering Algemeen bestuurDovnload 14.45 Kb.
Datum21.08.2016
Grootte14.45 Kb.

vergadering Algemeen bestuur8 oktober 2013


besluitenlijst

Agenda punt

Onderwerp

Besluit Algemene VergaderingVorap en Berap 2013

1. De Berap 2013 vast te stellen;

2. kennis te nemen van de in de Berap opgenomen prognose jaarresultaat;

3. kennis te nemen van de onzekerheden en extra aandacht die gevraagd wordt voor de belastinginkomsten;

4. vast te stellen de gewijzigde en vervallen strategieën (zie hoofdstuk 4 Berap 2013);

5. vast te stellen de begrotingswijzigingen (zie hoofdstuk 5 Berap 2013);

6. akkoord te gaan met het verwerken van de financiële consequenties voor het jaar 2014 die voortkomen uit de vertraging van de projecten vervanging beluchting Almere, urinescheiding en vervanging software 2013, te verwerken in de concept meerjarenbegroting 2014-2017.


Samenwerking in de afvalwaterketen gemeente Zeewolde en Waterschap Zuiderzeeland

1. in te stemmen met de intentie om de duurzame samenwerking tussen de gemeente Zeewolde en Waterschap Zuiderzeeland in het afvalwaterbeheer aan te gaan;

2. in te stemmen met het voorstel om 2014 te gebruiken als proefjaar om te komen tot een goede en structurele samenwerking met de gemeente Zeewolde in het afvalwaterbeheer;

3. in te stemmen met de volgende processtappen om te komen tot de beoogde structurele samenwerking:

· Heden - januari 2014: opstellen bestuursovereenkomst voor het proefjaar;

· januari 2014: vaststellen bestuursovereenkomst door DenH voor het proefjaar 2014;

· januari 2014 - december 2014: proefjaar waarin Waterschap Zuiderzeeland taken uitvoert voor de gemeente en gewerkt wordt aan de opstelling van de definitieve overeenkomst;

· december 2014: definitief besluit met betrekking tot de samenwerking en vaststelling definitieve overeenkomst door AV;

4. in te stemmen met de inhoudelijke uitgangspunten voor de samenwerking.


Krediet grondaankoop duurzame oevers 2014

In te stemmen met het openen van een investeringskrediet van € 317.458,-- voor de aankoop van gronden voor de aanleg van duurzame en natuurvriendelijke oevers in Flevoland in 2014.Stand van zaken versnelling aanleg duurzame oevers 2012-2015

1. Kennis te nemen van de stand van zaken van het project "Versnelling aanleg duurzame en natuurvriendelijke oevers 2012-2015";

2. in te stemmen met de raming van het budget voor 2013 en de consequenties voor de jaren vanaf 2014 te verwerken in de meerjarenbegroting 2014-2017.


Normenkader 2013

Vast te stellen het normenkader Waterschap Zuiderzeeland 2013

registratienummer


178775
/De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina