Verklaring werkgeverDovnload 17.12 Kb.
Datum27.09.2016
Grootte17.12 Kb.


VERKLARING WERKGEVER

in het kader van een gelijkstellingsverzoek eerste jaar praktijkopleiding RA

parttime dienstverband


Gegevens aanvrager:

Naam

     

Adres

     

Woonplaats

     

Hier verder te noemen: aanvrager

Gegevens werkgever1

Kantoor of dienst

     

Naam

     

Functie

     

Hier verder te noemen: werkgever

Gelijkstelling aangevraagd voor periode (einddatum eerste jaar van de praktijkopleiding):

     

Datum toelaatbaarheid tot eerste jaar van de praktijkopleiding (volgens toelatingsverklaring):

     

Werkgever verklaart hierbij dat aanvrager in de (aansluitende) periode       t/m       accountantswerkzaamheden heeft verricht op basis van een dienstverband van     % (van fulltime)2. De werkzaamheden die zijn verricht, betreffen voor een substantieel deel assurance-werkzaamheden of daaraan gerelateerd, die aansluiten op de vakken die in de theoretische accountantsopleiding worden gedoceerd. Hiervan zijn       uren besteed aan werkzaamheden in het kader van een jaarrekeningcontrolecyclus, waarvan       uur nadat aan de toelatingseisen tot de praktijkopleiding is voldaan.

Handtekening werkgever


Datum:


Handtekening aanvrager


Datum:


Voorwaarden voor deelname aan de gelijkstellingsregeling zijn:

Akkoord Stagebureau

Naam:Functie:
Voorzitter/ lid stagebureauHandtekening


Datum:

1 De ondertekenaar is RA of AA-accountant met voldoende inzicht in de werkzaamheden van de aanvraag om te kunnen tekenen voor datgene dat wordt verklaard.

2 De gelijkstellingsregeling gaat uit van een fulltime dienstverband. Periodes waarin parttime is gewerkt tellen mee voor het parttime percentage (bijv. twee jaar gewerkt o.b.v. 50% dienstverband, telt voor één jaar i.v.m. de gelijkstellingsregeling).
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina