Verlaging traktement na 1 jaar ziekteDovnload 10.28 Kb.
Datum26.07.2016
Grootte10.28 Kb.
MELDING WIJZIGING VERLAGING TRAKTEMENT NA 1 JAAR ZIEKTE
s.v.p. aankruisen, omcirkelen of invullen met blokletters wat van toepassing is,

bij vragen over het invullen kunt u bellen met 030-8801661

Met het oog op de verlaging van het traktement na één jaar ziekte als bedoeld in artikel 24 van de generale regeling voor de predikantstraktementen meldt de scriba van


……………………………………………………………………………….…………………(naam gemeente)

dat het percentage van de werktijd, waarvoor de ambtelijke werkzaamheden wegens ziekte niet kunnen worden verricht door ….………………………………………………………….. (naam predikant), is gewijzigd op ……………………………………………………………………………..…(datum wijziging).


  • Per de wijzigingsdatum bedraagt het verzuim wegens ziekte …….…….% van de normale werktijd.

  • Per de wijzigingsdatum zijn de werkzaamheden volledig hervat.


Toelichting

Voorbeeld 1: Een predikante werkt fulltime. Dit betekent dat een werkplan is gemaakt van 40 uur per week. Door ziekte kan zij 16 uur in de week niet werken. Het percentage ziekteverzuim is in dit geval 40% van de normale werktijd.

Voorbeeld 2: Een predikant werkt in deeltijd voor 80% van de volledige werktijd. Dit betekent dat een werkplan is gemaakt van 32 uur per week. Door ziekte kan de predikant 16 uur in de week niet werken. Het percentage ziekteverzuim bedraagt in dit geval 50% van de normale werktijd.


Handtekening scriba WIJKkerkenraad

Naam: ………..……………………..……………………………………………………………………


Telefoon: ……………………… E-mail: ……….………..……………………………………………
Datum: ……………………… Plaats: ……………………………………………………………….
Handtekening: ……………………………………………………………………………………………………..


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina