Vermoeden-viering 3 april 2016Dovnload 12.56 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte12.56 Kb.
Vermoeden-viering 3 april 2016
Welkom bij de Vermoeden-viering. Vandaag zitten aan tafel Barbara Zwaan, Alleke Wieringa, Enis Odaci en Cor Ofman

Lied: Deel 4 van Historia Der Auferstehung Jesu Christi, Heinrich Schütz
Album: Schütz: Historia der Auferstehung Jesu Christi

Artiest: Ricercar Consort & Philippe Pierlot

Componist: Heinrich Schütz

2009 track 14

Kyriegesprek

Kyrielied: Kyrie van Iver Kleive

Album: Kyrië

Artiest: Iver Kleive

1995 track 1

Kaars aansteken


Muziek:
Today I awake, Iona
Album: Song of Iona

Artiest: Reading Phoenix Choir

Componist: John Bell

1998 track 2
Lezing van de tekst: Johannes 20:1-18

[20] 1Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria uit Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen van de opening van het graf was weggehaald. 2Ze liep snel terug naar Simon Petrus en de andere leerling, van wie Jezus veel hield, en zei: ‘Ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en we weten niet waar ze hem nu neergelegd hebben.’ 3Petrus en de andere leerling gingen op weg naar het graf. 4Ze liepen beiden snel, maar de andere leerling rende vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. 5Hij boog zich voorover en zag de linnen doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen. 6Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij zag de linnen doeken, 7en hij zag dat de doek die Jezus’ gezicht bedekt had niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een andere plek. 8Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, het graf in. Hij zag het en geloofde. 9Want ze hadden uit de Schrift nog niet begrepen dat hij uit de dood moest opstaan. 10De leerlingen gingen terug naar huis.

11Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf, 12en daar zag ze twee engelen in witte kleren zitten, een bij het hoofdeind en een bij het voeteneind van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. 13‘Waarom huil je?’ vroegen ze haar. Ze zei: ‘Ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd.’ 14Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. 15‘Waarom huil je?’ vroeg Jezus. ‘Wie zoek je?’ Maria dacht dat het de tuinman was en zei: ‘Als u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd, dan kan ik hem meenemen.’ 16Jezus zei tegen haar: ‘Maria!’ Ze draaide zich om en zei: ‘Rabboeni!’ (Dat betekent ‘meester’.) 17‘Houd me niet vast,’ zei Jezus. ‘Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is.’ 18Maria uit Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen: ‘Ik heb de Heer gezien!’ En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had.


Muziek:
Auf, auf mein Herz mit Freude, Aafje Heynis
Sacred Songs, BWV0441: Auf auf mein Herz mit Freuden

Artiest: Aafje Heynis & Simon C. Jansen

Album: Bach, Vol. 06 - Cantatas & Motets

2011 track 13


Overweging Barbara Zwaan

Muziek: Friede sei mit euch
Cantata BWV 67,6 - Aria e Coro, Basso: Friede sei mit euch!

Artiest: Georg Christoph Biller, Thomanerchor Leipzig, Gewandhausorchester Leipzig & Gewandhausorchester

Album Das Kirchenjahr mit Johann Sebastian Bach, Vol. 5 (Ostern) - Kantaten BWV 4, 31 & 67


TafelgesprekMuziek:
From a distance, Bette Midler
Album: Experience the Divine - Greatest Hits (Deluxe Version)

Artiest: Bette Midler

1998 track 6

Voorbeden Enis Odaci


Een man vroeg aan Mohammed: “Wie is Jezus?”

Mohammed zei: “Ik zal u vertellen over Jezus, zoon van Maria. Jezus gebruikte een steen als zijn kussen. Hij droeg ruwe kleren. Hij at eenvoudig voedsel en zijn maaltijd was de honger. Zijn lamp in de nacht was de maan. Zijn beschutting in de winter waren het oosten en het westen. Zijn balsem was al dat vanuit de aarde groeide. Hij had geen zoon om hem te bedroeven. Hij had geen rijkdom om hem af te leiden. Geen hebzucht om hem te vernederen. Hij had geen dier waarop hij kon rijden – slechts zijn handen en voeten waren zijn reisgenoten.”

Er volgde een nieuwe vraag: “Welk volk is dan het beste?”

Mohammed antwoordde de man: “Deze vraag is eerder aan Jezus gesteld. Jezus liet de vraag op zich inwerken, zweeg een moment, en knielde daarna op de grond. Hij nam in zijn beide handen een stuk aarde en antwoordde de vragensteller met een wedervraag: ‘Welk van deze stukken aarde, in mijn linker- of rechterhand, is het beste?’ De man zweeg. Jezus zei: ‘Weet dat de mensen geschapen zijn uit dezelfde aarde, dus de meest eerbaren zijn zij die het meest godzoekend zijn.’”

Onze Heer, vanavond spreken wij Uw Woord.

Met godvrezendheid en nederigheid.

In de belofte dat wij Uw gelaat in Jezus mogen zien.

In de hoop dat wij Jezus in de Ander mogen zien.

In de zekerheid dat wij God, Jezus en de Ander in onszelf mogen zien.

Muziek: Delf mijn gezicht op

Album: Gij die weet, liederen voor de kerkdienst

Tekst: Huub Oosterhuis.

Muziek: Bernard Huijbers

1988 track 5

De wereld wordt beter
!

Cor Ofman vraagt aandacht voor een project van Het Wereldhuis, een initiatief van de Protestantse Diaconie Amsterdam. Asielzoekers en migranten zonder verblijfsvergunning worden geholpen door gebitsbehandelingen te bekostigen. Het project heet Kiezen voor Mekaar en u kunt het steunen door een bedrag over te maken op NL49 INGB 0000 0975 93 van de Diaconie van de Protestantse Gemeente Amsterdam, onder vermelding van Wereldhuis/Kiezen voor Mekaar.
Muziek:
Ik heb je lief, Stef Bos
Album: Het Beste Van Stef Bos (Noord & Zuid)

Artiest: Stef Bos

2008 track 8
Zegen

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina