Vergaderverslag Werkgroep dak- en thuislozen Lokaal Sociaal Beleid van 6 november 2012Dovnload 13.15 Kb.
Datum28.08.2016
Grootte13.15 Kb.


Vergaderverslag Werkgroep dak- en thuislozen - Lokaal Sociaal Beleid van 6 november 2012


Verslag_Aanwezig'>Werkgroep dak- en thuislozen in Gent – 6 november 2012 – Verslag
Aanwezig:, Annemie Van Hoecke, Werner Van de Weghe, Willem Gobeyn (voorzitter), Leen Baeke, Tijl Meheus, Roel De Waele, Simonne Auman, Els Lecompte, An Baudonck OCMW, Lieve Vareman (notulist)
Verontschuldigd : Ria Roosens, Frank Philips, Patrick Seys, Alexander Delplace, Leen Verplaetse, Karel Thys, Koen Philippeth, Schepen Guy Reynebeau, Lieve Debosscher, Eric Dirikx

Verslag
Goedkeuring vorig verslag van 4 september 2012
Verslag van 4 september 2012 wordt goedgekeurd.
Overzicht cijfers bezetting nachtopvang
De cijfers liggen in de lijn der verwachtingen: daling in de zomer en een stijging in de herfst.

De verhouding is nog steeds dezelfde.

Lichte stijging van het aantal nieuwe mensen.

Overzicht chronisch gebruik – acuut gebruik. Chronisch gebruik bekijken in tijd.

De cijfers blijven belangrijk om het zicht erop te behouden maar zijn een momentopname, en de situatie wisselt soms heel snel. Dus oppassen met het trekken van conclusies.

ABIS bekijkt de gegevens grondig.

Geen opmerkelijke andere tendensen.


Organisatie winteropvang 2012-2013 – stand van zaken
Reeds samengezeten begin oktober om de eerste aanzet te geven.

In grote lijnen werken we op dezelfde manier als vorig jaar: • Uitbreiding van het aantal bedden (+ 40)

 • Beperking in aantal nachten wordt opgeheven.

94 bedden beschikbaar:

25 Huize Triest

25 Gasmeterlaan + 4 kinderbedjes

40 Academiestraat
10 kinderbedjes (babybedjes en veldbedjes) in de Academiestraat. Deze kunnen overdag niet gereserveerd worden – niet communiceren
Academiestraat wordt uitgebreid met een 2de vleugel, maar niet met meer bedden.

Er zijn vanaf dit jaar ook hier douches.

Het is de bedoeling dat op de 3 locaties hetzelfde regime gehandhaafd wordt.
Eerst Huize Triest opvullen (geen toewijzigen ’s nachts)
Vanaf 15 maart: Ieder blijft lopen in het systeem waarin hij/zij zat.
Vermelden op de vergadering van de toeleiders: 09 nummer aangevraagd voor de toeleiders. Nummer duidelijk vermelden op document voor toeleiders. (0800 nummer kleiner?)
Controle 2 documenten: tegen midden november


Extra documenten:

 • Lijst met belpunten ( oa lijst telefooncellen, Krasdiensten, Welzijnsbureaus,..)
  Gebruik GSM: vermelden dat het reservatienummer GRATIS is!

Directe omgeving aanspreken

 • Reglement

Kaartje meegeven aan cliënten met naam en persoonlijk registratienummer. (hiervoor een wit vakje voorzien)
TIP: boodschap op het antwoordapparaat korter maken. Roel maakt voorstel en past toe.

Analyse van de kostprijs van de telefonie zou interessant zijn.Precaire gezinnen – uitbreiding openingsuren inloopcentra – stand van zaken en bespreking
Voorstel om voor precaire gezinnen iets extra’s te doen:

 1. Beter uitrusten nachtopvang ( is reeds gebeurd)

 2. Extra dagopvang:

Offertes werden opgevraagd en alleen het Rode Kruis blijft over als eventuele partner.
Van het Rode Kruis uit wordt de vraag gesteld: wat is het flankerend beleid?

Dit plaatje is nog niet rond.


Voorstellen:

Eventueel op materieel inzetten - Pampers, babyvoeding

Victoria Delux: lokaal in eigen beheer met vrijwilligers

Investeren in huisvesting + begeleiding


Willem koppelt terug naar het kabinet.

Nieuwe vragenlijst daklozenprofiel – stand van zaken
Start vanaf 15 november 2012

Projectoproep KBS
Project rond grote gezinnen inhoudelijk uitwerken.

CAW en Willem maken een concept.Varia
SHW

Nieuwe gezichten aan het station Gent Sint-Pieters.

De bestaande lockers zitten overvol dus zijn we op zoek naar bijkomende locaties om lockers te plaatsen.


 • Mag niet op het openbaar domein zonder stedenbouwkundige vergunning

 • Moeten beheerd worden (op publieke plaatsen kan SHW het beheer op zich nemen)

 • Max 6 per locatie

Voorstellen:

Navragen bij Buurtcentra, Welzijnsbureaus, ..


Studiedag in Brussel rond de veranderende rol van ‘het station’.

NMBS profileert zich al ontmoetingsplaats voor iedereen.

Willen zo een aantal ‘good practice’ in de kijker stellen.
CAW

Vacatures nachtopvang: 67 geïnteresseerden voor 10 plaatsen.


Verdere operationele afspraken: Willem, Werner, Karel en Roel mailen en telefoneren.


www.lokaalsociaalbeleidgent.be
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina