Vergelijking boek en filmDovnload 40.38 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte40.38 Kb.
VERGELIJKING BOEK EN FILM

Docentenmateriaal

KLAS 1, 2 of 3

Auteur: Mariëlla de Clercq
Dit docentenmateriaal is een toelichting voor de docent bij het leerlingenmateriaal ‘Vergelijking boek en film’ Het is aan te bevelen eerst het leerlingenmateriaal (globaal) te bekijken alvorens deze docentenhandleiding te lezen.

1. Leerlingenopdracht

De leerling vergelijkt voor de klas een boek en de verfilming ervan.

Hij onderzoekt wat daartussen de overeenkomsten en verschillen zijn, welke beperkingen of voordelen een verfilming heeft t.o.v. een boek en andersom. Hij vormt zijn mening over het boek en de film en vergelijkt die met de mening van twee filmrecensenten.

Voor de klas doet hij verslag van zijn werkzaamheden. In de presentatie verwerkt hij de informatie die hij door het uitvoeren van de deelopdrachten verzameld heeft. Hij gebruikt hierbij zowel het boek als de film om zijn verhaal te verduidelijken. Hij laat een gemotiveerde mening over het boek en de verfilming horen.


Leerdoelen

Deze opdracht sluit aan bij de domeinen fictie, spreken en luisteren.

Door het uitvoeren van deze verrijkingsopdracht leren de leerlingen:


 • kritisch te kijken naar de verfilming van een verhaal, hun mening erover te vormen en op de mening van anderen te reageren

 • het resultaat van hun werkzaamheden voor een groep toehoorders te presenteren

 • kritisch te kijken naar hun eigen werkzaamheden door het verwerken van het commentaar van klasgenoten of de docent en het evalueren van de opdracht in het logboek.2. Voorwerk

Deze opdracht kan pas uitgevoerd worden als in de lessen Nederlands de onderdelen spreekbeurt en het maken van een leesverslag behandeld zijn. Leerlingen moeten het doel ‘overtuigen’ kennen en weten dat zij hun woordkeuze aan moeten passen aan hun doelgroep.

De opdracht is het meest geschikt voor tweede- en derdeklassers, omdat zij vaardiger zijn in het analyseren van verhalen dan brugklassers. Toch kan ook deze laatste groep in de tweede helft van het schooljaar al aardig oordelen over een jeugdboek, als de leerlingen geleerd hebben een leesverslag te maken waarin zij ook hun mening over een boek moeten geven.

De opdracht vereist verder weinig voorwerk.


Materiaal

De docent zorgt voor onderstaand materiaal voor de leerling:

- de opdracht ‘Vergelijking boek en film’

- een logboekblad

- het leesverslagmodel en spreekbeurteisen als deze niet in de methode staan

- videorecorder

- computer met internetaansluiting.

- beoordelingsmodel voor spreekbeurt (zie hierna).3. Overzicht

De met * gemarkeerde opdrachten in het leerlingenmateriaal zijn optioneel. Leerlingen kunnen die in overleg met de docent overslaan. De leerling moet dan wel aannemelijk maken dat hij andere activiteiten uitvoert waardoor hij ongeveer dezelfde kennis zal opdoen en in elk geval in staat is een inhoudelijk gedegen presentatie te houden en artikel te schrijven.

Deelopdrachten hebben enerzijds het nadeel dat de leerlingen aan het handje genomen worden, anderzijds is het zo dat nogal wat begaafde leerlingen in de onderbouw moeite hebben met het aanbrengen van structuur in hun werkzaamheden. Ze gaan vaak enthousiast, maar chaotisch te werk. Dat geldt natuurlijk niet voor elke leerling. De docent kan het beste jongere leerlingen of de leerlingen die problemen hebben met structureren van hun werkzaamheden alle opdrachten laten uitvoeren.


leerlingenactiviteit

tijd

materiaal

groeperingsvorm

aanwijzingen

*Opdracht 5.1:

- voorkennis activeren

- verschillen, overeenkomsten, beperkingen schematiseren

15 min.


35 min.

Computer met internetaansluiting


Groepsleden bepalen de taakverdeling.

Laat leerlingen deze opdracht alleen overslaan als u erop vertrouwt dat ze uit zichzelf vooraf eigen kennis en meningen activeren en in een later stadium die toetsen aan de meningen van anderen (en die niet klakkeloos overnemen).

Opdracht 5.2:

- boek lezen

- boekverslag maken, incl. mening over boek.

Zie aanwijz.

75 min.


Computer met internetaansluiting,

Boekverslagmodel.
Groepsleden bepalen de taakverdeling.

Boek evt. thuis laten lezen.

Opdracht 5.3:

- film bekijken

- filmverslag incl. mening over film schrijven.

Zie aanwijz.

75 min.


Computer met internetaansluiting,

Videorecorder.Groepsleden bepalen de taakverdeling.

Film evt. thuis laten bekijken.

*Opdracht 5.4

- concretisering van opdr. 5.140 min.

Computer met internetaansluiting, Videorecorder.

Groepsleden bepalen de taakverdeling.
Opdracht 5.5

- filmrecensies zoeken en analyseren90 min.

Computer met internetaansluiting,

Videorecorder.Groepsleden bepalen de taakverdeling.
*Opdracht 5.6

- vergelijking van overeenkomsten en verschillen30 min.

Computer met internetaansluiting.

Videorecorder.Groepsleden bepalen de taakverdeling.
*Opdracht 5.7

- vergelijking van meningen

- reageren op meningen

30 min.


30 min.

Computer met internetaansluiting


Groepsleden bepalen de taakverdeling.
Opdracht 5.8

- presentatie voorbereiden

- presentatie houden

- klassikale beoordeling


90 min.


15 – 30 min.

10 min.


Computer met internetaansluiting,

Videorecorder.Groepsleden bepalen de taakverdeling.

Beoordelingmodellen kopiëren voor de klas.

Opdracht 5.9

- meningen en tips verwerken30 min.


Computer met internetaansluiting.


Groepsleden bepalen de taakverdeling.
Opdracht 6.0

- nabespreking plannen


Alles inleveren.

4. Beoordeling/feedback

 • Bij aanvang:
  de docent spreekt met leerlingen af wanneer en in welke vorm de eindbeoordeling plaatsvindt: tijdens de les / na de les, datum, door de hele klas / door enkele leerlingen of alleen door de docent zelf.
  Bovendien spreekt hij af wanneer en waar tussentijds overleg kan plaatsvinden.
 • Tussentijds overleg:
  Tussentijds overleg is alleen nodig als leerlingen niet verder kunnen met de opdracht, als er samenwerkingsproblemen zijn of om de voortgang van het proces te bewaken.
  In het tussentijdse overleg geeft de docent alleen die informatie die nodig is om de voortgang van het leerproces te stimuleren. Hij geeft zo min mogelijk inhoudelijke tips om het zelfontdekkend leren niet te belemmeren.
 • Eindbeoordeling:
  De klas beoordeelt de presentatie aan de hand van een beoordelingsmodel voor spreekbeurten, bijvoorbeeld het bijgevoegde model dat een bewerking van het beoordelingsmodel uit Op Niveau Taalvaardig 4 h/v is.
  Afhankelijk van de afspraak met de docent drukt de klas zijn waardering uit in een cijfer of een letter U(itstekend), G(oed), V(oldoende), S(lecht).
  Nadat de leerlingen de opdracht ingeleverd hebben, evalueert de docent mondeling of schriftelijk het proces aan de hand van het logboek.
  De docent laat de leerling vooraf weten, hoe het werk beoordeeld wordt: in de vorm van een cijfer, een certificaat of een globaal oordeel.5.Tips voor docenten

Leerlingen hebben er vaak geen bezwaar tegen het gekozen boek thuis te lezen.

Ook het voor de eerste keer bekijken van de film kan thuis gebeuren. Op deze manier beslaat de opdracht minder dan 10 klokuren.
Hieronder een lijstje verfilmde boeken om leerlingen zonodig een suggestie te kunnen geven.
Verfilmde boeken

Eerste/tweede klas:

R. Dahl Sjakie en de chocoladefabriek

Matilda

J.K.Rowling Harry Potter–boekenA.M.G. Schmidt Abeltje

Minoes


Chr. van Abkoude Kruimeltje

Chr. van Abkoude Pietje Bell

Astrid Lindgren Ronja, de roversdochter
Derde/vierde klas:

G. Reve De vierde man

T. Krabbé Het gouden ei ( de verfilming heet Spoorloos)

F. Bordewijk Karakter*

R. Giphart Ik ook van jou

B. Buch De kleine blonde dood*

J. Wolkers Turks fruit

H. Mulisch Twee vrouwen


Vierde/vijfde/zesde klas:

Carl Friedman Twee koffers vol (de verfilming heet Left Luggage)*

F. van Eeden Van de koele meeren des doods

H. Mulisch De ontdekking van de hemel


*Bij Wolters Noordhoff zijn deze drie verfilmingen te bestellen voor 24 euro.
Docenten- en leerlingentip: via www.google.nl intypen ‘verfilmde boeken’ levert een pagina van de KUB op met een hele lijst verfilmde boeken:

http://let.kub.nl/cgi-bin/filmlit/filmlit


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina