Vergeving is Vergeving?Dovnload 23.29 Kb.
Datum27.08.2016
Grootte23.29 Kb.
Vergeving & Verzoening
Leerlingenbladen Godsdienst

Klas:


Datum:  • Vergeving is….

  • Vergeving?

“Vergeven is verstrengeld met loslaten. Niet kunnen vergeven is weggerukt worden of afgesneden zijn van je hogere zelf. Het betekent dat je pijn, angst en agressie vasthoudt. En dat is schadelijk voor jezelf. Wie niet kan vergeven wordt in een rechtsdraaiende kolk diep naar beneden meegesleurd en blijft daar zwalpen in onrust en onmacht. Het is de weg naar de hel." (moeder Eefje Lambrecks)

Aan het slot van het proces gaat Ryan staan. Hij trilt. "Mevrouw de rechter..." Zijn stem klinkt niet langer zwaar. "Het spijt me. Ik heb de familie van Marlies pijn gedaan. Ik heb mijn eigen familie pijn gedaan. En ik heb mijzelf pijn gedaan. Ik wil de familie van Marlies vragen of ze mij kunnen vergeven." De moeder van Marlies schudt haar hoofd als ze vertelt wat er toen door haar heen ging. "Ik krijg mijn dochter er niet mee terug. Nee, vergeven kan ik niet. Echt niet." 

Vergiffenis komt nooit vanzelf. Het is iets waarnaar je op zoek moet, waaraan je moet werken, iets wat tijd vraagt om zich te manifesteren. Vergiffenis is perfect te verzoenen met een verlangen naar gerechtigheid, wat iets heel anders dan wraak. Als je iemand vergeeft zeg je degene die je gekwetst heeft: 'Ik geloof dat je meer waard bent dan het kwaad dat je me hebt aangedaan'. Het is die houding die we moeten nastreven: vertrouwen in de mensheid. Ze geeft een grote gemoedsrust en vermindert de innerlijke spanning aanzienlijk.

Vergeven is vergeten, of zoals de volksmond zegt: “spons erover”! Wie zichzelf een goed mens noemt, vergeeft zowieso.  • Verschillende visies op vergeving.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  • De biecht. Hieronder lezen we verschillende fragmenten uit de “Katechismus van de Katholieke Kerk”. Tracht het verloop van de biecht in de juiste volgorde te plaatsen a.d.h.v. de opgedane inzichten over de “voorwaarden tot vergeving”.


D


e belijdenis ten overstaan van een priester is een wezenlijk onderdeel van het boetesacrament: 'De boetelingen moeten in de biecht alle doodzonden opsommen waarvan zij zich na een zorgvuldig gewetensonderzoek bewust zijn, zelfs wanneer deze zeer verborgen zijn en slechts ingaan tegen de laatste twee van de #tien geboden#, want soms brengen deze zonden de ziel een zwaardere wonde toe en zijn ze gevaarlijker dan zonden die openlijk bedreven werden'.
D

e zonde is allereerst een belediging van God, het verbreken van de gemeenschap met Hem. Zonde tast bovendien de gemeenschap met de kerk aan. Daarom leidt bekering zowel tot Gods vergeving als tot verzoening met de kerk, wat door het sacrament van de boete en verzoening liturgisch uitgedrukt en verwezenlijkt wordt.

D

e absolutie neemt de zonde weg, maar maakt de wanorde die door de zonde veroorzaakt werd niet geheel ongedaan.1 Uit de zonde opgestaan moet de zondaar nog de volledige geestelijke gezondheid herwinnen. Hij moet dus nog iets meer doen om zijn zonden goed te maken: hij moet op geëigende wijze 'voldoening schenken' of zijn zonden 'uitboeten'. Deze voldoening wordt ook 'penitentie' genoemd.

O

nder de akten van de boeteling komt het berouw op de eerste plaats. Dit is 'de zielesmart vanwege de zonde die men bedreven heeft en de afschuw ervan, vergezeld van het voornemen voortaan niet meer te zondigen'. Dit berouw wordt 'volmaakt' genoemd, wanneer het voortkomt uit liefde tot God die bovenal bemind wordt ('contritie' ofwel 'berouw uit liefde'). Door zulk een berouw worden de dagelijkse zonden vergeven; ook schenkt het vergiffenis van doodzonden als het vergezeld wordt van het vaste voornemen zo spoedig mogelijk tot de sacramentele biecht te naderen.1


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………  • Beeldanalyse.
  • Ken je het verhaal van de verloren zoon nog? Probeer het te reconstrueren.
  • De verloren zoon ziet er afgetakeld uit en draagt een kleed vol gaten en scheuren. Toch draagt hij ook nog een teken van zijn stand: het korte zwaard dat hem kenmerkt als de zoon van de edelman. Welke betekenis (symboliek) zou hier achter schuilen?
  • Hoe zie je dat de verloren zoon de kwetsbaarheid en naaktheid van de mens tegenover de Vader symboliseert?
  • Wat treft je in de verzoenende houding tussen vader en zoon?
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina